Lucie Hučínová: Dramatický obor povinným předmětem na gymnáziích?

pátek 18. února 2005 ·

V průběhu ledna 2005 rozvířila živou debatu mezi pedagogy Výzva k zařazení dramatického oboru do Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání (RVP GV). Mezi svými argumenty uvádějí autoři výzvy například to, že dramatický obor jako jediný u žáků rozvíjí a kultivuje celé spektrum komunikace. A co na to autoři RVP GV?

Autorem výzvy (zveřejněné např. zde na webu Divadlo.cz) je oddělení dramatické výchovy Domu dětí a mládeže v Ostravě–Mariánské Hory v čele s panem Rycheckým. Výzva požaduje zařadit dramatický obor do oblasti Umění a kultura jako třetí povinný obor vedle výtvarného a hudebního oboru. K výzvě se připojily divadelní fakulty JAMU a AMU, také někteří učitelé a ředitelé gymnázií.

Mezi svými argumenty uvádějí autoři výzvy například to, že dramatický obor jako jediný rozvíjí u žáků celé spektrum komunikace, kultivuje oblast komunikace slovní i mimoslovní a rozvíjí komunikační i estetickou kvalitu základních prostředků lidského dorozumívání. Autoři se obávají, že nezařazením dramatického oboru mezi povinné vzdělávací obory gymnaziálního vzdělávání vznikne vážný handicap nejen pro uchazeče o studium některého z oborů dramatického umění na vysokých školách, ale i pro kulturní vzdělání, všeobecný rozhled a osobnostní a sociální rozvoj všech absolventů gymnázií.

S tématem, které autoři výzvy otevřeli, úzce souvisí otázka, před níž na počátku stáli tvůrci rámcových vzdělávacích programů. Tvorba nových kurikulárních dokumentů skýtala možnost aktualizovat, modifikovat povinný vzdělávací obsah, případně jej z vážných důvodů rozšířit o nová témata nebo celé obory. Bylo a je proto zřejmé, že s nárůstem nových poznatků a zvyšováním nároků na rozvoj žádoucích dovedností a kompetencí žáků vzniká neustálá potřeba včleňovat tyto nové aspekty také do vzdělávání žáků na základní i střední škole.

Na místě byla proto úvaha, jak vyvážit na jedné straně potřebu zařadit do povinného obsahu vzdělávání v současnosti nová, v některých případech spíše čím dál aktuálnější témata, resp. obory, které významně přispívají k rozvoji osobnosti žáků a jejich kultivaci, a na druhé straně jak zajistit, aby žáci měli na všech stupních škol dostatečnou možnost profilovat se podle svých zájmů a potřeb a aby na ně školy mohly také adekvátně reagovat.

Tento poslední požadavek předpokládal vytvořit takové kurikulární dokumenty, které by samotným školám dávaly větší prostor k tomu, aby samy plánovaly podobu vlastních vzdělávacích programů a umožnily svým žákům větší možnost volby ve vzdělávací nabídce. V rámcových vzdělávacích programech byla proto mimo jiné výrazně posílena disponibilní hodinová dotace, která školám tento prostor dává. Zvlášť výrazně byla disponibilní hodinová dotace posílena v RVP GV, kde došlo zároveň k vytvoření nové koncepce učebního plánu, který podobné možnosti nabízí v průběhu celého vzdělávání na gymnáziu, a zvláště v posledních dvou ročnících studia.

Umění tvoří bezpochyby nedílnou součást lidského poznání a chápání světa, a tudíž i nedílnou součást výchovy a vzdělávání. V RVP GV má tato složka své nezanedbatelné místo, jak je patrné ze zařazení a hodinové dotace oblasti Umění a kultura a některých témat v oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Jakkoli si tedy uvědomujeme, že i dramatický obor by měl v rámci gymnaziálního vzdělávání své opodstatnění, není jej spolu s dalšími obory možné zařadit do povinného obsahu vzdělávání pro všechny žáky.

Pokud totiž nemá docházet k neúměrnému rozšiřování povinného penza, což by pro žáky znamenalo omezení příležitosti volit ze vzdělávací nabídky školy. Z těchto důvodů byl dramatický obor do gymnaziálního vzdělávání zařazen jako tzv. doplňující vzdělávací obor. Tím je možné rozšířit povinnou vzdělávací nabídku a školy ho mohou podle vlastního uvážení zařadit do vzdělávání svých žáků.

Doplňující vzdělávací obory mohou školy najít prozatím v pracovní verzi na těchto stránkách Výzkumného ústavu pedagogického, kde bude jejich text po ukončení pilotního ověřování školních vzdělávacích programů podle RVP GV aktualizován. Gymnázia mohou z doplňujících vzdělávacích oborů vytvářet volitelné předměty, včlenit jejich obsah do jiných povinných předmětů nebo je zařadit jako nové předměty, povinné pro všechny své žáky.

V žádném případě tedy nelze říci, že dramatický obor byl z gymnaziálního vzdělávání vyřazen. Ovšem vzhledem k faktu, že RVP GV obsahuje jen obory povinné pro všechny žáky gymnázií, je jako doplňující vzdělávací obor umístěn mimo tento dokument. Uveřejnění doplňujících vzdělávacích oborů na internetu navíc umožňuje bez delších průtahů doplňovat o další obory, které budou moci povinný obsah vzdělávání na gymnáziu smysluplně rozšířit a obohatit.

Věříme, že všem, kdo se zapojili do debaty o postavení dramatického oboru v gymnaziálním vzdělávání, jde o takovou podobu vzdělávání žáků, která by byla maximálně kvalitní, ale zároveň školy přílišným způsobem nesvazovala a ponechávala jim dostatečný prostor realizovat vlastní vzdělávací záměry, které budou v souladu s potřebami a zájmy jejich žáků.

Autorka je pracovnicí Výzkumného ústavu pedagogického.Lucie Hučínová

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.