redakce: Na střední školu? A jak ji vybrat?

pátek 8. prosince 2000 ·

Už jen kvůli množícím se dotazům, které nám do redakce přicházejí, přinášíme dnes přehled základních informačních zdrojů pro vyhledání vhodné střední školy. Ale vybrat tu správnou není zrovna lehké, jakkoli jsou dnešní publikace kvalitní, protože člověk musí nejprve vědět, co vlastně chce. Proto přidáváme i něco pro inspiraci…

Dnes už není žádným problémem získat poměrně podrobné informace o většině studijních nebo učebních oborů, které jsou vydávány v podobě velmi kvalitních publikací:

  • Kam na školu - Střední školy v České republice – adresář všech středních škol, tedy gymnázií, konzervatoří, středních odborných škol, středních odborných učilišť, OU, U a PrŠ. (Vyšší odborné školy budou obsaženy v jiné publikaci, která vyjde v březnu 2001 pod názvem Kam na školu - Vyšší odborné školy.) Publikaci vydává každoročně Výzkumný ústav odborného školství a je zpracována na základě dotazníkového šetření na školách. Publikace obsahuje všechny učební a studijní obory, které ředitelé škol hodlají otevřít v příštím školním roce, a má celorepublikový rozsah. Příručka je letos strukturována do 3 rejstříků s názvy: Hledám školu, Hledám obor a Kontakty na školu. Oproti minulým létům jsou základní údaje rozšířeny o další, týkající se zejména skladby přijímacích zkoušek, poměru přihlášených a přijatých žáků v minulém školním roce - pro každý obor zvlášť, plánovanou kapacitu žáků pro budoucí školní rok, délky studia, formy studia, požadovaného prospěchu ze základní školy a další. Publikace též obsahuje výběr oborů a škol, které umožňují handicapovaným žákům studium nebo jsou přímo určené pro určité typy postižení. Pokud není kniha k dispozici přímo na škole, je k dostání ve vybraných knihkupectví a je též možné si ji objednat přímo na VÚOŠ na tel. 02 / 786 22 51-56 (pí. Eliášková).

  • Vybíráme střední školu – publikace vydávaná každoročně Ústavem pro informace ve vzdělávání a taktéž poskytující informace o oborech, které hodlají ředitelé škol v příštím roce otvírat. Jejím pramenem jsou podrobná data získaná v rámci dotazníkového šetření na školách SET 2000. Zahrnuje gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště. Publikace uvádí mnoho kvalitativních parametrů (u maturitních oborů). Uvedena je zpravidla kapacita oboru, převis potávky a nabídky v minulém přijímacím řízení, informace o přijímacích požadavcích i míra uplatnění absolventů na trhu práce. Vedle základních informací o škole se dozvíte i stav využívání informačních technologií a výuky cizích jazyků, zda je na ní k dispozici psycholog a také její možnosti při práci s handicapovanými žáky. Na rozdíl od předchozích let nepřináší žebříčky kvality škol. Radí však rodičům, jak při volbě střední školy nejlépe postupovat, a pro žáky přináší test studijních předpokladů, podle kterého mohou zhruba odhadnout svoji úspěšnost. Publikaci, která vychází ve třech mutacích - Praha, Čechy, Morava, lze koupit přímo v ÚIV na Senovážném náměstí 26 v Praze nebo ve vybraných knihkupectvích po celé ČR (v mutacích jsou zohledněny hraniční oblasti). Je možné si ji telefonicky objednat na pražském čísle 24398446 nebo na webových stránkách www.tauris.cz. V těchto dnech již z tiskárny vychází pražské vydání, česká a moravská mutace by měla být k dispozici během příštího týdne.

  • Školák – regionální adresáře škol a učilišť připravované Informačními a poradenskými centry pro volbu povolání. Jeho mutace jsou dostupné při všech úřadech práce (v okresních městech). Jedná se o aktuální místní vzdělávací nabídku i informace z ostatních regionů o studijních a učebních oborech, školách a školských zařízeních ve školním roce 2001/2002. Adresář obsahuje úplný seznam studijních a učebních oborů, s odkazem na jednotlivé střední školy, které sekundární vzdělávání v daném oboru zajišťují.

  • Tato Informační a poradenská centra jsou (vedle pedagogicko-psychologických poraden) základními a specializovanými pracovišti pro pomoc s výběrem povolání. Pokud si nevíte rady, jistě je stojí za to navštívit. Na školách je k tomuto účelu samozřejmě vyčleněn také výchovný poradce.

  • Seznam všech škol a učilišť včetně oborů, které hodlají školy otevřít, vychází každoročně v Učitelských novinách. Údaje jsou zestručnělým výtahem publikace Vybíráme střední školu. Viz Učitelské noviny z 28. 11. 2000 dvojčíslo č. 43 – 44.

  • Kvalitní a a uživatelsky příjemné brožury Gymnázia, Střední odborné školy a Střední odborná učiliště jsou věnovány možnostem denního i večerního studia na gymnáziích, středních odborných školách a středních odborných učilištích pro Prahu a okolí. Vydává je Pražská pedagogicko-psychologická poradna na základě vlastního šetření. Čtenář zde najde poměrně velmi podrobné informace, které mají nejen vztah ke studijnímu nebo učebnímu oboru, ale také údaje o požadavcích kladených na budoucí uchazeče, včetně nabídky mimoškolních (domácích i zahraničních) aktivit, kterým se střední škola dlouhodobě věnuje, termíny otevřených dveří apod. Brožury si můžete objednat přímo v této poradně (Ohradní 20, Praha 4-Michle, 02 4148 1253, 02 4148 0250 fax).

  • Přístup k potřebným informacím vám mohou usnadnit také Informační centra pro mládež, která sídlí celkově na 14 místech v ČR. Jejich nabídka se částečně liší, zpravidla však nabízejí k nahlédnutí (někdy i k prodeji) výše zmíněné publikace, popř. také informace z jiných zdrojů, a také pomoc při orientaci v nich. Kontakt na jednotlivá centra naleznete na ústřední webové stránce Asociace pro podporu rozvoje informačních center http://www.icmcr.cz/.

(Vzhledem k metodě sběru dat se může ve vyjímečných případech stát, že obor nebo škola uvedená v některé z výše jmenovaných publikací již není řádně registrována v síti škol MŠMT a nemá tedy státní zmocnění poskytovat středoškolské vzdělání. Tuto skutečnost si můžete ověřit na adrese http://www.uiv.cz/registr .)

A co můžete poradit svému potomku nebo žákovi? Zkuste začít třeba takhle:

Jak si vlastně lidé vybírají své povolání? Proč si většinou zvolí právě to určité povolání a ne právě úplně jiné? Proč si někteří lidé zvolí například povolání lékaře, učitele, kuchaře nebo řidiče tramvaje? Na tyto poměrně složité otázky je celkem jednoduchá odpověď: Většina lidí kolem nás si hledá a volí taková povolání, která jim umožňují rozvíjet jejich vlastní schopnosti nebo dovednosti, které mají nebo které by chtěli mít.

Je to velmi zajímavé, ale lidé, kteří pracují ve stejné skupině povolání, jsou si často v mnohých věcech velmi podobní. Mají například podobné zájmy a názory, uznávají podobné životní hodnoty a rádi se pohybují v takovém pracovním prostředí, které na ně klade určité nároky a požadavky, ale které jim na druhé straně poskytuje odměny, výhody a podněty, které by v jiném druhu a oboru povolání jen velmi těžko nacházeli.

Jaké jsou tvoje představy o budoucím povolání? Jaké jsou možné cesty profesní přípravy po ukončení základní školy? Jaké jsou alternativní pracovní obory, v nichž je možné se uplatnit, jestliže se tvá původní představa o zvoleném povolání z různých důvodů již na samém počátku nesplní? Na všechny tyto otázky je moudré hledat správnou odpověď ve správném čase. Při hledání správných odpovědí na předchozí otázky je stejně moudré se poradit s mnoha lidmi v tvém okolí. Zcela určitě nebudou znát odpovědi na tvé otázky a pochybnosti, protože to budou jen a jen jejich představy o tvém budoucím uplatnění v životě. To nejtěžší rozhodnutí o volbě naší profesní dráhy vždycky stejně zůstává na každém z nás a je to tak dobře, protože to je náš život a naše povolání. Správnému výběru povolání je moudré věnovat dostatek času a velkou pozornost zejména v posledních dvou nebo třech letech povinné školní docházky na základní škole. Na tom, zda se nám tuto volbu budoucího povolání podaří uskutečnit a naplnit, záleží vlastně tak trochu i náš další život. Naše povolání je totiž schopné ovlivnit nejen nás samotné, naše štěstí a naše pocity spokojenosti ze správného sebeuplatnění, ale dost možná i výběr našeho životního partnera a zcela určitě životní styl a způsob našeho dalšího života.

Jenom do určité míry platí heslo některých rodičů, kteří říkají: "Jen ať si rozhodne sám, aby byl/a spokojený/á…" Ve věku třinácti, ale i patnácti let je bezesporu nutné se o svém budoucím povolání poradit nejen s rodiči, ale i s mnoha dalšími lidmi, protože toto životní rozhodnutí je příliš vážnou věcí, než aby je bylo možné brát na lehkou váhu. Špatná nebo méně vhodná volba profesní přípravy po odchodu ze základní školy je některými chlapci a dívkami zaplacena přinejmenším trpkým zklamáním z neúspěchu, který se nejednou zcela zákonitě dostaví, jestliže zvolí obor nebo druh povolání, pro který se nehodí. Jak se ale rozhodnout? Podle čeho? S kým se poradit.

Vyčerpávající odpověď tu asi těžko poskytneme, ale zkuste se pro inspiraci podívat i na tyto obrázkové diagramy, které najdete při kliknutí na tyto odkazy:

Jak je možné vybrat vhodné povolání

Dotazy a porady s lidmi kolem násredakce

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.