Petr Kolman: Dotaz členky školské rady

středa 15. dubna 2009 ·

Otázka: Ředitel školy nedostatečně poskytuje informace, o které ho žádáme. Můžeme informace žádat i dle z.č.106/1999 Sb., o kterém jste zde psali?

Nejprve si připomeňme zákonné kompetence školské rady:

1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

In media res: Dle § 168 odst.2 škol.zákona je ředitel školy povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Pozor, informace chráněné podle zvláštních právních předpisů – tím je zde např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Z výše napsaného tedy plyne, že máte nárok na informace ze dvou právních titulů, tedy jak přímo ze školského zákona (toto právo přísluší jen školské radě resp. jejim členům), tak stejně jako všichni ostatní žadatelé ze zákona o svobodném přístupu k informacím – z.č.106/1999 Sb.

Pokud ředitel školy informace řádně a včas neposkytuje (nebo je poskytuje jen některým členům, což se v praxi také,žel, někdy stává) nejprve ho na jeho protiprávní chování upozorněte, a pokud bude neblahá situace pokračovat, oznamte to zřizovateli školy. V krajním případě se můžete relevantních informací domáhat i soudní cestou .

0 komentářů:

Články dle data



Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018




Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.



WebArchiv - archiv českého webu



Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.