Přečtěte si: Ve školách tiká bomba. Zmizet může 13 tisíc učitelů

sobota 8. února 2014 ·

Zhruba desetina českých učitelů má aktuálně velké dilema. Musí se přihlásit k pedagogickému studiu nebo s učitelováním skončit. A to, i když mají za sebou praxi třeba 25 let. Nový ministr školství hledá řešení. Poněkud překvapivě na dikci zákona trvají školské odbory. Jak server E15.cz zjistil, rozhodující jednání se ukuteční 11. února.


Z článku Miroslava Trynera v E15.cz vybíráme:

„Zákon platí deset let a stále se z něj udělovaly výjimky. Vezměme si příklad dnes 55letého nekvalifikovaného učitele. Tomu bylo v počátku platnosti zákona 45 let. Tehdy měl dost času se rozhodnout, jak to s profesní dráhou myslí a případně obor dostudovat. Proto nyní pro další výjimky nejsme,“ odpověděla E15.cz místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu školství (ČMOS PŠ) Markéta Seidlová.

„Nechceme, aby klesala prestiž povolání učitele a po státu chceme zvýšit platy učitelů. Argument, že jsou všichni pedagogové kvalifikovaní, je v tomto směru hodně pádný. Proto nejsme pro výjimku ze vzdělání,“ dodala Seidlová.

60 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
8. února 2014 v 12:26  

"Problémem je novela zákona o pedagogických pracovnících, která od 1. ledna příštího roku vstoupí bez výjimky v platnost."

Myslíte? Problémem není novela, ale "učitelé", kteří ji deset let nerespektovali.

Jan Hučín řekl(a)...
8. února 2014 v 12:46  

A to, i když mají za sebou praxi třeba 25 let.

Teď jsem si v jiném článku přečetl, že na učitele s praxí aspoň 15 let do roku 2005 se povinnost doplnění kvalifikace nevztahuje. To by tedy znamenalo, že výše uvedená informace není pravdivá.

Vaclav Nadvornik řekl(a)...
8. února 2014 v 12:59  

Vážená paní Adamová. Vaše názory jsou stále stejné a akceptuji je. Mám na Vás ale otázku. Znáte ve svém okolí učitele, který nesplňuje požadavky zákona a je opravdu dobrým učitelem, kterého by byla škoda? (studovat magisterský obor 1.1. nebude. Já ano, stejně jako znám učitele, kteří sice mají Mgr, ale myslím, že by jim mělo být zákonem zakázáno učit, protože to prostě učitelé nejsou.
S tím časem na studium je to diskutabilní, protože ne všechny obory se daly studovat dálkově. Je totiž pravidlo, že musí studovat v navazujícím magisterském studiu. Začít studovat bakaláře nestačí. Takže měli ne 10 let, ale jen 7 let.
Hodně bych se přimlouval za možnost zaměstnat na dobu určitou i nevysokoškoláka, ale pouze se souhlasem školské rady. Když už si ředitel chce nechat na škole, kterou řídí učit "nevzdělance" tak ať k tomu dá souhlas nejvyšší orgán školy, kde jsou zastoupeni rodiče a zřizovatel. Když se tito zástupci shodnou, že je to učitel dobrý a potřebný, proč ne...
Vácalav Nádvorník

Eva Adamová řekl(a)...
8. února 2014 v 12:59  

§ 32
Fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b), může vykonávat přímou pedagogickou činnost po dni nabytí účinnosti tohoto zákona
a) pokud ke dni účinnosti tohoto zákona dosáhla 50 let věku a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu nebo typu školy nejméně po dobu 15 let prokázala schopnost výkonu požadované činnosti

K 1.1.2005 musely být splněny obě podmínky zároveň, tedy 50 let a minimálně 15 let praxe.

Eva Adamová řekl(a)...
8. února 2014 v 13:36  

Pane Nádvorníku, takové učitele fakt neznám a nechápu, jak někteří ředitelé mohli tuto situaci vůbec připustit. Na naší škole s dvaceti pedagogickými pracovníky si tři učitelky dodělávaly několik let VŠ s malým dítětem. Další dvě byly původně učitelky MŠ a dělaly celou VŠ školu dálkově při zaměstnání. Dále na naší škole působí dvě inženýrky, které si nejenom dodělaly učitelské minimum, ale i další obor. Jedna matematiku, druhá angličtinu. Další učitel 1.stupně si dodělal angličtinu pro 1. stupeň. Další dvě učitelky si dodělávaly specializační studium - jedna ICT koordinátora a další výchovné poradenství. Tedy všichni učitelé, kteří chtěli učit a učení je bavilo, si byli ochotni a schopni vzdělání doplnit!! Jeden učitel začal VŠ studovat, ale studium po roce vzdal. V následujícím roce byl propuštěn. Ředitelka neviděla důvod ho na škole držet. Já tedy fakt nevěřím v bájnou postavu dobrého učitele, který si ale zároveň nebyl ochoten či schopen vzdělání dodělat, případně ho alespoň zahájit.

A k tomu posvěcení školskou radou? To nemyslíte vážně, že ne? Ve školské radě sedí z valné části lidé, kteří o školství ani o konkrétní škole většinou mnoho nevědí, nemají za výuku žádnou ZODPOVĚDNOST a je to jen a jen směšný formální orgán, který se schází dvakrát do roka a schvaluje dokumenty, které si ani nepřečte.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
8. února 2014 v 15:43  

Paní Adamová já chápu, že jste vzorná škola a všichni Vaši PP si vzorně doplnili svoje vzdělání. Ale nechápu jak asi Vaš škola vypadá a funguje když máte školskou radu, která schvaluje dokumenty, ani si je nepřečte. Vy jste v té radě, že to tak víte? U nás je tedy tento orgán plně fungující, předstda chodí na všechny události i na třídní schůzky a dovedu si velmi živě představit, že odsouhlasí nebo neodsouhlasí další setrvání neaprobovaného učitele ve škole, pokud tu pravomoc dostane. Nezlobte se na mě, ale kdo Vám co provedl, že jste taková zabetonovaná? Tady bylo řečeno spousta zajímavých konstruktivních návrhů, jak ten problém řešit, ale vy se stavíte do pozice, ne, ne a ne.

Eva Adamová řekl(a)...
8. února 2014 v 16:56  

"U nás je tedy tento orgán plně fungující, předseda chodí na všechny události i na třídní schůzky a dovedu si velmi živě představit, že odsouhlasí nebo neodsouhlasí další setrvání neaprobovaného učitele ve škole, pokud tu pravomoc dostane."

Vážený pane Nutzi ve školské radě bývá lidí povícero. Váš vzorný přdseda je jistě zářnou výjímkou, ale bohužel nerozhoduje sám, jak se evidentně domníváte.

"Tady bylo řečeno spousta zajímavých konstruktivních návrhů, jak ten problém řešit, ale vy se stavíte do pozice, ne, ne a ne."

Ano bylo zde naneseno několik návrhů. O tom, zda byly konstruktivní by se však dalo úspěšně pochybovat. A proč ne a ne? Protože to byly všechno návrhy na to, jak obejít zákon a ne ho dodržet. Navíc jsem přesvědčená, že jakákolv výjímka z tohoto zákona bude v našem typicky českém prostředí náležitě zneužita a stane se nepsaným pravidlem.

Eva Adamová řekl(a)...
8. února 2014 v 17:17  

A ještě poznámku k nadpisu článku "Ve školách tiká bomba".

Ta bomba nám tam tiká už deset let, tak proč si tady někteří hrají na pyrotechniky až na poslední chvíli.

Jestli ono to nebude tak, že ještě před cca sedmi lety nebyli na úřadech práce téměř žádní učitelé, takže se mnozí cítili nenahraditelnými. Situace se však změnila, na úřadech práce jsou tisíce plně kvalifikovaných kantorů, a těm nekvalifikovaným hoří koudel za zadkem.

Nicka Pytlik řekl(a)...
8. února 2014 v 17:59  

Asi by nebylo od věci trošku to shrnout. Tedy, ne že bych se touto problematikou nějak zvlášť zabýval, mám poněkud jiné starosti i zájmy, spíš to tak z povzdálí sleduju. Ale mnohé okolnosti stran nového přeuspořádání systému se prostě nedají přehlédnout.
1. Jedním z předpokladů, a zdá se čím dál upřednostňovanějším, pro výkon povolání učitele je, aby tento svoje žáky miloval. Zatím jsem se nesetkal s nějakým pojednám o tom, co asi tak si pod tím máme představit. Nejspíš nějaké žákovo dobro. A to jako teď, nebo do budoucna? Je to tolerance a odpouštění žehokoli, nebo je to vedení žáka k něčemu, i přes možnou žákovu nevoli? Kdo ví.
2. Jedním z předpokladů pro plánovaný kariérní postup je učitelova obliba u žáků i jejich rodičů. Tady bych velmi uvítal nějakou studii, která posoudí do jaké míry jsou si blízké momentální potřeby žáků a jejich rodičů a potřeby společnosti, tedy lépe státu. Ví-li se o tom vůbec něco.
3. Vše potřebné pro budoucí uplatnění žáka na trhu práce se už neodehrává ve škole, ale v čase mimo ni. Učitelé, održení od života, nejsou schopni pokrýt pestrost dnešní doby. Pusťme si jakékoli celebritální zprávy, tam to žije, panečku. Čím je pako třeskutější, tím více prostoru se mu věnuje. Život sám je takový jeden velký mejdan.
4. Jediná záruka kvality zkompetentňování jsou informačně komunikačně digitálně in cool technologie. Učitel už funguje jen jako nabíječ zdrojů v úschovně tabletů a svod odpovědnosti za cokoli, a především pak za to, že se mamánek přerazí na chodbě, protože nebyl prokazatelně poučen o tom, jak se nepřerazit.
Takže:
'Jak máte rád naše žáky, pane kolego?'
'Jako... jako sůůůl, pane řediteli.'
'Tak to se kliďte z mojí školy, než vám to pěkně zasolím!'
Kdyby nebylo zřejmé, kolik pitomců s hlasem rozhodným je naše společnost schopna vygenerovat, tvrdil bych, že jsme se stali cílem ale hodně promyšleného ataku profesionálních diverzantů.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
8. února 2014 v 18:30  

"Takže měli ne 10 let, ale jen 7 let.
...protože ne všechny obory se daly studovat dálkově"


Pane Nádvorníku, až se mi derou slzy do očí.
V první řadě, jak chcete proboha mluvit o oborech, když do školy přišel učit maturant?
On NEMĚL žádný obor!

Za druhé, když do školy nastupoval, VĚDĚL, že by měl mít VŠ vzdělání, tak já, ne před 10 lety, ale před 20 lety.

Jsou to jenom výmluvy dotyčných taky učitelů, neschopných za dlouhé roky něco udělat proto, aby v té škole, kde se jim moc líbí, mohli zůstat.

Není to nic než ignorance. Ta situace NEVZNIKLA před deseti lety.

Simona CARCY řekl(a)...
8. února 2014 v 19:17  

Problém s prokrastinačním chováním určitého počtu učitelů - jistě ne 13 tisíc, nepochybně výrazně méně - není problém učitelů ale projev celospolečenského přístupu k plnění jakékoli povinnosti. Ve výrazném poklesu společenské odpovědnosti k plnění spousty drobných i velikých povinností hledejme to, jak se stalo kantorům, že budou (ti ignorující zákon) doufejme klienty úřadu práce.
Zní to odporně, ale ryba smrdí od hlavy. Ignorací výchovy k odpovědnosti se učitelé sami (jejich část) stanou obětí nedostatečného výkonu svého povolání v minulosti. Začíná to jednoduchými věcmi - tolerancí chození na červenou, tolerancí parkování na zákazu, tolerancí spousty všedních odpovědností jako prací neodevzdaných v termínu, tolerancí nepřinesených úkolů, tolerancí kouření dětí, ničím víc než bezbřehým tolerováním všeho, čímž se ukotvilo povědomí, že tolerovat lye vše a nemusí se nic. K tomu úchylné multi-kulti toleranční tendence bezmyšlenkovitě přejímané z Bruselu devastují dlouhodobě morálku v této zemi. A boží mlýny dokončují svou práci tím, že za to, že "škola", tedy "učitelé" ale ve skutečnosti jen ti "prokrastinující", oddalující sami ve své kariéře plnění svých povinností budou konečně semleti. Neštěstím je cena, kterou za to společnost zaplatí - generace "tolerujících" a toleranci vlastních povinností vyškolených dětí. Budoucnost Evropy par excellence....

Unknown řekl(a)...
9. února 2014 v 12:16  

Problém není jen odsouvání splnění podmínky kvalifikace, tedy studium VŠ. Problémem je mimo jiné to, že pedagogické fakulty nezareagovaly na poptávku studia a neotevřely žádané obory v kombinovaném studiu a nezvýšily počet přijímaných uchazečů o studium.
U nás na škole se to týká asi osmi kolegů. Jeden začal studovat v 49 letech bakalářské studium. Bohužel, místo na učitelství pro 1. stupeň ho fakulta přijala na obor vychovatelství, který dostudoval. Dnes, když to má do penze "za pár", musí znovu studovat. Ovšem obor pro učitelství 2. stupně, který by potřeboval, žádná fakulta již několik let neotvírá v dálkovém studiu.
Podobně jsou na tom ostatní kolegové. Buď nebyli pro velký počet uchazečů přijati, nebo není otevřený obor, který vyučují.
Jedna kolegyně na podzim ukončila VŠ magisterské studium v oboru angličtina a podle onoho zákona nesplňuje kvalifikaci, protože se nejednalo o pedagogickou fakultu, ale jinou VŠ. Má mnohaletou praxi, je kvalitní učitelka, má vzdělání, ale to jí neplatí pro výuku jazyka na základce. Tak kde to jsme?
Abych to shrnula, nemyslím si, že je chyba pouze na straně nekvalifikovaných učitelů.
Myslím si také, že v některých případech striktní vyžadování dodržení zákona není nutné. A o tom je celý tento problém.
Jinak, paní Adamová, je chválihodné, že všichni pedagogové na Vaší škole jsou kvalifikovaní. Ovšem moje vlastní zkušenost je taková, že pedagogická fakulta neznamená kvalitního učitele.

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. února 2014 v 13:28  

Tik tak. Celý život se motám okolo elektrotechniky, výpočetní techniky a oborů příbuzných. V rámci těchto oborů jsem už učil kdeco, podílel se na zavedení tenkrát nového studijního oboru. Jakkoli to moc neroztrubuji, protože jsem nezaregistroval nějak silné vazby na rvp, potažmo švp, směřuji současnou výuku do rozsahu modulů 1 až 10 mezinárodního konceptu počítačové gramotnosti ECDL. Tedy až na modul M5, který mám zařazen do volitelného předmětu a M8, který jde za rámec možností a potřeb. Myslím si, ale doloženo to nemám, že běžný absolvent by neměl mít nějak zvlášť velké problém se získáním certifikátu ECDL (Core).
Pokud bych ovšem sám zamířil do sféry, kde je tento certifikát zaměstnavatelem požedovám, mám prostě smůlu. Nějakou dobu se zabývám myšlenkou, že bych se měl, už jen z principu, na stará kolena pokořit a nechat se otestovat. Víte?
Absolvování požadovaného typu a stupně vzdělání, a doklad o něm, je pro výkon dané profese podmínkou nutnou. Jenom politiku může dělat kdejaký tatrman podle 'počtu zaslaných esemesek'. Jo, a teď právě slyším z televize, že takový velvyslanec má mít především odvahu. Ale kde ta se studuje, to fakt nevím.

Eva Adamová řekl(a)...
9. února 2014 v 13:42  

Víte, paní Smejkalová, některým věcem dost dobře nerozumím.

1. Jak je možné, že všichni učitelé z naší školy, které jsem výše zmiňovala, se na dálkové VŠ studium dostali, ale z vaší školy ne?

2. Potřeboval ten váš 49 letý kolega vystudovat učitelství 1. stupeň nebo něco pro 2. stupeň? Máte v tom zmatek.

3. Proč vaše kolegyně angličtinářka studovala angličtinu mimo pedagogickou fakultu, když věděla, že jí to k ničemu nebude. I když zde je pomoc snadná - dodělat si poměrně nenáročné DPS.

A jak by se vám líbilo, kdyby soud odmítl řešit nějaký závažný trestný čin, ve kterém byste byla na straně postižených, a zdůvodnil to tím, že striktní dodržování zákona není nutné.

A jinak nevím, co má společného kvalifikovanost pedagogů na naší škole s vašimi zkušenostmi.

Eva Adamová řekl(a)...
9. února 2014 v 14:44  

"Problémem je mimo jiné to, že pedagogické fakulty nezareagovaly na poptávku studia a neotevřely žádané obory v kombinovaném studiu ..."

Pro paní Smejkalovou a další uplákající dobrá zpráva. Mrkla jsem na net a zjistila, že se toho otvírá dost a dost. Jen se musí člověk podívat i stránky dalších fakult a ne jen na pedagogickou. A to jsem jen tak lehce prošla stránky jen VŠ v největších městech.

Olomouc
dálkové studium učitelství těchto předmětů: Aj, Čj, Nj, geografie, matematika, informatika, přírodopis, náboženství, občanská výchova, 1. stupeň

Praha
dálkové studium učitelství biologie, informatiky, matematiky, výchovy ke zdraví, 1. stupně

Ostrava
učitelství chemie, občanské výchovy, ČJ, informatiky, matematiky, fyziky, biologie, cizí jazyky sice ve sféře podnikání, ale brání někdo někomu dodělat si pak nenáročné DPS?

Brno
učitelství 1. stupeň a rozšiřující studium o další předmět Bi, F, Ch,M, Aj


V Brně a asi i jinde předpokládají, že schází především vyučující matematiky, angličtiny a přírodovědných předmětů, neboť humanitně VŠ vzdělaných lidí máme dost a dost a tam stačí si dodělat jen DPS.

Unknown řekl(a)...
9. února 2014 v 14:50  

Nemám v tom zmatek.
Kolega potřeboval aprobaci na 2. stupeň, ped. fakulty potřebnou kombinaci (ani jinou podobnou) neotevíraly. Podal tedy přihlášku na 1. stupeň (i s ostatními dvěma dalšími kolegy z 1. stupně) a na vychovatelství (jako zálohu). Vzali pouze jeho na to vychovatelství. Ostatní přijati nebyli ani po několik dalších let.
Co se týká těch dalších kolegů, ti mají VŠ vystudovánu, dokonce mají i ono pedagogické minimum, ale neplatí jim k dané aprobaci (kdyby byli na SŠ, tak by to nebyl problém). Ať jsme hledali, kde se dalo, jejich obor se neotvírá (a neotvíral). Musí být totiž splněna podmínka didaktiky oboru, nestačí pouze jakékoliv minimum, např. pro SŠ.
Kolegyně, co studovala na jiné VŠ, byla původně ujišťována, že jí to aprobaci pokryje. Až minulý týden se od vedení dověděla, že tomu tak není. Tam bych ale tak velký problém neviděla, jí stačí minimum a pro AJ je otevřeno.
Jak říkám, nic není jednoznačně chyba jen oněch kolegů. Problém je i umožnění studia ze strany pedagogických fakult. Pokud neotvírají obory v dálkovém studiu pro aprobace na 2. stupni, či nabírají malý počet studentů, není v silách učitelů si příslušnou aprobaci doplnit. Také si je potřeba uvědomit, že např. u zkoušky z tělocviku při přijímačkách pro 1. stupeň jsou uchazeči 40+ poměrně dost znevýhodněni oproti uchazečům kolem 20. A fakulty na věk, vlastně na nic, ohledy neberou.
Tím ale nechci polemizovat s tím, jestli má, či nemá mít učitel VŠ. Jsem jednoznačně pro VŠ. Ale spíš jsem chtěla, abychom se zamysleli, zda je jednoznačně jen chyba na straně těch kolegů, kteří jsou bez příslušné kvalifikace. Což si nemyslím.

Unknown řekl(a)...
9. února 2014 v 15:00  

Pro paní Adamovou: Já osobně si vzdělání doplňovat nemusím.
Též jsem s kolegy procházela nabídku fakult na internetu (jako výchovný poradce vím, kde hledat) a opravdu ta nabídka není dobrá ať kombinacemi, tak počty přijímaných.
Také je třeba brát v potaz dostupnost studia, pokud je kolegyně sama, má děti a nemá hlídání...
Myslím si, že je potřeba, než někoho odsoudíme, se zamyslet i nad jeho možnostmi. Jak říkám, nic není jednoznačné.

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. února 2014 v 17:17  

jsou uchazeči 40+ poměrně dost znevýhodněni

To nepochybně. Já byl svým íqé poměrně dost znevýhodněn pro příjmačky na matfyz i v poměrně nižším věku, a o svém hluchovém hendikepu pro konzervatoř už ani nehovořím.
Jen mne při této příležitosti napadlo, jestli by učitelé neměli prokazovat svoji způsobilost k výkonu profese řekněme každých deset let. To jest, jestli jsou odborně stále na odpovídající úrovni, a pak také, jestli jsou schopni udržet nejen onu pověstnou křídu a moč, ale i, a to především, nervy na uzdě.

Anonymní řekl(a)...
9. února 2014 v 17:32  

Paní Smejkalová,


můžete být ohledně aprobací konkrétní? O které se jedná? Nebyly otevřeny už více let, nebo je to záležitost letoška?

Eva Adamová řekl(a)...
9. února 2014 v 17:48  

Paní Smejkalová, myslím si, že to zbytečně komplikujete. Doporučuji Vám i Vašim kolegům přečíst si pořádně zákon o pedagogických pracovnících. Mám pocit, že zbytečně panikaříte. A jestliže Vám ředitel tvrdí to, co Vám tvrdí, opravdu ty vaše kolegy na škole chce?

A vysvětlím Vám, co mi na dané situaci kolem pragrafu 32 nejvíc vadí.

1. Někteří Vaši kolegové se tedy nejsou schopni se na VŠ dostat. V současné době, kdy se na VŠ dostává 90 % maturantů, z nichž mnozí mají pochybné znalosti či inteligenci? Vypadá to, že na to prostě nemají. Většina mých kolegyň, které jsem výše zmiňovala, dostudovávaly s malými dětmi ve městě vzdáleném 150 km. Nezlobte se, ale opravdu mi připadá, že u mnohých jde jen a jen o výmluvy.

2. Paragraf 32 zákona z roku 2004 deset let lidem bez vzdělání vyhovoval, a proto ho uznávali. Oháněli se zákonem a udělenou výjimkou. Neozývali se, že VŠ školy potřebné obory neotvírají apod. Teď, když už jim zákon nebude vyhovovat, ho přestanou uznávat? Jak typicky české!

3, V našich sborovnách dříme obrovské nebezpečí. Nekvalifikovaní pedagogové jsou totiž řediteli neúnosně zavázáni. Jsou to lidé, kteří se moc nemohou ozvat, když se jim něco nelíbí. V lepším případě drží hubu, v tom horším provozují nepokrytě rektální alpinismus.

Unknown řekl(a)...
9. února 2014 v 19:47  

Paní Adamová, věřte mi, že nepanikařím. Já tedy rozhodně ne.
Ředitel o tyto mé kolegy stojí, protože jsou dobří. Svůj veškerý volný čas (soboty + neděle) věnují našim žákům, když pro ně pořádají různé akce. Jsou to garanti tříd se sportovní přípravou. Vždyť naše žačky byly páté na olympiádě v Londýně. A základ dostaly právě od těchto kantorů.
Pokud se týká Vašich kolegyň s dětmi, asi mají v rodině dobré zázemí na to, aby mohly studovat kdekoliv po celé ČR. Pokud toto zázemí není, jsou i možnosti okleštěné. Sama jsem dálkově studovala ped. fakultu, dostala jsem se až na šestý pokus (ačkoliv jsem zkoušky vždy udělala) při miminu a potom i při práci. Také jsem studovala výchovné poradenství + rozšíření VP. Naštěstí jsem měla svou maminku, která mi dceru hlídala. Ale jsou i tací, kteří maminku nemají. A pro ty je jakékoliv studium ve vzdálených městech velký problém.
Co se týká tzv. řitního alpinismu, jsou u nás přeborníci hlavně z řad kvalifikovaných kolegů. Naopak tito kolegové bez příslušného papíru dokáží řediteli oponovat a sdělit i nepříjemné věci. Za to si jich vážím.
Příslušné předpisy mám docela dobře prostudované.

Pane Soukale, jednalo se např. o zeměpis v minimu (letos je v minimu v Ústí, v Praze se neotvírá) a dále o humanitní obory. Samozřejmě, nejvíce se otevírají obory s matematikou, fyzikou a chemií a 1. stupeň. Podotýkám, že jsem sledovala hlavně kombinované studium. Na denním se otevírá spousta oborů. Další problém je i počet přijímaných.

Vážení, nechtěla jsem, aby se celá diskuse zvrtla tímto směrem. Spíš jsem jen chtěla upozornit, že nejen lenost učitelů může být komplikací v získání kvalifikace. Nic není jen černé nebo jen bílé.
A zároveň opakuji, že souhlasím s tím, aby učitelé měli vysokoškolské vzdělání. I když pedagogické vzdělání ne vždycky zaručí kvalitního učitele. Také jsem měla a mám takové příklady kolem sebe.

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. února 2014 v 20:23  

Co se týká tzv. řitního alpinismu, jsou u nás přeborníci

Myslím, že konstatování v této podobě je postačující a nadčasové s dostatečně vysokou výpovědní hodnotou. Ale pokud bychom jej chtěli konkretizovat, pak by to ve školství měla být staticky především osoba ženského pohlaví, starší čtyřiceti let s vysokoškolským vzděláním.
Jen by mne zajímalo, jak se taková přebornice rozpozná, tedy jak se projevuje. A především, proč tak činí? To z toho má nějaké výhody? A to je takové jednání ředitelem školy akceptováno, nebo dokonce i vyžadováno a nějakým způsobem odměňováno? Tím ředitelem, který odpovídá za kvalitu výchovy a vzdělávání dětí a mládeže v rámci školy? Co si pak o takovém člověku myslet!? Úděsná představa. Zažít bych to tedy rozhodně nechtěl.

Eva Adamová řekl(a)...
9. února 2014 v 20:45  

Paní Smejkalová, proč to proboha pořád svádíte na VŠ?

Pedagogické, přírodovědné i filozofické fakulty vyprodukují dnes obrovské množství absolventů denního učitelského studia, kteří bohužel na našem zparchantělém učitelském trhu práce téměř nemají šanci práci najít. Místa jim na deset let zablokovali nekvalifikovaní s výjimkou. A nejen jim, ale také řadě zkušených kantorů, kteří jsou na úřadech práce, protože dětí ubývá.

Proč by se dnes tedy měly VŠ pominout z toho, že po deseti letech si na poslední chvíli kvanta "učitelů" vzpomněla, že vlastně učiteli nejsou?

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
9. února 2014 v 20:54  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk NUTZ řekl(a)...
9. února 2014 v 20:56  

Pro pana Blahu (Pytlíka)
To, že koncept ECDL dávno MŠMT nepřijalo za svůj a nepožaduje test po všech kantorech je záležitost hodně tristní. Například je požadován po všech zaměstnancích ministerstva zemědělsví i na okresních agenturách a to už 14 let. A jak to vím? Jsem totiř ECDL testerem. (ve škole se mě to do vzdělání samozřejmě nijak nepočítá)
K diskusi Adamová - Smejkalová, Mohu jen potvrdit všechny zkušenosti a názory pani Smejkalové......
Zdenda

Eva Adamová řekl(a)...
9. února 2014 v 21:12  

"Mohu jen potvrdit všechny zkušenosti a názory pani Smejkalové....."

No bodejť, když máte sám máslo na hlavě. Bylo by divné, kdyste souhlasil s nějakou Adamovou.

A k tomu zeměpisu v minimu.

http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pedagogicke-studium/geografie

http://www.prf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/celozivotni-vzdelavani/doplnkove-pedagogicke-vzdelavani/

A k těm humanitním předmětům

http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/czv/doplnujici-pedagogicke-studiumZdeněk NUTZ řekl(a)...
9. února 2014 v 21:29  

Jak jste to s tím máslem na hlavě myslela? To by mě tedy zajímalo?

Tajný Učitel řekl(a)...
9. února 2014 v 21:36  

Ty jo, Vás bych teda chtěl mít ve třídě, ta tvrdá nekompromisnost, ta hloubka empatie, to široké srdce, ta rázná dikce...
Ztrestejte mne paní učitelko, nejsem hoden...

Tajný Učitel řekl(a)...
9. února 2014 v 21:38  

Paní Adamová rozdává máslo na hlavě.
Asi má na to ten správný papír...

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
9. února 2014 v 21:45  

Už se těším jak 1. ledna 2015 napochodují ty tisíce chudáků plně kvalifikovaných, dosud v krytu v podzemí úřadů práce se skrývajících v čele jakousi jejich vůdkyní Admanovou do škol, a konečně vymetou tu svoloč, která si dovolila neuposlechnout dikci Super Buzková zákona, který se zrodil ve víře nejvyšší bohyně Petry a pod praporem víry a spravedlnosti se konečně ujmou těch chudáčků dětí, které dosud trpěli pot jařmem bezvěrců, bezpedagogických, bez nahoře i dole.............
Promiňte mi nadsázku, jen jsem to tu chtěl trochu odlehčit od Anen Proletářek a jejich party.

Tajný Učitel řekl(a)...
9. února 2014 v 22:09  

Zdeňku díky, takhled dobře jsem se ještě dnes nezasmál. Holt na jisté povahy platí jen legrace...

Vaclav Nadvornik řekl(a)...
9. února 2014 v 22:18  

Vážená paní Adamová. Tuto vaší poznámku si mám brát osobně?
"Jsou to jenom výmluvy dotyčných taky učitelů, neschopných za dlouhé roky něco udělat proto, aby v té škole, kde se jim moc líbí, mohli zůstat."
Text jsem napsal já a vězte, že to není můj případ. Svůj životopis zveřejňovat zde opravdu nebudu, ale mě rozhodně nehrozí 1.1.2015, že přijdu o zaměstnání.
Až do této diskuse jsem Vás uznával, jako osobu férově diskutující, nyní mám již na Vás jiný názor.
Dále tento Váš příspěvek: "Ve školské radě sedí z valné části lidé, kteří o školství ani o konkrétní škole většinou mnoho nevědí, nemají za výuku žádnou ZODPOVĚDNOST a je to jen a jen směšný formální orgán, který se schází dvakrát do roka a schvaluje dokumenty, které si ani nepřečte." Možná to nevíte ale třetina členů školské rady je volena pedagogickými pracovníky školy - ty rozhodně nepovažujete za ty, co o škole nic neví. Třetinu jmenuje zřizovatel - ti možná nemusí mít super informace o škole, ale často je mají a poslední třetinu si volí mezi sebou rodiče, takže ti o konkrétní škole něco ví. Takže dvě třetiny školské rady jsou úzce svázáni se školou.
Jediné co mi napadá, proč byste napsala toto vyjádření je zhrzenost, že Vás do školské rady nikdo nezvolil a vy jste tam tak chtěla.
Jak jsem napsal - touto diskusí jste ukázala svoji pravou tvář a jsem za to rád. Již vím, s kým komunikuji.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
9. února 2014 v 22:19  

No díky, ještě uvidíme až se Anička probudí, vlítne do montérek a zapne mašinu..........

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
9. února 2014 v 22:28  

A teď si představte, pane Nádvorníku, že takovýto člověk se vloudí mezi inspektory a přijde Vám do školy vysvětlovat, že v třídní knize se nesmí škrtat, přepisovat a že když napíšete - Úvodní hodina - musíte napsat o čem byla. A hlavně nezapomeňte číslovat hodiny, přesto že nikdo netuší proč. Prostě je tam ta kolonka a vy to 10 let nerespektujete.

Vaclav Nadvornik řekl(a)...
9. února 2014 v 22:32  

Pane Nutzi,
takovéto lidi opravdu znám a za těch mnoho let ve škole jsem se s nimi i setkal. Také jsem ale potkal pár inspektorů, kteří byli rozumní a jejich připomínky měli hlavu a patu.
Ale o paní Adamové si prostě myslím své.

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. února 2014 v 22:38  

Buďte v klidu, panové.
1. Na tomto fóru se o ničem nerozhoduje. Od proletáře Adama nehrozí nebezpečí pražádné.
2. Školští činovníci záhy pochopí, že nekvalifikovaný zastane naprosto stejnou práci jako kvalifikovaný, a že toto 'stigma' je vhodná záminka k zařazení do prvního stupně platové tabulky. Takže zkušení školští manažeři ty kvalifikované časem vyháží. Tím si vyšetří penízky na odměny pro zasloužilé řiťolezy a zbaví se případné konkurence. Člověk nikdy neví.
3. A pokud vás to uklidní, tak až vyrazím dobývat ministerstvo zemědělství, některou z okresních agentur nebo cokoli mimo sektor školství, budu v pytliku i s celou tou svojí způsobilostí.
A nakolik asi tak by mne, pane Nutzi, u Vás přišel takový atest ecdl?

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
9. února 2014 v 22:54  

Pane Blaho podle místa vašeho bydliště si vyberete testovací středisko a dotážete se na cenu. nemusíte mít žádná školení, i když Vám jej většinou nabídnou. Pokud to sám učíte, nepředpokládám, že byste nějaké školení potřeboval. Doporučuju absolvovat všechny moduly v jeden den. Ceny se trochu liší když jsem naposled testoval tak bylo asi 300 za modul a 250 za tu průkazku, kterou získáte. Vím že se uchazeč u nás dostal do 2 500. Ale mnohá střediska pořádají různé akce a nabízejí slevy, když se sejde více zájemců. my jsme nabízeli školám testování studentů ve 4 ročníku za 500 + 300 za kartičku. Ale jsme narazili většinou na odpor a vysvětlení, že MŠMT nechce ECDL uznávat, tak nevím. Už je to 7 let, tak dneska je to možná jinak. Jinak uplně všechno včetně sylabů je na www.ecdl.cz. Mimochodem se na ty sylaby podívejte. takhle kdyby vypadaly třeba RVP, nebo nemožné katalogy znalostí k maturitě. jasně a stručně. Tohle musíš znát a je to. Pro se to asi MŠMT nelíbí, protože je to udělaný pořádně a hlavně je tam napsaný co musíte umět a žádné připitomělé kompetence. Odkaz na ta střediska: http://www.ecdl.cz/strediska.php

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. února 2014 v 0:29  

Děkuji Vám, pane Nutzi.

krtek řekl(a)...
10. února 2014 v 4:18  

Pane Nutzi, co myslte tím, že MŠMT nechce ECDL uznávat? ECDL je soukromý projekt, což píšu i jako ECDL tester, který pro mnoho institucí vypovídá o schopnostech uchazeče. Na škole jsme studentům testování nabízeli a pro jejich nezájem jsme museli ukončit. Škola nemůže studentům účast nařídit ani zaplatit.

Eva Adamová řekl(a)...
10. února 2014 v 8:00  

Pane Nováku, tady vůbec nejde o to, zda je někdo nekompromisní nebo ne, ale o to, že většina lidí strašně nerada slyší nepříjemnou pravdu, zvláště, když se týká jejich osoby nebo jejich blízkých.

A k tomu Super Buzkové zákonu pane Nutzi. Tento zákon hrál nekvalifikovaným lidem deset let do karet, protože bez něho by už ve školách dávno nebyli, tak proč na něho najednou nadáváte?

Ale máte pravdu, ten zákon byl od začátku špatným nápadem, protože bohužel zakonzervoval školy ve stavu v jakém byly před deseti lety. Umožnil nekvalifikovaným a mnohdy jen lidem s maturitou pobyt ve školách, ve kterých by za normálních okolností došlo k přirozené obměně a my bychom se tady neměli o čem bavit. A že této situace mnozí dokázali náležitě zneužít je nasnadě.

Konečně bychom si mohli uvědomit, že ZŠ a SŠ slouží ke vzdělávání dětí a ne jako zaopatřovací ústav pro lidi, kteří se nikdy ani nebyli schopni na VŠ dostat, natožpak ji dokončit.

A ještě nakonec. Jsem přesvědčená, že jakákoliv výjimka není v českých podmínkách možná, protože se stane nepsaným pravidlem. Kdosi tady psal o učitelce s malým dítětem, které subjektivní příčiny nedovolily vystudovat VŠ. Kolik tato učitelka má let? Když má malé dítě? 40? Max. To se bude ještě minimálně 25 let potloukat ve škole bez patřičného vzdělání? Při přístupu většiny lidí k této problematice, jsem přesvědčena, že bude, protože subjektivní příčiny se vždy nějaké najdou.

Unknown řekl(a)...
10. února 2014 v 8:32  

Čtu tuto diskusi a nestačím se divit. Člověk, který nepožaduje nic jiného, než dodržování platných zákonů, je tady za svůj názor napadán. Nechápu jak ti, kteří požadují obcházení zákonů, mohou učit naše děti. Držte se, paní Adamová.

Eva Adamová řekl(a)...
10. února 2014 v 10:47  

Díky za podporu.

Víte, mám kolegyni, která je inženýrka chemie. Poté, co po mateřské hledala práci, zjistila, že se třemi dětmi nemá šanci najít práci v oboru, že by ji našla jen v dost vzdálených městech. Dodělala si tedy pedagogické minimum pro SŠ a nastoupila na jednu základní školu, jako zástup na mateřskou. Ředitel této školy ji však nepotřeboval jen na chemii, ale i na matematiku a tak jí doporučil, aby si dodělala další obor - matematiku pro ZŠ. A vysvětlil jí, že vzhledem k počtu hodin chemie je na ZŠ pouze s chemií do budoucna neuplatnitelná. Nicméně zástup za mateřskou jí skončil a ze školy stejně musela odejít, ale už neměla naštěstí probém s vystudovanou matematikou najít práci a ocitla se před deseti lety na naší škole.

A v souvislosti s tím k tomu pošklebování ve výše uvedených komentářích? To mi ani trochu nevadí. Proč?

Protože se mi podařilo ukázat, jak se asi budou pošklebovat ti, kteří zřejmě zase dostanou výjimku z výjimky, těm, kteří se zachovali, jako moje kolegyně. Opravdu to takto chceme?

poste.restante řekl(a)...
10. února 2014 v 11:09  

Koukám a nestačím se divit.
Už se těším jak 1. ledna 2015 napochodují ty tisíce chudáků plně kvalifikovaných, dosud v krytu v podzemí úřadů práce se skrývajících v čele jakousi jejich vůdkyní Admanovou do škol, a konečně vymetou tu svoloč, která si dovolila neuposlechnout dikci Super Buzková zákona, který se zrodil ve víře nejvyšší bohyně Petry a pod praporem víry a spravedlnosti se konečně ujmou těch chudáčků dětí, které dosud trpěli pot jařmem bezvěrců, bezpedagogických, bez nahoře i dole..

Podle Vás možná odlehčení diskuse. Podle mé kolegyně, jejíž dcera na tom úřadu práce už přes rok nemůže zavadit o místo - cituji: "Ale opravdu hodně trapný komentář" Dodala ještě několik výrazů, které vynechám, i když nebyly vulgární.
Na rozdíl od některých diskutujících totiž nevidím důvod, proč diskusi z věcné roviny posunovat do kategorie napadání oponenta a zbytečného pošklebování.
I svůj komentář jsem doplnil jen pro demonstraci úhlu pohledu také druhé strany.

Na tom papíru s vodoznakem, který prokazuje mé oprávnění vzdělávat mládež je napsáno: "k výuce odborných předmětů na středních školách".
Položil jsem onehdá vedení školy otázku, zda jsem tedy kvalifikován k výuce ICT na studijních oborech, kde je IT vzdělávání chápáno jako všeobecný předmět. Odpovězeno mi bylo, že asi ano. Od té doby kladu tuto otázku činovníkům, zabývajícím se záležitostmi školství při různých příležitostech. Odpovědi jsou vesměs vyhýbavé a nejasné.
Co mi poradíte Vy, kolegové?
Jsem-li oprávněn vyučovat programování, automatizaci, databázové systémy, či elektrotechniku - je možné, že mé vzdělání je nedostatečné k výuce odstavců ve Wordu a vysvětlení funkce pevného disku? Jaké jiné studium by mi mohlo rozšířit mé odborné vzdělání, když absolvování oboru elektronické počítače na specializované fakultě nestačí k výuce IT na gymnáziu?
To už nemluvím o zajímavém faktu, že totéž vzdělání mne neopravňuje k výuce téhož předmětu na základní škole. Porovnávám-li obsah a strukturu předmětů s některými kolegy, čerstvými absolventy DPS, pak jsem se toho o např. vývojové psychologii dozvěděl více, nežli oni. Jenže jim razítko na papíru říká, že mohou jít klidně učit i na první stupeň. Zatímco já bych měl jako pitomec absolvovat podruhé totéž studium, jen s jiným razítkem? Že mne budou školit knižní teoretici v oblastech, kde bych mohl přednášet já jim? Že jsem díky svému působení v průmyslové firmě absolvoval, mimo jiné i jako interní firemní lektor, kurzy v rozsahu, o kterém se univerzitám ani nezdá? Ano, ale není mi to nic platné. Smysl této kratochvíle opravdu postrádám a proto tvrdím, že zákon je v mnoha ohledech nejasný a v mnoha ohledech pitomý.
Přesto jsem před cca 8 lety během svého krátkého angažmá na základní škole ani na okamžik nezapochyboval, že pokud chci na základní škole zůstat učit, musím si příslušně "doplnit" vzdělání a ten další papír do sbírky získat.

Podobně tomu učinili mnozí kolegové a kolegyně v mém okolí. Stálo je to mnohdy nemalé prostředky o času a dopadech na rodinu nemluvě.

Platí zákon? - Ano
Je předepsáno pro učitele VŠ vzdělání? - Ano, kromě mistrů odborného výcviku a pod.
Věděli to všichni 10 let? - ANO
Mohli na svém stavu něco změnit? - ANO, až na pár výjimek dozajista.
Je zákon špatný a hloupý? - V mnoha ohledech ano.
Můžeme ho změnit? - Jistě, ale bylo na to 10 let. Kolik z těch, kteří nyní na webových fórech lomí rukama a spílají na nespravedlnost světa, vyvinulo v tomto směru nějakou aktivitu?
Nezlobte se na mne, ale přijít s podobnými úvahami TEĎ, to mi přijde hodně pokrytecké.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
10. února 2014 v 11:11  

9 z 10 učitelů a patrně i jiných osob bude mít z hlediska zákona jasno.

1 začne křičet, ale protože bude křičet hodně, bude zase po jeho. Kdy toto skončí?

Unknown řekl(a)...
10. února 2014 v 13:10  

Cituji pana Nováka:
"Čtu tuto diskusi a nestačím se divit. Člověk, který nepožaduje nic jiného, než dodržování platných zákonů, je tady za svůj názor napadán. Nechápu jak ti, kteří požadují obcházení zákonů, mohou učit naše děti. Držte se, paní Adamová."
Nevím, kdo tady požaduje porušování zákonů. Já to rozhodně nejsem. Zatím platí zákon, který požaduje VŠ vzdělání atd od 1.1.2015. Co chci je změna zákona, a to není jeho porušení. Tento zákon považuji za špatný dlouhodobě a mluvil jsem o tom již vminulosti na různých fórech několikrát. Jeho novelizace je velmi častá, (nyní má asi 12 novel) a i to prodloužení přechodného opatření o studiu již zde jednou bylo. Takže prosím opatrně s tím "obcházením zákonů".
Uznávám, že mnoho učitelů mělo šanci vystudovat další obor, ale holt to jde obtížněji ve 40 než ve 20. Přijde mi prostě líto, že někteří "nevzdělaní, ale dobří praktici" odejdou, protože nemají sílu si školu dodělat a jiní "vzdělaní s papírem", ale mnohem horší učitelé zůstanou, protože v mládí měli štěstí, nebo více síly a získali "papír".
Ale to se holt stává...


Nicka Pytlik řekl(a)...
10. února 2014 v 13:48  

nemalé prostředky (1) o času (2) a dopadech na rodinu (3) nemluvě

Už jsem to tu psal.
1. Když jsem si rozpočítal jenom školné, vyšlo mi, že až do důchodu si mohu způsobile zaučit za stovku měsíčně. Nebo tak nějak.
2. Pedagogickou způsobilost pro Elektrotechnické předměty a Výpočetní techniku jsem si doplňoval v době, kdy jsem měl z provozních důvodů s výjimkou z mšmt ůvazek 28 (slovy dvacet osm!) hodin týdně, tenkrát ještě bez stoprocentního příplatku za přepočet. Musel jsem je odučit ve čtyřech dnech a byl v tom maximálně šestihodinový pátek.
3. Což o 'dopady na rodinu', to se nějak vsákne. Ale když jsem si doplňoval způsobilost pro všeobecně vzdělávací předměty na 2.st. zš a sš zkrzevá Informatiku, zmínil jsem se v báru neprozřetelně, že jsem DPS pozitivní, a bylo po ptákách...
Tím chci potvrdit, že stejné, nebo velice obdobné předměty na školách různých typů a stupňů jsou různé věci. A to zcela, a já s tím souhlasím naprosto.
Budování například předmatematické gramotnosti na mš je rozhodně náročnější, než matematická brnkačka někde v semináři maturitního ročníku gymnázia. Na mš musíte být mimo jiné vybaveni i kompetencí k přebalení totálně zesraného didínka, totiž.

Simona CARCY řekl(a)...
10. února 2014 v 14:24  

Jsme nemocný národ. Nedokážeme udržet kontinuitu jednoho názoru. Naposled se to "povedlo" před čtvrt stoletím, co jsme tu drželi jeden (bohužel úplně špatný) světový názor. Na to tedy hrdí být nemůžeme. Ať to probírám, jak to probírám - nejdéle zatím platí Benešovy dekrety. Lustrační zákon chceme obejít. Školský zákon znásilnit. A k tomu máme kvalitní předpoklady systematické a systémové práce v resortních orgánech - http://www.lidovky.cz/prutokova-ministerstva-prohlednete-si-odkud-utika-nejvic-uredniku-112-/zpravy-domov.aspx?c=A140205_122231_ln_domov_ogo

Proč, proboha, proč?

Tajný Učitel řekl(a)...
10. února 2014 v 16:40  

Paní Adamová a spol,

Dle toho co píšete je pro Vás mnohem důležitější formální kvalifikace učitele, než jeho schopnosti. Všichni nekvalifikovaní jsou líní paraziti na zdravém těle českého školství. Kritizovat zákon, který ještě nevešel v platnost se nesmí, musí se držet huba a krok. Komu tím pomůžete, co? Nevím proč mi Vaše výlevy připomínají něco, co jsem kdysi dávno na škole zažil. Černobílé vidění typu, vždyť je to přece jasné. Nekvalifikovaní jsou ti, kteří již 20 let brzdí rozlet českého školství. Měli by nosit pásku ze žlutým N. Kde jsou uranové doly, když je člověk potřebuje...

Tajný Učitel řekl(a)...
10. února 2014 v 16:44  

"Jsme nemocný národ, nedokážeme držet kontinuitu jednoho názoru"

Díky bohu za to.

Unknown řekl(a)...
10. února 2014 v 16:57  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Eva Adamová řekl(a)...
10. února 2014 v 17:02  

Vážený pane Nováku, jste na velkém omylu. Zákon je v platnosti od roku 2004. Jinak by totiž nebyla platná ani ona výjimka pro nekvalifikované, která končí k 1.1.2015.

Simona CARCY řekl(a)...
10. února 2014 v 17:16  

Co shledáváte pomýleného, pane Nováku,na myšlence: " je mnohem důležitější formální kvalifikace učitele, než jeho schopnosti".

Kdyby tento princip neplatil, nebylo by důležité, že někdo sotva funí do kopce, vy byste mu přiřkl olympijskou medaili. Důležité by pro vás bylo, že je neformálně uznáván. Pokud totiž ty schopnosti má, nemůže mu formální kvalifikace utéct. Ale lidstvo si vytvořilo metody formalizovaného hodnocení právě proto, aby byly mantinely pevné, jasné a společné. Nikoli subjektivní, nahodilé, neprůhledné nebo nesrovnatelné. Tak už přestaňte obhajovat něco, co stejně obhájit nemůžete. Pro začátek stačí, když se s tím zákonem aspoň seznámíte a nebudete tady tvrdit neinformované nepravdy, že zákon ještě neplatí. Pokud stejně přistupujete k hodnocení schopností kolegů, potěš Zeman....

Tajný Učitel řekl(a)...
10. února 2014 v 19:56  

Vážená paní,

co když ten běžec do kopce funí a je při tom plně kvalifikován? Vy byste mu tu zlatou dala i kdyby vyhrál amatér. Papír z Pedf ještě z nikoho mistra neudělal.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
10. února 2014 v 20:02  

Ano děvčata, máte pravdu. Všechny zákony, která se v našem státě schválili jsou výborné a je potřeba je dodržovat a chválit. Tak asi proto je republika v takovém srabu a hnoji.
Hlavně takové paskvily, které se hodí Vám. Zákon jsem zde i jinde kritizoval už v době jeho vzniku, přesto, že se mě plně netýká. Stejně jako kraviny o zrušení osnov na základních školách, předražené státní maturity, nesmyslné zasílání údajů ze školních matrik a podobně. Nikdo tu neříká že chceme něco obcházet. Říkáme, že je zákon špatný a současnému školství spíše uškodí než pomůže. A vztekejte se jak chcete.

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. února 2014 v 20:36  

Říkáme, že je zákon špatný

Je špatný u deset let, ale nejde o život. Právě hovoří v hajdpárku senátor Schwarz, ředitel pražské záchranky o prapodivných ustanoveních zákona, v němž o život jde, a nikdo s ním nic nedělá. Asi ještě nikomu s hlasem rozhodným nikdo neumřel.
Odhadl bych, chlapci, že naděje na nápravu je pramálo, jakkoli je TAM už zase tak nějak obdobná sestava. Ale možná, že by si někdo třinácti tisíc tikajících učitelů na Václaváku všimnul.

poste.restante řekl(a)...
11. února 2014 v 1:00  

Nač se vztekat. Navrhuji přestat dodržovat všechny nesprávné a paskvilové zákony, které se nám nehodí.
Za sebe jsem se rozhodl jezdit od zítřka vlevo a kromě formálního manželského svazku zavedu další dvě neformální manželství. Vždy jsem kritizoval fakt, že u nás není uzákoněna polygamie a nemíním už čekat na nějakou trapnou novelu. Ještě sice netuším, zda nějaké další ženy ukecám, ale jdu to nejdřív oznámit své formální manželce. Ráno Vám sdělím, jak jsem dopadl.

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. února 2014 v 1:09  

Tak není to, pane poste.restante, až tak špatný nápad. Ale jestli Vám mohu poradit, nepouštějte je pak k sobě, nebo se proti Vám domluví.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
11. února 2014 v 4:11  

Zkuste si můj příspěvek přečíst znovu. Nikde nepíšu, že se zákony nemají dodržovat. Pouze jsem napsal, že je to zákon špatný. Co je na tom tak nepochopitelnýho, abyste vy musel zítra jezdit vlevo?

Eva Adamová řekl(a)...
11. února 2014 v 12:02  

"Pouze jsem napsal, že je to zákon špatný."

To jo, jenže jste nikde nenapsal, co je na něm špatného. Je na něm špatné to, že mnohým učitelům umožnil 10 let pobývat ve školství bez vzdělání? V tom případě s Vámi plně souhlasím!

poste.restante řekl(a)...
11. února 2014 v 12:15  

Obecně bych asi zákon, který vyžaduje pro výkon některých profesí určité kvalifikační předpoklady a podmínky, nenazýval zákonem špatným. To svádí k myšlence, že žádných podmínek není potřeba. A s tím rozhodně nesouhlasím.

Můžeme jistě říci, že citovaný zákon má své nedostatky. Sám jsem jich několik uvedl. Ale za nedostatek nepovažuji ty paragrafy, kolem kterých se celá debata točí.
Já si prostě myslím, že učitel by VŠ vzdělání povinně míti měl. Vy jste zřejmě přesvědčen, že už současní maturanti jsou kvalifikováni dostatečně. V tom se asi neshodneme.

Kromě toho, sice jste nevyzval k nedodržování zákona, ale jeho znění a zastánce napadáte ne zcela korektním způsobem. Řekl bych, že se Vám nedostává věcných argumentů pro podporu svého názoru. Že si to dokonce i sám uvědomujete a proto se uchylujete k ironizaci, nebo až k osobním útokům:
dikci Super Buzková zákona, který se zrodil ve víře nejvyšší bohyně Petry a pod praporem víry a spravedlnosti
Ano děvčata, máte pravdu. Všechny zákony, která se v našem státě schválili jsou výborné a je potřeba je dodržovat a chválit. Tak asi proto je republika v takovém srabu a hnoji.
Hlavně takové paskvily, které se hodí Vám.

teď si představte, že takovýto člověk se vloudí mezi inspektory

Nemyslíte, že kdyby tento zákon byl špatný z podstaty, jak naznačujte, že by za 10 let jeho odkládané platnosti některý z následujících ministrů, vládních či opozičních politiků, odborářů, různých profesních učitelských sdružení, zkrátka kdokoliv, alespoň vyvinul minimální úsilí k jeho změně?

Primárně jsem otevřen diskusi. Pokud jsme schopní najít způsoby jak identifikovat ty opravdu skvělé učitele, o kterých tu stále mluvíte, a umožnit jim, aby svou profesi mohli nadále vykonávat k obecnému prospěchu, jsem pro.
Ale pokud Vám jde jen o generální pardon pro všechny, kdo kvalifikační předpoklady nesplňují, pak jsem proti a to zcela zásadně.
Už kvůli všem těm, kdo se v minulosti rozhodli své znalosti obhájit a čest učitelské profese podpořit vlastním studiem a nečekali na další a další výjimky. Výjimky z pravidel, o jejichž dodržování my učitelé tak často a rádi mluvíme.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.