Sdělení MŠMT k vedení školní matriky osob, které nejsou žáky školy

úterý 20. prosince 2011 ·

Sdělení MŠMT k vedení školní matriky u závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři v případě osob, které nejsou žáky a získaly odborné způsobilosti podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání (15.12.2011 - č.j.: 32217/2011-20).

Ustanovení § 113c zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje osobám, které nejsou žáky, získaly alespoň základní vzdělání a mají všechny odborné způsobilosti k řádnému výkonu určitého povolání podle Národní soustavy kvalifikací, konat na jejich žádost závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutorium v konzervatoři.

Zkoušky konané na žádost uvedených osob je vhodné dokumentovat obdobně jako zkoušky konané žáky s nezbytnými odchylkami ve struktuře údajů vedených v dokumentaci (školní matrika) a dokladech o dosažení stupně vzdělání (výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce, vysvědčení o maturitní zkoušce, diplom o absolutoriu v konzervatoři). Při vedení školní matriky a vydávání dokladů o dosaženém stupni vzdělání je na místě, aby ředitelé škol postupovali podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů. Obdobně se rovněž postupuje při zpracování speciální dokumentace stanovené dalšími právními předpisy, například vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.  

V dokladech o dosaženém stupni vzdělání a ve školní matrice se uvádějí patřičné údaje ve struktuře stanovené vyhláškou č. 223/2005 Sb. Údaje uváděné v dokladech o dosažení stupně vzdělání se dokumentují ve školní matrice obdobně jako v případě žáků školy s nezbytnými odchylkami v údajích.            

O osobách konajících podle § 113c zákona č. 561/2004 Sb. závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku nebo zkoušku absolutoria se ve školní matrice vedou vždy toto údaje

a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dotčené osobě přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dotčená osoba na území České republiky,

b) údaje o získání základního vzdělání,
c) údaje o splnění dílčích kvalifikací vztahujících se k danému oboru vzdělání včetně údajů o autorizované osobě,

d) obor vzdělání,
e) údaje o zdravotní způsobilosti a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh zkoušky v případě maturitní zkoušky,

f) údaje o zkoušce, dokládající dosažení stupně vzdělání.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.