Vyjádření MŠMT k počtům členů zkušební maturitní komise

čtvrtek 22. dubna 2010 ·

Vzhledem k množícím se dotazům vydává MŠMT oficiální stanovisko k problematice stanovení počtu členů maturitní komise.


V polovině února bylo KÚ Jihočeského kraje sděleno stanovisko odboru legislativy MŠMT, podle kterého musí mít zkušební maturitní komise 5 členů a funkce jednotlivých členů nejsou slučitelné. Toto stručné vyjádření však bylo zamýšleno toliko jako doporučení pro případy, kdy situace konkrétní školy umožňuje doslovné formální naplnění § 22 odst. 1 vyhlášky č. 442/1991 Sb. V řadě případů je však situace konkrétních škol složitější a neumožňuje doslovnou aplikaci uvedeného ustanovení. MŠMT proto nyní vydává definitivní oficiální stanovisko k dané problematice:

Podle § 22 odst. 1 vyhlášky č. 442/1991 Sb. má zkušební maturitní komise 3 stálé členy (mezi nimi je též třídní učitel) a 2 další členy (mezi nimi je též učitel zkoušeného předmětu). Celkový počet 5 členů je tedy ideální stav, jehož dosažení ovšem nemusí podmínky konkrétní školy vždy umožnit. V souladu s § 22 odst. 4 vyhlášky č. 442/1991 Sb. jmenuje totiž ředitel školy místopředsedu a další členy komise z pedagogických pracovníků školy. Jelikož vyhláška musí být splnitelná, je tímto připuštěno, aby pro případ, kdy nelze z pedagogických pracovníků školy ať už z důvodů kapacitních nebo odborných zajistit odpovídající počet členů komise, došlo k souběhu funkcí u jedné osoby a faktický počet členů zkušební maturitní komise byl nižší než 5. Posouzení podmínek konkrétní školy a vhodnost využití tohoto řešení přitom závisí plně na úvaze ředitele školy.

18 komentářů:

Luděk Blaha řekl(a)...
22. dubna 2010 v 0:41  

Obávám se vřele, že mšmt neví přesně, co kdy říká a jak to vlastně myslí.
Podle zmíněné vyhlášky "Dalšími členy jsou učitel příslušného předmětu a přísedící;..."
Tedy ne dva další členové, ale nějaký (1) učitel příslušného předmětu a nějací (1 až 4) pedagogicky zaměstnaní přísedící.
Jsou školy, kde mají v rámci jednoho maturitního předmětu taková zapeklitá zkušební témata, že není v silách jednoho vysokoškolsky vzdělaného učitele je všechna odpovídajícím způsobem odzkoušet. A tak si maturantíka určení odborníci přehazují jako horkou kobzoli podle toho, jaké téma si ten nebožák vylosoval.

musí mít zkušební maturitní komise 5 členů a funkce jednotlivých členů nejsou slučitelné. Toto stručné vyjádření však bylo zamýšleno toliko jako doporučení pro případy, kdy situace konkrétní školy umožňuje doslovné formální naplnění § 22

Oceňuji, když jeden úřed doporučí druhému úřadu, aby se řídil právní normou pouze v případě, kdy to jde.
Dnes se mi bude dobře spát. Školství je v dobrých rukou a maturity pak zvláště.

krtek řekl(a)...
22. dubna 2010 v 5:47  

Ach jaká to radost žít v právním státě! Novináři z TV Nova si přečetli vyhlášku a dospěli k závěru, že "třídní učitel nemůže zkoušet" nebo že "místopředseda nemůže zkoušet". Jenže četli ledabyle, pokud vůbec, takže nic nepochopili. A Ministerstvo, které žádnou novou vyhlášku ani výklad nevydalo, jen říká, že "vyhlášku není třeba dodržovat doslova". Tak jsem klidný.
Na naší škole už dávno platí, že když třídní nebo místopředseda zkouší, jsou za něj členy zkušební komise jiní učitelé.
A dotaz/výtka, že mají na škole málo učitelů? To je míněno vážně? To není vedení schopno maturity zorganizovat?

Anonymní řekl(a)...
22. dubna 2010 v 8:44  

Na naší škole už dávno platí, že když třídní nebo místopředseda zkouší, jsou za něj členy zkušební komise jiní učitelé.

Co je to prosím za nesmysly? V okamžiku, kdy třídní učitel zkouší, tak se do komise povolá jeho zástupce? Proč?

Odjakživa na všech normálních školách od Aše po Košice platilo a platí, že v každém okamžiku musí být počet členů komise 3, slovy tři, což odpovídá počtu stálých členů komise. Jedná se o zkoušejícího, přísedícího (jestliže je někdo z nich třídní či není, je buřt) a dále předsedu, či místopředsedu, kteří naopak nikdy nezkouší ani nepřísedí. Rovněž nesmí dojít k situaci, aby se předseda s místopředsedou z jedné komise potkali na WC, či spolu v průběhu maturitních zkoušek popíjeli kávu :-)

Anonymní řekl(a)...
22. dubna 2010 v 9:07  

Omyl, to není problém novinářů z TV Nova, ti pouze citovali odpověď Mgr. Vokáče, ředitele odboru legislativy MŠMT, na dotaz týkající se výkladu MŠMT k sestavování maturitních komisí, která přišla i na naší školu asi před 3 týdny.Takže ledabyle nečetli novináři, ale MŠMT. Naštěstí po dvou týdnech následovalo včerejší Stanovisko, které zase vše mění - i zásluhou těch "ledabylých" novinářů. Jenže: co nás asi čeká zítra?

Vít Pátek řekl(a)...
22. dubna 2010 v 9:49  

Hezký příklad nekompetentnosti a chaosu na MŠMT vládnoucích...
V nakladatelstvích učebnic si to také "užíváme".
Kdyby ji snad někdo ze služebně nejmladších kolegů ve školách ještě neznal, dovoluji si doporučit osvědčenou pomůcku, kterou preventivně vybavujeme každého zaměstnance nakladatelství ještě před tím, než bude mít co do činění s MŠMT.
Na zdi zhruba ve výši očí vyznačíme ve vodorovné vzdálenosti od sebe 2 opěrné body pro ruce. Místo uprostřed mezi nimi pečlivě zbavíme nerovností, které by mohly porušit pokožku.
Pro větší účinnost doporučuji tlučení hlavou do tohoto místa kombinovat s co nejhlasitějším neartikulovaným řevem. Užíváme libovolně často dle potřeby.

Anonymní řekl(a)...
22. dubna 2010 v 14:38  

Odjakživa na všech normálních školách od Aše po Košice platilo a platí, že v každém okamžiku musí být počet členů komise 3, slovy tři, což odpovídá počtu stálých členů komise.

Tak doufám, že jste myslel(a) nikoli "tři", ale "nejméně tři".
Jen drobnost - podle které vyhlášky a kterého paragrafu to odjakživa platí?

Luděk Blaha řekl(a)...
22. dubna 2010 v 17:39  

podle které vyhlášky ... to odjakživa platí?

To samozřejmě neplatí, natož aby odjaktěživa.
Ono se to tak někde dělává, až do té doby, než nějaký nedostatečník podá stížnost na průběh maturitní zkoušky, neboť jej rozhodil nízký zájem maturitní komise.
Ono se také rozverně při přípravě maturantům radí, až do doby, kdy nedostatečník podá stížnost, že ho ty řeči zmátly.
Ono se také při zkoušce neupozorněje na zjevné nesmysly v odpovědích, až do doby, kdy nedostatečník podá stížnost, že nebyl na žádné chyby při zkoušce upozorněn.
Ono se také třeba o klasifikaci mnohdy ani nehlasuje s tím, že nejsou-li připomínky, tak se obecně souhlasí, protože ti, co jsou mimo aprobaci tomu přece stejně nerozumí.

Předseda zkušební komise řídí práci komise, kontroluje připravenost zkoušek, hodnotí úroveň
maturitní zkoušky. Odpovídá za řádný průběh zkoušky a klasifikaci.


Kdyby předseda komise byl zkušený pedagog, který zná příslušnou legislativu, a ne kdokoli ve vysílající škole postradatelný, ubyl by možná jeden z argumentů pro státní maturity.
Taky by nebylo od věci doopravdy úroveň zkoušek zhodnotit v zápise. Tam, kde je jakékoli podezření na nízkou úroveň zkoušek, může být jako předseda delegován školní inspektor nebo zástupce zřizovatele.

Jak předseda komise kontroluje připravenost zkoušek? A může třeba ze zkoušek vyloučit veřejnost? Lze u zkoušek zohlednit mozkovou disfunkci maturanta? A členů maturitní komise?

Anonymní řekl(a)...
22. dubna 2010 v 21:01  

Ano, ano... Před rokem jsem jako předseda maturitní komise těžce bojoval s kolegyní češtinářkou, která dala studentovi trojku z písemky, ale jako výslednou známku navrhovala jedničku. Snažil jsem se jí vysvětlit větu "písemná část zkoušky se započítá nejméně jednou třetinou", ale bezvýsledně. Nakonec navrhla, že komise sepíše zápis, že ústní výkon byl tak skvělý, že výsledná známka opravdu může být jednička. Bojovala jako lev až do okamžiku, kdy jsem řekl, že požádám jejího ředitele, ať jí potvrdí, že vyhláška (jakkoli hloupá) má vyšší "pravomoc" než "zápis komise". Jakmile jsem řekl "ředitel", diskuse skončila.

Anonymní řekl(a)...
22. dubna 2010 v 21:53  

"Ono se také při zkoušce neupozorněje na zjevné nesmysly v odpovědích, až do doby, kdy nedostatečník podá stížnost, že nebyl na žádné chyby při zkoušce upozorněn."

A kde je ve vyhlášce napsáno, že adept musí být v průběhu zkoušky upozorňován na chyby? U zkoušky snad má prokázat, co umí a co ne.

Luděk Blaha řekl(a)...
22. dubna 2010 v 23:49  

U zkoušky snad má prokázat, co umí a co ne.

No právě.

Anonymní řekl(a)...
23. dubna 2010 v 8:15  

Na první pohled lapálie- ale problém je těžšího kalibru. V jedné chvíli existuje stanovisko MŠMT (že komise musí mít 5 členů a funkce jsou neslučitelné), a ve druhé chvíli, že to je jen doporučení, s nesmyslným vysvětlením. MŠMT, když už udělá chybu ve výkladu (což není v současné legislativě problém), by snad mělo nesprávné stanovisko zrušit a vydat nové. Dále je vidět, že na odboru legislativy čtou věty napůl, neznají dopady jejich stanovisek do praxe. Snad každý učitel pozná, že ta vyhláška vlastně vůbec nejde splnit jinak, než že třídní učitel zároveň zkouší, a naopak funkci je NUTNO spojovat, aby byla všechna ustanovení splněna. A ta pomůcka, že by mohl třídního učitele u zkoušky nahrazovat jiný učitel, to je také nesmysl. Třídní učitel není funkci, která vzniká u maturit (jako např. místopředseda) - proto jakékoli náhrady za TU jdou také proti ustanovením vyhlášky.

Luděk Blaha řekl(a)...
23. dubna 2010 v 14:14  

Vždyť je to tak prosté. Kdyby mšmt myslelo, že komise může mít právě 5 členů komise (z toho 3 stálí), jde proti vyhlášce, protože ta jasně říká, že členů komise může být až 8. Tedy jestli direktivně 5, pak nejméně 5. (číslice píši v textu pro snazší čitelnost)
S třídním také není problém. Dalšími členy komise je 1 nějaký učitel příslušného předmětu a 1 až 4 nějací přísedící (pedagogičtí zaměstnanci školy). Vyhláška neupřesňuje, je-li učitel předmětu i učitel maturanta a jsou-li přísedící v nějakém vztahu k příslušnému předmětu.
Stálý člen třídní může nebožáka zkoušet, co hrdlo ráčí, stejně jako všichni stálí i další členové komise, neboť jej i klasifikují hlasováním a vyhláška jim to nezakazuje.

Problém je v tom, že mšmt neví, tápe a do všeho se tak akorát motá. Takový významný akt, jako jsou maturitní zkoušky je nezbytné vyjmout mu z působnosti a převést třeba pod ministerstvo pro lidská práva nabo nějaké silové. Nejlepší by ovšem bylo ministerstvo pro místní rozvoj, protože to se bude nejspíš rušit a problém jakýchkoli maturitních zkoušek by tak byl s konečnou platností jednou provždy vyřešen.

poste.restante řekl(a)...
23. dubna 2010 v 18:56  

S inkriminovaným názorem právního odboru MŠMT (pozděj označeného za pouhé "doporučení") jsem se formou přeposlání e-mailu seznámil asi před 14 dny.
Tehdy jsem prohlásil, že někteří "odborníci" z MŠMT zřejmě viděli reálnou školu naposledy, když náhodou kolem nějaké projížděli ve služební oktavii cestou na nějaký důležitý "projektový workshop".
Také jsem navrhnul, že by bylo vhodné MŠMT za všechny ty ŠVP, státní maturity a tuhle poslední pitomost označit za "škůdce země české a ztrestat na hrdle či majetku."

Každý logicky uvažující člověk ví, že na většině škol jsou funkcí třídního pověřováni učitelé, kteří v příslušné třídě učí co nejvíce hodin. Často jde o učitele jazyků, matematiky - tedy maturitních předmětů. Měli by tedy zkoušet žáka učitelé, kteří jej za celé 4 roky ani neviděli? To je pitomost tak zjevná, že ji snad nikdo ani nemohl myslet vážně. Ale zřejmě myslel.

Taky jsme už vymysleli "řešení pro případ nouze": To se 14 dní před maturitou rozhodnutím ředitele u maturitní třídy vymění třídní učitel. Jak typicky české.
Panstvo vymyslí kravinu, tak si prostě musíme nějak poradit.

Je hezké, že se na MŠMT včas vzpamatovali, ovšem způsob, jakým tak učinili je vážně směšný:
"V řadě případů je však situace konkrétních škol složitější a neumožňuje doslovnou aplikaci uvedeného ustanovení. ... Celkový počet 5 členů je tedy ideální stav, jehož dosažení ovšem nemusí podmínky konkrétní školy vždy umožnit. ... Jelikož vyhláška musí být splnitelná, je tímto připuštěno, aby pro případ, kdy nelze z pedagogických pracovníků školy ať už z důvodů kapacitních nebo odborných zajistit odpovídající počet členů komise, došlo k souběhu funkcí u jedné osoby a faktický počet členů zkušební maturitní komise byl nižší než 5.

Přeloženo do češtiny:
Vytvoříme vyhlášku, která připouští více interpretací, přitom může její doslovné uplatňování být někdy komplikované, až nemožné.
Ale místo abychom vytvořili jinou, smysluplnou, řekneme, že ta stará musí platit, ale někdy ne tak úplně doslova. A nakonec za všechno vlastně může ředitel, že jo?

Ptám se. Mohu toto vysvětlení použít doslovně, když nějaký student - "zneuznaný génius" zpochybní průběh maturitní zkoušky?

Jsem asi hloupě naivní, ale nemělo by MŠMT být od toho, aby nám svými návrhy, radami, vyhláškami a metodickými pokyny práci umožňovalo a nikoliv znemožňovalo? Anebo aspoň usnadňovalo a nikoliv komplikovalo?

Anonymní řekl(a)...
24. dubna 2010 v 6:46  

Nepodstatná maličkost: vyhláška 442/91 byla zrušena vyhláškou 177/2009. Zaráží mě tedy, že právní oddělení mšmt nemá co na práci a poskytuje právní výklad zrušené vyhlášky.

Anonymní řekl(a)...
26. dubna 2010 v 10:12  

Často jde o učitele jazyků, matematiky - tedy maturitních předmětů. Měli by tedy zkoušet žáka učitelé, kteří jej za celé 4 roky ani neviděli? To je pitomost tak zjevná, že ji snad nikdo ani nemohl myslet vážně.

To není pitomost, pane kolego, ale jedna z nutných podmínek, potřebných ke zvýšení kvality a úrovně maturitní zkoušky.

poste.restante řekl(a)...
26. dubna 2010 v 14:52  

Anonymní z 26.4. 2010 10:12:

Úroveň a kvalitu maturitní zkoušky tedy podle mne rozhodně nezvedne zkoušející, který žáka vůbec nezná a nezná ani detailně obsah konkrétního učiva, které bylo a je vždy probíráno různými učiteli do různé hloubky. Takový učitel totiž může zkoušet pouze něco jako "všeobecně povinný základ".
Např. na některých SŠ stihnou derivovat per partes a na jiných netuší, co je integrál.
Tyhle hrátky si můžete zkoušet hrát u státních maturit, jejichž nastavená úroveň je zjevná už teď. (Svatá ty prostoto.)

Přijmu-li Vaši připomínku, pak se v této zemi maturuje cca 70 let bez objektivity a bez úrovně.

Luděk Blaha řekl(a)...
26. dubna 2010 v 16:38  

se v této zemi maturuje cca 70 let bez objektivity a bez úrovně

No právě. Taková maturitní vysvědčení by se měla vrátit a anulovat na nich založená přijetí na vysoké školy a tím i všechny vš tituly.
Následně pak zrušit všechna příslušná rozhodnutí soudů, lékařské posudky, notářská osvědčení a vůbec akty, jejichž oprávněnost je založena na úkonech příslušných výhradně patřičně vzdělaným lidem.
Ještě, že je to letos naposled a tomuto marasmu bude jednou provždy učiněna přítrž.

Ygrain řekl(a)...
29. dubna 2010 v 8:49  

"To není pitomost, pane kolego, ale jedna z nutných podmínek, potřebných ke zvýšení kvality a úrovně maturitní zkoušky."

Aha. V tom případě by taky hodnocení diplomky neměl psát ten, kdo diplomanta vedl, ne?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.