EU peníze školám: Odpovědi MŠMT na dotazy ze škol 8.

pátek 9. dubna 2010 ·

Další tucet otázek ze škol a odpovědí MŠMT k projektu EU peníze školám, součástí článku je i formulář pro další dotazy!


V orientační hodnotě šablon je stanovena na DVPP, např. matematiky částka 2 640.-Kč. Chci se zeptat, zda-li je tato částka určena POUZE na vlastní vzdělávání nebo ZÁROVEŇ na vzdělávání i materiály sloužící k podpoře profesionálního a odborného růstu pedagoga.


Hodnota šablony zahrnuje jak náklady na vzdělávání, tak náklady na pomůcky (např. odborná literatura apod.).

Při školení k oblasti podpory 1.4 jsem obdržel několik materiálů, ve kterých je odlišná částka na I./3. V jednom z nich je částka 3 430.-Kč a ve druhém 4 430.-Kč. Která z nich je správná?

Jednotkové ceny se v současné době ještě aktualizují. Konečné ceny šablon budou uveřejněny na webu MŠMT a současně budou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce oblasti podpory 1.4.

V rámci klíčové aktivity č. 2 může ověřovat vzdělávací materiál i jiný učitel než autor?

Ano.

Jak řešit situaci, pokud se odstěhuje žák z cílové skupiny v rámci plnění klíčové aktivity č. 1? Musíme vracet peníze nebo jej lze během plnění aktivity nahradit jiným žákem se stejnými speciálními potřebami?


Výstupem klíčové aktivity typu 1 – individualizace – je 72 odučených hodin. Velikost skupiny žáků není definována. Při realizaci projektu se tento žák započítá jako podpořená osoba, i když se nebude účastnit všech odučených hodin.

Učitel má úvazek 22 hodin. Mohu některé hodiny z tohoto úvazku financovat z projektu? Nebo mohu financovat pouze hodiny nad 22 hodin.


Rozhodnutí je plně v kompetenci ředitele školy, které musí být v souladu s platnou legislativou. Podstatné je naplnění požadovaných výstupů v rámci každé šablony.

Měla bych zájem využít možnost inovace v Přírodních vědách. Nevím však, jestli jsem dobře porozuměla zadání. Výukový materiál by se měl skládat z jednoho hlavního tématu (např. povrch ČR) a k tomu bych měla připravit uvedený počet výukového materiálu? Nebo je možné jít napříč 4. ročníkem - Vlastivěda - a vypracovat na jednotlivá témata již zmiňovaný materiál?


V rámci aktivity musí v průběhu realizace projektu vzniknout 2 sady vzdělávacích materiálů, přičemž každá sada obsahuje minimálně 36 vzdělávacích materiálů. Každá sada vzdělávacích materiálů se musí vztahovat k jednomu z oborů vzdělávací oblasti Člověk a příroda nebo oblasti Člověk a jeho svět. Jednotlivé vzdělávací materiály mohou být určeny různým ročníkům podle toho, jak má škola daný obor zpracován ve svém ŠVP. Materiální podpora tedy musí být primárně využitelná pro 2 obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda nebo oblasti Člověk a jeho svět dle RVP. Tyto obory si škola volí sama s ohledem na zaměření svého ŠVP.

Dále mne zajímá dvouleté "upsání se" k tomuto projektu. Co když všechen materiál připravím a nastane situace, že jej nebudu moci v hodinách odučit (těhotenství, dlouhodobá nemoc)? Vedení na mém pracovišti nezná na tuto otázku odpověď.

Vzdělávací materiál může ověřit i jiný pedagog, než je autor.

Lze čerpat jednu šablonu na dělené hodiny v jednom ročníku pro více skupin respektive i více učitelů, kteří by si hodiny poměrně rozdělili?

Individualizace se rozumí např. dělení žáků do skupin v rámci povinného či volitelného předmětu na základě jejich odlišných vzdělávacích potřeb – může vzniknout i více skupin.

V případě výběru šablony Inkluzívní vzdělávání - školní psycholog - úvazek 1,25 je možno po souhlasu s nižší hodinovou sazbou psychologa část peněz použít na výbavu místnosti? - nábytek, pc, stůl...

Výstupem šablony VII/3 „Zapojení školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP“ je zapojení školního speciálního pedagoga/školního psychologa s úvazkem 0,25 (nikoliv 1,25). Limit hodinové sazby není stanoven, proto lze dotaci využít i k nákupu neinvestičního majetku do 40 000 Kč.

Jsme ZŠ s přípravným 0. ročníkem - jsou EU peníze i pro nulté ročníky?

Dotaci pro přípravné ročníky použít nelze, cílovou skupinou jsou žáci základní školy.

Je možné použít šablonu 3.II na prvním stupni s tím, že budou vytvořeny sady DUM po 20 a to z českého jazyka, matematiky a prvouky pro jeden ročník?


V průběhu realizace projektu musí vzniknout tři sady DUM ve třech tematických oblastech. Jednotlivé materiály mohou být určeny různým ročníkům, podle toho, jak má škola tyto tematické oblasti zpracovány ve svém ŠVP.

Při hodnocení naplnění šablonyI/1 je vycházeno z testování čtenářské gramotnosti žáků. Kdo a jak může testovat žáky a stanovit, zda došlo k rozvoji čtenářské gramotnosti?

Výstupem této klíčové aktivity je 72 odučených hodin povinného nebo volitelného předmětu se zaměřením na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. Je nutné, aby byla vytvořena kritéria pro zařazení žáka do skupiny nebo dělení žáků do skupin s ohledem na jejich individuální schopnosti a vzdělávací potřeby. Tato kritéria by měla být zpracována předem a zveřejněna na místě dostupném všem pedagogickým pracovníkům školy. Za výběr žáků, kteří budou podpořeni v rozvoji svých individuálních schopností, odpovídá ředitel školy. Hodnocení naplnění šablony však není v rámci splnění výstupů klíčové aktivity povinné. Záleží na škole, zda a jaké testování zvolí.


Odkazy:

Kontaktní adresa MŠMT pro dotazy 
esf@msmt.cz.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.