Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (NKCPU) – informace pro školy

pátek 24. ledna 2014 ·

Česká republika zaznamenává ve srovnání s nejlepšími evropskými státy v Evropě dvojnásobnou úrazovost dětí. Na základě této statistiky byla vytvořena na Ministerstvu zdravotnictví Mezirezortní pracovní skupina pro prevenci dětských úrazů, která spojuje odborníky na prevenci pro celou oblast poruch zdraví ze zevních příčin, úrazů a násilí, zabývajících se jejich prevencí v nejrůznějších oblastech života dětí.  Partnery pracovní skupiny jsou, UK 3. lékařská fakulta - Ústav zdraví dětí a mládeže a Fakultní nemocnice Brno, klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie.   Pracovní skupina se mj. podílí na plnění všech úkolů stanovených Usnesením vlády ze dne 28. července 2010 č. 549 o “Zprávě o plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 na nejbližší období“. V roce 2011 bylo založeno Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (NKCPU). Smyslem tohoto centra je zavést systematický přístup k prevenci úrazů a násilí v ČR. Školy mohou s tímto centrem spolupracovat a obracet se na něj i v případě jakýchkoliv dotazů týkajících se této oblasti.


Centrum úrazové prevence (CÚP) vzniklo v roce 1997 jako reakce na tehdejší situaci v úrazovosti u nás, kdy ve srovnání s nejlepšími státy měla ČR až 4krát vyšší úrazovost. Proto se uskutečnilo několik výzkumných studií k mapování tehdejší situace a vytvoření podkladu pro strategii zlepšení tohoto alarmujícího stavu.

Během své existence se CÚP zapojilo do mezinárodních projektů a struktur, stalo se koordinujícím centrem pro program WHO Safe Community (Bezpečná komunita) a certifikujícím centrem pro program WHO International Safe School (Mezinárodni bezpečná škola).
Od roku 2011 se centrum stalo bází pro ustavení Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (NKCPU). Smyslem tohoto centra je zavést systematický přístup k prevenci úrazů a násilí v ČR. Spojení problematiky úrazů neúmyslných a úmyslných následovalo mezinárodní trendy, které se snaží řešit úrazy a násilí společně, protože i rizikové a projektivní faktory jsou často stejné.
Aktivity NKCPU
 • Publikační činnost
Letáky:
Zde se snažíme jednoduchým a názorným způsobem upozornit na modelově se opakující nebezpečné situace a jejich prevenci.
Bulletin Aktuality v prevenci úrazů:
Poskytuje informace a upozorňuje veřejnost na nové a opakující se jevy na poli úrazovosti a rozebírá úrazové mechanizmy a vysvětluje, jak by měla být vedena prevence.  Rovněž se snaží působit edukativně, tak aby informace mohly čerpat a využívat další organizace (např. školy, mateřská centra atd.).
Brožury a studie:
Jsou určeny pro odbornou veřejnost anebo slouží ke vzdělávání odborníků. Studie jsou dále využívány jako podklady pro preventivní činnost a k návrhům preventivních strategii.     
Webové stránky centra (http://www.nkcpu.cz/):
Informace pro širokou veřejnost.
 • Edukační činnost
Pořádání kurzů pro veřejnost.
Příprava akreditace kurzu WHO pro odborníky (TEACH VIP)
 • Podpora a konzultační činnost 
Pro organizace, které vstoupily do neziskových programů podporující preventivní činnost např: Mezinárodní bezpečné školy a Mezinárodní bezpečné mateřské školy, Bezpečné komunity.
 • Koordinační centrum
Spojuje odborníky na prevenci pro celou oblast poruch zdraví ze zevních příčin, úrazů a násilí, kteří se zbývají jejich prevencí v nejrůznějších oblastech života dětí.
Partneři:
Národní koordinační centrum ve Fakultní nemocnici v Motole,
UK 3. lékařská fakulta - Ústav zdraví dětí a mládeže,
Fakultní nemocnice Brno, klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie.
 • Certifikující centrum pro program International Safe School
Mezinárodní bezpečná škola – udělování certifikací.
 • Partner a  realizační pracoviště Národního akčního plánu pro Českou republiku
Jedna z hlavních činností je soustavná  spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví na tvorbě a realizaci Národního akčního plánu prevence dětských úrazů pro roky 2007-2017. Postupné zavádění efektivní prevence již přináší první výsledky ve snížení dětské úrazové úmrtnosti a nemocnosti, ale stále ještě máme dvojnásobnou úrazovost ve srovnání s nejlepšími státy Evropy.
 • Program Mezinárodní bezpečné školy
Mezinárodní bezpečné školy je program, který se snaží zahrnout všechny aspekty bezpečí ve školním prostředí, (ISS-International Safe School) do jednoduchého pojmu Bezpečná škola. Program zastřešuje aktivity, které vedou ke snížení úrazů a násilí ve školním prostředí a vychovávají děti a mládež k preventivnímu chování, které si osvojí na celý život.
Program Mezinárodní bezpečná škola vznikl v roce 2001 jako subsektor programu Světové zdravotnické organizace Mezinárodní Bezpečná komunita. Nositelem programu v České republice je Centrum úrazové prevence při fakultní nemocnici v Motole v Praze, které má statut certifikačního centra-International Safe School Certifying Centre. Jeho úkolem je koordinovat program, pomáhat při jeho šíření, spolupracovat s certifikovanými školami a posuzovat projekty škol, které se chtějí do programu zapojit. Dále pak vzdělávat a informovat veřejnost o strategii a využití programu pro Českou republiku. Program vychází z osvědčených pravidel a zásad, které se již léta používají v Bezpečných komunitách a jejich efektivita je prověřená, jako je výchova k prevenci úrazů, bezpečné prostředí, hřiště a sportoviště, bezpečná rekreace a sport, prevence násilí a podpora zdraví. Má pevně stanovené indikátory a kritéria, ale každá škola může pro svou situaci vytvořit projekt, který bude co nejvíce odpovídat jejím potřebám a situaci v dětské úrazovosti i bezpečnostní situaci v místě školy.
Základem přihlášení do certifikačního procesu je vytvoření vlastního projektu založeného na indikátorech a kritériích Mezinárodních bezpečných škol.
Program je postaven na následujících indikátorech:
 1. Realizační tým zahrnuje pracovníky školy (pedagogy, technické pracovníky a ostatní), ale také žáky, studenty i jejich zákonné zástupce. Realizační tým je zodpovědný za přípravu, realizaci i evaluaci programu Mezinárodní bezpečná škola. V čele realizačního týmu, jehož činnost je založena na partnerství a vzájemné spolupráci, stojí ředitel školy a jmenovaný člen školské rady.
 2. Strategie Mezinárodní bezpečné školy, která je zpracována realizačním týmem, ve spolupráci s vedením školy, školskou radou a rady Bezpečné komunity, pokud je zřízena.
 3. Školní program Mezinárodní bezpečná škola je dlouhodobý, trvalý a činný program, který vychází ze zvolené strategie a svými aktivitami směřuje k zajištění bezpečí a ochrany před úrazem pro všechny žáky školy.
 4. Zaměřuje se na rizikové skupiny a ty složky prostředí, které jsou identifikovány jako specificky nebezpečné.
 5. Škola má program dokumentující frekvenci a příčiny úrazů, jak neúmyslných, tak i úmyslných (násilí a sebepoškození).
 6. Evaluace je součástí programu: během programu - průběžné vyhodnocování účinnosti výsledků programu po určitých etapách realizace, stanovení proměnných a indikátorů, které budou měřeny a slouží k posouzení efektivity.
 7. Budoucí spoluúčast v síti Mezinárodních bezpečných škol na úrovni komunitní, národní a mezinárodní.
Princip fungování a vytváření Mezinárodních bezpečných škol je ve vytvoření sítě škol, propagujících bezpečí, které jsou schopné své výsledky a poznatky sdílet a prezentovat jiným školám, či zástupcům komunity a jsou ochotné přihlásit se do sítě ISS.
Program může vhodně navazovat na program Zdravá škola, který obohatí a poskytne i nový pohled na ochranu zdraví.
Základní kroky pro přihlášení do programu:

 1. zjistit aktuální potřebu prevence úrazů a násilí ve škole
 2. porovnat s kritérii Mezinárodní bezpečné školy
 3. podat vlastní projekt a zveřejnit jej na webových stránkách
 4. vyhodnocení efektu programu – po alespoň dvouletém průběhu
 5. žádost o evaluaci a certifikaci Centrem úrazové prevence
Více informací na webových stránkách NKCPU – www.nkcpu.cz

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.