Spolupracujte na tvorbě vyhlášky k inkluzi!

pátek 30. října 2015 ·

Komentujte online poslední verzi návrhu vyhlášky k provedení § 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Participujte na jejím vylepšení! Pomozte ministerským úředníkům, kteří jistě ocení zkušenosti lidí z praxe!


Odkaz na dokument k online připomínkování

38 komentářů:

Unknown řekl(a)...
30. října 2015 v 15:13  

co chcete proboha tvořit za se za pidlovinu? vedle v německu to funguje dobře tak to okopčete a je to,tas budete vynalézat kolo,aby fungovalo jako kolo ale nevypadalo jako kolo a všichni budem dělat že je ten ovál lepší než kolo a postupně ho dotvarujeme do tvaru kola ale nebudem mu říkat kolo ale cyrcl

Jana Karvaiová řekl(a)...
30. října 2015 v 18:41  

Vyhláška ve stylu "blbý a ještě blbější".
Jinak jsem již komentovala.
Už vidím, jak naše názory někoho nesmírně zajímají. Jestli jo, tak sním vlastní klobouk.

Unknown řekl(a)...
30. října 2015 v 19:12  

Ta vyhláška nemá hlavu ani patu.Kdo za ni dostal zaplaceno?

Eva Adamová řekl(a)...
30. října 2015 v 19:39  

Jen jeden komentář: Je to tak složité, že je to do praxe nepřenositelné, takže to dopadne tak, jak tvrdí ředitelé škol, tj., že buď nastane totální chaos, nebo že se nestane vůbec nic.

Unknown řekl(a)...
30. října 2015 v 19:58  

V té vyhlášce je spousta nesmyslů.
Ale něco se téměř určitě stane: zlikviduje se podstatná část speciálního školství.

Eva Adamová řekl(a)...
30. října 2015 v 20:18  

"...zlikviduje se podstatná část speciálního školství."

Pokud ředitelé a učitelé zachovají chladnou hlavu, nemusí k tomu až tak nutně dojít. Jenže se mi zdá, že už v současnosti mnozí v rámci boje o každého žáka, pohřbili zdravý rozum.

jir řekl(a)...
30. října 2015 v 20:19  

Kam mám poslat číslo účtu pro mzdu?

Unknown řekl(a)...
30. října 2015 v 20:25  

Vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9
Žákem se zdravotním postižením je dle školského zákona osoba s mentálním, ....
a
lze tohoto žáka zařadit do školy, třídy, oddělení, studijní skupiny samostatně zřízené pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 zákona.
ALE!!!
Byť § 16 odst. 9 hovoří o mentálním postižení (tedy lze dovozovat, že i lehkém), dle věty druhé by ale žádné dítě s takovým postižením nebylo možné do školy zařadit – v případě LMP totiž samotná podpůrná opatření postačují k naplňování vzdělávacích potřeb žáka (zdroj MŠMT: http://www.ceskaskola.cz/2015/10/prezentace-msmt-ke-spolecnemu-vzdelavani.html)

Současně se vyslovuje absolutní zákaz vzdělávání dětí bez mentálního postižení v speciálních školách či třídách, které byly zřízeny právě pro žáky s mentálním postižením. Taková praxe je neomluvitelná a nesmí být připuštěna.

Komentář:
•Takovými žáky mohou být míněni například tzv. hraniční žáci. A jim a také žákům s lmp mohou být v rámci 3. st. podpory sníženy výstupy až na úroveň toho kacířského RVP(LMP). Ale jen za předpokladu, že se to stane v běžné třídě! HURÁ.
•Společně s 8 žáky např. hluchoslepými se mohou vzdělávat 4 žáci se středně těžkým MP, ale s 8 žáky s MP se nesmí vzdělávat žádný žák hluchoslepý? PROČ?? Kam se poděly rovné podmínky?
•Opravdu si všichni rodiče a veřejnost přejí inkluzi? http://www.petice24.com/signatures/oteveny_dopis_ministryni_kolstvi_proti_nasilne_inkluzi/
•V čem lhala reportáž na soukromé TV a v čem byla poplašná ta novinářská „kachna“ o rušení praktických škol resp. speciálních tříd?

Unknown řekl(a)...
30. října 2015 v 20:44  

Většina připomínek byla akceptována nebo vysvětlena.
Ke konzultaci byli ve druhé fázi zváni zástupci kabinetu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, kanceláře zmocněnce vlády pro zastupování ČR před ESLP, Kanceláře Veřejného ochránce práv, Asociace pracovníků speciálně pedagogických center, Asociace speciálních pedagogů ČR, České odborné společnost pro inkluzivní vzdělávání, sdružení Rytmus, Univerzity Palackého v Olomouci, Asociace ředitelů ZŠ, Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP), Open Society Fund, Roma Education Fund, META, Amnesty International, Člověk v tísni, pracovníci školských poradenských zařízení.
Tak ti tam všichni byli. A ještě Sv. Ján z kamena vytesán.
No a až se kantoři a kantorky vrátí z prázdnin(letních), to budou teprv koukat, co jim ti ředitelé společně se spec.ped. a poradenskými pracovníky uvařili.

Unknown řekl(a)...
31. října 2015 v 0:20  

Učitelé, ředitelé, speciální pedagogové a (nejen) rodičovská veřejnost s tím nesouhlasí a snaží se inkluzi zastavit, viz např. petice Naštvaných matek, dva otevřené dopisy Učitelského profesního sdružení aj. Bohužel, MŠMT na toto nereaguje, jen maže veřejnosti med kolem huby, aby všechny uchlácholilo.
Z diskuse s paní Dr. Zapletalovou jsem odcházela znechucená, protože všechny diskutující pouze zesměšňovala. Na položené dotazy pořádně neodpověděla. Co se financování týká, prý vše budou krýt peníze z EU - budou šablony. Na dotaz, jak budou financovány školy v Praze, kterých se šablony netýkají, nedokázala pořádně odpovědět. Asi prý formou projektů.

tyrjir řekl(a)...
31. října 2015 v 2:20  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
31. října 2015 v 2:31  

Dílčí nářky myslím nepomohou .
Pokud jsou odborné námitky k návrhu vyhlášky věcně důvodné, je, myslím, teď potřeba je sepsat a dát MŠMT tak, aby se vztahovaly přímo k pojetí tohoto návrhu vyhlášky a k jejím jednotlivým ustanovením. Bez emocí, konkrétně, věcně a srozumitelně. Se stručnou anotací na začátku a rekapitulací na konci vyjádření. K vyhlášce navržené lze vypracovat a dát MŠMT i vyhlášku alternativní. To by byl, podle mého názoru, korektní a důsledný postup přispívající k řádnému projednání připomínek ke vznikající vyhlášce i inkluzi jako takové. J. Týř

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
31. října 2015 v 7:50  

"Školské poradenské zařízení sleduje a dvakrát ročně vyhodnocuje dodržování podpůrných opatření uvedených v individuálním vzdělávacím plánu a poskytuje žákovi, škole a zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu."

Ha, ha, ha... Po pololetí mi napište dva řádky, na jaře pak vyplňte dotazníček. To je dnešní kontrola a spolupráce s PPP. Poradenská podpora žáka? Žák má nárok na spec. ped. péči, tak mu ji na ZŠ poskytněte, když máte za integraci peníze. To je postoj naší PPP. Že nemáme spec. pedagoga je jim fuk. Změní tohle nová vyhláška?

Unknown řekl(a)...
31. října 2015 v 17:24  

§ 3
Obecné zásady
(3) Veškerá sdělení musí být zletilému žákovi a zákonnému zástupci žáka poskytnuta pro něj srozumitelným způsobem.
„Kterým výrazům ve zprávě Jaroušku (paní Nováková) nerozumíte? Kvalita poznávacích procesů, úroveň vědomostí a dovedností, komunikační dispozice a slovní zásoba, pozornost a koncentrace pozornosti, paměť, představivost, vnímání, grafický projev?
Nevadí, vezmeme si slovník spisovné češtiny a ty výrazy a cizí slova spolu probereme. Času na to máme habaděj!“
Mimochodem, mají podobnou pitomost i lékaři v nějaké jejich vyhlášce?

§ 5
Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
(7) Školské poradenské zařízení sleduje a dvakrát ročně vyhodnocuje dodržování podpůrných opatření uvedených v individuálním vzdělávacím plánu a poskytuje žákovi, škole a zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu. V případě nedodržování opatření uvedených v individuálním vzdělávacím plánu informuje o této skutečnosti ředitele školy.
Jakpak asi tak bude poradna vyhodnocovat ve škole dodržování podpůrných opatření uvedených v IVP u daného žáka?

§ 6
Asistent pedagoga
(3) Asistent pedagoga může poskytovat podporu při vzdělávání žákovi nebo více žákům současně, nejvýše však 4 žákům ve třídě, oddělení nebo studijní skupině s výjimkou škol, tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených podle § 16 odst. 9 zákona (dále jen „škola zřízená podle § 16 odst. 9 zákona“).
Poradna u žáka doporučí asistenta pedagoga, ale ten se bude věnovat současně i dalším 3 žákům, kteří toto doporučení nemají. Nutno přiznat, že je to velmi úsporné Babišovo řešení. Je otázkou, zda účast asistenta pedagoga žákovi, kterému byl AP doporučen, při vyučování pomůže, bude-li se věnovat jiným žákům,

§ 11
Postup školy v souvislosti s poskytováním podpůrného opatření prvního stupně
(5) S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka a všechny vyučující žáka.
Milý Fando, už je to s tebou ve 3. třídě k nevydržení, a tak tě seznámím s Plánem pedagogické podpory, který jsem pro tebe zpracovala. Bude se ti líbit. 

Unknown řekl(a)...
31. října 2015 v 17:25  

§ 12
Postup před přiznáním podpůrného opatření druhého až pátého stupně
(1) Ředitel školy určí ve škole pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Jaképak určí?. Tím pracovníkem byl ve škole vždy výchovný poradce.
(7) Podpůrné opatření spočívající v poskytnutí kompenzačních pomůcek lze doporučit pouze v případě, že žák před doporučením tohoto podpůrného opatření nedisponuje pomůckami, jejichž používání vede k naplňování vzdělávacích potřeb v obdobné míře jako používání doporučené kompenzační pomůcky.
Pepo a paní Nováková, máte doma čtecí okénko a stovkovou tabulku, tablet, naslouchadlo? Nemáte?. Tak to vám je budu muset doporučit!. Mimochodem ta věta je tak kostrbatá, že na jejím konci člověk neuchová její začátek.

(8) Pro doporučení konkrétních podpůrných opatření školské poradenské zařízení zjišťuje také možnost využití personálních a materiálních podmínek školy vytvořených v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření jiným žákům školy.
Pane řediteli, hodlám u žáka doporučit 4. stupeň podpůrných opatření a chci se zeptat, jaké máte k tomu ve škole personální a materiální podmínky? Neuvěřitelné!

(9) Školské poradenské zařízení projedná před vydáním doporučení návrh doporučených podpůrných opatření se školou, zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka, případně se školským zařízením, a povede-li to k naplňování vzdělávacích potřeb žáka, přihlédne k jejich vyjádření.
Neuvěřitelné! A ve škole projedná poradna návrh PO s kým? S ředitelem, výchovným poradcem, s třídním učitelem žáka? To tedy nesporně „urychlí“ poskytování poradenských služeb žákovi! To bude tedy „fičák“. To nám to bude v poradně „vodsejpat“. Asi tak 4 vyšetření měsíčně!

(10) Neposkytuje-li zákonný zástupce žáka součinnost směřující k přiznání podpůrných opatření, jež jsou v nejlepším zájmu žáka, postupuje škola podle jiného právního předpisu3).
Neposkytne-li škola součinnost k přiznání podpůrných opatření, jež jsou v nejlepším zájmu žáka, co pak?

§ 13
Společná ustanovení
(2) Při vydání zprávy a doporučení je zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka informován o jejich obsahu a poučen o možnosti podat žádost o revizi podle § 16b zákona. Zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka potvrzuje svým podpisem, že zpráva včetně doporučení s ním byla projednána, že porozuměl obsahu a zvoleným podpůrným opatřením.
Pepo (paní Skočdopolová), tady máte zprávu z vyšetření, a když se vám nebude líbit, můžete si na její obsah stěžovat. Možná přijde i revizor Nikolaje Vasiljeviče Gogola!“

Unknown řekl(a)...
31. října 2015 v 17:26  

§ 16
Poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně
(3) Není-li ze závažných důvodů možné zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření, poskytuje škola po projednání se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka a školským poradenským zařízením po dobu nezbytně nutnou k zajištění doporučeného podpůrného opatření jiné podpůrné opatření stejného stupně, které v nejvyšší možné míře zajistí naplnění vzdělávacích možností žáka vzhledem k jeho speciálním vzdělávacím potřebám.
To je věta jako od Williama Faulknera, která se dá interpretovat mnoha nejrůznějšími způsoby.

(4) Pokud škola shledá, že podpůrná opatření jsou nedostačující nebo nepovedou k naplňování vzdělávacích cílů a potřeb žáka, bezodkladně doporučí zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení.
Bude-li výše finančního příspěvku poskytovaného škole závislá na doporučeném stupni podpůrných opatření, lze očekávat tlak škol na doporučení vyšších stupňů podpůrných opatření.
§ 27
Přechodná ustanovení
(1) Školy poskytují podpůrná a vyrovnávací opatření podle dosavadních právních předpisů do doby zahájení poskytování podpůrných opatření podle této vyhlášky, nejdéle však po dobu tří let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
To člověka nesporně uklidní. Do té doby snad vyjde novela této vyhlášky.

Unknown řekl(a)...
31. října 2015 v 18:20  

§ 27
Přechodná ustanovení
(1) Školy poskytují podpůrná a vyrovnávací opatření podle dosavadních právních předpisů do doby zahájení poskytování podpůrných opatření podle této vyhlášky, nejdéle však po dobu tří let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
To člověka nesporně uklidní. Do té doby snad vyjde novela této vyhlášky.

Do té doby dojdou peníze z EU a bude se hledat cesta, jak z toho ven.... ;-)

Nicka Pytlik řekl(a)...
31. října 2015 v 19:07  

Hezkyyy, paní Janáčková. Tleskám.
Chtělo by se říci, škoda, že to je tak vážná věc. Jako stendap humory by to byla špica.

Unknown řekl(a)...
31. října 2015 v 19:16  

Nejlépe se mi líbí § 27.
Školy poskytují žákům se speciálními vzdělávacími potřebami různá podpůrná opatření již odedávna, protože bez nich by bylo vzdělávání postižených žáků nemožné.
Žádné z "podpůrných opatření" uvedených v této vyhlášce ani v § 16 školského zákona nepřináší do vzdělávání vůbec nic nového, snad s výjimkou pedagogických asistentů, bez nichž se dříve speciální školy při vzdělávání žáků s postižením vždy dokázaly docela dobře obejít. Dokázaly se obejít dokonce i bez toho, aby jim někdo "podpůrná opatření" kategorizoval do různých stupňů, které navíc nejsou vzájemně konzistentní.
Vzdělávání žáků se zdravotním postižením vyžadovalo vždycky především profesionální přístup a kvalifikovaní speciální pedagogové si i bez diletantských návodů MŠMT zpravidla dobře poradili s tím, jak žáky s různými druhy postižení vzdělávat. Jen málokterá země se může pochlubit tím, že má gramotné všechny lidi s lehkým mentálním postižením, ale i mnoho lidí s jeho závažnějšími formami.
Takže podle § 27 mohou školy tři roky pracovat postaru a pak se uvidí?????

Unknown řekl(a)...
31. října 2015 v 23:57  

Nemohou – alespoň ty které vzdělávají žáky s LMP, myslím že pro vyloučení této možnosti, je tam pojistka v podobě poradenských pracovišť.
§ 27(2) Doporučení zařazení žáka se zdravotním postižením do školy, třídy nebo studijní skupiny zřízené pro děti, žáky nebo studenty se zdravotním postižením vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za doporučení zařazení žáka do školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, a to po dobu odpovídající účelu doporučení, nejdéle však po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Nicka Pytlik řekl(a)...
1. listopadu 2015 v 11:28  

zřízené pro děti, žáky nebo studenty

Mám tomu rozumět tak, že se jedná o 'školy, třídy nebo studijní skupiny' pro věk předškolní, regionálně školní i pomaturitní?

Unknown řekl(a)...
1. listopadu 2015 v 20:15  

Rozumíte tomu dobře. V MŠ, ZŠ i na střední škole, mohli vznikat oddělené skupiny žáků s podobnými vzdělávacími potřebami a bývají hned vedle běžných tříd. Děti, žáci, studenti(učňové) se běžně spolu potkávají. Popravdě jsem ale neslyšel o kruhu na VŠ zřízeném pro studenty např. s LMP. Tak asi věk pomaturitní ne pane Pytlíku.

Nicka Pytlik řekl(a)...
1. listopadu 2015 v 21:48  

Tak asi věk pomaturitní ne

Možná se zase něco změnilo, ale ještě nedávno byli všichni až do maturity žáci.
Mám takovou utkvělou představu, že studenti jsou tam, kde jsou i semestry.

Nedávno měli na jedné zš docela potíže. Udělali tam třídu žáků s podobnými vzdělávacími potřebami...

tyrjir řekl(a)...
2. listopadu 2015 v 10:06  

V té inkluzívní vyhlášce je myslím odvedený dost velký kus práce. Doufám že se ji podaří ještě vyladit podle připomínek učitelů i směrem k péči o nadané žáky. A že na to vše pak bude dost rozpočtových peněz. Včetně peněz na důstojnější platy učitelů. J. Týř

Unknown řekl(a)...
2. listopadu 2015 v 12:22  

Pane Týři, v čem vidíte ten odvedený kus práce? Ta vyhláška je paskvil, který se ničím vyladit nedá.

tyrjir řekl(a)...
2. listopadu 2015 v 12:55  

Dílčí ani paušalizující nářky myslím nepomohou. Je, myslím, nutné uceleně argumentovat vůči tomu, co je dáno, nebo položit vedle navržené vyhlášky její schůdnou alternativu. Slovo paskvil konkretní argumentací ani alternativou není. Viz též příspěvek výše (31. října 2015 2:31). J. Týř

tyrjir řekl(a)...
2. listopadu 2015 v 13:15  

Oceňuji, že ve vyhláška se týká i nadaných žáků . V péči o talentované žáky by se, myslím, mohlo a mělo na této péči ještě přidat. Tím, že vyhláška bere v úvahu i talentované žáky, je respektovaná Gaussova křivka . Individualizovaná péče o děti z oblastí mimo průměru nemusí vždy nutně znamenat zhoršení péče o celek. Jde o to jak ten systém bude fungovat. K tomu je potřeba ho co nejlépe vyladit, zorganizovat a zaplatit. Včetně důstojnějších platů učitelů . J. Týř

Unknown řekl(a)...
2. listopadu 2015 v 20:02  

Pane Týři,
zkuste to ve svém volném čase provést. Vytvořte schůdný alternativní materiál k vyhlášce na které pracovalo x lidí bůhvíjak dlouho za bůhví kolik peněz.

Nicka Pytlik řekl(a)...
2. listopadu 2015 v 20:28  

Je, myslím, nutné uceleně argumentovat vůči tomu, co je dáno...

Já myslím, že paní Janáčková je ucelaná dostatečně.

...nebo položit vedle navržené vyhlášky její schůdnou alternativu.

Co svět světem stojí, požadavek konstruktivní kritiky měl vést především k utlumení kritika.
Mně by pro začátek stačilo vysvětlení, jak v tak významním právním dokumentu figurují ti studenti.

Josef Soukal řekl(a)...
2. listopadu 2015 v 20:53  

Vytvořit schůdnou alternativu ke slepé cestě jde snadno. Nejjednodušší je se na cestu vůbec nevydat.

tyrjir řekl(a)...
2. listopadu 2015 v 21:12  

Nemám volný čas . Jsem už v důchodu a snažím se, pokud možno, odstranit resty, ke kterým jsem se předtím, i pro dřívější kontakty s větrnými mlýny, nedostal. Na tohle bych asi sám nestačil. Jsou ale různé asociace, sdružení atd. J. Týř
PS ad 20:28 Bylo a je to tak: Soudruh kritizuje? Tak ho tím (zadarmo ovšem) pověříme:)) V době vzdělávacích dotací jsou voleny i další a někdy i mnohem tvrdší umlčovací prostředky

Unknown řekl(a)...
2. listopadu 2015 v 21:58  

Ano, například Asociace speciálních pedagogů (ASP) připravuje bez jakýchkoliv projektů a grantů k této vyhlášce velmi analytický materiál a já se, přes svoji skepsi ke smyslu tohoto počínání, snažím svým dílem na této práci podílet. Kvůli svému svědomí a kvůli dětem s mentálním postižením.

Unknown řekl(a)...
3. listopadu 2015 v 11:42  

Možná řešení „inkluzivní“ vyhlášky nejsou v jejím přepracování, ale v jejím nevydání.
Daleko vhodnějším řešením by bylo ověření inkluze na pilotních školách, které by získaly vyšší finanční dotaci na integraci širokého spektra žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v jednotlivých krajích. Ale co já se vysiluji návrhy. Vlak už vyjel ze stanice a Bahnhof už je dost daleko, aby se někdo zabýval problémem, kam vlastně jedeme, koho to „svezeme“ a kam s touhle parní lokomotivou vlastně dojedeme. Kam? To většina rozumných kantorů tuší. 

Unknown řekl(a)...
3. listopadu 2015 v 17:16  

Paná Janáčková, asi máte pravdu.
Máte ji i ve svých výše uvedených analýzách.
Ale přesto doufám, že se vlak zastaví někde v přestupní stanici, dostane novou lokomotivu a nabere nový směr.

Unknown řekl(a)...
3. listopadu 2015 v 17:18  

Malá poznámka spíše pro zasmání.
NÚV v současné době připravuje seznam lektorů, kteří by v rámci DVPP prováděli školení ředitelů škol a ostatních pedagogických pracovníků k inkluzivní vyhlášce, která ještě nespatřila světlo světa s názvem "Metodická podpora implementace § 16 školského zákona do praxe".
Je nutné se až zasmát s jakou úzkostnou pečlivostí procházejí jednotliví navrhovaní lektoři hustým sítem paní náměstkyně PhDr. Jany Zapletalové.
Potenciálně jen trochu nespolehliví a a dost možná i neloajální lektoři, které navrhly v předchozím měsíci jednotlivé instituce zřízené MŠMT ČR, nemají v lektorském týmu údajně co pohledávat.

Jako už poněkud starší speciální pedagožka to u mne vyvolává dost nepříjemné asociace s dobou "předrevoluční".

Unknown řekl(a)...
3. listopadu 2015 v 18:10  

Vždycky bývaly nějaké žáby na prameni...

Unknown řekl(a)...
3. listopadu 2015 v 23:51  

Školení lektorů NÚV

1. kurz – 8 hodin
Seznámení se změnami školského zákona, které primárně vyplývají z § 16 školského zákona a z dalších ustanovení, včetně prováděcích vyhlášek, poskytování školních a školských poradenských služeb, změny v organizaci služeb školských poradenských zařízení
Doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

2. kurz – 8 hodin
Organizace podpory ve vzdělávání žáků v 1. stupni podpory, vytváření Plánu pedagogické podpory
Vyhodnocení zkušeností s PPLP ve školách z rozvojového projektu
Metodická podpora k vytváření 3MP ve školách – dílna

3. kurz – 8 hodin
Metody výuky, psychodidaktika, využívání podpůrných opatření vyšších stupňů podpory
Organizace výuky pro žáky s potřebou podpůrných opatření
Hodnocení – FORMATIVNÍ, SUMATIVNÍ, role práce s portfóliem
Organizace přijímacího řízení a ukončování studia pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání
Specifika vzdělávání žáků s odlišnými životními podmínkami, z různého kulturního prostředí
– dílna

4. výběrový kurz – 4/6/8 hodin (dle cílové skupiny a jejich výběru)
RVP ZV
Informace ke změnám ve vzdělávání žáků s LMP

Nicka Pytlik řekl(a)...
4. listopadu 2015 v 0:32  

Malá poznámka spíše pro zasmání.

Tedy považuji se za poměrně veselého člověka, ale tohle je nad moje možnosti.

Školení lektorů NÚV

Tak schválně. Všechno je to za nějaké evropské peníze. I lektoři z nich budou hojně placeni za ty svoje spanilé jízdy po vlastech českých. A na konci toho všeho prodají svoje babičky...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.