Národní pedagogický institut ČR má nového ředitele

čtvrtek 6. srpna 2020 ·

S účinností od 1. srpna 2020 byl na pozici ředitele Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR) jmenován Ivo Jupa. Mgr. Ivo Jupa (nar. 1966) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v učitelském oboru a obor mimořádného studia CŽV na Filozofické fakultě UK v oboru sociální komunikace. Jako manažer řídil implementaci Národní soustavy kvalifikací a krajské akční plánování v rámci národních systémových projektů, realizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, resp. Národním pedagogickým institutem České republiky.Ivo Jupa (msmt.cz)
Ve své předchozí profesní kariéře pracoval jako ředitel odboru pro záležitosti EU na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde odpovídal za tvorbu a realizaci koncepce státní politiky v oblasti implementace strukturálních fondů EU v ČR v oblastech vzdělávání a vědě a výzkumu. Zasedal jako zástupce ČR ve výboru pro vzdělávání Rady EU a byl členem týmu hlavního vyjednavače kohezní politiky ČR s Evropskou komisí.

„Mým cílem je, aby všichni ředitelé i učitelé škol rozuměli tomu, jakou podporu jim nabízíme, a věděli, jak se k ní rychle a jednoduše dostat. Dalším dlouhodobým úkolem, jehož první kroky však bude nutné začít dělat hned, je naplňování Strategie 2030+ stanovené naším zřizovatelem – tedy ministerstvem školství. Chci, aby se její záměry a cíle jasně a srozumitelně propisovaly do našich škol a rozuměli jí a podporovali ji nejen pedagogové, ale i zřizovatelé škol, a samozřejmě i děti a jejich rodiče,“ komentuje Ivo Jupa své cíle a nejbližší úkoly v nové pozici.


Celý text naleznete zde

0 komentářů: