Jan Marintz: Bude mít Praha své vlastní ministerstvo školství?

středa 25. října 2000 ·

Školská politika a pražská radnice? Ještě donedávna by většina ředitelů pražských středních škol mávla nad touto otázkou ledabyle rukou. Jejich zřizovatelem bylo ministerstvo školství, které bylo geograficky sice blízko, ale v řadě otázek řízení středních škol bohudíky daleko. Časy se však mění… Školská politika a pražská radnice? Ještě donedávna by většina ředitelů pražských středních škol mávla nad touto otázkou ledabyle rukou. Jejich zřizovatelem bylo ministerstvo školství, které bylo geograficky sice blízko, ale v řadě otázek řízení středních škol bohudíky daleko. Časy se však mění, stejně jako i zřizovatelské funkce a systém řízení sekundárního školství, které od počátku následujícího roku přechází do kompetence jednotlivých radnic. Jaké bude pražské školství pod vedením hlavního města? Doposud byla Praha zřizovatelem pouze pěti středních škol, které se každoročně v žebříčku celostátního programu SET vždy umísťují na předních místech. Praha tedy oproti ostatním radnicím není zase takovým nováčkem a má nesporně vhled do problematiky, která mnohým starostům již dnes nahání hrůzu.

Ambiciózní ve všech směrech
Od počátku následujícího roku však dostává do vínku šedesát gymnázií a další dvě stovky středních odborných škol a učilišť. Po dvouletém působení primátora Jana Kasla a pravolevé koalice v čele pražské radnice se hlavní město s velkými ambicemi zaměřilo na uplatňování vlastní samostatné zahraniční politiky. O velkých ambicích města v této oblasti svědčí i personální posilování radnice. Kromě stálé mise v Bruselu vznikl odbor zahraničních vztahů. Bude stejným způsobem pražská radnice uplatňovat ambiciózní politiku i v oblasti školství? Nedávné kroky pražských radních svědčí o skutečnosti, že Praha se začíná problematice školství systematicky věnovat. Na počátku školního roku přijala Rada Zastupitelstva hl.m.Prahy závažné rozhodnutí, když se rozhodla zřídit dva samostatné odbory, které se v Praze budou věnovat problematice školství. Pražští radní zřídili od prvého listopadu samostatný odbor s názvem Školský úřad. Původní odbor školství Magistrátu hl.m.Prahy byl přejmenován a od stejného data se stane odborem pro mládež a tělovýchovu. Jaká bude jejich spolupráce, to ukáže čas, ale nelze předpokládat, že je v dalších dvou letech čeká právě procházka růžovým sadem. Při posledním převodu škol a školských zařízení z obce na stát v roce 1990, probíhaly delimitace majetku přesně dva roky.

Praha plánuje prozatím pro nový školský úřad pouze 19 systemizovaných míst, zatímco odbor mládeže a tělovýchovy bude mít 16 stálých pracovníků. Zvládne 19 zaměstnanců pražského Magistrátu v následujícím roce převzít zřizovatelské funkce u všech středních škol, zajistit financování a řízení celého regionálního školství a zpracovat funkční koncepci pražského školství, která by obstála do krajských voleb v roce 2002? Otázky tohoto typu, ale i řada dalších vtíravých pochybností, pronásledují pražské učitele zejména v závěru tohoto roku, kdy vlastně všechno končí a současně všechno znovu začíná. Jedno je však jasné již nyní. Kapitola rozpočtu věnovaná pražskému školství bude po nákladech vynaložených na pražskou integrovanou dopravu přinejmenším druhou či třetí nejvýznamnější položkou, o které budou členové pražského Zastupitelstva každoročně na svých zasedáních jednat. Pražská samospráva bude však povinna nejen vytvářet podmínky pro plnění povinné školní docházky, stanovovat školní obvody, zřizovat základní a mateřské školy a hradit jejich provozní náklady. Bude oprávněna zřídit i školy a školská zařízení, která jinak zřizuje jiný zřizovatel, pokud je bude schopna prokazatelně ekonomicky zajistit ze svých zdrojů. Jejím úkolem bude ale současně i zřizování středních a vyšších odborných škol a školských zařízení, která jsou pro činnost těchto škol nezbytná, zabezpečit financování provozních nákladů škol a zařízení, která zřídí a vykonávat kontrolní činnost v této oblasti.

Místo pro nového náměstka?
Odbor školství pražského Magistrátu nebyl ani tak koncepčním, jako spíše výkonným orgánem rady Zastupitelstva hlavního města Prahy pro odvětví školství, mládeže a tělovýchovy. Ve věcech přenesené působnosti pouze rozhodoval o odvoláních proti rozhodnutím orgánů městských částí ve věcech přestupků na úseku školství, a byl nadřízen orgánům městských částí vykonávajících státní správu ve školství. Podřízenost Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR byla více než formální záležitostí. Převážnou část své práce věnoval zpracovávání podkladů pro tvorbu rozpočtu hlavního města a grantovým programům určeným mládeži ve volném čase. Dosavadní struktura odboru školství (sekretariát, pedagogicko organizační, ekonomické oddělení a oddělení mládeže a tělovýchovy) byla nepatrná ve srovnání s institucí, která začne od prvého listopadu na pražské radnici fungovat. Výraznými změnami by měla patrně současně projít i dosavadní třináctičlenná Komise pro výchovu a vzdělávání, stejně jako i náplň a kompetence člena Rady Zastupitelstva hl. města Prahy odpovědného za školství na území hlavního města Prahy ing. Jana Tomčíka. Vzhledem k významu, které školství má, by Praha skutečně měla mít vysoce kompetentního náměstka primátora. Dosavadní kompetence člena Rady Zastupitelstva odpovědného za školství v Praze totiž zahrnují pouze zpracování koncepce a rozvoje školství, spolupráci s organizacemi mládeže a občanskými sdruženími, které se zabývají péčí o mládež zejména ve volném čase, činnost v oblasti správy a rozvoje předškolních a školních zařízení a zařízení jim sloužících a informovanost obyvatelstva o organizaci vzdělávacího systému v oblasti samosprávy. Otázkou současně zůstává, zda vzhledem k významu školství v životě hlavního města, by neměla mít Praha vlastního náměstka pro oblast pro oblast školství?

Prezident Václav Havel 1. srpna vyhlásil termín voleb do nově ustavených krajských zastupitelstev, které se uskuteční v neděli 12. listopadu. “Je to poprvé, kdy si v demokratických poměrech volíme tato krajská regionální zastupitelstva – je to začátek dlouhého procesu reformy veřejné správy, která je důležitá pro integraci České republiky do Evropské unie a pro decentralizaci a smysluplnější přerozdělování veřejných prostředků,” zdůraznil Havel. Letos poprvé budou moci učitelé a rodiče žáků na podzim rozhodnout o obsazení krajských zastupitelstev. Pražané si budou muset počkat až do roku 2002. Pro většinu z nich je to dostatek času k zhodnocení úrovně péče, kterou bude Praha věnovat nejen oblasti samotného školství, ale zejména jejich dětem, které jsou první generací Pražanů vstupující do nového tisíciletí a současně do nového systému řízení pražského školství.

Jan Marintz

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.