Martin Drnek: Hodnocení třídních aktivit pomocí rubrik

pátek 27. září 2013 ·

Do základní výukové výbavy každého českého učitele dnes již patří mimo jiné i různé typy výukových aktivit a projektů. Podobnými činnostmi - projekty a aktivitami se snažíme uvést školní poznatky a dovednosti do širšího kontextu. Žákům v aktivitách prezentujeme, že to, s čím se ve škole setkávají, není jen abstraktní a neuchopitelné učivo, ale že se jedná o situace a výzvy, se kterými se mohou setkat v každodenním životě. Aktivitami a projekty také dosahujeme propojení odděleně odučených obsahů, které však spolu přímo souvisí, a chceme proto žákům ukázat jejich vzájemnou provázanost.

Jak hodnotit aktivity?

Se zaváděním podobných aktivit do školní výuky však občas narážíme na problém, jak je vyhodnotit. Každá činnost ve školní třídě ztrácí svůj vzdělávací potenciál, pokud neproběhne skutečně kvalitní zpětná vazba směrem od učitele k žákovi a pouhé splnil/nesplnil je nedostatečné. Jednou ze zajímavých cest jak provést spravedlivé, informačně funkční a zejména formativní hodnocení nabízejí rubriky hodnocení.

Rubriky hodnocení (anglicky scoring rubric) jsou oblíbené nástroje používané ke strukturovanému hodnocení. Obsahují popis očekávaných sledovatelných projevů a často i popis očekávaného standardu. Hodnotitel rubriky následně zaznamenává, zda jednotlivé očekávané projevy nastaly, či nenastaly. K hodnocení se používají např. škály, volby z možností apod. Rubriky tak umožňují zjistit míru plnění komplexní situace či úkolu, který rozepisují na dílčí prvky, čímž proces hodnocení zjednodušují a zpřehledňují. Z tohoto obecného popisu je zřejmé, že rubriky mohou mít velké množství podob, ale i strategií jak je využívat přímo ve třídě. Na anglických pedagogických webech je možné najít velké množství již zpracovaných rubrik pro specifická témata dané oblasti. Existují weby, které i samotnou tvorbu rubrik zjednodušují a nabízejí učitelům šablony, jež mohou volně využít (např. http://rubistar.4teachers.org/).

Rubriky v projektu mapy učebního pokroku

Koncept rubrik hodnocení se rozhodla využít i společnost Scio v rámci tzv. Map učebního pokroku. Při vývoji map učebního pokroku vznikají desítky aktivit a projektů. Ty mají pomoci učitelům určit umístění žáků na mapě. Zpracované rubriky jsou mimo jiné i významným prvkem, který má napomoct zavést do českých škol prvky formativního hodnocení. Při přípravě aktivit pro mapy autoři netvoří pouze jejich obsahový návrh, vždy jej automaticky doplňují o systém hodnocení právě pomocí rubrik hodnocení. Ten má pomoct učitelům a žákům porozumět, co v rámci realizované aktivity bylo zvládnuto dobře, zda byly naplněny očekávané cíle, a pokud nikoliv, nakolik se žáci splnění cílů blíží.

Inspirace společnosti Scio při tvorbě rubrik zařazených do systému map učebního pokroku vychází ze zkušenosti s rubrikami využívané na Havajských ostrovech1. V praxi rubriky společnosti Scio popisují tři úrovně zvládnutí konkrétní aktivity. Nejvyšší pracuje přímo s výstupy uvedenými v mapě a vychází z jejich plného zvládnutí. Dvě předcházející popisují neúplné naplnění výstupů, přičemž formulace jsou vedeny hlavně v pozitivním duchu. Cílem je žáka informovat nikoliv o tom, co neumí, ale co v dané oblasti už zvládá. Je-li tedy očekávaným výstupem ve čtenářské gramotnosti porozumění informacím, se kterými se setkává např. v letácích, pak při neúplném splnění aktivity se snaží rubrika zachytit nikoliv to, čemu žák neporozuměl, ale s čím byl již schopen aktivně pracovat (např. že už porozumí souvislému textu článku).

Při závěrečném hodnocení aktivity žák nejdříve samostatně a pak s asistencí učitele hledá nejvýstižnější popis svého výkonu. Formulace v rubrikách ve všech třech úrovních zvládnutí aktivity se snaží co nejpřesněji zachytit reálné projevy žáků. Formulovány jsou pokud možno přesně a v jazyce, kterému je schopen porozumět i žák.

V ideální podobě rubrik hodnocení, jak je známe např. právě z Havaje, se přímo v rubrice žák setkává i s příklady typického výstupu dané úrovně. Pracují-li např. v matematice žáci s tabulkami a grafy, které samostatně sestavují, obsahují rubriky vizuální příklady zpracovaných grafů a tabulek typických pro danou úroveň zvládnutí. Dodatečný popis žáky upozorňuje na zvládnuté dovednosti a aplikace učiva, přičemž přímé srovnání vede žáky i k poznání, jak lépe aktivitu a úkol zpracovat, aby jejich výstup plně splňoval očekávané požadavky. Následná diskuse mezi pedagogem a žákem nad konkrétními očekávanými projevy a skutečnými výstupy žákovské práce tak vytvářejí přirozený prostor pro formativní hodnocení.

Cesta ke kvalitním rubrikám hodnocení

Vytvořit jednoduchou rubriku hodnocení zvládne zkušený učitel na základě své každodenní školní praxe. Ambicí společnosti Scio je však vytvořit systém aktivit a na ně navázaných rubrik hodnocení, které umožní kvalitní průběh formativního hodnocení a tím individualizaci přístupu učitele k žákům. Navázáním na jednotný systém hodnocení pokroku umožňuje systém rubrik ověřovat úroveň žáků vzhledem k jasně definovanému standardu, který bude otevřený učitelům, žákům i jejich rodičům. Při tvorbě aktivit jejich autor připravuje základní model rubriky hodnocení, která vychází z jeho osobní pedagogické praxe (autory aktivit jsou zejména zkušení čeští učitelé přímo z praxe). Po jejich zpracování jsou aktivity vyzkoušeny v rámci pilotáže v různých typech českých škol. V průběhu realizace aktivity učitelé zkouší vyhodnotit aktivitu pomocí předpřipravené rubriky, doplňují své vlastní poznatky a dopisují v tabulce chybějící projevy, které u svých žáků zaznamenali. Písemné výstupy žáků z pilotáže rovněž slouží jako názorný doplňkový materiál rubrik, který mohou využít při svém hodnocení další pedagogové. Na konci tohoto procesu vznikají aktivity a rubriky, které vycházejí z konkrétní zkušenosti jednotlivých pedagogů, ale zároveň zohledňují i širší pedagogickou praxi.

Jen standardizovaný nástroj nestačí

Rubriky přirozeně zavádí do systému hodnocení jistou formu standardizace, s čímž jsou spojeny logické klady i zápory. I přes veškerou snahu obsáhnout co nejširší škálu typických žákovských projevů, je prakticky nemožné vytvořit nástroj, který by postihnul všechny podoby výkonu žáků, právě proto rubriky společnosti Scio počítají s otevřeným komentářem, který doplňuje jak žák, tak vyučující. Tento prostor umožňuje vést dialog, který přesahuje tento standardizovaný nástroj a tato praxe je žádoucí. Zúčastněný pohled učitele na žákovské výkony není možné nikdy plně nahradit. Systém rubrik vytváří základní prostředí, které má napomoci celistvému hodnocení komplexních a dlouhodobějších úkolů a aktivit. Osobní vztah učitele a žáka je však základním předpokladem úspěšného formativního hodnocení a bez něj ani sebelépe zpracované rubriky hodnocení nemohou fungovat.

V současné době (podzim 2013) probíhá druhé kolo pilotáže produktů z projektu Mapy učebního pokroku. První veřejné výstupy společnost Scio uveřejní v druhém pololetí školního roku 2013/2014. V případě zájmu o informace či přímou účast na projektu se můžete ozvat na e-mail: mup@scio.cz. Celý projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a mapa se všemi návaznými produkty bude pro české školy dostupné zdarma.

1 http://tristateeag.nceo.info/

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.