Karel Klatovský: Jak vytvořit DUM ve formě soutěže Riskuj

úterý 20. března 2012 ·

Náš nedávný článek o tom, jak v aplikacích Word nebo PowerPoint vytvořit křížovku získal velký ohlas a stal se jedním z nejčtenějších článků v historii portálu Moderní výuka. Děkujeme vám také za několik děkovných emailů. Inspirovaly nás a proto jsme se rozhodli ukázat vám návod na tvorbu dalšího zajímavého a pokročilého DUMu: Jak vytvořit v aplikaci PowerPoint interaktivní soutěž ve stylu známé soutěže Riskuj (v zahraničí známé pod názvem Jeopardy).

Pusťme se do toho! Začneme tím, že si vložíme do nové prezentace na první snímek (v případě, že začínáte na jiném než prvním snímku, musíte si všechny postupy lehce upravit) tabulku a to na kartě Vložení Tabulka s tím, že počet sloupců odpovídá počtu kategorií, počet řádků pak počtu otázek pro každou kategorii + 1. Vytvořme si tedy pro ukázku soutěž o pěti kategoriích a pěti odpovědích u každé kategorie. Pak tedy potřebujeme mít tabulku o šesti řádcích a pěti sloupcích. Tabulku můžete nechat naformátovanou tak jak je nebo jí přizpůsobit grafickému vzhledu vašich prezentací, tyto úpravy se provádí po klepnutí do tabulky na posledních kontextových kartách Návrh a Rozložení, popř. je možné změnit celý grafický vzhled prezentace a to na třetí kartě Návrh. 

Co je však téměř nutné provést z důvodu čitelnosti,  je změnit velikost tabulky a roztáhnout jí na celý snímek. To nejsnáze provedete za pomocí rohových úchopných bodů, správnou pozici poznáte podle toho, že se ikona myši změní na dvojšipku ve směru úhlopříčky.

Nyní máme připravenou tabulku a dopíšeme do ní názvy kategorií a bodové ohodnocení jednotlivých otázek. Po vepsání těchto údajů je vhodné zvětšit a naformátovat písmo následujícím způsobem:

V záhlaví tabulky, kde se nachází názvy kategorií, upravte nadpisy tak, aby byly co největší (ale aby se vešly se do jedné buňky) a zároveň byly zarovnány vodorovně i svisle na střed. To provedete po klepnutí do dané buňky (nebo po označení celého prvního řádku s názvy kategorií) a na kontextové kartě Rozložení ve skupině příkazů Zarovnání vybereme příkaz Zarovnat na střed (pro vodorovný směr) a Na střed svisle (pro směr svislý).

Texty buňky s bodovým ohodnocením otázek upravte tak, aby byly co největší, zarovnané vodorovně doleva a svisle na střed a aby svou velikostí ideálně nepřekračovaly levou polovinu buňky.

Po těchto úpravách by vaše tabulka měla vypadat zhruba následovně:
 

Nyní nezbývá nic jiného, než si do prezentace vložit další nové snímky, jejich počet je roven počtu otázek. Pro náš případ je to tedy 25 dalších snímků. Zde se budou pro jednotlivé kategorie a obtížnosti nacházet samotné otázky a odpovědi. A nezapomeňte pochopitelně ani na nadpis samotného snímku např. ve formě Zeměpis – 100, usnadní vám to hodně práce v dalších úpravách. Je možné pokládat pochopitelně jak otázky textové, tak i např. formou obrázku, u kterého mají žáci uhádnout, o co se jedná apod. Napište tedy do připraveného textového pole otázku, pak několikrát stiskněte klávesu Enter a napište odpověď na otázku. Vaší fantazii se pochopitelně meze nekladou. Ukažme si tedy, jak by mohl takový vzorový otázkový snímek vypadat:
 

Na těchto snímcích je nutné navíc upravit to, aby se nezobrazovala společně s otázkou i odpověď. U textových otázek je to velice snadné, u grafických velice obdobné. Stačí, když klepnete do textového pole, ve kterém máte otázku i odpověď a na kartě Animace si vyberete efekt Přilétnutí. Ten zajistí to, že po zobrazení snímku s otázkou se po prvním kliknutí zobrazí otázka a po dalším i samotná odpověď. Učitel tak má nad průběhem soutěže neustálou kontrolu.

Pokud tedy máte prezentaci připravenou tak, že je hotový úvodní snímek ve formě tabulky kategorií a obtížností a jsou připraveny další snímky s jednotlivými otázkami, odpověďmi a nastavenými animacemi, pojďme se vrhnout na samotnou tvorbu interaktivity.

Nejprve je nutné se na chvíli oprostit od zažité formy prezentování ve stylu, že prezentace probíhá tak, že promítáte za sebou jednotlivé snímky. PowerPoint totiž obsahuje mnoho prvků, které dávají této teorii na frak a některé z nich tedy použijeme a to zejména tzv. Tlačítka akcí.

Tlačítka akcí jsou speciální objekty, u kterých je možné nastavit, co se stane po kliknutí na ně a to zejména na jaký snímek se přejde po kliknutí na dané tlačítko. Asi už většina z vás tuší, jakým směrem se tedy následující úpravy budou pohybovat. Pojďme si ale znovu nejprve zrekapitulovat, jak jsme na tom s tvorbou materiálu.

Máme kompletně připravenou prezentaci ve formě textu a animací, chybí nám ale dvě podstatné věci:
  • Možnost z úvodního snímku přejít na jakýkoliv jiný libovolný, podle toho, jakou si žák zvolí kategorii a obtížnost
  • Možnost vrátit se z vybrané a zodpovězené otázky zpět na výběr otázek.
Asi už tušíte, pokud si představíte průběh takové prezentace, že ty podstatné věci nebudou dvě, ale tři. Chybí nám totiž ještě funkce-vlastnost-objekt, který zajistí, že bude vidět, která otázka již byla vybrána. To už je ale opravdu vše, co potřebujete pro vytvoření této soutěže, slibuji.

Začněme od toho nejjednoduššího a tím je vrátit se z každého snímku s otázkou na snímek s přehledem otázek a tím si i zároveň ukážeme i funkci a práci s tlačítky akcí. Přepněte se tedy na první snímek s otázkou, v našem příkladu se bude jednat celkově o druhý snímek prezentace. Tlačítka akcí se nachází na kartě Vložení pod položkou Obrazce a to až na posledním řádku nabídky. To je možná i ten důvod, proč jste si jich předtím nevšimli. V nabídce je několik jejich grafických zpracování, pro návrat na seznam otázek nám může například posloužit tlačítko s ikonou domečku, který bude symbolizovat návrat na hlavní rozcestník. Klikněte tedy na něj, kurzor myši se změní v černý kříž a vy jej za neustálého stisknutí levého tlačítka myši objekt nakreslete a tlačítko myši uvolněte. Ihned po jeho uvolnění se zobrazí okno Nastavení akce, ve kterém právě můžete nastavit, co se stane po klepnutí na toto tlačítko.


My tedy vybereme volbu (resp. ji ponecháme) – Přejít na cíl hypertextového odkazu: První snímek. Pokud máte ve své prezentaci ještě navíc snímek úvodní, budete muset z nabídky vybrat příkaz Snímek… a nastavit, že se má přejít na snímek druhý. Když si představíte, že toto je zapotřebí opakovat ještě 24krát, asi se vám z toho dělají mžitky před očima, ale nebojte, známá kombinace Ctrl+C a Ctrl+V nám to velice usnadní a to z toho důvodu, že tato ikona i její funkce bude pro všechny snímky stejná, protože se přece z každé otázky chceme vrátit na snímek s přehledem otázek. Bonusem navíc je, že pomocí příkazů Kopírovat a Vložit (tj. zmiňované Ctrl+C a Ctrl+V) se zachová nejenom funkce, ale i tvar a hlavně pozice objektu na snímku. Než tedy začnete toto tlačítko kopírovat na ostatní snímky s otázkami, ujistěte se, že je správně nastaveno, co má dělat, má vhodnou velikost a pozici (ideálně blízko dolnímu okraji). Jednu ze tří interaktivních funkcí nutných pro vytvoření soutěže tak máme za sebou.

Druhou funkcí je možnost přechodu z přehledu otázek na snímky se samotnou otázkou (a odpovědí). To provedeme tak, že využijeme opět tlačítka akcí, ale tentokrát např. to s ikonou šipky a nakreslíme jej vedle označení obtížnosti první otázky v první kategorii. Po nakreslení se opět zobrazí okno, ve kterém je možné definovat, na který snímek se má přejít. Zde si musíte vybrat volbu Snímek… a z další nabídky vybrat, na jaký snímek se má přejít. Zde vidíte zmiňované usnadnění práce, pokud je již zadaný název snímku, dá se orientovat podle názvu kategorie a bodové obtížnosti otázky.


Pokud máte první tlačítko vytvořené, můžeme použít opět metodu Ctrl+C a Ctrl+V? Bohužel v tomto případě už ne (nebo alespoň ne stoprocentně), protože každé tlačítko se bude nacházet na jiné pozici v matici buněk a tím pádem po klepnutí na něj se musí přejít pokaždé na jiný snímek. Varianty jsou tedy dvě:
  • Použít metodu Ctrl+C + Ctrl+V, s tím, že zůstane zachována přesná velikost objektu a vy si jen upravíte jeho pozici na matici buněk a navíc kliknutím pravého tlačítka myši přes nabídku Upravit odkaz nastavíte, na jaký snímek se má přejít.
  • Pokaždé nakreslit tlačítko znovu, s tím, že se vám rovnou po nakreslení zobrazí okno pro nastavení odkazu. Bohužel, většinou se ale netrefíte do stejné velikosti a proto doporučuji první variantu.
Ještě než začnete 24krát vyvolávat klávesové zkratky Ctrl+C (resp. ta stačí jen jednou) a Ctrl+V, musím vás zarazit. A to z toho důvodu, že tlačítka se v PowerPointu pojmenovávají jako: Tlačítko akce + číslo. Protože těch objektů budeme mít 25 a budeme tyto názvy potřebovat pro nastavení posledního prvku interaktivity – zobrazení (resp. skrytí) toho, co již bylo zodpovězeno – doporučuji udělat toto kopírování pouze pro následující 4 otázky v dané kategorii a přesouvat je na pozice u označení obtížnosti ve stejném pořadí, v jakém jste je kopírovali. Poté, co budete mít takto připraveno pět tlačítek, je vhodné nastavit skrytí již zodpovězených otázek a pak teprve pokračovat na další kategorii.


Pojďme se opět podívat, na již poslední funkci, a tou je právě zajištění skrytí zodpovězených otázek.

Možností, jak toto provést je několik:
  • Přílet či jiné zobrazení dalšího objektu, který bude upozorňovat na to, že otázka byla zodpovězena
  • Změna barvy existujícího tlačítka
  • Skrytí tlačítka pro přechod na otázku
Asi sami tušíte, že nejsnazší a pro žáky nejvhodnější volbou bude třetí varianta. Jak tedy postupovat? Klepněte na tlačítko pro přechod na otázku u první obtížnosti a první kategorie. Na kartě Animace z nabídky animací vyberte ve skupině Závěrečné animaci Zmizení. Ta zajistí, jak z názvu vyplývá, zmizení daného tlačítka a tím pádem nemožnost opakovaného výběru otázky. Některým z vás ale opět něco nehraje a máte pravdu. Jak animace pozná, že má zmizet právě toto tlačítko, když jich ve výsledku na snímku bude 25. Je tedy nutné nastavit, co vyvolá tuto animaci (resp. skrytí). Tím "spouštěčem" skrytí objektu bude kliknutí na ten samý objekt.  To provedete tak, že kliknete na tlačítko s již nastavenou animací Zmizení a na kartě Animace vyberete v nabídce Aktivační událost Při kliknutí – název tlačítka, které se má skrýt. Tady vidíte, proč bylo nutné kopírovat těchto tlačítek pouze několik a ne všech 25 najednou. Pokud byste totiž v kopírování neměli systém, těžko byste zjistili, jaký název má tlačítko např. ve třetí kategorii a třetí obtížnosti. Tlačítka se sice pojmenovávají postupně tak, jak je kopírujete a vkládáte, ale většina uživatelů nedává pak při jejich rozmísťování do matice už pozor, v jakém pořadí je umístila.


No a to je celé, nyní stačí tento postup opakovat pro další tlačítka a kategorie a vaše první interaktivní prezentace ve formě soutěže a zároveň i velice atraktivní DUM pro projekt EU Peníze školám je hotov. Gratulujeme a pro ty z vás, kterým se něco z tohoto návodu nedaří, máme připravený i jedinečný videonávod.


3 komentářů:

DaPa řekl(a)...
20. března 2012 21:42  

Moc děkuji za opětovnou inspiraci. Podbné soutěže tvořím s dětmi již delší dobu, avšak...
Avšak vždy skončíme, když zjistíme že by to chtělo ještě nějaké to bodování. Neporadíte někdo prosím ?

Moc děkuji za nápady.

D.P.

Anonymní řekl(a)...
21. března 2012 6:20  

Udělejte si testy v Adobe Captivate, otázky jsou náhodné a lze jich nastavit nepřeberné množství. Vyhodnocení i chybné odpovědi tam je samozřejmě také. Jen ten program je dražší.

Anonymní řekl(a)...
18. dubna 2012 13:40  

Můžete sem prosím dat okdaz na stažení? Díky.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.