MŠMT: Proměny školy - inkluzivní vzdělávání

středa 26. května 2010 ·

V prostorách MŠMT ČR se počátkem května tohoto roku konala celostátní konference pro management škol a školských zařízení k problematice inkluzivního vzdělávání. Setkání organizoval Národní institut pro další vzdělávání (dále NIDV) společně s Institutem pedagogicko- psychologického poradenství ČR (IPPP). Akce se zúčastnilo přes 90 ředitelů a ostatních pedagogických pracovníků z mateřských škol, mateřských škol speciálních, základních škol, speciálních základních a praktických škol, středních odborných škol a gymnázií, dětských domovů, výchovných ústavů a poradenských zařízení.

Proč inkluzivní vzdělávání?

Inkluze (z latinského inclusio) znamená zahrnutí nebo přijetí do nějakého celku. Pro inkluzivní vzdělávání, tedy poskytnutí optimální úrovně vzdělání všem dětem nezávisle na podobě jejich specifických potřeb, chybí v našich školách podmínky. Vláda České republiky na svém zasedání dne 16. března 2009 uložila ministru školství, mládeže a tělovýchovy předložit vládě do 31. ledna 2010 návrh Národního akčního plánu inkluzívního vzdělávání. Národní akční plán inkluzívního vzdělávání (dále NAPIV) byl schválen a stal se jedním ze základních dokumentů vymezujících rámec aktivit realizovaných s cílem zajištění rovného přístupu a rovných příležitostí všech osob ke vzdělávání. Základním cílem materiálu je zvýšit míru inkluzívního pojetí vzdělávání v českém vzdělávacím systému.

Inkluzívní charakter českého školství ovlivní vzdělávací podmínky nejen v případě žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami, ale týká se všech jeho účastníků. Postupná realizace úkolů tak, jak je vymezuje NAPIV přispěje ke zvýšení sociální koheze české společnosti v příštích letech.

Program celostátní konference

Dopolední program zahájila Mgr. Klára Laurenčíková, vrchní ředitelka sekce speciálního vzdělávání MŠMT ČR a přítomné seznámila s realizovanými kroky ministerstva školství v problematice inkluzivního vzdělávání, s NAPIV a připravovanými novelami vyhlášek  č.72/2005 Sb. a č. 73/2005 Sb. Mgr. Pavla Baxová, ředitelka o.s. Rytmus ve svém příspěvku vyjasnila rozdíly mezi integrací a inkluzí a uvedla příklady inkluzivního vzdělávání v ČR a EU. V dopoledním programu dále vystoupila Mgr. Daniela Škutová, ředitelka Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV) a PhDr. Jana Zapletalová, ředitelka IPPP, která zdůraznila úlohu školního psychologa a školního speciálního pedagoga v inkluzivním vzdělávání. Odpolední program uvedla Mgr. Olga Kusá, zástupkyně CPIV Brno.  Její příspěvek byl zaměřen  na vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním. O svých zkušenostech s inkluzí na různých typech škol v ČR i v zahraničí a o podmínkách a současných  možnostech inkluzivního vzdělávání v běžné škole v praxi hovořili Ing. Irena  Meisnerová, ředitelka ZŠ Havlíčkovo nám. Praha 3, Mgr. Ivana Kočová, ředitelka ZŠ Louňovice pod Blaníkem a Ing. Petr Hajný, ředitel SOŠ, Kroměříž.

Závěry celostátní konference

Z podnětné diskuse vyplynula potřeba detailnějších informací ze strany MŠMT ČR k projednávané problematice. Přítomní účastníci ocenili získané informace, zejména pak příklady od svých kolegů, ředitelů, z praxe. Vyjádřili potřebu setkávat se na podobných akcích, vzdělávat se, vyměňovat zkušenosti a diskutovat problematiku inkluzivního vzdělávání.

I z tohoto důvodu budou do konce roku 2010 připravena podobná setkání na všech pracovištích NIDV. Problematika bude opět zaměřena na aktuální situaci v inkluzivním vzdělávání s důrazem zejména na praktické informace. Dále pak na zkušenosti s inkluzivním vzděláváním na různých typech škol a školských zařízení v ČR i zahraničí.

Bližší informace:
Národní institut pro další vzdělávání
Sekce metodická a koncepční
tel: 266 106 354
www.nidv.cz

0 komentářů:Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.