Úprava Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání bude platit od září 2013 (aktualizováno)

úterý 22. ledna 2013 ·

Od školního roku 2013/2014 nabude účinnosti upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Úpravy mohou školy začlenit ke svým ŠVP formou jednoho dodatku.


K obsahovým změnám v RVP ZV, které vzešly z mezirezortních jednání, dochází po sedmi letech od jeho vzniku. Mezi hlavní změny, ke kterým od 1. září 2013 dojde, bude úprava vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Vzhledem k požadavkům, které jsou kladeny na žáky 1. stupně základní školy při mezinárodních výzkumech TIMSS a PISA, bylo učivo o zlomcích a desetinných číslech přesunuto z 2. na 1. stupeň ZŠ. Tento požadavek byl doporučen také Jednotou českých matematiků a fyziků a měl by přispět ke zvýšení znalostí z matematiky.

Další výraznější úprava se týká vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Změní se zařazení vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který bude začleněn do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace místo kapitoly Doplňující vzdělávací obory, jako doposud. Do budoucna tak škola zařadí další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci šesti vyučovacích hodin. Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků musí škola daných šest disponibilních hodin využít pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka. Pouze v odůvodněných případech (obtížnost učit se další cizí jazyk z důvodů poruch učení či jiných zdravotních postižení) může žák ve stejné časové dotaci pokračovat v rozvíjení prvního cizího jazyka např. formou rozšířené konverzace. Žák si tak bude moci dalších šest hodin týdně navíc osvojovat cizí jazyk, který se již učil. Postavení vzdělávacího oboru Cizí jazyk v RVP ZV se nemění.

Na základě mezirezortních jednání byla do RVP ZV povinně začleněna také finanční gramotnost, jejímž cílem je finančně gramotný člověk schopný finančně zabezpečit svou rodinu a orientovat se v problematice peněz a cen. Dopracována nebo upravena byla některá další aktuální a důležitá témata, která RVP ZV již nyní víceméně obsahuje. Účelem úprav bylo na daná témata více upozornit a zdůraznit jejich důležitost v dnešní době. Očekávané výstupy proto nejsou navýšeny, ale pouze upraveny nebo změněny To platí také pro vzdělávací obory, do kterých byla začleněna finanční gramotnost. Větší důraz bude kladen na dopravní výchovu (důvodem je nárůst úrazů dětí a žáků v silniční a železniční dopravě), ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (neinformovanost obyvatelstva o chování při mimořádných událostech – např. záplavy, požáry atd.), obranu vlasti (větší informovanost ohledně povinnosti občanů týkající se obrany vlasti), korupci (boj proti korupci – spolugestor Úřad vlády), sexuální a rodinnou výchovu (pochopení významu sexuality a jejího zapojení do vztahu v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli).

Upravený RVP ZV bude zveřejněn na stránkách MŠMT v 1. polovině února 2013. (poznámka redakce: doplněno na základě úpravy tiskové zprávy na webu MŠMT).

Další, obsáhlejší úprava bude následovat v rámci tzv. inovace RVP ZV, která začne ještě v letošním roce a jejíž dokončení se předpokládá v roce 2016.

62 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
21. ledna 2013 v 14:05  

Tak, a opět bude 3500 škol předělávat jakoby svoje osnovy - desetitisíce nebo spíš statisíce zbytečně odpracovaných hodin. Povinnou část učiva s těmito doplňky a s přiřazenými standardy má zajistit školám MŠMT, školy by měly rozhodnout o disponibilních hodinách a nadstandardních tématech. Apropó standardy M pro 1. stupeň již byly upraveny?

Anonymní řekl(a)...
21. ledna 2013 v 14:30  

Zlomky a desetinná čísla se na 1. stupni učily vždycky do zavedení RVP. Rámcově vzdělávací program tyto dvě oblasti přesunul na 2. stupeň s tím, že látka je příliš náročná. Rozumné školy naštěstí nad rámec RVP stále tyto dvě oblasti v 5. třídě vyučovaly a vyučují.
Toto je konkrétní ukázka, jak postupně zjišťujeme, že ty původní osnovy zase tak nesmyslné nebyly a v mnohých případech se k nim dokonce vracíme.
Jak typické pro naši společnost a školství zvlášť, kdy objevujeme již dávno objevené. Doufám, že to zase stále dost peněz, nejlépe z nějakého programu EU.

Anonymní řekl(a)...
21. ledna 2013 v 18:53  

A že by MŠMT zveřejnilo i ten konečný text RVP ZV, který budou muset všichni učitelé ve volném čase načíst a pak podle něj přepsat své ŠVP... Zřejmě to budou dělat o letních prázdninách, že? Když se podle toho má učit už od 1.9.2013!

Anonymní řekl(a)...
21. ledna 2013 v 19:28  

Nenapadlo někoho na MŠMT dát školám za začlenění změn alespoň jeden rok času?

Anonymní řekl(a)...
21. ledna 2013 v 19:29  

"dělat o letních prázdninách"

Nepřeháníte trochu? Úvodní část a dodatky pro můj předmět pročtu za půl hodiny, vsunuté změny, budou-li nějaké, za další hodinu. Dvě volné hodiny mi na úpravu stačí.

Anonymní řekl(a)...
21. ledna 2013 v 19:30  

Takže, kdy nastane "do budoucna" ta povinná výuka druhého jazyka pro celý 2. stupeň? Mají se měnit plány už pro příští školní rok? Horko těžko se snažíme dostat do školy aprobovaného angličtináře...teď to bude ještě zajímavější...

Anonymní řekl(a)...
21. ledna 2013 v 20:52  

"povinná výuka druhého jazyka pro celý 2. stupeň?"

Ne, až od 8. ročníku. Němčináři, franštináři, španělštináři, těšte se! Nejsnazší bude vzít důchodce na ruštinu - tu ovládají (včetně mě) všichni!

Anonymní řekl(a)...
21. ledna 2013 v 23:37  

Kolegové - máme co jsme nechtěli, RVP se bude revidovar a revidovat, školní koordinátoři a učitelé potit hrůzou - a inspekce a veřejnost se bude jen smát, jací jsme hlupáci....Bohužel !

Anonymní řekl(a)...
22. ledna 2013 v 0:09  

Revidovar? Dobra znacka!
Zadny hnev a zadna rvacka.
Pribalim si revize
na dovolenou v Belize.
Sedych

Anonymní řekl(a)...
22. ledna 2013 v 8:03  

Zajímalo by mě, kde na to chtějí vzít těch 6 hodin. Buď musí navýšit maximální počet hodin v týdnu, nebo osekat ostatní předměty - takový Př, D, Z, Fy, Ch, kde se za posledních X let nic nezměnilo... Tu druhou možnost vidím jako velmi pravděpodobnou, takže všeobecné vzdělání opět půjde do kytek.

Anonymní řekl(a)...
22. ledna 2013 v 9:14  

Lidičky, přestaňte psát pitomosti a raděj se podívejte na web MŠMT. Ono to zas tak horký nebude :-) Novináři a podobné diskuse jako je tahle právě nejvíc znevažují naše povolání...

Oldřich Brabec řekl(a)...
22. ledna 2013 v 9:23  

... my máme stále schovanou "zelenou knížku"... že by na ministerstvu také?

Janek Wagner řekl(a)...
22. ledna 2013 v 9:34  

Tisková zpráva byla dodatečně doplněna o tuto větu: Upravený RVP ZV bude zveřejněn na stránkách MŠMT v 1. polovině února 2013. Bohužel to editor v textu na webu MŠMT neuvedl.

Oldřich Brabec řekl(a)...
22. ledna 2013 v 9:42  

K anonymnímu 9:14
my se tomu už jen smějeme. Na stránkách MŠMT pouze informace v sekci tiskové zprávy, že bychom se v sekci učební dokumenty seznámili se skutečností, to asi nehrozí.
Je mnoho otevřených otázek- na které ročníky se výuka jazyka bude vztahovat, jestli tedy 9. tř. budou muset absolvovat 6 hodin, kdo rozhodne o "oddůvodněných případech" (rodič, učitel, poradna)?.... a mnoho dalšího. V poslední době se začínám stydět za to, že nakonec musíme realizovat každou blbost, kterou někdo na MŠMT vymyslí. Možná bude lepší, i když s těžký srdcem, dát školství adie

Anonymní řekl(a)...
22. ledna 2013 v 10:31  

6 hodin týdně? To je na jednu třídu v jednom ročníku o něco málo víc než jeden úvazek, počítám dobře? Řekněme tedy v průměru dvě nová pracovní místa na jednu školu. Při počtu 4.111 ZŠ to máme cca 8.500 nových pracovních míst. To není špatné.

Anonymní řekl(a)...
22. ledna 2013 v 10:32  

Ne, blbě počítám, pardon, beru zpět.

Oldřich Brabec řekl(a)...
22. ledna 2013 v 11:05  

Tisková zpráva byla opravdu doplněna o zmíněnou větu. Zdá se mi však nepřípustné, aby dodatečně byla upravena publikovamá zpráva s datem 21. 1. 2012 - viz stránky MŠMT. Cybička se může vloudit, ale potom má být vydána oprava, ne v tichosti opravit již vydaný text. Na toto bych nahlížel jako na pozměňování úředního dokumentu a je smutné, že toho se dopouští právě MŠMT.

Oldřich Brabec řekl(a)...
22. ledna 2013 v 11:08  

Opravuji svoji zprávu
... s datem 21. 1. 2013
-:)

Anonymní řekl(a)...
22. ledna 2013 v 15:33  

"Zajímalo by mě, kde na to chtějí vzít těch 6 hodin. Buď musí navýšit maximální počet hodin v týdnu, nebo osekat ostatní předměty - takový Př, D, Z, Fy, Ch, kde se za posledních X let nic nezměnilo... Tu druhou možnost vidím jako velmi pravděpodobnou, takže všeobecné vzdělání opět půjde do kytek"

Neumíte číst? Těch 6 hodin půjde z disponibilní dotace, což v praxi znamená osekání nesmyslných povinně volitelných předmětů typu "S kalkulačkou k logickému myšlení" nebo "Dramatickou výchovou ke šťasnějšímu manželství"? V tom bych rozhodně problém neviděl. Problém vidím v tom, že je v tomto státě vše ode zdi ke zdi. On ten povinný druhý jazyk v RVP totiž původně byl, pak se na apel učitelů, že žáci to nebudou zvládat, zrušil, a teď nám ho tam zase cpou. Tkaže zpátky na stromy vážení.

Anonymní řekl(a)...
22. ledna 2013 v 16:59  

K nám se přihlásil rodilý Číňan s certifikátem na výuku dětí. Ředitel ho vzal do hodiny Aj, aby viděl. Prohlásil, že s takovým studijním přístupem se žáci naučí za první pololetí čínsky pozdravit a za druhé pololetí poděkovat, víc ne. Přesto - tenhle jazyk má budoucnost, byl bych pro.

Jirka řekl(a)...
22. ledna 2013 v 20:57  

Jsem španělštinář a na druhý povinný jazyk se nemohu těšit, protože ještě pořád nechodím do školy jen proto, abych si vydělal peníze a také učím roky angličtinu a vím moc dobře, jaké problémy nadělá jeden cizí jazyk vedle toho mateřského mnoha dětem v základních školách. Nerad však připouštím, že s přibývající opotřebovaností a sílícím tlakem ministerských úředníků, kteří znají praxi jen ze svých dotazníků, se buď vzteknu, nebo vzdám a podvolím jejich nekompetentním požadavkům. U nás přijdeme o hodiny konverzace s rodilou mluvčí. Rozumným argumentům z praxe na ministerstvu školství nerozumí. Určitě nejsem sám, kdo jim je v písemné podobě dlouhá léta dodával přímo ze třídy. Asi je to tím, že hospodaří s cizími (našimi) penězi. Více hodin a více jazyků přece neznamená vyšší vzdělanost. Vyvažujme práva splněnými povinnostmi. Neoslabujme demokracii tolerancí šlendriánu. Já už jinou cestu ke kvalitnímu a efektivnímu vzdělávání nevidím. A hlavně začněme už doma u sebe a svých dětí.

Anonymní řekl(a)...
22. ledna 2013 v 21:03  

Sláva, už opět víme o nutnosti rodinné a sexuální výchovy, o požadavcích na dopravní výchovu a finanční gramotnost, druhý cizí jazyk - ten je také důležitý... Nelíbí se mi to, připadá mi zmatenější a čím dál nepřehlednější. Beru to ale, jsem zaměstnanec státu a ten musí mít svou koncepci (je to ale koncepce???) Když už to státní úředníci a hlavy pomazané takto nastavují, bylo by dobré striktně sjednotit:
1. osnovy s propracovanými metodikami,
2. učebnice v základní podobě,
3. výstupy z každého pololetí školního roku (vím, že s tímto nebudou mnozí souhlasit, ale toto by mohl být odrazový můstek pro postupnou a rozumnou reformu, ne pro zmatek, který v současnosti je),
4. standardizované testy.

Určitě by se našly další věci, je totiž nutné dát školství řád a jednotu. To není komunistický blábol, ale holá nutnost. A stát by měl vědět, koho bude potřebovat, zda gymnazisty, studenty technických oborů, instalatéry a kadeřnice s maturitou nebo zametače. A na prvním místě je nutné říct rodičům: za výchovu svých dětí zodpovídáte vy, ne škola, ta musí na prvním místě vzdělávat. Pokud bude škola vychovávat, nemůže učit. A to tu máme teď.

obyčejná učitelka řekl(a)...
22. ledna 2013 v 21:11  

21:03
Už chybí jen důtky, holínky, nebo Nina Korabelnikova, a jste spokojen, že?

Anonymní řekl(a)...
23. ledna 2013 v 6:47  

Jeden vůdce, jeden národ, jedny osnovy? Děkuji nechci. Jen poznámka: Škola musí také vychovávat. Vy nemáte školní řád? Výuku výchovy k občanství? Na půdě školy se musí i vychovávat!

Anonymní řekl(a)...
23. ledna 2013 v 6:55  

22. ledna 2013 15:33

V RVP skutečně druhý jazyk byl, ale s dodatkem, že se začne vyučovat nejpozději od školního roku 2013/2014, dle nějaké úmluvy států EU (snad Madrid, ale již si to nepamatuji). Všichni však víme, jaký "materiál" však na ZŠ je (po odsátí výborných žáků na osmiletá gymnázia). Ignorant

Anonymní řekl(a)...
23. ledna 2013 v 10:23  

to 23. ledna 2013 6:47

"Jeden národ, jedny osnovy..."

Já chci jen připomenout, že každý učitel u nás dosahuje zcela odlišných vzdělávacích (a výchovných) výsledků. Dobrý učitel má optimální učivo a metody promyšlené a dělá je. Ne příliš dobrý učitel potřebuje z různých důvodů vodítko. Je to tak těžké pochopit?

"...výchovy k občanství? Na půdě školy se musí i vychovávat!"

Chápu kolegy, kteří jsou vyčerpaní z neustálého "vychovávání" a ukázňování dětí, které se věčně rvou, křičí i při hodině, narušují výuku. To nemá s látkou výchovných předmětů příliš společného - tohle nestačí vyložit, pochopit a procvičit, tady jde o návyky slušného chování, kde musí škola suplovat nefungující výchovu v rodině. A to by umořilo i vola.

Anonymní řekl(a)...
23. ledna 2013 v 11:21  

Sebelepší učitel může mít strategie kdovíjak promyšlené, ale když se mu v průběhu roku přistěhuje do třídy žák, který se s probíraným učivem nepotkal a učil se to, co třídu teprve čeká, je bezmocný. Pokud do toho přijdou ještě tři cizinci (a to jsem zažil), poraďte strategie. Tady je každá rada drahá. Možná by stálo za to, mít něco základního, jasného a pevného. Potom se můžeme odlišovat, ale matematika, cizí jazyk ... - to by mělo být jasné a pevné. Stoprocentní jednota v osnovách, to je hloupost, ale to, co tady vládne, je mnohdy chaos a zmatek.

Ivana řekl(a)...
23. ledna 2013 v 11:57  

Nevím, jestli se vyjádřím precizně, ale minimální časová dotace 6 hodin znamená, že buď budou mít dvě hodiny týdně od 7. třídy, nebo 3 hodiny týdně v případě, že mají ten druhý cizí jazyk až od osmičky. U nás mají ti žáci, kteří to zvládnou, od sedmičky němčinu a ti slabší pak předmět zaměřený na praktická řemesla. Obě skupiny po 2 hodinách týdně.Mimochodem, moc je tzv. Užité umění baví, fakt....V budoucnu budou tedy mít podle představ MŠMT místo řemesel konverzaci v angličtině, která se stejně bude muset v případě těchto dětí pojmout jako doučování. Vyjadřuji se velmi polopaticky, omlouvám se...

Jirka řekl(a)...
23. ledna 2013 v 13:36  

I když mluvíte polopaticky, stejně nerozumím. Pochopil jsem, že na vaší škole mají nadané děti druhý cizí jazyk už nyní (němčinu) a méně nadaní mohou rozvíjet jiné dovednosti (užité umění). Od nového školního roku budou mít dva cizí jazyky všechny děti bez ohledu na nadání, rodinné zázemí, píli atd. Každý soudný člověk ví, že některé děti se ani dnes po sedmi letech výuky nenaučí ani základy angličtiny. Když jsem se ředitelky pro základní vzdělávání našeho ministerstva zeptal, proč by se měli učit ještě druhý jazyk, když nejsou sto zvládnout ten první, odpověděla mi, že EU to chce. Zajímalo by mne, jak se na to dívají v ostatních členských zemích. Hodinovou dotaci jsem pochopil jako vy.

Jirka řekl(a)...
23. ledna 2013 v 13:50  

Musím ještě dodat další námitku, kterou jsem argumentoval proti zavedení druhého povinného jazyka na základních školách. K čemu jim ty dva roky výuky jazyka budou, když neexistuje návaznost na školy střední. U nás ani gymnázium nedokáže nabídnout výuku jazyků tak, aby vyhovovala všem jejich novým studentům. To znamená, že i nejnadanější žáci zvládnou základy dalšího jazyka, který musí opustit a začít se učit jiný. Kdo nějaké jazyky zná, tak ví, jak je důležité cizí jazyky udržovat alespoň četbou. Kdo začne studovat dobrou = náročnou školu, ten většinou nemá, alespoň na začátku studia čas. A pak už se blíží maturita a přijímačky. Dejte jim čas, aby se mohli rozhodnout, co vlastně v životě chtějí dělat. Když jdu na hotelovku a chci pracovat v Německu, hodí se mi němčina. Chci studovat obchod, možná přijde vhod ruština, čínština. Mám rád umění. Proč ne fránina. Jsem-li dobrodruh pak španělština. Ať se rozhodnou až na střední škole. Dobré školy snad mají skladbu jazyků, kterou nabízejí, dobře promyšlenou.

obyčejná učitelka řekl(a)...
23. ledna 2013 v 14:41  

23. ledna 2013 11:21
Cituji z RVP ZV - matematika 2. stupeň a prosím, abyste mi napsal, co je na tom třeba měnit. Snad Vám pak lépe porozumím. Děkuji.

􀂾 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou
mocninu a odmocninu
􀂾 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor
􀂾 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
􀂾 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
􀂾 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
􀂾 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek)
􀂾 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá
a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním
􀂾 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
􀂾 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

obyčejná učitelka řekl(a)...
23. ledna 2013 v 14:43  

P.S. S tím, že zlomky a desetinná čísla od září budou už na prvním stupni v 2. období, což jsme u nás ve škole stejně dělali.

Anonymní řekl(a)...
23. ledna 2013 v 14:55  

obyčejné učitelce:

Nebylo by rozumné popsat úroveň a typ matematických operací pro jednotlivé ročníky a vytvořit k tomu přiměřené množství příkladů a úloh. Učitel potřebuje metodickou podporu, aby se mohl věnovat práci se žáky.

Anonymní řekl(a)...
23. ledna 2013 v 17:28  

to 23. ledna 2013 14:55

Malý dotaz, nerozumím:
ta první věta, to je otázka, nebo konstatování?

Anonymní řekl(a)...
23. ledna 2013 v 18:56  

Předchozí "matematické" příspěvky mne poněkud šokují. Kdo matematiku učí, snad ví na jaké úrovni se zlomky a desetinná čísla učí na 1. stupni a na jaké na 2. stupni (většina škol totiž u výuky těchto témat na 1. stupni, navzdory kydům v RVP, zůstala; stejně jako zůstali druhostupňoví u výuky lomených výrazů v 9. ročníku). Kdo ji neučí, tak stejně nemá šanci to pochopit a cpe se do něčeho čemu nerozumí.

A citace z RVP si strčte za klobouk. Je to snůška blafů bez systému, guláš bez masa a koření a anarchistický panflet.

Anonymní řekl(a)...
23. ledna 2013 v 19:30  

Navzdory kydum v rvp nektere skoly jdou do rizika vzdelavaciho undergroundu.
Znam par ucitelskych dobrodruhu, kteri se potaji porad jeste snazi zaky necemu neucit.
Sedych

obyčejná učitelka řekl(a)...
23. ledna 2013 v 20:06  

Anonymní řekl(a)... 23. ledna 2013 14:55
K čemu pak je pětileté VŠ studium, když k tomu potřebujete "podrobný návod"?

Anonymní řekl(a)...
23. ledna 2013 v 21:41  

"se potaji porad jeste snazi zaky necemu naučit"

No to jsou věci...

Nejste Vy pan Blaha? ten to tvrdil taky.

Anonymní řekl(a)...
23. ledna 2013 v 21:45  

No teď jste mne rozesmála. Můžete mi říci (nejlépe s uvedením odkazu na podrobnou strukturu předmětu), kde na jakékoli pedagogické fakultě probírají:
"modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel"?
Nebo jakýkoli jiný Vámi uvedený bod, to je fuk...
Ale bylo by to fajn, to neříkám...

Pytlik Blaha řekl(a)...
23. ledna 2013 v 21:52  

Nejste Vy pan Blaha?

No to tedy ani náhodou! Dneska kdekdo tvrdí kdeco.
Odstěhoval jsem se do Humpolce a ani tu nemám připojení na net.
Sedychu, Sedychu, ty kluku ušatá...

Anonymní řekl(a)...
23. ledna 2013 v 22:00  

Pane Blaho! Vítám Vás.Už nám po Vás bylo smutno! A kdepak jste tak dlouho byl? Že by byl loňský Silvestr tak náročný?

Anonymní řekl(a)...
23. ledna 2013 v 22:01  

No je to dost, Pytliku, kde jste se flákal?!
Za trest napíšete aspoň dva tucty pindů, a šupito presto.
xy

Pytlik Blaha řekl(a)...
23. ledna 2013 v 22:14  

pind pind pind pind pind pind pind pind pind pind pind pind pind pind pind pind pind pind pind pind pind pind pind pind

Anonymní řekl(a)...
23. ledna 2013 v 22:22  

To je zase pindů. Připomíná mi to prezidentskou kampaň pana Zemana.

poste.restante řekl(a)...
24. ledna 2013 v 1:52  

Připomíná mi to prezidentskou kampaň pana Zemana
Reagovat na jakýkoliv výpad tohoto typu proti oběma kandidátům by šlo snadno, ale nemíním se k tomu snížit.
Prosím, šlo by sem tyto vášně a volební kampaně netahat?
Alespoň do soboty.

K čemu pak je pětileté VŠ studium, když k tomu potřebujete "podrobný návod"?
Nejsem si jist, zda čerstvý absolvent VŠ umí rovnou také učit a obejde se bez metodické pomoci.
Já byl jako elév vděčný za každou radu.

Také zdravím, kolego Blaho.

obyčejná učitelka řekl(a)...
24. ledna 2013 v 7:03  

Pro p. Blahu
Uf, to se mi ulevilo, že jste zpět...

Pro pana P.R.
No to máte pravdu, že začínající učitel potřebuje podporu, spíše však praktické zkušenosti svých kolegů. Ale tady je řeč o revizi RVP ZV, která se týká i zkušených, tvůrčích, nadšených, inovativních kantorů. :l

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2013 v 7:34  

Něco k podpoře učitelů. Myslím si, že učitelé potřebují podporu 3M:
1. metodickou (začínající i ti zkušení)
2. materiální (platy i pomůcky)
3. morální (od státu, ministra...)

K revizi RVP. Možná, kdyby se to celé zlikvidovalo, tak by se nic nestalo a nikdo by si toho nevšiml. Je možné, že nemám pravdu, ale dokažte mně to.

poste.restante řekl(a)...
24. ledna 2013 v 10:52  

Ad RVP
Koncept ŠVP-RVP považuji od prvopočátku za pitomost a nikdy jsem se tím netajil.
Učitel základní školy má, podle mého názoru vyučovat ZÁKLADNÍM znalostem. O tom, co do této množiny patří samozřejmě můžeme diskutovat a průběžně ji měnit, doplňovat nebo redukovat. Ale odhadem 95 % obsahu předmětů jako je matematika, jazyky, atd. je trvalého charakteru.
Učitel má učit a nikoli vypracovávat koncepční a metodické materiály.
(Od obsluhy CNC stroje také neočekávám, že bude měnit technické výkresy součástky.)
Toto je činnost, které ať se věnuje odhadem 5 - 10 % učitelů ZŠ, kteří cítí potřebu nějak zásadně a objevným způsobem měnit podstatu výuky. Nic proti tomu.

Ale většina vyučujících ZŠ by měla mít pevný rámec obsahu učiva, který se má v jednotlivých ročnících probrat. Nevznikaly by pak problémy při stěhování, atd. Mnohokrát se zde o tom diskutovalo.

Ale jsem člověk kompromisu. Chápu, že do tvorby ŠVP mnozí vložili mnoho úsilí a energie. Samotnému by mi bylo líto tuto práci vyhodit.
Proto můj návrh zní - obnovit původní vzdělávací programy (Základní škola, Obecná škola, atd.) a k nim jako další ALTERNATIVU, umožnit škole zvolit koncept ŠVP.
Soukromně si tipnu, že většina učitelů by radostně poslala ŠVP do háje a energii ušetřenou jeho permanentním přepracováváním raději investovala do přípravy na výuku.

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2013 v 11:05  

A dale...
4. meritorni
5. moralni
6. medialni
tedy multirateralne
7. motivacni.

A aby to nebylo monstrozne mobilizacni, stacila by prosta podpora ministerska.
Sedych

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2013 v 11:17  

Pardon, preklep.
5. modalni
Ve smyslu 'pro ucel'.

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2013 v 14:33  

A co tak ještě multikulti podporu?

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2013 v 22:17  

"K revizi RVP. Možná, kdyby se to celé zlikvidovalo, tak by se nic nestalo a nikdo by si toho nevšiml."

Richtig. Pravdivější prohlášení jsem už několik let na České škole nečetl.

Zen řekl(a)...
24. ledna 2013 v 22:52  

8. Morituri te salutam

poste.restante řekl(a)...
24. ledna 2013 v 22:58  

Možná, kdyby se to celé zlikvidovalo, tak by se nic nestalo a nikdo by si toho nevšiml.
Dovolím si nesouhlasit.
Troufám si tvrdit, že výrazné většině učitelů by se hodně ulevilo. :-)

Vl.Václavík řekl(a)...
25. ledna 2013 v 13:43  

Pro přesnost: "Morituri te salutant". A to jako že jdoucí na smrt RVP zdraví učitele nebo ministra? Kdysi se učilo podle jednotných osnov, později podle jednotných vzdělávacích programů Základní škola aj.), teď máme jednotný RVP. Že si škola a vyučující mohou ledacos přizpůsobit považuji za nespornou výhodu. Co teda chcete na tomto principu kurikulární politiky měnit?

Anonymní řekl(a)...
25. ledna 2013 v 14:09  

Jednotne osnovy, pozdeji jednotne vzdelavaci programy a ted jednotny RVP mi pri praci nevadily, nevadi a vadit ani nebudou.
Asi jako hudba pri tanci. Tancuji si svoje.
Sedych

Pytlik Blaha řekl(a)...
25. ledna 2013 v 17:15  

Sedychu, Sedychu, ty kluku ušatá...
Dohoda snad zněla jasně:
tyhle chytré věci k věci říkám já, přeci.
Ty máš být uštěpačný a pindat jedy.

Anonymní řekl(a)...
25. ledna 2013 v 18:34  

"Tancuji si svoje."

Pane Sedychu, vsadím se, že s Vámi v tom případě žádná nechce tančit. Punčochy jsou drahé.

Anonymní řekl(a)...
27. ledna 2013 v 16:53  

Závazné osnovy měly svůj význam. Přinejmenším proto, že např. malé vesnické školy nemusely zjišťovat od spádových škol, kam přestupují jejich děti, co všechno mají páťáci ovládat. Pokud je takových spádových škol více, je to velký problém, zvlášť při jisté míře arogance vůči malotřídkám.Jestliže velké školy nerespektovaly závaznost RVP a učily si, co chtěly, pak byla jakákoliv domluva nemožná.Proto bych se přikláněla k tomu, aby byly výstupy a učivo přesně stanoveny. Při navrhované revizi je třeba uvedeno jako výstup, že žák přečte, napíše a vyhledá na číselné ose desetinné číslo, ale v učivu, které je uvedeno pod výstupy, je napsáno, že žák ovládá operace s čísly (původně tam bylo napsáno s přirozenými čísly). Co je tedy závazné? Pojďme si přiznat, že označení různých materiálů jako "doporučené"(osnovy, standardy...)je velmi zavádějící a víceméně zbytečné, protože si každý učí, co chce. Po 35 letých zkušenostech od množin po ŠVP se odvažuji tvrdit, že závazné osnovy s výstupy jsou to jediné, co by mohlo být staronovým začátkem smysluplného vzdělávání.

obyčejná učitelka řekl(a)...
27. ledna 2013 v 17:29  

A co takhle zapojit hlavu?!

Anonymní řekl(a)...
27. ledna 2013 v 18:16  

Milá obyčejná učitelko, nejsem zřejmě tak prudce inteligentní jako vy, tudíž nechápu, co jste svou otázkou o zapojení hlavy měla na mysli.

Oldřich Brabec řekl(a)...
28. ledna 2013 v 7:45  

Pro Jirku 23. 1. 13:36 ... odpověděla mi, že EU to chce....
Sdělila prosím dotyčná osoba, v které směrnici EU se toto nachází, jak je tato směrnice implantována do našich předpisů? Kde dochází argumenty, řekne se "EU to chce" a vy "blbci" si s tím nelamte hlavu. Mimochodem, my jsme přece také v EU, takže nEU není něco okolo nás. Takže milá paní ředitelko, bla, bla, bla...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.