Přečtěte si: Proč přišlo K.O. státních maturit před 1. ostrým kolem

pátek 28. prosince 2012 ·

"Jestliže si chcete být naprosto jisti, že ministr rozhodnutí nepřijme, musíte říct, že je odvážné," řekl v jednom z dílů kultovního britského seriálu Jistě, pane ministře sir Humphrey.


Z článku Jakuba Nováka v Aktuality.cz vybíráme:


I kvůli tomu budou maturity minimálně v následujících dvou letech jednoúrovňové a pouze ze dvou předmětů - češtiny a volitelně cizího jazyka nebo matematiky; hodnocení slohů se navíc vrátí zpět na školy.

Podle původních plánů přitom mělo v roce 2013 (po šestnácti letech od prvních krůčků ke státní maturitě a 1,448 miliardy korun utracených za její přípravu od roku 1999 do poloviny letošního roku) dojít k náběhu maturitní zkoušky v plné podobě - tedy jako dvouúrovňové zkoušky povinné ze třech předmětů.

85 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
28. prosince 2012 v 12:34  

Podle původních plánů
Autor píše o původních plánech z roku 1996 nebo třeba 2000 nebo třeba 2005 nebo třeba...

Anonymní řekl(a)...
28. prosince 2012 v 12:57  

Naprostý souhlas s článkem. Konečně objektivní pohled, a ne křiky ublížených maturantů a jejich dotčených matek. Nechali jsme školství klesnout tak hluboko, že už ani normální maturita možná není. Na většině středních.

Josef Soukal řekl(a)...
28. prosince 2012 v 16:23  

Komise je možná korektní "politicky", ale odborně a z hlediska šíře názorů určitě ne. Nicméně poděkujme Aktuálně.cz, které se navzdory okolní mediální smečce nebálo pídit i po jiných než hysterických či rovnou lživých reakcích na maturitní zkoušku. Přidávám tip na rozhovor s J. Kostečkou v dnešní MfD ("Přečetl 900 maturitních slohů a řekl: Strašné!"). Zdá se, že pravda nakonec stejně vyjde najevo; je ovšem otázka, zda do té doby nebude maturitní hodnocení definitivně zdevastováno na řadu let dopředu.

Anonymní řekl(a)...
28. prosince 2012 v 16:28  

Ono ta státní maturita samozřejmě není bezchybná, ale co je v životě bezchybné, že.

Ale zrušit ji, by byla chyba obrovská. Nastavila totiž zrcadlo úrovni našeho středního školství. Teď všichni řvou, že zrcadlo křivé, jenže ona je pokřivená opravdu ta úroveň, která stojí za pendrek.

Ti, co nezmaturovali doplatili na dvě věci:
1. na nesoudnost svých rodičů, kteří je místo na učební obor nacpali na maturitní, na který žáčci evidentně nemají
2. na benevolentnost SŠ, které v rámci zachování žáků na škole, protože žáci jim nesou peníze, nechaly tyto žáky dojít až do maturitního ročníku, aniž by tito měli alespoň nějaký náznak studijních výsledků.

Je stli těch 20 % nezmaturovaných na jaro a 10 % nezmaturovaných na podzim někoho překvapuje, tak nemá o současném stavu našeho školství ani páru. Mne spíše překvapuje, že je jich jen 10 %. Ono totiž, kdyby se na některých učňácích hromadně při testech nepodvádělo, muselo by být procento nezmaturovaných ještě daleko vyšší.

Anonymní řekl(a)...
28. prosince 2012 v 16:41  

Tuhle jsem viděla v Tv záběry z nějakého učiliště, kde mají zase jako za starých dobrých časů patrona výrobní podnik. Kluci nadšený do práce, hrdost na výsledky, perfektní nové strojové zařízení a vybavení ... jen houšť. Jak mohl někdo dovolit, aby se učiliště dostala do takového propadu a konce, jak jsou dnes, to fakt nechápu.
Je skoro jisté, že zvedne-li se kvalita a důležitost učňovského školství, zvedne se i to ostatní. Ale pořádně, žádné šmrdlání, prosím.

Anonymní řekl(a)...
28. prosince 2012 v 17:51  

Ano, viníkem propadu učilišť je každý ten, kdo rozhodl, že na tom či onom učilišti je potřeba zavést maturitní obor. Tím začalo ono prznění.

Anonymní řekl(a)...
28. prosince 2012 v 20:54  

Z páté třídy odejde na osmileté gymnázium 14 žáků (vezmou všechny, žák je nedostatkové zboží). Jsou to vesměs žáci výborní až chvalitební, sem tam nějaký trojkař. Tito maturitu udělají. V deváté třídě odejde ještě těch několik schopných se učit na ekonomické, pedagogické,technické, ....lyceum, čtyřleté gymnázium. Tito studenti maturitu taky zvládnou. Zbude oněch x% studentů, kteří budou chtít taky maturitu. Na průmyslovku již běžně bereme trojkaře, čtyřkaře (tedy ty, kteří nepropadli). Co myslíte, lze některé studenty z tohoto souboru vůbec k maturitě připravit? Ještě dodatek - z 56 žáků ZŠ jdou čtyři na učební obory. Závěr?
1. Redukce SŠ (klesá počet žáků), počet narozených se již nikdy nezvedne nad 100 000)
2. Potom jednotné centrální přijímačky na SŠ
3. Změnit financování regionálního školství (především SŠ).

Anonymní řekl(a)...
28. prosince 2012 v 21:15  

Jen jednu poznámku. Pokud dojde ke skutečné redukci SŠ (a ne jen ke slučování škol), nebude potřeba změnit financování regionálního školství.

Anonymní řekl(a)...
28. prosince 2012 v 22:47  

Potom jednotné centrální přijímačky na SŠ

Jsem proti. Tolik zbytečně vyhozených miliónů se dá využít lépe.
Maturita pak ukáže, koho si střední škola "nabrala".

Pytlik Blaha řekl(a)...
28. prosince 2012 v 23:11  

Maturita pak ukáže...

Tahle?
Jak jen tomu říkali, když hrozila blamáž z přemíry matematických neúspěchů... jo! už jsem si vzpomněl...
har-mo-ni-za-ce!
Kdo vlastně loni určil, kolik procent vyšších matematiků proleze a kolik ne? Zelený, Zíka, Nantl nebo sám Dobeš? Kdo to tady rozhodl o kvalitě maturantů? Maturanti sami snad?

Anonymní řekl(a)...
29. prosince 2012 v 8:57  

Tahle?
Kdo vlastně loni určil...

Jinak řečeno, je nutné maturitu změnit. Už loňský model byl špatný a náběh špatného modelu do plné verze by přinesl ještě více škody.

krtek řekl(a)...
29. prosince 2012 v 10:00  

"Kdo vlastně loni určil, kolik procent vyšších matematiků proleze a kolik ne? Zelený, Zíka, Nantl nebo sám Dobeš? Kdo to tady rozhodl o kvalitě maturantů? Maturanti sami snad?"

Myslíte tím, že je potřeba do maturity z matematiky dát ještě více jednodušších příkladů typu: Řešte rovnici 2x=3, upravte výraz x^2-9 na součin? Aby těch 33 % překročilo více studentů?
---
1) Stát hlasy poslanců určil, že bude jednotná maturita,
2) Stát hlasy poslanců stanovuje rozpočet,
3) Kraje hlasy zastupitelů rozdílejí peníze školám.
Ne že bych byl nadšený ze Zeleného, Zíky a dalších, ale maturita je odraz současného školství a to je odrazem toho, kolik peněz a kam ve školství směřuje. Žáka, který neumí počítat se zlomky na začátku střední školy, jen horko těžko připravíme k maturitě, natož aby zvádl úpravu výrazů a rovnice typu 1/x = 3. Buďme rádi, že maturita to řekla nahlas.
Závěry ze slohových prací říká nahlas pan Kostečka a - bohužel - má pravdu. Řada maturantů se neumí česky vyjádřit. Ti pak budou psát obchodní dopisy, zápisy z porad, ...

Anonymní řekl(a)...
29. prosince 2012 v 10:11  

29. prosince 2012 10:00

Možná (říkám to nesměle) je důležitá i povinná maturita z matematiky. Jako vyučující vidím ty hrůzy, které dokáže převážná část studentů před maturitou vyplodit. Můžu opravdu jako vyučující matematiky dělat cokoliv, do některých hlav to prostě "nalít" nelze. Někteří totiž nezvládnou ani počty, natož matematiku. A protože poptávka po jakýchkoliv maturantech je na VŠ obrovská, pak jsou přijati všichni. Ignorant

obyčejná učitelka řekl(a)...
29. prosince 2012 v 11:18  

Já nevím, čím víc o tom přemýšlím, tak mám pocit, že by jednotná úroveň s povinnou matematikou, češtinou a angličtinou měla být jakýmsi základem garantovaným státem a vyšší úrovně čehokoli by měly být mezi volitelnými předměty, které by si studenti vybírali podle zaměření svého budoucího studia či zaměstnání. I ten, který nepůjde po maturitě na vysokou, ale do zaměstnání, musí přece splňovat určité požadavky zaměstnavatele. A při míře nezaměstnanosti by to přece měl být vlastní zájem každého, ne?
Kromě toho, škola (většinou asi učňák), která bude mít každý rok určité procento neodmaturovaných, by přišla o možnost maturitu pořádat.

poste.restante řekl(a)...
29. prosince 2012 v 12:02  

A jsme zase u diskuse zda jedno- či dvouúrovňová maturita. Všechny tyto debaty již byly absolvovány a argumenty mnohokrát vysloveny.

Obecně lze říci, že můžeme fungovat v obou modelech, ale systém musí být konzistentní. A trvat alespoň 4 roky bez zásadních změn. Nebo alespoň 2 roky po sobě jdoucí. :-(

Systém jediné, státem garantované "minimální maturity" má jednu hlavní vadu. Snadné cíle nemotivují k vyššímu úsilí. Když budu 4 roky trénovat středoškoláky skok do dálky tak, aby skočili alespoň 2 metry, kolik z nich najde vnitřní motivaci k tomu, aby skočili víc?
Systém dvou úrovní měl poskytnout záruku, že gymnazisté a lyceisté nezleniví, ale budou se snažit. Přitom právě schopnost "naučit se učit", usilovat o lepší výsledek, soustředění, atd. - to jsou ty klíčové "kompetence", které jsou důležité pro další studium.


Tolik zbytečně vyhozených miliónů se dá využít lépe.

Asi tomu nerozumím, ale ona vyjde "zbytečná" výuka v délce 4 a více let levněji, nežli jednotné přijímací zkoušky?

Pokud stávající systém financování střední školy nutí přijímat k maturitnímu studiu žáky, kteří na to zjevně nemají schopnosti, ale ani zájem, pak u každé jen trochu objektivní státní maturity musí takový žák zákonitě pohořet. Jaký potom mělo jeho studium smysl a proč mělo být hrazeno z veřejných zdrojů?

Ignorant má pravdu, že do dvoulitrového hrnce pět litrů vody nenalejeme. Společnost ale potřebuje i dvoulitrové hrnce - kuchaře, zedníky, řezníky i popeláře.
Řezník s doktorátem z dějin umění možná uspokojil své ego, ale máme na tuto úroveň kvality života svých občanů také finanční zdroje?

Anonymní řekl(a)...
29. prosince 2012 v 12:27  

ale máme na tuto úroveň kvality života svých občanů také finanční zdroje?

Že by tedy placené VŠ studium?

Josef Soukal řekl(a)...
29. prosince 2012 v 16:36  

Chceme-li skutečně dobrou, tj. na určité kvalitě založenou a srovnatelnou maturitu, nikoli naprostou potěmkiádu, k níž přinejmenším v češtině směřujeme s modelem 2013-14, vidím jako potřebné
a) stanovit nejnižší možnou úroveň znalostí a dovedností, kterou je ještě možno označit za maturitní (přičemž nemyslím stanovení „od stolu“),
b) ve všeobecných předmětech - češtině, cizích jazycích, matematice - stanovit úroveň znalostí a provést maturitní hodnocení centrálně, či především centrálně,
c) v případě češtiny (a samozřejmě cizího jazyka) nespoléhat jen na test, protože ten nepostihne to nejdůležitější.

Zatím nevíme, zda si je toho vědoma i ministerská maturitní komise. Jen u některých jejích členů je zřejmé, že z uvedených premis určitě vycházet nebudou.

Anonymní řekl(a)...
29. prosince 2012 v 17:41  

máme na tuto úroveň kvality života svých občanů také finanční zdroje?

Máte pravdu, souhlasím s Vámi poste.restante. To si opravdu můžou dovolit jen "bohaté" země. Při naší návštěvě v Londýně učitelka "jen učila" a další čtyři asistenti vypomáhali, kopírovali texty,.., tuto učitelku jsem neviděl nikde pobíhat po chodbách jako dozor, dokonce měla dopředu nachystané hromádky výukových materiálů pro další třídy od jednotlivých asistentů. Je to asi o tom, že státní rozpočet na kapitolu školství kašle. Jen by mě zajímalo to, zda nás v rámci EU předběhlo donedávna poslední Bulharsko. Školství je navíc rozložené nekompetentními zásahy z minulosti (vynikal v tom Josef Dobeš)
, náprava chyb bude velmi drahá a bude nějaký ten rok trvat. Do toho přichází státní maturita. Bude se jednat o minimální úroveň znalostí? Výsledkem úspěšnosti tedy bude 99,6%?

Anonymní řekl(a)...
29. prosince 2012 v 17:57  

Nebýt státních maturit, ministerstvo i školní inspekce by mohly dál ignorova nebo tutlat že tu jsou školy a obory, na kterých normálně odmaturovat ani z učiva základní školy není možné.

Anonymní řekl(a)...
29. prosince 2012 v 18:11  

29. prosince 2012 17:57

Někteří z dozorujících počítají vlaštovky, další hledí z okna, někteří doslova usnou a oči nepřítomně hledí do prostoru. Pokud by takto vyučující "nepomáhali", pak by se číslo neúspěšných z jarní části pohybovalo mezi 30 - 40%.

Josef Soukal řekl(a)...
29. prosince 2012 v 18:29  

K "minimální" úrovni: Nelze ji stanovovat podle nejslabších studentů v daném ročníku, měla by být stabilní. Může být hledána a nalézána učiteli daného předmětu, např. nad konkrétními slohovými pracemi. Chce to ovšem opravovat, diskutovat, argumentovat, hledat nejlepší řešení. Přesně tomu se chceme věnovat na webu ASČ.

Pytlik Blaha řekl(a)...
29. prosince 2012 v 21:24  

Myslíte tím, že je potřeba...

Nene, pane Krtku. (Osobně tu centrálně maturitní taškařici příliš nesleduji. Jde vyloženě o moje pocity a dojmy a jen doufám, že jim zase nebude někdo přisuzovat váhu vyšší, než si pytlikovské pindy zaslouží.)
Myslím tím, že se tady za ta léta vyvinul takový prapodivný maturitní ptakopysk. Od každého něco, a dohromady taková hříčka politiků. Myslím tím, že třeba o úspěšnosti výšeúrovňových matematických maturantů v tomto konkrétním případě spíš než jejich skutečná úroveň negativně rozhodovalo nešťastně nastavené zadání ve svojí nepřiměřené časové náročnosti a pozitivně někým nastavená kompenzační úroveň oné fascinující harmonizace. Ptám se, kdo to za ty peníze zbabral a kdo je natolik pověřený, aby to zachraňoval.
Maturity sem, maturity tam. Nejsem ochotný (už) věřit tomu, že na těch vysokých rozhodovacích úrovních jde někomu o nápravu věcí. Spíš se tu jedná o něco jako tak famózní vítězství ve skvošovém turnaji, že se to vyvěsí nad bárem fitka i s fotografií frajera. Stačí si poslechnout ty sněmovní chlísty, kterým se smějí snad už jen partajní chudáci, kteří ještě nemají nějakou funkci v nějakém výboru.
Jedním z důvodů pro maturity byla údajná slabá úroveň maturit školních, dnes profilových. To budu považovat za lež jako věž, až do doby, než bude zveřejněno, kteří ředitelé škol zanedbaly svoje povinnosti při přípravě maturitních zkoušek a kteří předsedové zkušebních komisí jsou jen paňácové na vysílajících školách prostě postradatelní.
To je jako se školami speciálními. Prý je tam hodně dětí neoprávněně. Kolik jich je, se neví. Kdo je tam svévolně internoval, se neví. Neví se nic, ale kdekdo tomu rozumí.
Rozhodně si nemyslím, že maturita sama o sobě vyřeší problém. Je-li vůbec jaký. To, že vnímám nějakou změnu v úrovni žáků, přece nemusí znamenat nějaký problém. Pokud se tito uživí a prožijí život jim vyhovující. Proto, aby jeden schopný člověk něco prospěšného vymyslel, nemusí být nutně všichni ostatní přinejmenším dobří.
Jestli tedy mají společné maturity něčemu pomoci, nemohou se zabývat nepodkročitelným minimem. To se snad má zjistit v průběhu studia. Maturity mají být nastaveny na oprávněně vysokou úroveň absolventa střední školy. A onou jednorázovou zkouškou se má ověřit, jestli to případně zkoušený dospělec zvládá výborně, chvalitebně, dobře nebo jen dostatečně. A vůbec si nemyslím, že se to dá certifikovat výhradně a jen centrálně.
Českým vědeckým akademikům prý chybí nějakých sto milionů, říkal tuhle jejich starosta. Kolik ročně stojí státně ověřené zjištění, že někteří naši úplně maturitně vzdělaní středoškoláci nenapíší čtivou esej?

Pytlik Blaha řekl(a)...
29. prosince 2012 v 23:02  

ředitelé zanedbaly

Džendrově vyvážená neshoda přísudku s podmětem.
(pozn. Pytlik)

Josef Soukal řekl(a)...
29. prosince 2012 v 23:08  

Pane Blaho,

škoda že jste se neseznámil s argumenty centrálních hodnotitelů písemných prací z českého jazyka, pominul odkazy na facebookové diskuse, kde se studenti úrovni maturit smějí, neseznámil se se základními čísly o růstu podílu maturantů v populačním ročníku. Kdybyste to udělal, pochopil byste, že maturita je obrovský problém. Dnes části studentů poskytujeme maturitní vysvědčení bez toho, aby dosáhli skutečného vzdělání. Nemusí to mít vliv na to, jak se uživí, ale určitě to má vliv na jejich představu o vzdělání, kvalitu jejich práce (např. schopnost dobře se vyjádřit), kulturní úroveň, životní rozhled.

Napsal jste:
Jestli tedy mají společné maturity něčemu pomoci, nemohou se zabývat nepodkročitelným minimem. To se snad má zjistit v průběhu studia. Maturity mají být nastaveny na oprávněně vysokou úroveň absolventa střední školy. A onou jednorázovou zkouškou se má ověřit, jestli to případně zkoušený dospělec zvládá výborně, chvalitebně, dobře nebo jen dostatečně. A vůbec si nemyslím, že se to dá certifikovat výhradně a jen centrálně.“

„Nepodkročitelené minimum“ by měla hlídat právě ta dostatečná na vysvědčení.
Pokud o maturitě dnes v řadě případů rozhodují více důvody ekonomické než ty, které by rozhodovat měly, jak chcete školy přimět, aby dobrovolně certifikovaly tak, jak mají?

Komentujete kdeco, ale pokud chcete, aby vaše názory někdo bral vážně - a někdy se zdá, že vám jde o víc než jen o „pytlíkovské pindy“ - , měl byste o dané problematice něco vědět.

obyčejná učitelka řekl(a)...
29. prosince 2012 v 23:34  

určitě to má vliv na jejich představu o vzdělání, kvalitu jejich práce
Domnívám se, že daleko větší vliv má to, co vidí v televizi - projev(y) našich politiků, jejich "kvality", popularitu a finanční ohodnocení. Naše politická garnitura NENÍ vzorem, který by vedl k povýšení vzdělanosti! A to žádná maturita nenapraví. Pokud nám ovšem nejde o potěmkinádu, ale o SKUTEČNOU vzdělanost. (Víme vůbec, co si pod tímto pojmem dnes kdo představuje???)

Pytlik Blaha řekl(a)...
30. prosince 2012 v 0:01  

jak chcete školy přimět, aby dobrovolně certifikovaly tak, jak mají

Jestli dovolíte, pane Soukale, aniž bych chtěl vyvolávat spor a špičkovat nad únosnou mez, ponechal bych si právo na svoje pindy, už jenom proto, že si v této zemi pindá kdekdo o kdečem. Stačí si namátkou poslechnout aktuální prezidentské kampaně. Pindání mne baví a věnuji mu nemálo volného času.

Kdyby se bývalo nechalo učitele dělat svoji práci, certifikovali by vesměs správně a věřte, že i dobrovolně. Mají to historicky tak nějak v povaze. Bývaly doby, co pamatuji, že ředitel vstupoval do procesu maturitní klasifikace jen zcela vyjímečně a to v případech, kdy maturant byl dostatečně protřelý a podal si přihlášku na vysokou vojenskou školu. Vzhledem k tomu, že počet takových případů nepřekračoval zpravidla číslo čtyři, mohli bychom dovodit téměř uchvacující devadesátišesti procentní správnost klasifikace.
Pokud byste četl moje textíky pozorně, vyvstal by Vám z nich onen rozhodný triumvirát se zárukou maximální kvality. To jest ředitel školy, předseda zkušební komise a český školní inspektor. Pokud ovšem rezignujeme na důvěryhodnost u více než kteréhokoli jednoho z nich, pak jsou veškeré diskuse o maturitních zkouškách doopravdy jen pindy, a nezbude mi, než diskutéry přivítat v klubu PPP (PindyPáněPytlika).

poste.restante řekl(a)...
30. prosince 2012 v 2:15  

Že by tedy placené VŠ studium?
Ale to ani náhodou. Potenciální zdroje ze školného jsou jen lžičkou vody, ale nám tady chybí peněz celé moře. A navíc se i dostupné zdroje využívají nesmyslně a plýtvá se s nimi.


K debatě obsahově věcné i pindoidní.

Je třeba si uvědomit, že základním kamenem úrazu a zdrojem všech potíží je systém financování. Škola, která nechce zkrachovat a která chce nabrat žáky i v dalších letech je prostě motivována ke korupčnímu chování. Pokud se učitel nemůže rozhodovat při hodnocení objektivně podle znalostí a schopností žáka, ale podle finančního zájmu svého, či školy, pak neznám jiné slovo, které by výstižněji tento vztah popsalo.
Odstraňme přímou závislost školy na počtu studentů a jsem přesvědčen, že úroveň vzdělání i absolventů půjde nahoru.
Ponechme normativní financování jako doposud a nezachrání nás ani pět úrovní maturity a deset kontrolních systémů.

Anonymní řekl(a)...
30. prosince 2012 v 7:52  

29. prosince 2012 23:08

Nepřekročitelné minimum.

Tento stát šetří, měl by tedy šetřit i peníze daňových poplatníků v oblasti školství. Obávám se, že o nízké úrovni budoucích maturantů se dávno ví již na ZŠ. Přijetím žáka s dostatečnou z fyziky, matematiky,.. na SŠ již přece v 95% víme, že žák s IQ 80 maturitu neudělá. Jsou tu tedy ambice rodičů (ty se obtížně ovlivňují) a forma financování SŠ (normativ na žáka). Otázkou však je, jakou cestou půjdeme. Zda formou rychlé a důsledné redukce nadbytečných středních škol (s tím si regionální politici neradi pálí prsty) nebo zpomalenou formou jejich redukce a tou je změna financování středních škol (tady by to však muselo udělat MŠMT a to si prsty také pálit nechce). Tou třetí možnou cestou, která je ale finančně nejnáročnější je ponechat původní stav. Tedy nechat oněch 20-30% studentů dojít ke státní maturitě a nechat to na nich, přestože všichni víme, že do hrnce na 2 litry prostě 2,1 litru nenalijeme (tímto souhlasím s poste.restante). Proto se přimlouvám za centrální přijímací zkoušky, které by se tak staly jistou redukcí počtu přijímaných na SŠ. Ignorant

Simona CARCY řekl(a)...
30. prosince 2012 v 9:53  

Pane Blaho - nespolehejte, ze kdyby se byvalo nechalo....etc.! Nechtejte zazit to fiasko, ktere by nastalo. Nyni, po masivnich skolenich a certifikacich ti ucitele jakz takz zvladli maturity. Nikoli studenti, ale ucitele se protahli pod padajicimi vraty maturity! Tak nespolehejte nostalgicky, jake by to bylo, kdyby se TO nechalo. To je jako rikat, jak byl Zdenek Nejedly skvelym ministrem skolstvi....

Pytlik Blaha řekl(a)...
30. prosince 2012 v 10:47  

Vítejte, paní Carcy!

Anonymní řekl(a)...
30. prosince 2012 v 11:31  

Již dávno se ví, že úroveň znalostí maturantů jako celku jsou velmi špatné. A co víc, neustále se zhoršují. Státní maturita tento fakt jen potvrdila. Bohužel se stalo to nejhorší, co se stát mohlo. Místo toho, aby se tyto výsledky vyhodnotily a následovaly kroky k postupné nápravě, problém se zametl pod koberec, a do budoucna se nezlepší vůbec nic. Pak nemá smysl vůbec maturitu dělat. Opravdu ne. Teprve teď jsou to vyhozené peníze, naprosto zbytečně.
Současný systém vzdělávání v základním a středním školství je dle mého neudržitelný. Je přece nemyslitelné, aby každý, bez ohledu na znalosti a vědomosti, bez jakéhokoli zájmu a snahy, bez píle a přičinění, měl mít státem garantovanou maturitní zkoušku. I ten řidičák nemá každý, kdo jej chce získat. A to je vlastně taky státem garantovaná zkouška.
Kdo a hlavně kdy tohle změní, nevím. Ale čas neúprosně běží.

Anonymní řekl(a)...
30. prosince 2012 v 11:44  

Před 7 lety se dělala sonda úrovně odborných znalostí učitelů češtiny různých typů SŠ. Nebyl (nesměl to být) oficiální výzkum, ale přesto. Vyhodnotilo se, že cca 30% jich neumí česky. Studenti VŠ nechtěli věřit, že to jsou výsledky učitelů, ne žáků. Paní Simona Carcy má bohužel pravdu.

Anonymní řekl(a)...
30. prosince 2012 v 12:07  

11.44

Co to je za blbost, že učitelé češtiny neumí česky? Přece museli ab
solvovat vys. školu u nás !Spíše si myslím, že žáci neumí česky.
Jiří

Josef Soukal řekl(a)...
30. prosince 2012 v 12:07  

"Bývaly doby..." Ale už nejsou, pane Blaho, a právě to vy nereflektujete.

Anonymní řekl(a)...
30. prosince 2012 v 12:32  

Učitelé čj neumí česky...

to se ani nedivte. Čeština je podceňovaná mnohde řediteli škol - vždyť se to nedá ani pořádně změřit a spočítat, tak co. Učí ji kdokoli, kdo umí trochu číst a psát.

poste.restante řekl(a)...
30. prosince 2012 v 12:33  

Paní Carcy má pravdu málokdy.
Paní Carcy má často různé půlpravdy. Jako notorický učitelobijec proto ví vždy předem, kde je chyba. - V učitelích přece.

Fakt, že 30 % učitelů udělalo chyby v testech, z nichž část byla zaměřena na jazykové "špeky" prostě nelze interpretovat tak, jak tomu činí.
Že ale uroveň mluveného i písemného projevu učitelů obecně klesá, a že je tomu tak dokonce i učitelů českého jazyka, to je prostě fakt.
Osobně se domnívám, že je zde dost výrazný pokles především u věkově mladších kolegů. Učitelé "ze staré školy" si na svém projevu většinou zakládají mnohem více, mladším je to častěji šumafuk. Ale nechci paušalizovat.

poste.restante řekl(a)...
30. prosince 2012 v 12:37  

Bývaly doby...
No ano. Pokud systém fungoval v minulosti lépe, nežli je tomu dnes, nestálo by náhodou za to, podívat se, co a proč dnes děláme blbě a jak to případně zlepšit?

Simona CARCY řekl(a)...
30. prosince 2012 v 12:54  

Kez bych nemivala pravdu. Me nejde o biti ucitelu. Jenze ucitelum jde primarne a casto jen pouze o jejich byti. Neinterpretuji skutecnost, ze 30% tech, kteri rozhoduji o osudech druhych, udelalo v predmetu sveho rozhodovani chybu. Mluvim o tom, ze kdyby Cermat a dalsi ustavy neorganizovaly vzdelavani ucitelu pred spustenim statnich maturit, dopadly by mnohem hure. A ne kvuli zakum, ale kvuli tomu, co sam popisujete jako pokles abilit mladych ucitelskych elevu. Se zpozdenim par let i absolventu techto ucitelu. Nepotrbuji ucitele bit, staci, kdyz nebudou jinym k temuz davat duvod a budou se snazit svou reputaci zmenit. I kdyz je mi jasne, ze bez penez se do toho che jen tem dvema az jedenacti zapalenym, kteri veri, ze zmeni svet. Tem fandim.

Simona CARCY řekl(a)...
30. prosince 2012 v 13:11  

Predstavte si, Jiri, reznika, ktery dela klobasy. Protoze v sousednim meste delaji vsichni reznici 11ti centimetrove, rozhodl se, ze bude delat taky jedenacti centimetrove. Aby zajistil jejich spravnou delku, koupil si na trhu laciny cinsky metr. Podle nej delal pekne jedenacti centimetrove klobasy. Pak je lidi prestali kupovat. Prinesli mu ty cizi, taky jedenacticentimetrove, jenze ty byly delsi. Co ma udelat reznik? Ma vyhodit svuj mizerny, avsak cenove dostupny metr, nebo bude podle nej nejakou dobu delat dvanacti centimetrove klobasy, nez zjisti, ze to je taky spatne, nebo ma zustat u prace s puvodnim metrem jen ve ctvrtek a patek a ve zbyvajici dny to delat tak nejak od oka? Vzdyt prece reznictvi je poslani.......
A nerikejte mi nic o ucitelobijectvi, je to o postoji k tomu, cemu se rika poslani uciteli samymi.

Josef Soukal řekl(a)...
30. prosince 2012 v 13:12  

Nejsme v situaci, kdy bychom se mohli dívat zpět, situace se radikálně změnila. A ani dřívější systém nebyl ideální. TZv. státní maturita z češtiny byla pokusem učinit zkoušku z češtiny kvalitnější, komplexní a důvěryhodnou. Musíme vycházet z toho, co metodicky vystavěla, nikoli ji bourat.

Anonymní řekl(a)...
30. prosince 2012 v 13:32  

Učitelé volají po profesní komoře (viďte, pane poste.restante) a srovnávají se v tom ohledu často a rádi s lékaři. Ale buďte důslední nejen v požadavcích, ale také v tom, co ta profese společnosti dává a v jaké hodnotě. Myslíte, že by se všichni lékaři zastali někoho z nich, kdo neumí vydesinfikovat ránu a jeho pacienti mají stále pooperační infekční problémy? Ale učitel, který šíří bludy - sám nepozná shodu podmětu s přísudkem, ve větách se mu to hemží vyšinutími z vyzby, občas si splete i vyjmenované slovo atd. atd. - má právo učit a prznit své žáky, vést je k maturitě? Však kdyby vám matikář párkrát špatně spočítal daně, náklady na energie, výplatu - to by bylo křiku.
U těch medicinmanů by se to spíše nestalo, protože oni procházejí atestacemi. Zatímco u nás může učit, kdo má ruce a nohy. A vy se jich ještě zastáváte... (vím, že jde o minimum kolegů, ale prostě i tací jsou).

obyčejná učitelka řekl(a)...
30. prosince 2012 v 15:03  

Lékaři mají tu výhodu, že k nim jde člověk ve chvíli, kdy je mu přinejmenším blbě. A dohadovat se nemá sílu ani chuť - co kdyby mu to ten doktor "vrátil", že? Jenže na učitele si otevře papulu kdekdo, protože je jaksi při síle a nic mu nehrozí, naopak ředitel se bojí inspekce (nad lékaři bdí místo inspekce komora, která se ho prakticky vždy zastane - to už musí být opravdu hodně velký průšvih, aby to neudělala). A ty neustálé útoky na kvalitu učitelů mě už začínají štvát, zvlášť z vlastních řad. Jako by si někdo chtěl zvyšovat sebevědomí kálením na kolegy. V životě jsem neslyšela, že by jeden doktor o druhém řekl, že je špatný. Pokud o některém špatném učiteli víte, řekněte to přímo jemu!

obyčejná učitelka řekl(a)...
30. prosince 2012 v 15:05  

že by se všichni lékaři zastali někoho z nich, kdo neumí vydesinfikovat ránu a jeho pacienti mají stále pooperační infekční problémy
Nejen problémy, ale dokonce úmrtí. A co se stane potom? Konstatování: běžná pooperační komplikace bez zavinění! Radši to sem netahejte!

Anonymní řekl(a)...
30. prosince 2012 v 15:16  

Ještě jsem nikdy neslyšel, že by jeden lékař shodil druhého.
V učitelství to bývá velmi časté.
Jiří

Anonymní řekl(a)...
30. prosince 2012 v 15:31  

Obyčejná učitelko, tady fakt nejde o to, očernit Petra nebo Pavla, že učí špatně, protože je nemám rád. A přesto, že nějaký argument pro pomluvu se i z řad ochotných studentů vždy najde. Tady jde o to, aby tedy učitelé byli perfektní, profesně i lidsky, aby prostě nebylo těch záminek i reálných důvodů pro kritiku tolik. A zatím je tomu naopak.
U nás na G učila paní v letech a všichni o ní léta věděli, že chodí už ráno v podroušeném stavu, do odpoledne sotva stojí na nohou. Ale ředitelka ji nechávala být - asi proto, že její ex byl vysoce postavené zvíře v politice. Takové věci škodí učitelskému stavu nejvíce, vědělo to celé město. A že někdo učí angličtinu, a neumí se domluvit v telefonu s Angličanem - toho si velmi rychle všimne leckterý student. Zrovna tak s češtinou - i když dnes už jí nerozumí skoro nikdo, ani mnozí učitelé, ani studenti. Vy všichni, kdo tuhle neprofesionalitu chcete za každou cenu skrývat ve jménu falešné kolegiality, děláte kantořině tu nejhorší službu.

Pytlik Blaha řekl(a)...
30. prosince 2012 v 17:45  

Úroveň mnohých učitelů je slabá. To bezesporu. Otázkou zůstává, kdo ty babraly do škol dostal.
Naštěstí to ale pořád ještě na většinu dnešních žáčků stačí.
A co takhle jednotně přezkoušet učitele. A ředitele, a inspektory... a ministra a jeho náměstky...

Pytlik Blaha řekl(a)...
30. prosince 2012 v 18:06  

"Bývaly doby..." Ale už nejsou...

No nejsou , pane Soukale, nejsou. Je to všechno takové nějaké... jak bych to řekl... takové centrálnější.
Učiteli se nevěří. Bodéť by taky věřilo, takovému trdlu. Tak snad ještě nějaký ten monitoring výuky, centrální.
"Hele Fandó, pocem. Koukni, co to tam ten moula zase mele vo mravech a tý...etice. No, mě snad vomejouuů!"

Josef Soukal řekl(a)...
30. prosince 2012 v 18:35  

Pane Blaho, zase vedle, už připomínáte oponenty z EDUinu, ti také musí všechno překroutit, aby měli o čem polemizovat. Nevěřím pouze těm učitelům, kteří vykřikují, že oni vědí všechno nejlíp a že žádné hledání shody nepotřebují. Přečtěte si třeba, co navrhujeme v otevřeném dopise min. školství ohledně hodnocení maturitních písemek. Mimochodem, ačkoli jsme dopis zaslali např. školským výborům PS a Senátu, neodpověděl (kromě náměstka min. školství) nikdo, natož aby se kdokoli vyjádřil k našim návrhům. To je také jasně deklarovaný postoj k učitelům; důvěru v něm však nevidím.

Anonymní řekl(a)...
30. prosince 2012 v 18:37  

Já pane Blaho učím 35 let. Není to tak, že najednou je to centralizované a najednou se učiteli nevěří, to tedy ne.
Bylo to velmi centralizované a učiteli se velmi věřilo, dokud neudělal extra průšvih, což si hned tak nikdo nedovolil. Pak přišlo osvobozené školství, ale nikdo netušil, co to obnáší. Prý si učitelé mohou učit, co chtějí a jak chtějí. Někteří učili podle nejlepšího vědomí a svědomí pořád dál, občas něco modernizovali atd. Mnozí byli buď totálně zblblí, nebo nevěděli, co s tou svobodou, nebo se do škol dostali i různě vypatlaní jedinci, se správnou barvou stranické knížky nebo přízeň zřizovatele. Nastalo zmatení jazyků, metod, obsahů i forem ve jménu nových osnov-neosnov. Dostali jsme se do ostudných rozměrů výsledků našich žáků - hůř už to ani nejde. Tak se začalo u politiků mluvit o změnách ve školství, a i o té vyšší míře znovuzavedené centralizace. Ale učte stádo divokých oslů skákat podle píšťalky, vůbec žádná centralizace tu není, jen se o ní mluví a už se kritizuje, aniž by ji mladší ročníky učitelů vůbec kdy zažily. A že se učitelstvu přestalo věřit - to bylo tehdy, když první rodič prohlásil: co ta k.á.a zase od tebe chce? Vyřiď jí, že mi může něco. Jak byste to teď spravoval třeba Vy, tenhle rambajs?

poste.restante řekl(a)...
30. prosince 2012 v 19:22  

Madam Carcy je dnes ve smířlivější náladě. Snad je to opravdu názorový posun a nikoliv jen vliv vánoc. :-)
Ale i já s většinou jejích příspěvků z 12:54 a 13:11 souhlasím. Včetně toho, že problém z podstatné části spočívá v ohodnocení učitelstva. Jak finančním, tak i společenským.

Učitel je posledních 20 let systematicky stavěn do pozice slouhy, kterému do výkonu profese smí kecat každý traktorista. Bankéř je přece ten, kdo poskytuje peníze, pak obchodník, který prodává a pak zaměstnanec, která vyrábí. To jsou "motory prosperity" společnosti, zatímco učitel je pouze parazit. Neschopný hlupák, který sám nic neumí a tak učí, není-liž pravda? Dělá 4 hodiny denně, má samé prázdniny a ještě by chtěl kafrat jak má málo.

On si nikdo nedovolí otevřít ústa na doktora, kterého téměř určitě potřebovat bude.
Ale nějaký učitýlek mi přece nebude vykládat, co má či nemá můj syn umět a jak ho mám já vychovávat.

Netvrdím přece, že jsou všichni učitelé skvělí. Falešná solidarita si nezaslouží ospravedlňování v žádné profesi. Když jsem si všimnul opakovaně ovíněného kolegy a po osobní debatě nedošlo k žádné změně, neváhal jsem o tom dát řeč se zástupcem ředitele. Stejně už o všem věděl, jak se ukázalo. Nejsem bonzák, ale když jsou jednomu úzké dveře od učebny a usíná opileckým spánkem na hodině, je to za hranicí mé tolerance.

Jen mi tu ale nevyprávějte, že u jiných profesí je to jinak. A když už chceme srovnávat s lékaři, pak myslím, že by mnozí mohli ze svého okolí posloužit podobnými příklady jaké znám já. Obvoďáka, který tak dlouho jezdil ožralý po pacientech, až při autohavárii zmrzačil sebe, zdravotní sestru a zabil vlastního syna. Jiného obvoďáka, jehož diagnózy vždy kontrolovala zdravotní sestra, jeho manželka a dávkování léků si lékárník ověřoval telefonicky, čímž v několika případech pacienta zachránil před fatálními následky. Primáře na interně, který prokazatelně zavinil nedbalostí poškození pacienta, atd. Kde byli tehdy všichni zodpovědní kolegové, pacienti, revizní lékaři, kontroly z VZP, lékařská komora?
Neustále tvrdím, že poctiví pracanti, ale také lemplové a flákači existují v každé profesi.

Jeden rozdíl tady ale opravdu je. Když se vyskytne případ opravdu exemplárního pochybení, takového lékaře může komora vyloučit a znemožnit mu tak výkon profese.
Kdyby totéž mohl vykonat samosprávný orgán učitelský, nemuseli bychom vůbec kauzu znojemské pornoučitelky řešit.

S neschopností profesní či odbornou je to poněkud složitější. Není na mně, abych hodnotil práci kolegů. Od toho snad máme naše nadřízené, ne?
Pokud učitel češtiny neumí česky, měl by z toho snad vyvodit nějaké důsledky jeho ředitel.
Činit ale závěry z výsledků testů, či výsledků maturit, s tím bych zacházel velmi opatrně.
Ono totiž ohodnotit výkon učitele je trochu složitější, nežli přeměřit délku párku.

Souhlasím ale s tím, že když zjistíme, že jsou párky krátké, není právě nejlogičtějším řešením vyhodit měřidlo a pořídit jiné, které poskytne "přijatelnější" výsledky.

Proto souhlasím jak s dikcí článku i kolegou Soukalem, že rušit model centrálního hodnocení bylo řešení hloupé, krátkozraké a v důsledku povede jen ke zhoršení stavu.

poste.restante řekl(a)...
30. prosince 2012 v 19:34  

Vážení, byl jsem před lety pasován do role budoucího mluvčího kolegy Blahy, jakmile mu bude svěřeno (konečně) do správy MŠMT.
Z titulu této funkce a především na základě dlouholetých diskusí si troufám prohlásit, že kolega Blaha rozhodně není odpůrcem státních maturit a nemyslím, že by byl odpůrcem centrálního hodnocení.
Oba dva se ale domníváme, že tyto postupy jsou pouze řešením následků, jejichž příčina spočívá někde úplně jinde.
Je to stejné, jako když lékař léčí příznaky nemoci, ale přehlíží, že zdrojem problémů je vleklý zánět.

V případě školství se domnívám, že napadena je centrální nervová soustava.
Nepomůže nám lepší a přesnější teploměr.

Pytlik Blaha řekl(a)...
30. prosince 2012 v 19:41  

zase vedle

Asi nemám, pane Soukale, svůj den. Já jen, že jsem napsal "Učiteli se nevěří." Ne, že Vy mu nevěříte.
Přidržím se tedy Vaší zřetelně vyjádřené podpory "jasně deklarovaný postoj k učitelům; důvěru v něm však nevidím." a děkuji Vám za ni.
Dovolil bych si jen vyjádřit názor, že je skoro jedno jestli bude hodnocení centrální nebo ne, jestli bude sama maturita centrální nebo ne, a dokonce jestli vůbec bude maturita nebo ne. Pudlovo jádro je zakopáno poněkud jinde.

Pytlik Blaha řekl(a)...
30. prosince 2012 v 19:45  

řešením následků, jejichž příčina spočívá někde úplně jinde

Tak Vám, pane poste.restante, pěkně děkuju. Intenzivně vnímám, jak se asi cítil můj velký vzor Cimrman na patentovém úřadu.

poste.restante řekl(a)...
30. prosince 2012 v 19:55  

Taky pěkně děkuji. Tedy pPokud to bylo myšleno jako pochvala.
Doufám, že důvěru, ve mne kladenou, nezklamete.
:-)

Anonymní řekl(a)...
30. prosince 2012 v 20:22  

ze bez penez se do toho che jen tem dvema az jedenacti zapalenym, kteri veri, ze zmeni svet. Tem fandim.

Chudáci, šanci na sehnání práce mají prachmizernou. Posledního absolventa jsem poznal před 8 lety. Žáků ubývá, propouští se i učitelé středního věku. Nové místo se "možná" uvolní jen díky náhlému úmrtí kolegy/kolegyně nebo že někomu cvakne v mozkovně a skončí na psychiatrii. Mladí jsou znevýhodněni i tím, že mají zhruba stejný plat jako prověření učitelé s praxí. A to díky pánovi, který se nyní věnuje Hnutí pro sport a zrušil věkový automat.

Josef Soukal řekl(a)...
30. prosince 2012 v 20:54  

Pane Blaho, je zbytečné se tahat za slovo, ale podle mne mělo (či mohlo mít) vaše vyjádření smysl, k němuž jsem se vyjadřoval.
Zkuste upřesnit "pudlovo jádro". Možná vám rozumím, ale nerad bych dezinterpretoval.

Pytlik Blaha řekl(a)...
30. prosince 2012 v 21:26  

Zkuste upřesnit "pudlovo jádro".

Pudlovo jádro, kámen mudrců, svatý grál, elixír života... celé generace politiků, pedagogických vizionářů, didaktiků třetího tisíciletí a evropsky projekčních administrátorů se pídí a pídí a pídí... a já to teď mám kvoknout jen tak? mýrnyx týrnix?
"A už ti víc neřeknu... Bosone k noze!"
pravil Hospodin Higssovi.

obyčejná učitelka řekl(a)...
30. prosince 2012 v 21:41  

Mohl jste mu aspoň napovědět: Hledej, Šmudlo!

Josef Soukal řekl(a)...
30. prosince 2012 v 22:09  

Aha, tak už jsme zase přepli na "pindy".

Pytlik Blaha řekl(a)...
30. prosince 2012 v 22:57  

přepli na "pindy"

Nechci mařit Vaše naděje, pane Soukale, ale já jsem "pindy" doposud neopustil.
Stále se mi nedaří proniknout do sněmovny, a tak to tu mám jako terapii. Něco jako metadonová substituce.

Nemohu si pomoci, ale portálová diskuse pořád ještě není platforma pro řešení problémů. Tu si zpravidla honí trika týpci, kteří na sebe chtějí upozornit, ti identitu přiznají, nebo ti, kteří si nakonec uvědomí, že to je pořád lepší než jít před soud za domácí násilí. Ti identitu zpravidla nepřiznají.
Někdy si říkám, jak se asi řežou smíchy hoši v sekretariátech politických stran, majících ve volebních programech zlepšení kvality vzdělávání tak na pátém šestém místě, když se dozvědí, jak to tady "žereme".

Simona CARCY řekl(a)...
31. prosince 2012 v 6:38  

Mozna, kdybyste si tady neaplikoval svoji metadonovou substituci a trochu to opravdu "zral" (vsimnete si, prosim, ze pisi mozna, protoze to tak nemusi byt), bylo by skolstvi trochu zdravejsi. Me vadi, jak to 95% ucitelu malo "zere". Ta procenta jsou vymyslena, protoze to nikdo nezjistoval, ale ja to tak citim, i kdyz realita bude treba nekde u 40%. a co je smutnejsi pro spolecnost a "radostnejsi" pro ucitele, je, ze tech profesi, ktere to dnes malo "zerou" je bohuzel vic nez dost. Pindy jsou dobra vec, jen se nesmi stat zakladem naseho uvazovani a rozhodovani, protoze pak pro nasi spolecnost nebude misto ani na Balkane.

Anonymní řekl(a)...
31. prosince 2012 v 8:02  

31. prosince 2012 6:38

Na Balkáně již jsme, o tom již nemusíte pochybovat.

bylo by skolstvi trochu zdravejsi.

S tou vládnoucí chátrou asi těžko.

Josef Soukal řekl(a)...
31. prosince 2012 v 8:29  

Každou diskusi více či méně zaneřádí pindalové; ale každá diskuse může něco řešit. Lišíme se ale nejen tímhle názorem, pane Blaho. Takže si klidně pindejte a hoňte si tričko, já budu raději něco dělat.

Anonymní řekl(a)...
31. prosince 2012 v 8:45  

Nakonec stejně dospějeme k názoru, že musí být ve školství dostatek peněz a politická vůle něco změnit. Obávám se, že obě věci chybí.

Anonymní řekl(a)...
31. prosince 2012 v 9:01  

Že by chyběla politická vůle, to si nemyslím. Spíš jich je moc (politiků) a kažý politik táhne svým směrem ve prospěch svých soukmenovců místo aby působil ve prospěch oboru. No jak taky, když se školou nemají moc společného a mezi nejlepšími ministry se objeví vězeňský psycholog. Kdybychom stejně vehementně jako obnovitelné zdroje přírodní (z vůle, či lépe ze zvůle EU) podporovali obnovitelné zdroje lidské (z vlastní vůle, vlastního rozumu a možná už spíše z pudu sebezáchovy), tak do 15 let doženeme sever Evropy. A slovem vehementně zde označuji průměr penězovodu směřovaný k realizaci obnovitelných lidských zdrojů. Průměr penězovodu se vyjadřuje v mld. Kč nebo v %HDP. Současná čísla jsou tak malá, že je nemohu na klávesnici najít.......

Anonymní řekl(a)...
31. prosince 2012 v 9:20  

Výhoda diskusí na České škole vždycky byla, že se tu dal identifikovat názor diskutujících a byl v nich přitom i vtip a nadhled. Pane Soukale, i když oceňuji Vaši angažovanost a v mnohém souhlasím, netahejte sem "těžkomyslnou vznešenost" diskusí na EDUinu. Nekárejte kolegy za smysl pro humor, zkuste ho pro jednou přijmout. Konec roku má být veselý, ne?...

Anonymní řekl(a)...
31. prosince 2012 v 10:07  

Co s tím celým školstvím dokázali udělat politikové, to vidíme dnes a denně.
Dokud se neozvou učitelé zdola a nezačnou případně něco dělat, nic se nezmění, budou z nás tak maximálně nadále dělat nesvéprávné blbce.
XY

Anonymní řekl(a)...
31. prosince 2012 v 10:12  

Ale chápu, že kolegům na některých školách to vyhovuje. Nač se namáhat, hlavně že kohoutek (mně) zatím kape.
Já přesto věřím, že většině učitelů jde víc o podmínky k práci a její výsledky, než kolik to nese, pane ignorante.
XY

Pytlik Blaha řekl(a)...
31. prosince 2012 v 10:18  

a trochu to opravdu "zral"

Vždycky, když, paní Carcy, snesu jeden DUM zadara, šlehnu si příspěvek do diskuse. Tak si to spočítejte. Kvok.
A teď Vy: jak povznášíte svoji profesi ku prospěchu vlasti?

Anonymní řekl(a)...
31. prosince 2012 v 10:21  

Pane Soukale,
je to tak, že i sem chodí diskutovat různí pindalové. Neměl byste si asi dělat velké naděje, že zde všechny přesvědčíte. Mnozí vám dávají za pravdu, i když nic nenapíší, a naopak pár kecálistů budí dojem opačný.
Je to tu prostě taková hospoda.
Je bezva, že tu můžete napsat názory Asociace češtinářů a my se je dozvíme. Na odezvu lehce kašlete, všem se nezavděčíte. Zachovejte si nadhled, špetku humoru a hlavně vnitřní jistotu ve věci, ať se shodnete mezi ostatními češtináři, kteří se shodnout chtějí.
K tomu hodně sil a krásný nový rok.
XY

Josef Soukal řekl(a)...
31. prosince 2012 v 11:11  

Pokorně přiznávám, že v těchto diskusích neprojevuji smysl pro humor. Zapojil jsem se víc, než jsem měl, neboť se mi na chvíli zazdálo, že kolega Pytlík kromě vykecávání projevuje i nějaký názor. Kaju se a příště si dám pozor.
Děkuju XY za přání a všem přeju dobrý rok.

Jiří Kostečka řekl(a)...
31. prosince 2012 v 11:35  

Pane Blaho,

psal jsem Vám už, že jsem čítal Vaše trefné a vtipné příspěvky na tomto webu velmi rád. Promiňte mi, ale v poslední době se bohužel opravdu blíží spíše těm p... Šaškové mají sice výsadu říkat, co se jim umane, ale ti nejlepší kupodivu hovořívají k věci; někdy drsně, ale k věci.

Škoda. Zejména proto, že opravdu je co komentovat.
Schopný češtinář dokáže i ty méně nadané žáky připravit tak, že maturitní sloh zvládnou nejhůř na pohodlných 18 bodů ze 30, respektive – což je nekonečně důležitější – píší pak v reálném profesním životě potřebné texty tak, aby měly hlavu a patu a adresát byl ušetřen „zabytých spolujeskyní“ a „já tam chcy jed“-ů. Ale pozor – zároveň je zapotřebí, aby se sešly dvě další podmínky:
1. potřebná časová dotace na fakticky tříoborový předmět český jazyk a sloh a literatura (nejméně 4 hodiny týdně po celé čtyři roky středoškolského cyklu);
2. zrušení systému normativů na žáka, jehož zhoubný vliv na CELÉ naše školství opakovaně a správně konstatuje i na tomto webu řada komentářů: ten totiž vede k tomu, že střední školy provozují honbu na žáka místo honby za vzděláním.

A jsem u toho, co jsem při nedávném interview pro MfDnes zdůrazňoval (bohužel to paní redaktorka pak ve finálním textu neakcentovala tak silně, jak jsem si představoval, byť gró myšlenky poctivě uvedla): Je veliký rozdíl mezi žákem "méně nadaným" a fakticky nevzdělavatelným, a to v důsledku jeho limitů ať už akademických, nebo morálně-volních. Nechť se někteří humanologové a didaktici odtržení od praxe třeba postaví na hlavu, ale těch druhých (myslím žáků) pobíhá dnes na našich středních školách až dost – právě v důsledku kapitačního financování škol.
(Odevzdat já v 70. letech svému češtináři domácí sloh, za jaký se dnes běžně dávají dvojky, vyjedu ze třídy s koulí a takovým komentářem, že se až do maturity budu plížit podél školních zdí.)

Tohle vše není pedagogický defétismus, to je edukační realita: i na mnohá gymnázia jsou již řadu let přijímáni uchazeči, kteří by dříve skončili na bezmaturitním učilišti (nic proti nim, probůh: pořádný nematurující instalatér je určitě každému z nás milejší než neumětel s lejstrem).

Nedivte se tedy prosím, pane Blaho, poněkud nerudným reakcím na Vaše shazovačné komentáře. Řada češtinářů totiž v souvislosti s letošními maturitami prozřela; navíc tu hrůzu vidíme takříkajíc z první. Naprostá většina z nás šla do školství s cílem vzdělanost národa pozvedat, nikoli asistovat ministerským komisím při jejím posílání do kytek nebo ještě jinam.

Lepší nový rok Vám všem.
JK

Anonymní řekl(a)...
31. prosince 2012 v 11:55  

Ono tedy pytlíkovské komentáře taky nejiskří vtipem. Spíš zpod šaškovské čepice čouhá urputná snaha popíchnout a bodnout.
Osobně jsem radši, když se na České škole víc argumentuje a míň žvaní.

Anonymní řekl(a)...
31. prosince 2012 v 11:56  

Opravuji - ony tedy

Anonymní řekl(a)...
31. prosince 2012 v 13:03  

víc argumentuje a míň žvaní.

Ano, máte pravdu. Minulé vedení MŠMT taky jenom žvanilo a "výsledky" jsou vskutku vidět. A to, že nerozumíte sdělením Luďka? Mně to nevadí, jeho příspěvky mají hlavu a patu a rád si každý přečtu. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
31. prosince 2012 v 13:21  

Schopný češtinář dokáže i ty méně nadané žáky připravit.....

Nedokáže, protože s žákem, který má IQ 70 nehne ani Bůh. Kde nic není, tam ani čert nebere. Je to smutné, ale bohužel pravdivé. V matematice je to ještě mnohonásobně horší. Jinak s Vámi souhlasím. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
31. prosince 2012 v 13:28  

než kolik to nese, pane ignorante.

Mě ničí především to neustále se zvyšující inkaso a snižující se plat. Pro studenty a žáky se rozkrajuji již pěkně dlouho. Já jenom čekám na to, až se v pravoúhlé soustavě souřadnic protne graf inkasa s grafem mezd. To už asi bude pěkný malér.

Luděk Blaha, učitel řekl(a)...
31. prosince 2012 v 16:07  

Děkuji Vám všem, přátelé. Velmi jste mi pomohli.
Zdá se, že jsem připraven na vstup do politiky.
Prezidenta, pravda, už nestihnu...

Simona CARCY řekl(a)...
31. prosince 2012 v 16:22  

Ale pane Blaho, jak kdyz jste nic nepochopil. My tady nechceme udelat standard z pindani a jeho pomoci vas katapultovat do funkce jakehokoli politika. Prave naopak - kdo pinda, nema vecne k tematu co rici, necht jde do restaurace libo jake cenove skupiny a dela si tam kampan po svem a za sve. Tedy, do politiky rozhodne pripraven nejste. Chybi vam navic kontakty. Kdybyste je mel, nebly byste mezi silvestrovskymi prispevateli ČŠ vcetne mne. Ale prosim, pokud vam pripada jako vhodny nastroj komunikace se zenou, psat mezi vety KVOK, je to vase volba, dokonce pry mozna i vtipna. Hezky Novy rok, pokud vsak jde o ten novy, tak tam nestaci prani. Aby i novy rok byl dobry, bude treba makat a ne pindat.

Anonymní řekl(a)...
31. prosince 2012 v 16:40  

Pane Kostečko, v prvním ročníku na maturitním oboru odborné školy jsem na ten trojboj dostala pouhé 2 hodiny týdně.

obyčejná učitelka řekl(a)...
31. prosince 2012 v 17:21  

Aneb konec humoru v Čechách...
(velikášské představy o vlastní důležitosti patří k poruchám osobnosti, pánové vč. Simony Carcy).

Anonymní řekl(a)...
31. prosince 2012 v 17:41  

Dovolím si malou poznámku - pokus o roli peacemakera: domnívám se, že je naprosto zbytečné házet na pana Blahu "dlažební kostky". Páč je téměř nastopro jisté, že žádná diskuse zde nemůže nikterak ovlivnit cokoliv ve školství /anebo ano?/. Ani v tom případě, kdyby byla sebevíce vážně zaměřena. Já panu Blahovi děkuji za osvěžující komentáře. Je bezva /anebo ne?/, že humor žije.
Přeji Vám /nám/ vše dobré v nastávajícím období.
Aljoša

Anonymní řekl(a)...
31. prosince 2012 v 19:25  

Provládní přisluhovači: Já myslel, že ve školství jsou mizerné platy všude. Mýlil jsem se.
Nový a lepší rok 2013 přeji všem.

Anonymní řekl(a)...
31. prosince 2012 v 20:46  

Takový "bláhový klystýr" jsem nečekal.

Nezbývá než dodat švejkovské: Mysleme si, že na klystýru stojí školství, a zvítěžíme.

Anonymní řekl(a)...
1. ledna 2013 v 18:12  

Tak konečně to někdo napsal. Děkuji Aktuálně.cz, že se nebála zveřejnit rozhovory s pány Součkem, Kostečkou, Mikulášem a dalšími odvážlivci, kteří se odvážili říci pravdu. Snad se časem najde více takových.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.