Jan Walter: Výuka ICT na SŠ: Anketa mezi odborníky v oblasti ICT a vzdělávání - Úvod

pátek 9. prosince 2011 ·Anketa k iniciativě Výuka informačních a komunikačních technologií ve středním vzdělávání (http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=5103)

 Jan Walter a odborníci, 8. 11. 2011

Všechny otázky se vztahují k výuce informatiky a ICT na SŠ. Jsou rozděleny do tří tematických bloků: Vzdělávací program, Výuka a Výstupy, ověřování.

Respondenti ankety

Mgr. Libor Olbrich, Soukromá střední škola podnikatelská, Frýdek-Místek
Ing. Marta Slawinská, Gymnázium a SOŠ Orlová
Mgr. Petr Naske, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), gymnázium Praha 6
Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., Katedra informačních technologií a technické výchovy, PedF UK
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., Ústav pedagogických věd FF MU
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., Národní ústav pro vzdělávání, divize VÚP
Ing. Jan Peška, Národní ústav pro vzdělávání, divize NÚOV


Výstupy z ankety jsou rozděleny do čtyř článků: úvodního výběru klíčových myšlenek obsažených v odpovědích a následně tří tematických bloků věnujících se vzdělávacímu programu, výuce a výstupům a ověřování. Ty obsahují kompletní odpovědi respondentů ankety.

Výběr klíčových myšlenek v bodech

Níže jsou vybrány klíčové myšlenky obsažené ve všech odpovědích na anketu. Protože pocházejí od různých respondentů, mohou být některé body v rozporu s jinými.

Vzdělávací program

 • nedostatky ve vzdělávání v oblasti ICT a informatiky
  • podcenění důležitosti ICT ve vzdělávání
  • chybějící koncepce
   • nedostatek celostátní metodické podpory
   • chybějící platforma pro další vzdělávání učitelů
   • absence ICT v mezipředmětových vazbách
   • nedostatečná provázanost vzdělávání ZŠ a SŠ
  • malá hodinová dotace
  • kardinální rozdíly
   • v podmínkách mezi školami a v různých rodinách
   • v kompetencích učitelů
 • RVP
  • RVP a ŠVP
   • roztříštěné pojetí ŠVP negarantuje gramotnost
   • k překlenutí je potřeba
    • aprobovaný učitel
    • kontrola, zda ŠVP pokrývají RVP
    • určení váhy tematických celků ve výuce
   • volnost RVP je důležitá pro profilaci škol
   • RVP nedostatečně definují výstupy, standardy
  • flexibilita a aktualizace RVP
   • je potřeba vybalancovat konkretizaci požadavků v RVP a ponechání flexibility školám a odpovědnosti učitelům
   • změny se v ICT dějí rychle, aktualizace musí fungovat rychle, z principu složité
   • chybí flexibilita u ostatních předmětů za účelem podpory ICT
   • v některých bodech jsou RVP překonané
   • leckde školy prostor nevyužívají
   • proměnlivá část kurikula, každý rok metodické doporučení, které učitelé reflektují ve výuce
  • klíčová témata
   • integrace informací
   • kancelářský SW
   • znalost internetu
   • práce s informacemi
    • vyhledávání
    • interpretace
    • prezentace
    • bezpečnost
   • efektivní řešení problémů ze života za použití ICT
   • komunikace
  • návaznost na ZŠ
   • absolvent ZŠ nedostatečně, resp. různě kvalitně připraven
   • chybí definice jádra znalostí a dovedností absolventa ZŠ
   • ze ZŠ si má absolvent přinést obecný postoj k řešení problémů
   • RVP jsou relativně volné a tak i volně navazují

Výuka

 • akcent na průřezovost užívání v téměř všech předmětech (pozor na smysluplnost použití)
 • ICT jako průřezové téma nepotřebuje odborný předmět, stačí integrace, všední užívání ICT
 • ryzí integrace by mohla na některých školách způsobit zánik Informatiky a ICT jako vzdělávací oblasti
 • didaktice oboru chybí vážnost
 • dvouúrovňovost kurikula (tedy svoboda škol, nikoli ryze centrální rozložení) je pro výuku klíčová
 • s přípravou je potřeba začít u učitelů různých oborů na VŠ
 • důležitá je otevřená diskuse o ICT se studenty a mezi nimi
  • o jejich mimoškolních zkušenostech a trendech
  • o společenském vlivu a rizicích technologií
  • podpoří pozitivní přístup všech k technologiím
 • učitel musí pracovat s kompetencemi nabytými mimo školu
  • podpora individuální vzdělávací trajektorie
 • nesmírně důležitý je kontakt s praxí, reálnými aplikacemi

Výstupy, ověřování

 • výstup neodpovídá na požadavky praxe a dalšího vzdělávání
 • důležitá je flexibilita a obecná průprava absolventů, konkrétní znalosti lze doplnit
 • ECDL je dobrý koncept pro ověření kompetencí
 • ne vše lze testovat na výstupu, nutné je i průběžné testování, budování portfolia
 • maturita
  • ICT a informatika vnímána jako velmi profilová (kompetence školy)
  • ověří minimální společnou úroveň znalostí
  • vyšší úroveň by měla být bonifikována při vstupu na VŠ
  • ICT kompetence by měly být vyžadovány nejen u maturity z ICT a informatiky
  • katalog požadavků
   • rozšiřuje RVP
    • což není systematické
    • nutno vytvořit vazbu
   • je sestaven poměrně dobře, musí však být aktualizován
   • zkouška by měla simulovat reálné prostředí (např. test jazyka s internetem)
   • složení zkoušky nesmí být hlavním cílem výuky – riziko odklonu výuky od kurikula

Obecné poznámky k vzdělávání v ICT

 • bourání mýtu o tom, že studenti s ICT umí
 • důležité jsou principy, nikoli taxativní konkrétnosti a pevně určené nástroje
 • integrace rodiny by měla podpořit chápání role ICT ve vzdělávání a životě
 • ICT jako nástroj i téma zcela nedostatečně proniká do jiných předmětů
 • nutná je podpora dalšího vzdělávání učitelů
 • místo „jak“ hledat odpověď na otázku „proč“ – řešení problémů a cest 
Převzato z clanky.rvp.cz

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.