EU peníze školám: Musí se provádět výběrová řízení na nákup pomůcek k jednotlivým šablonám? Pokud ano, od jaké výše zakázky?

pondělí 12. dubna 2010 ·

Důležitá otázka ze škol k projektu EU peníze školám, který si zasluhuje samostatný článek.

Odpověď MŠMT je obecná:

Při zadávání zakázek v rámci projektu je příjemce povinen dodržovat pravidla zadávání veřejných zakázek, která jsou stanovena v příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK verze 3, nebo pravidla a interní směrnice příjemce, upravující zadávání veřejných zakázek.


Podívejme se do příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK verze 3 na stranu 104.

7.5 Specifikace závazných postupů podle stanovené předpokládané hodnoty zakázky pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahující na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů


Zakázky malého rozsahu

A. Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu při předpokládané hodnotě plnění nedosahující 100 000 Kč bez DPH 

 • U zakázek, kde předpokládaná hodnota plnění nepřesáhne 100 000 Kč bez DPH, nemusí být prováděno výběrové řízení a je dostačující zaslat přímo objednávku jednomu vhodnému dodavateli nebo písemně vyzvat takového dodavatele k podání cenové nabídky (pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky již k dispozici). 
 • Objednávka (a případná výzva k podání cenové nabídky) musí být zaslána dopisem nebo elektronicky a potvrzena dodavatelem. 
 • Za uzavření smlouvy je též možné pokládat přímé poskytnutí požadovaného plnění dodavatelem. I v tomto případě platí, že příjemce musí při pořizování zboží a služeb postupovat hospodárně. 
 • S vybraným dodavatelem nemusí být nutně uzavřena písemná smlouva.
V případě nákupu drobných položek v obchodě stačí doložit paragon z obchodu (tj. stvrzenku o nákupu) s doplněnými náležitostmi účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo paragon z obchodu a výdajový pokladní doklad příjemce, které spolu tvoří jeden účetní doklad.

Za drobné položky jsou považovány takové položky, jejichž cena nepřesáhne 10 000 Kč bez DPH. Věci určené podle druhu tvoří bez ohledu na jejich celkový počet jednu položku (např. PC sestava – počítač, monitor, klávesnice, myš).

B. Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu při předpokládané hodnotě plnění nejméně 100 000 Kč a nedosahující 500 000 Kč bez DPH 
 • Zadavatel je povinen písemně vyzvat k podání nabídky alespoň 3 dodavatele. 
 • Lhůta pro podání nabídek musí trvat minimálně 9 kalendářních dní ode dne odeslání výzvy (prokázat např. podacím lístkem k poštovní zásilce). 
 • Hodnocení nabídek nemusí být prováděno hodnotící komisí, stačí, když jej provede pověřená osoba zadavatele. 
 • S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva viz bod 7.4.7. 
 • Zadavatel musí požadovat splnění kvalifikačních předpokladů (minimálně výpis z obchodního rejstříku či jiný doklad uvedený v § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní). Možno předložit originál či ověřenou kopii.
C. Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu při předpokládané hodnotě plnění nejméně 500 000 Kč a nedosahující 2 000 000 Kč bez DPH
 • Zadavatel je povinen písemně vyzvat k podání nabídky alespoň 5 dodavatelů a uveřejnit oznámení o zahájení výběrového řízení na stránkách poskytovatele podpory (MŠMT nebo ZS). 
 • Lhůta pro podání nabídek musí činit minimálně 10 kalendářních dní ode dne odeslání výzvy nebo uveřejnění oznámení přičemž odeslání a uveřejnění musí být provedeno během jednoho dne. 
 • Hodnocení nabídek musí být prováděno minimálně 3 člennou hodnotící komisí. 
 • S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva viz bod 7.4.7. 
 • Zadavatel je povinen požadovat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele daných v § 53 a §54, přičemž pro splnění základních kvalifikačních předpokladů postačuje předložení čestného prohlášení. Výpis z obchodního rejstříku či jiný doklad uvedený v § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní. Možno předložit originál či ověřenou kopii. 
 • Součástí zadávací dokumentace musí být návrh smlouvy, nebo výzva musí obsahovat požadavek na předložení návrhu smlouvy uchazečem.
Další detaily naleznete v příručce:

0 komentářů:Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.