Veronika Valíková: Maturita se vrací zpět do škol – snad nám národ nezblbne!

sobota 21. července 2012 ·


Kdo zná můj blog, ví, že státní maturita mi leží v žaludku od chvíle, kdy jsem se s ní důvěrněji seznámila. Už tehdy (zhruba před třemi lety) jsem pochopila, že čeština se díky CERMATU neposune kupředu, ale vrátí se zpět, k dobám totalitního myšlení.
Včera pan ministr Fiala národu oznámil, že nastanou změny, které navrhla jím sestavená maturitní komise. Didaktické testy budou mít jen jednu úroveň, slohy a ústní zkoušení se vrátí zpět do kompetence škol. Mám radost a komisi i panu minstrovi upřímně děkuji. Jen musím stále myslet na ty zhruba čtyři tisíce studentů, kteří se odvolali kvůli slohové práci z ČJL a jejichž odvolání bylo zamítnuto. Kvůli slohovým pracím především přece maturita padla. Studentům, kteří „rupli“ ze slohu, by tedy měla být věnována zvláštní pozornost.
 Nejdříve ale znovu a velmi stručně vysvětlím, proč byla státní maturita z češtiny tak problematická a proč jsme si tolik přáli návrat části maturity zpět do škol.
Maturita z ČJL se skládala ze tří částí: Dvouúrovňového didaktického testu, slohové práce a ústního zkoušení. Vezměme to popořadě.
 1. Didaktický test (nikdy jsme nepochopili, proč didaktický!) byl v základní úrovni poměrně jednoduchý a orientovaný převážně na praktický jazyk a čtenářskou gramotnost, ale objevovalo se v něm větší množství nejednoznačných úloh (dvě až tři možná řešení). Ve vyšší úrovni obtížnosti, do které šlo jen malé procento škol (třeba ta naše), bylo velké množství úloh zaměřeno na rozbory poezie, literární pojmy a ismy, slovníky a české básníky od Máchy k S. K Neumannovi. Žádná antika, žádný Shakespeare či Puškin, o Bulgakovovi, Tolkienovi či Potokovi ani zmínka. Znovu jsem se vracela na komunistickou FF UK.
 Jednoúrovňový test prověří, zda je student gramotný a schopný být připuštěn ke školní části maturity – a zbaví nás nutnosti učit výše zmíněné příšernosti. Doufám.
 2. Ústní zkoušení. Marturitní seznamy četby vypadaly roztomile, pokud člověk netušil, že mnoho škol vyrobí jeden seznam a podle toho se bude maturovat stále dokola. Že se vlastně vrátí povinná četba – na málokterém seznamu chyběly šlágry jako Na západní frontě klid, Malý princ, Sto roků samoty. CERMAT dokonce vytvořil banku pracovních listů, která záhy unikla – pominul fakt, že učitelé si knihy k maturitě i úryvky ke zkoušení nejraději vybírají sami. Mohli jsme si vybírat – ale museli jsme si sami vyrobit pracovní listy, což třeba mně přivodilo přepracování a počínající syndrom vyhoření (90 listů – 200 hodin práce nad limit.)
Pokud si školy budou moci samy kočírovat ústní zkoušení, jistě se nevrátí k chronologickým otázkám. Já například mám v plánu otázky tematické – jedno téma (osudová láska, otec a syn, sourozenci…) od antiky až po současnost. A k tomu poloodbornou úvahovou domácí práci. Literaturu a život přece nelze od sebe oddělit.
 3. Sloh. Dříve se psal čtyři hodiny a početli jsme si. Za hodinu či dvě málokdo napíše slušný text. Já sama potřebuji na průměrný článek na blogu i tři hodiny.
Ale největší problém bylo centrální hodnocení CERMATU. Pro pochopení, hodnotilo se šest kritérií – z toho čtyři byla více či méně subjektivně vnímatelná:
1A Korespondence text – zadání – obsah – téma (subjektivní záležitost, každý člověk vnímá text jinak)
1A Naplnění komunikační situace (styl/útvar) - (opět subjektivní záležitost)
A Pravopis a tvarosloví – (toto lze hodnotit objektivně)
2B Volba lexika (přiměřenost, adekvátnost) – (opět mírně subjektivní záležitost)
3A Koheze (formální prostředky textové návaznosti) – (lze snad hodnotit objektivně)
3B Koherence (soudržnost textu) – (opět mírně subjektivní záležitost).
Navíc byla kritéria 1A a 1B nadhodnocována – pokud student netrefil daný útvar, dostal nulu, byť napsal sloh svižný a zajímavý. Několik takových jsem zpětně hodnotila. Učitelé, kteří opravují slohy svých vlastních studentů, možná nejsou vždy zcela objektivní, ale většina z nich se o to alespoň snaží. Hodnotitelé CERMATu ovšem opravovali podle kritérií, která mohou být vnímána subjektivně, a pod vlivem idey „funkčních stylů“ – někteří lépe, jiní hůře.
CERMAT vlastně vytvořil jakési „kolektivní svědomí“ – těleso centrálních hodnotitelů, řízených svrchu na bázi „letadla“.  Celá maturita byla takto řízena. Kdo spolupracoval, letěl v první třídě a profitoval. Kdo se bouřil, nadskakoval v autobuse a občas musel i tlačit.
 A jsme znovu u „pětkových“ slohů. Letošní maturanti totiž tvrdě doplatili na výše popsaný státní experiment. CERMAT zatím kladně vyřídil asi desetinu odvolání. Shodou okolností to byly často práce, které novináři stihli medializovat. Netvrdím, že všechny propadlé slohy jsou na jedničku. Ale tvrdím, že velká část z nich není na pětku.
A PROSÍM PANA MINISTRA, KOMISI, KTERÁ PŘEHODNOCUJE MATURITY, KRAJSKÉ ÚŘADY A VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ – VĚNUJTE SE TOMUTO PROBLÉMU. NECHTE PROPADLÉ SLOHY ZNOVU PŘEHODNOTIT.
MATURANTI ZA LIKNAVOST A NEZODPOVĚDNOST POLITIKŮ NEMOHOU. 


Zdroj: EDUin.cz/valikova.blog.idnes.cz

28 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
21. července 2012 v 11:46  

Další z manipulativních příspěvků. Střídání jednotného a množného čísla ("Nikdy jsme nepochopili..." - já třeba ano) , střídání pojmů "objektivní" , "subjektivní" bez vysvětlení, "lze snad hodnotit objektivně", "opět mírně subjektivní záležitost",....Proč něco takového proboha uvádíte? Proč někdo nenapíše seriózní rozbor atd. Ono totiž začínat příspěvek, který se má tvářit seriózně, slovy "že státní maturita mi leží v žaludku od chvíle, kdy jsem se s ní důvěrněji seznámila" je opravdu záruka serióznosti. Skutečně nezaujaté stanovisko. Ta paní totiž již předem na věci nebude hledat nic jiného, než větší či menší negativa. Ne že by nějaká pozitiva byla, ale takto prosím ne, opravdu prosím. Navíc mně příspěvek přijde jako poměrně starý (2-3 týdny?).

Anonymní řekl(a)...
21. července 2012 v 12:59  

Stale jsem nikde nezaregistroval, jak letos dopadl chlubil Klaus a jeho pseudoelitni gymnazium. Loni poskakoval ve vsech mediich, ze je nejlepsi, ale letos se nepodilel na priprave otazek :-)

Anonymní řekl(a)...
21. července 2012 v 16:31  

Paní Valíková,
nemohu s Vaším příspěvkem souhlasit. Na úvod sice poznamenám, že z koncepce češtiny nejsem též nijak nadšena, ale byl to přinejmenším krok ke sjednocené podobě závěrečné zkoušky. Kroky pana ministra jsou jen postupnou cestou ke zrušení komplexní a standardizované zkoušky. Je zajímavé, že zkouška z českého jazyka tolik rozděluje odbornou (?) i laickou veřejnost, není to tím, že v Česku existují v pojetí mateřského jazyka dva nesmiřitelné tábory?
Ráda bych se však zeptala na něco jiného: zajímalo by mne, podle čeho jste ty čtyřhodinové slohy v předchozí maturitě hodnotila "objektivně" Vy. Můžete uvést, jaká byla Vaše kritéria hodnocení a jak jste věděla, že hodnotíte stále stejně (dobře, spravedlivě...)? Mohla byste tato kritéria poskytnout k nahlédnutí a posouzení?

Jen poznámku: termín didaktický test vznikl z tzv. achievement test, byl to pokus o vytvoření českého ekvivalentu.
Na druhou stranu, termín "sloh" CERMAT nikdy nepoužíval.

Martina Hulešová

Anonymní řekl(a)...
21. července 2012 v 20:57  

Paní Valíková nebo pan Feřtek, všechno na jedno brdo... Kolegové, Vám dík za komentáře a obdiv, že s paní Valíkovou ztrácíte čas. Marnost nad marnost... Jak jsem ráda, že žádné paní Valíkové moje vlastní děti češtinu neučí!

Anonymní řekl(a)...
21. července 2012 v 22:43  

Princip článku je jasně čitelný, vliv amerických trendů a jejich násilné vnášení do výuky na našich školách je dílem neutuchajících tanečků pánů Štefflů, Feřtků aj. Neboli - individualita jedince nade vše. Maturantovi je pak zatěžko napsat základní stylistický útvar, učitel se rozčiluje, proč jej šňěruje Cermat do jasně daných forem. Tvořivost a umělecký rozlet - vše ostatní nás uráží!

Jenže ono to není pravda. Mladý student, právě z jejího gymnázia, půjde na vysokou a tam mu hned v prvním semestru vyhodí seminárku, protože se odchýlil od tématu a má formální nedostatky. Třeba nedodržel citační normu nebo má chyby v poznámkovém aparátu. Dokonce i nesprávné formátování může těm puntičkářům vadit, považte.
Sebelepší obsah je bez odpovídající formy k ničemu, aspoň v akademickém světě vždy, ale často i v obchodní sféře, výrobě, médiích... Že by to na elitních gymnáziích nevěděli?

Zen řekl(a)...
21. července 2012 v 23:38  

Ja tomu asi prestavam rozumet - kdyz je postihovano nedodrzeni zadani pri maturite, je to spatne. Kdyz autori noveho rejstriku vozidel nedodrzeli zadani - tak to take spatne. Co se vlastne zada?

Protiva řekl(a)...
22. července 2012 v 21:25  

Článek je hloupá a manipulativní obhajoba stavu, kdy se v ČR skládalo 1350 rozdílných úrovní maturity.

Tvrzení, že oprava slohu ve škole je objektivnější, než u anonymního hodnotitele, je slabomyslné.

Anonymní řekl(a)...
22. července 2012 v 23:13  

Měli jsme sraz spolužáků. Pět kolegů učí na SOŠ nebo SOU češtinu. Jsou úplně zlomení a tři odcházejí do předčasného důchodu. To, co líčí ze svých škol, by nikdo nevěřil. Didaktické testy u SM se zadávaly tak, aby to mohli všichni opsat - takže měli vysokou úspěšnost i ti, co neumějí číst. Jediná světlá věc bylo letošní centrální hodnocení písemek ze slohu - nikdo nemohl podvádět, tak jich spousta propadla přesně podle zásluh a po právu. To bylo letos poprvé v historii. Ovšm za rok se vše vrátí do starých kolejí, protože příkaz zní - všichni musí projít. A v tomhle tam žít třicet let... peklo.
Zrušení centrálního hodnocení je jediná věc, která mohla odhalit skutečný stav škol, a to jejich velké většiny u nás. Vás to ale nezajímá, že, paní Valíková, Vy jste za vodou.

Anonymní řekl(a)...
22. července 2012 v 23:15  

Omlouvám se za chybu:
Centrální hodnocení je jediná věc...

Anonymní řekl(a)...
22. července 2012 v 23:23  

Inu, tímto se novináři a všemožní "experti" nezabývají. Politici to sice velmi pravděpodobně tuší, ale těsně před volbami se raději "napříč politickým spektrem" shodnou na zrušení centrálního hodnocení...

Pytlik Blaha řekl(a)...
22. července 2012 v 23:51  

protože příkaz zní - všichni musí projít

Úroveň té naší málorepublikové vzdělanosti nejde ani tak přes pokusy o dokonale objektivní maturity, jako jde (pomineme-li sociálně nevyloučené rodiče) především přes vydavače takových příkazů a instalátory těch vydavačů.

Anonymní řekl(a)...
23. července 2012 v 0:11  

Ano. Ale jak přimějete ty vydavače příkazů, aby tak nečinili? Žádné písemné ani jiné nařízení nebude nic platné, inspekci nikdo nezavolá, protože by si koledoval o průšvih ne-li výpověď. Dotyčný má mnoho výmluv - záchrana existence školy a jejích zaměstnanců, splnění požadavků zřizovatele atd. Kde je nějaká etika - v p-i. Systém k tomuhle svou nedokonalostí věci přivedl, systém holt to zase musí nějak napravovat. Kdyby aspoň nerušil,co bylo prospěšné. Člověku se dělá zle, jak obrovské tlaky skrze politiky, media, to musely být a kolika lidem ta transparentnost nevoněla.

Pytlik Blaha řekl(a)...
23. července 2012 v 1:12  

jak přimějete

Předpokládám spíš, že Vaše otázka má charakter projevu beznaděje. I tak si neodpustím drobnou, úzcesměrověpohledovou, tedy pokulhávající paralelu.
To je asi tak, jako je to s těmi zatouchajícími potravinami v nejmenovaných řetězcích. Především někdo, nejlépe zákazník samozřejmě, musí chtít zjednání nápravy.
Pak přijde nenadále inspektor a učiní namátkovou kontrolu třeba masa. Když je něco špatně, řetězec prohlásí, že je to individuální pochybení. Budiž. Příště dostane pokutu, pak větší, pak jej vyvěsí na netu a těžko bude tvrdit, že je to zase jen náhoda. Prověření konzistence zákazníkovy stolice, byť ve státní zkušebně, toho moc nenapraví.
A v tom školství je to podobné. Až bude konečně někdo chtít zjednat nápravu, vyšle do dotyčné školy jednoho, což úplně stačí, inspektora, který si vezme na dvacet minut třeba druhou dé a dá žáčkům drobný testík z bižule, co brali předminulý týden. V druhé třídě udělá totéž z fyziky, pak z dějepisu, koukne na kotrmelce a za jednu pracovní směnu má v pohodě dobrých šest až deset vzorků. Za čtrnáct dní je tam znovu. Když to bude dobrý, tak nic. Když špatný, tak tam bude chodit tak dlouho, až se to buď zlepší nebo až si nám kádří lehce zarotují.
Tak v čem je problém? No, nejspíš v tom, že ve školství nemáme třeba paní Bradáčovou nebo pana Zemana. Myslím Pavla, NÉ Edu.

Anonymní řekl(a)...
23. července 2012 v 9:03  

Autorka je stejný bolševik jako ten, do kterého se naváží (komunistická FF). Vyřadit S. K. Neumanna a podobné autory a nasadit ty "nové, lepší", ideologicky nezávadné. Tolkien a samozřejmě Potok. Ještě chybí guru "nové, lepší" literatury, Zahradníček. Autorku článku jsem viděl jednou v Událostech, komentářích. Od té chvíle, co jsem se s ní takto seznámil, mi neleží v žaludku, jen je mi hodně k smíchu (a trochu mi jí je i líto). Blahoslavení chudí duchem...

PS. Když jsem dočetl první odstavec, tak si říkám, že autorkou nemůže být nikdo jiný, než ta skvělá hostka z Událostí. Jak by řekl Cimrman - A taky že jo!

Anonymní řekl(a)...
23. července 2012 v 9:17  

Slečna Valíková není nikdo a neznamená nic, pokud jde o český jazyk jako o obor. Není učitelkou, je pouze úspěšnou maturantkou, která se tak dlouho odvolávala a mediálně přitom zviditelňovala, až jí bylo hodnocení sníženo. Je to jen nastrčená tlama, která opakuje cizí mantry a začíná jim po goebbelsovsku věřit. To není trestné, nicméně je to trapné a ČŠ už asi nemůže najít další příspěvky proti státní maturitě, tak vytahuje v okurkové sezóně i nekohezní a nekoherentní slátaniny. Pan Wagner také nikdy netoužil po objektivním a vyváženém pohledu na SM a stádo podobných elementů mu dává šanci vytvářet atmosféru, jak "všichni říkají, že je SM hrozná". Je to trapárna....

Anonymní řekl(a)...
23. července 2012 v 9:26  

Jen technická, autorka článku cituji "učí na pražském gymnáziu češtinu a divadlo".

Anonymní řekl(a)...
23. července 2012 v 10:56  

Paní Valíková je BOHUŽEL učitelkou biskupského gymnázia v Praze a prominentní "odbornicí" citovanou v odborném pedagogickém periodiku iDNES. Není příliš inteligentní, ale SCIU se hodí do krámu, protože jde proti CERMATu.

Pytlik Blaha řekl(a)...
23. července 2012 v 11:05  

...jen je mi hodně k smíchu...
...není nikdo a neznamená nic...


Dost pádné argumenty, o tom není sporu. Jen těžko je vyvracet.
Jinými slovy, síla a kvalita názoru je dána počtem titulů a funkcí.
V této souvislosti mne napadá, že certifikovaný vzdělanec je ubožák, který si titulek vyšmelil, že zvolený činovník je blbec, protože blbečci jej volili, a do funkce jmenovaný je pitomeček, když jej jmenoval pitomec.
A anonymní posměváček je chlív už sám o sobě.

Anonymní řekl(a)...
23. července 2012 v 14:19  

Paní Valíková, která "přehodnotila" asi dvacet prací, má asi hodně velkou fantazii, pokud tvrdí, že

- u úspěšných odvolání (dle posledních informací cca 550) se jedná často o práce, které byly předtím medializovány,
- velká část prací, které neprošly, nebyla na pětku.


Takové ničím nedoložené konstrukce nelze zdůvodnit snad ani oblíbeným citem a pokorou.

Anonymní řekl(a)...
23. července 2012 v 14:57  

Proč nikdo z těch "postižených" nevyvěsí svoji práci veřejně? Třeba i anonymně, ale aby češtináři a případně zájemci mohli posoudit, co a jak bylo hodnoceno nesprávně. Proč se tolik stydí za svá autorská díla?

Anonymní řekl(a)...
24. července 2012 v 7:59  

Chlív sám o sobě... No teď jste na to káp. Naše jediné štěstí a spása, že nám paní autorka a hostka Událostí nevyhořela, že nebude muset učit ty hrozné SKN etc. a že nám místní diskuze někdo podepíše. Tím ukazuje svoji morální převahu nad anonymním, a arci chlévským, zbytkem.

Pytlik Blaha řekl(a)...
24. července 2012 v 12:31  

teď jste na to káp

Jó, kapat na to, to je moje silná stránka. Tuhle sociálně funkční kapavku jsem chyt už zamlada. A možná i podědil. Proto jsem také ve společenství pokapaných tak silně neoblíben, neboť pod pokličku si nenechávají nahlížet rádi.
V každém případě zkompetňovací borci už asi nebudou peníšky odklánět až tak jednoduše. A tak alespoň, kolem sebe kopaje, pokoušejí se znectít i ty, kteří by si taky rádi odklonili, ale zatím jen melou nesmysle.
No, a o morálce hodně horují z řečniště pověřenci, z kterých se pak vyloupnou glumové nebo ráti. Jen obtížně říci, která z figurek je ubožejší, je-li vůbec možné je rozlišit.

Anonymní řekl(a)...
24. července 2012 v 14:21  

Dříve odcházelo na gymnázia zhruba 15% skutečně těch nejlepších, na průmyslovky odcházeli dvojkaři a výjimečně trojkaři. Zbytek skončil na učebních oborech. Tehdy se skutečně rodilo více dětí. Nyní odchází na osmiletá gymnázia skuteční i skrytí trojkaři a na obory s maturitou čtyřkaři. Na učebních oborech je vymeteno. Kdo si myslí, že maturant s IQ 70 bude v pracovním procesu nějaké světlo, ten se opravdu hluboce mýlí. Kdo si myslí, že absolvent VŠ s IQ 80 něco v praxi vytvoří, je nadskutečný optimista. Podle obyčejného selského rozumu - máme přehršel středních a vysokých škol. Chudák daňový poplatník. Je skutečně nutné, aby téměř každý občan ČR měl nějaký titul?

Zen řekl(a)...
24. července 2012 v 22:14  

Zajiste. Jak jinak eliminovat starou nepruznou generaci?

Anonymní řekl(a)...
25. července 2012 v 8:05  

IQ 70-85 má cca 13 % populace. Zase nebuďte takový pesimista. Ono to není jen o IQ, ale i o tom, co škola (rozumějme učitelé) skutečně předají, naučí. Systému, kdy když učitel nechce, tak nemusí, není pro žáky zcela tím nejpodnětnějším...

Anonymní řekl(a)...
25. července 2012 v 8:09  

Oprava: Systém.

Abychom si rozuměli - ono to je tak trochu na každé straně - nikdo není v tomto systému úplně bez viny. A když pak mnohdy nechce nikdo - rodiče se nestarají, dítě nechce, učitel nemusí, ředitel nekontroluje, zřizovatel a kontrolní orgán nedozoruje, ale jen přemýšlí, jak se dostat k budově školy XY a vymýšlí proto optimalizace... Je to prostě taková další Bíla hora :(. Vidíte nějakou možnost, jak z toho ven?

Anonymní řekl(a)...
25. července 2012 v 15:53  

Z názorů autorky na EDUin:
"Opakuji – vzdělanosrt národa je mi ukradená."

Pytlik Blaha řekl(a)...
28. července 2012 v 19:16  

vzdělanosrt národa je mi ukradená

Nekonfliktní, většinový postoj, standardní stav mysli školských činovníků na všech úrovních výkonu státní správy a samosprávy ve školství.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.