MŠMT: Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání

čtvrtek 9. dubna 2009 ·

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání, č.j. 3 638/2009-26 ze dne 7. dubna 2009.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT") v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2009 rozvojový program ve vzdělávání:

1. Základní vymezení a cíle programu

1.1 Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy (dále jen „právnická osoba") všech zřizovatelů finanční prostředky účelově určené na nákup školního vybavení pro žáky 1. ročníku základní školy, kteří zahájí vzdělávání ve školním roce 2009/2010 (dále jen „žák 1. ročníku").

1.2 Školním vybavením se rozumí věci, které žák 1. ročníku potřebuje při vzdělávání v základní škole a které školní činností spotřebuje nebo opotřebuje takovou měrou, že je již není možné nebo vhodné poskytnout k využití jinému žákovi.

1.3 Do školního vybavení podle tohoto programu patří například písanka, desky na sešity, písmena a desky na písmena, psací a rýsovací potřeby, základní výtvarné potřeby, a dále pracovní sešity k učebnicím.

1.4 Druh, množství a rozsah školního vybavení uvedeného v předchozím odstavci určí při použití prostředků poskytnutých v tomto programu právnická osoba.

1.5 Právnická osoba použije finanční prostředky na nákup školního vybavení tak, aby všem žákům 1. ročníku bylo poskytnuto školní vybavení (včetně případných školních potřeb hrazených z prostředků podle § 160 odst. 1 školského zákona) ve stejném rozsahu.

2. Poskytnutí prostředků vyčleněných na rozvojový program

2.1 Právnická osoba obdrží finanční prostředky ve výši podle počtu žáků vykázaných ve výkazu S 53-01 v oddílu I, sloupci 4, na řádku 0101 a 0102 podle skutečnosti k 28. únoru 2009. Počet žáků se zvýší o případné navýšení počtu žáků z důvodu jejich převedení z jiné školy v rámci zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání. Děti, u nichž zákonný zástupce při zápisu požádal o odklad povinné školní docházky, se do tohoto počtu nezapočítávají.

2.2 Počet žáků zjištěný podle bodu 2.1 se vynásobí částkou 800 Kč. Výsledná částka pro právnickou osobu se zaokrouhlí na celé tisíce Kč vždy směrem nahoru.

2.3 Finanční prostředky v tomto rozvojovém programu poskytuje MŠMT v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona formou dotace na rok 2009 na zvláštní účet kraje pro krajské a obecní školství a pro soukromé školství (školy a školská zařízení, která nejsou zřizovaná státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy). Finanční prostředky poskytuje MŠMT na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace adresovaného kraji, a to ve výši stanovené rozhodnutím. Krajský úřad přidělí s vědomím zastupitelstva kraje prostředky právnickým osobám na účel podle bodu 1.

2.4 Krajský úřad obdrží finanční prostředky na počet žáků vykázaný jednotlivými základními školami uvedenými v § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. v územní působnosti kraje ve statistickém výkazu S 53-01 v oddílu I, sloupci 4 a 5a, na řádku 0101 a 0102 podle skutečnosti k 28. únoru 2009, upravený o případné navýšení počtu žáků z důvodu jejich převedení ze školy v územní působnosti jiného kraje v rámci zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.

2.5 Finanční prostředky potřebné na zajištění tohoto programu poskytuje MŠMT dále přímo právnickým osobám uvedeným v § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona. Při tom jim uloží povinnosti vyplývající z tohoto programu.

3. Předkládání žádostí

3.1 Krajské úřady sdělí písemně odboru 26 MŠMT údaje o počtu žáků podle bodu 2.4 nejpozději do 24. dubna 2009. Nedodržení této lhůty nemá vliv na poskytnutí finančních prostředků krajskému úřadu v tomto programu.

3.2 Právnické osoby zřizované krajem, obcí či svazkem obcí a soukromé školy, kterým v rámci zápisu dětí k povinné školní docházce (v době od 15. ledna do 15. února 2009) byly převedeny děti z jiné školy, vyrozumí o této skutečnosti příslušný krajský úřad,
a to na formuláři uvedeném v příloze č. 1 tohoto vyhlášení, nejpozději do 17. dubna 2009.

3.3 Právnické osoby zřizované MŠMT a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, kterým v rámci zápisu dětí k povinné školní docházce (v době od 15. ledna do 15. února 2009) byly převedeny děti z jiné školy, vyrozumí o této skutečnosti přímo odbor 26 MŠMT, nejpozději do 24. dubna 2009, a to na formuláři uvedeném v příloze č. 2 tohoto vyhlášení a současně na e-mailovou adresu: vecerova@msmt.cz.

3.4 Právnické osoby, kterým v rámci zápisu nebyly převedeny děti z jiné školy, vyrozumění pro účely poskytnutí finančních prostředků nepředkládají.

3.5 Pokud právnická osoba uvedená v bodech 3.2. a 3.3. nepředloží vyrozumění o počtu převedených dětí, budou jí finanční prostředky poskytnuty pouze na počet žáků uvedených ve výkazu S 53-01 podle bodu 2.1. V odůvodněných případech lze prominout zmeškání lhůty pro zaslání vyrozumění, pokud bude vyrozumění právnickou osobou doplněno nejpozději do 7 pracovních dnů po stanovené lhůtě.

4. Ekonomické zabezpečení rozvojového programu

Na tento rozvojový program jsou v rozpočtu MŠMT na rok 2009 vyčleněny finanční prostředky v úhrnné výši 80 mil. Kč.

5. Vypořádání prostředků na zajištění rozvojového programu

Vypořádání přidělených prostředků rozvojového programu bude provedeno samostatně pod přiděleným účelovým znakem 33017 současně s vypořádáním celkově přidělených prostředků roku 2009, podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Toto vyhlášení rozvojového programu nabývá účinnosti dnem 7. dubna 2009.Mgr. Ondřej L i š k a

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Poznámka:

Dne 8. dubna 2009 ve 14.20 hod. byla provedena tisková oprava textu v bodě 2.1 ...,sloupci 4
a 5a,... bylo vypuštěno "a 5a" .

Přílohy:

1. Formulář pro podání „Vyrozumění" právnických osob vykonávajících činnost škol zřizovaných krajem, obcí či svazkem obcí a soukromým subjektem Priloha_c._1_k_cj._3638_09_26_RP_na_r2009_Skolni_vybaveni.doc Priloha c.1 k cj. 3638/09-26-RP na r2009 Skolni vybaveni.doc (63,00 KB)

2. Formulář pro podání „Vyrozumění" právnických osob vykonávajících činnost škol zřizovaných MŠMT a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy Priloha_c.2_k_cj.3638_09_26_RP_na_r2009_Skolni_vybaveni.docx Priloha c.2 k cj.3638/09-26 RP na r2009 Skolni vybaveni.doc (62,50 KB)

Diskuse ke článku

Autor: odkin (213.195.215.xxx) Datum: 9. 4. 17:36
Titulek: P A K Á R N A

Ó Vaše blahorodí, kdy bude vyhlášen rozvojový program na nákup toaletního papíru? Zdá se, že bez žádosti a následného megapapírování už nejdou ani tradiční obyčejné maličkosti... Ach Bože, co nás to potkalo... Podepsal to Liška - je borec nakonec, ale s palcem dolů!

Autor: Poturčenec (212.80.64.xxx) Datum: 9. 4. 22:42
Titulek: Humor mě už neopouští

Hahaha, zdá se, že s takovou není daleko doba, kdy budeme papírově vykazovat každou vypsanou křídu...

Autor: Kiselyna (90.177.115.xxx) Datum: 10. 4. 7:24
Titulek: Bitva o prvňáky začíná

Honem nacpat co nejvíc 1. třídy. Co na tom, že práce s 28 dětmi v první třídě je takřka nemožná.

Autor: Poturčenec (212.80.64.xxx) Datum: 10. 4. 15:6
Titulek: Re: Bitva o prvňáky začíná

Máte pravdu, ale musím doplnit, že pracovat s více než 25 žáky je složité i na SŠ. Boj proti tzv. frontální výuce by měl jít ruku v ruce se snižováním počtu žáků ve třídě na školách všech stupňů. Ve 32-členné třídě toho moc nenaděláte.

Autor: Kiselyna (90.177.115.xxx) Datum: 11. 4. 9:51
Titulek: Re: Re: Bitva o prvňáky ....

Dokud se budou rozdělovat peníze podle počtu hlav,tak to jiné nebude.Můj syn je na gymplu,kde je 30 dětí ve třídě a celý den jenom sedí a píše.Jiná než frontální výuka téměř neexistuje.A to někdy i 9 hodin denně.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.