Soutěž Muzeum v krabičce

úterý 14. října 2014 ·

Soutěž pro zvědavé kluky a holky ve věku 8-14 let, kteří se zajímají o historii věcí, a které baví příběhy z minulosti.


Staré křeslo, rádio, gramofon, klobouk, umyvadlo, budík, ždímačka či stará gramodeska, mohou ještě tyto věci, přikryté zapomněním, něco říci dnešním dětem? Otázka, kterou jsme si položili, když jsme přemýšleli, jak dětem přiblížit časy minulé a zároveň je motivovat, aby si nechaly od svých rodičů a prarodičů vyprávět o tom, co v minulosti prožili a v jaké době žili. Tak vznikl i projekt Muzeum v krabičce, jehož cílem je objevit půvab či původ starých věcí, nejen z hlediska jejich praktické funkce, ale i jako důležitého svědka doby, ve které předmět vznikl a příběhů, které za dobu své existence na sebe nabalil.

TIP na věci, které stojí za povšimnutí: Obyčejné věci z domácnosti - staré uhláky, bandasky, umyvadla, mechanické budíky, vědra…. Výsledky technického pokroku - stará rádia, televizory, magnetofony, gramofony, telefony, gramodesky ... Věci pro domácnost a hospodářství - staré mixéry, pečící trouby, remosky, staré nádobí a hrnce, pračky, ždímačky, traktory, náklaďáky, parní stroje a další. Starý nábytek – psací stůl s tajnou přihrádkou, stará skříň, skříňky, křesla a další. Hudební nástroje: kytary, piana, flétny, housle a další. Staré oblečení - klobouky, šaty, kravaty, dobová móda a další. Staré hračky: medvídci, panenky, kočárky, soupravy na chytání motýlů, sbírky známek, mechanické hry a hračky, bicykly, tříkolky a další. Osobní věci - starý obraz, dopisy, deníky, rodinné a dobové fotografie, písně nazpívané a nahrané někým z rodiny a další…

Projekt Muzeum v krabičce navazuje na projekty Zmizelí sousedé a Stopy totality, které vznikly v rámci občanského sdružení Zapomenutí. Všechny tři projekty mají jedno společné - neučit se z učebnic data, jména historických osobností či místa bitev. Jejich cílem je motivovat mladé lidi aby skrze konkrétní příběhy konkrétních lidí poznali historii v souvislostech, zejména v souvislosti s místem, kde žijí, ideálně s vlastní rodinou. Zároveň mají následně za úkol získané poznatky zpracovávat a prezentovat a to podle určených pravidel. Děti pátrají po obyčejných věcech ve svých rodinách, čímž se dostávají k tématům, na která by se je normálně třeba vůbec nenapadlo ptát. Zaměřili jsme se na příběhy věcí, což usnadňuje cestu k poznání historie usnadnit i mladším dětem.

Pravidla soutěže “MUZEUM V KRABIČCE”

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT

děti, žáci základních škol ve věku 8-14 let, kteří se zaregistrují na webu www.muzeumvkrabičce.cz, Hlásit k soutěži se mohou individuální účastníci i vícečlenné týmy,..

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

A) Soutěž je vyhlášena pro děti, které se zapojí do detektivního pátrání po osudech starých předmětů a věcí, které reálně existují ať už v rodině dítěte nebo ve veřejném prostoru. Úkolem účastníka je zmapovat předmět (popsat k čemu slouží, kdo jej vyrobil, komu patřil v historii) a zachytit jeho příběh a příběh jeho majitelů či uživatelů v literární nebo audiovizuální podobě. Výběr věcí, jejich stáří nebo charakter není námi určen (mohou to být stejně tak předměty denní potřeby, technika, hračky, módní kreace, jakož i věci osobní povahy – dopisy, fotografie, deníky nebo hudební nástroje, či umělecká díla – knížky, obrazy apod.). Při pátrání po historii věcí a předmětů se účastníci dozvídají zajímavé rodinné či jiné příběhy, které dále zpracovávají a s nimiž se účastní soutěže.

B) Příběh objevené věci, který účastník soutěže vypátral a součástí jehož zpracování bude věcná informace (z jaké doby pochází, kdo ji vyrobil, komu patřila apod.), může být autorsky zpracován jedním z těchto způsobů:

  • v originálním, pokud možno vtipném textu dlouhém maximálně na 1 stránku.
  • ve vlastnoručně nakresleném komiksu
  • v osobně natočeném videu. Může jít o natočené vyprávění, ale také třeba o krátké animované video.

Nebo, jde-li o více zajímavých věcí a předmětů najednou, může z nich být složeno vlastní malé muzeum, s tím, že jeho příběh bude zachycen v jednom delším textu, komiksu a nebo videu.

C) Do soutěže mohou být přihlášeny práce žáků, kteří odpovídají podmínkám účasti i když byly již dříve užity v jiných souvislostech a v jiných soutěžích. Děti se mohou spojit do týmů. Například pokud se spojí více autorů z nichž jeden má literární a detektivní talent a druhý zase umí kreslit, aby společně vytvořili komiks. Obdobně u videa či animace. (Předplatné však bude, pokud bude práce oceněna, pouze jedno).

D) Při hodnocení je přihlíženo k nápaditosti a vtipnosti zpracování příběhu, k výběru příběhu a originalitě dobového svědectví.

TERMÍN

Odevzdání vlastních nepřevzatých a neookopírovaných prací – textů, fotografií, kreseb a videozáznamů do 31.12.2014.

POZOR! TERMÍN BYL PRODLOUŽEN DO 31.12.2014

My práce splňující kritéria soutěže zveřejníme na webu www.muzeumvkrabicce.cz, který budeme propagovat v Časostroji, v Českém rozhlase i v dalších médiích. Vybrané vítězné články otiskneme také v Časostroji.

CO MŮŽEŠ VYHRÁT?

Autoři 20 nejlepších příběhů získají celoroční předplatné Časostroje SPECIÁL S KNIHOU. (Pokud již předplatné máš, výhra ti jej o rok prodlouží nebo jej třeba můžeš někomu věnovat). Ale to stále není

všechno. Chtěli bychom ze všech došlých a dobrých příběhů sestavit putovní výstavu, která třeba navštíví muzeum či školu ve vašem městě a nakonec možná uděláme velikou výstavu v Praze, kam naopak vy přijdete se svou školou.

KONTAKT: muzeumvkrabicce@gmail.com

0 komentářů: