Ministerstvo zjišťovalo stav učitelů v regionálním školství

úterý 21. května 2019 · 1 komentářů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovalo na začátku roku 2019 mimořádné šetření ke stavu učitelského sboru v regionálním školství, konkrétně ve všech mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách. Základním smyslem celého šetření bylo získat údaje nezbytné pro vzdělávací politiku, s ohledem na tato reálná data nastavit vhodná opatření a ve výsledku pak efektivně řídit vzdělávací soustavu a systém v této oblasti.

MŠMT: Ve školách nyní chybí minimálně 6000 pedagogů. Příští rok to může být 11 000.

· 2 komentářů

Ve školách chybí minimálně 6000 pedagogů. V příštím roce by tento údaj mohl narůst na minimálně 11.000 učitelů. Zhruba devět procent výuky tak zajišťují nekvalifikovaní učitelé nebo se zajišťuje díky přesčasům stávajících pedagogů. Ve školách pracuje zhruba 150.000 učitelů. Jejich průměrný věk je 47,2 let. Mezi vyučujícími také stále výrazně převažují ženy, muži jich tvoří asi pětinu. Vyplývá to z mimořádného průzkumu ministerstva školství, který dnes jeho zástupci představili novinářům. Informuje ČTK.

Martin Fendrych: Jaroslav Kubera zneužil Terezínské tryzny. Potupil terezínské oběti i Senát

· 13 komentářů

„V neděli na Národním hřbitově v Terezíně mluvil také předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), jeden ze čtyř nejvyšších ústavních činitelů České republiky. Terezínské tryzny hrubě zneužil, napadl ekology, rovnost pohlaví, politickou korektnost, a dokonce, v kontextu s vyhlazováním Židů, i multikulturalismus,“ píše pro Aktuálně.cz Martin Fendrych.

Daniel Münich: Levní učitelé vyjdou draho

· 2 komentářů

„Z pohledu platové atraktivity učitelské profese je třeba průměrné platy učitelů srovnávat s platy ostatních vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. V tomto ohledu jsou naši učitelé odměňováni suverénně nejméně mezi více než třiceti zeměmi OECD. Zatímco u nás v roce 2017 poměr učitelských platů k platům vysokoškolsky vzdělaných dosahoval jen 61 procent, průměr zemí EU a OECD byl 93, respektive 91 procent. Jde o pozoruhodně smutné prvenství naší země, která se jinak pyšní tradicí vzdělávání a víry ve vzdělanost,“ píše Daniel Münich pro Lidové noviny.

Tomáš Feřtek: Opravdu si někdo myslí, že takhle vypadá objektivní přijímací řízení a spravedlivý přístup ke vzdělání?

· 1 komentářů

„´Ideální je sklízet data tak od začátku dubna,´ vysvětloval mi matematik, otec čtyř dcer, z nichž dvě už na gymnáziu studují a třetí se tam chystá. Tím myslí, že ze stránek jednotlivých škol je možné shromáždit údaje o tom, kolik uchazečů a s jakým bodovým ohodnocením v jednotlivých testech bylo přijato, jak škola boduje výsledky testů, kolik bodů dává za známky na vysvědčení, kolik za účast v olympiádách a soutěžích či jaký nejnižší počet bodů je na kterou školu potřeba pro přijetí včetně odvolání. Tahle data lze sesypat dohromady a na jejich základě sestavit strategii," píše Tomáš Feřtek pro Respekt.

Jiří Nekola: Učitelé rozhodně netouží po klasických teoretických přednáškách odtržených od praxe

· 1 komentářů

„Naším cílem je co nejvíce zjednodušit vstup mladého učitele do praxe. Zpracovali jsme příručky, jak by takový adaptační proces mohl vypadat, i s konkrétními příklady z praxe, které nám poskytli učitelé z různých škol. Od září tento pilotní program budeme zkoušet v praxi a v první vlně počítáme s padesáti školami,“ říká v rozhovoru pro Lidé noviny Jiří Nekola. Tématem je projekt SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů).

Mojí úlohou je vyjednávat, ne vyhrožovat a stávkovat, říká šéf školských odborů

· 2 komentářů

„Moje úloha je vyjednávat. A když se to nepodaří, tak teprve potom začít vyhrožovat nebo organizovat nátlakové akce. Stávka jako cíl je pro odboráře špatná. Cílem je vyjednat maximum možného,“ říká v Interview Plus předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství František Dobšík.

Maturanti se letos zlepšili v matematice. Podle Cermatu pomohlo prodloužení času zkoušky.

· 4 komentářů

Matematiku si zvolilo 21,4 % prvomaturantů, což je o 2,1 procentního bodu méně než v loňském roce. Úspěšně tuto zkoušku složilo 11 473 z nich, což odpovídá celkové čisté úspěšnosti 84,5 % (což je o 6,3 procentního bodu více než v loňském roce). Maturanti dosáhli průměrného procentního skóru 59,0 %, tedy o 5,8 procentního bodu více než v roce 2018. Na výsledcích zkoušky z matematiky se pozitivně odrazilo prodloužení času zkoušky, a to zejména u žáků s podprůměrnými výsledky. Píše mimo jiné Cermat v tiskové zprávě. Přinášíme celý text:

On-line seminář 23.5.: Čtení, to je zábava

· 0 komentářů

Jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky maximálně do výuky nejen v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ? Na to se pokusí dát odpověď webinář s názvem „Čtení, to je zábava“. V úvodu lektoři ukážou aktivizační činnosti zaměřené na koncentraci a pozornost a také aktivity, které mohou přitáhnout žáky ke čtení. V další části proberou, jak lze rozvíjet čtenářskou gramotnost ve všech předmětech, které se vyučují na 1. stupni základní školy (výuka napříč předměty). Tyto aktivity propojí s výstupy metodického materiálu „Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání“.

Chci přidat školám volnost. S ministrem školství Robertem Plagou o vzdělávání lidí, kterým se pod rukama mění svět

pondělí 20. května 2019 · 16 komentářů

„Priorita číslo jedna je spojena s návratem atraktivity učitelského povolání. Nechci to zplošťovat jenom na peníze, ale peníze jsou prvním krokem k nápravě. Ten systém možná dobrých patnáct let hrál na to, že se učitelé neseberou a na rozdíl od lékařů neodejdou do zahraničí. Že takzvaně všechno skousnou. Školství bylo pravidelně téma před volbami a potom se na učitele zapomnělo nebo maximálně se jim přidalo stejně jako ostatním. Přitom sliby 130 procent průměrné mzdy tady byly snad už v roce 2004. A až teď, musím říct, reálně do systému – a nezačalo to za mě, ale za mých předchůdců – začaly peníze přibývat,“ říká ministr školství Robert Plaga v rozhovoru pro týdeník Respekt.

Oldřich Botlík: Každý z obou správných výsledků úlohy 11 mohli maturanti napsat bez porozumění

· 0 komentářů

(Oldřich Botlík pokračuje v polemice ohledně sporné úlohy 11 z letošního maturitního testu z matematiky): Nejprve několik slov k nejednoznačnosti zadání. Představme si na chvíli, že Cermat zadal maturantům úkol napsat, co je na následujícím obrázku.


Ve školách chybějí učitelé, hlavně ti do třiceti let. Mají navíc malou prestiž i sebedůvěru

· 10 komentářů

Průměrný věk učitelů regionálního školství je 47 let, těch mladších do třiceti let je ale jen 8,5 procenta. Přes dvě třetiny škol označily možnost sehnat příslušného pedagoga za významný, nebo dokonce kritický problém. Pro efektivní zajištění veškerých potřeb by bylo zapotřebí pokrýt devět procent výuky novými učiteli. To jsou nejnovější data ministerstva školství, která na semináři k učitelské profesi představil Stanislav Štech, vysokoškolský pedagog a expert OECD. Informuje Deník.

Bořivoj Brdička: Typy učitelů z pohledu vzdělávacích technologií

· 0 komentářů

Doktorand Kenneth E. Graves z Columbia University použil data National Center for Education Statistics (ústav hodně podobný našemu zrušenému UIV), který v roce 2009 realizoval rychlé šetření o tom, jak učitelé amerických veřejných škol používají technologie. Výsledkem je statistická analýza, která je rozdělila do 4 skupin:

On-line seminář 22.5.: Spomocník a Virtuální digitální centrum Elixíru

· 0 komentářů

Elixír do škol je organizace podporující odborný růst učitelů prostřednictvím kolegiálního sdílení. Již několik let se to úspěšně daří u fyzikářů. V loňském roce byla činnost Elixíru rozšířena o podporu rozvoje digitálních technologií v nejširším smyslu toho slova. Tato aktivita je zaměřena nejen na podporu učitelů informatiky, ale na všechny učitele, kteří chtějí technologie ve své výuce smysluplně používat. Seminář povede Bořivoj Brdička.

Dvě třetí místa v celosvětové soutěži středoškoláků

· 0 komentářů

Od 12. do 17. května 2019 se ve Phoenixu, Arizona, USA, konal jubilejní 70. ročník celosvětové soutěže středoškolských vědeckých projektů Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair). Tereza Gistrová z Gymnázia Zlín získala 3. místo v kategorii Chemistry s prací Optimalizace syntézy a biologické vlastnosti inhibitorů reverzní transkriptázy HIV-1.

Hledáme recept, jak zlepšit každou školu. Změnu ale zpomalují často rodiče, říká ředitel Nadačního fondu Eduzměna

neděle 19. května 2019 · 36 komentářů

"Chceme hledat, jaká podpůrná opatření je potřeba nastavit, abychom se dostali do fáze, že rodiče nebudou přemýšlet, do jaké školy dítě dají, protože všechny školy budou vykazovat velmi dobrou kvalitu. Předpokládáme, že nějaký takový recept bude existovat pro každou školu," říká v rozhovoru pro iHNED ředitel nově vzniklého Nadačního fondu Eduzměna Zdeněk Slejška.