E-kniha pro vás: Úspěšnost absolventů SŠ ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2014

úterý 14. října 2014 ·

Publikace analyzuje chování absolventů středních škol z pohledu jejich setrvání ve vysokoškolském studiu. Pozornost je věnována rovněž jejich přestupům mezi jednotlivými obory vysokých škol. Mapuje situaci absolventů středních škol z let 2009 až 2012, nejen bez ohledu na jejich vystudovaný středoškolský obor. Zároveň nabízí strukturovaný pohled na chování absolventů gymnázií, oborů lycei, maturitních oborů kategorie M, maturitních oborů kategorie L0 a oborů nástavbového studia.


Studie navazuje na dříve vydané a tematicky podobně zaměřené publikace z let 2007 a 2011. Vzhledem ke stejné použité metodice v této a předchozích publikacích je možné odchody absolventů středních škol z vysokoškolského studia, příp. jejich mezioborové přestupy sledovat v dlouhodobějším časovém horizontu.

Publikace byla financována z rozpočtu projektu VIP Kariéra II – KP v podmínkách kurikulární reformy a je součástí informačního systému www.infoabsolvent.cz.

Úspěšnost absolventů SŠ ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2014
Pikálková, Simona – Vojtěch, Jiří – Kleňha, David.
Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. 58 stran.


 Publikace ke stažení ve formátu PDF0 komentářů: