Výuková aktivita: Zvíře, nebo virus aneb Jak působí metafory

neděle 21. července 2019 ·

Vliv metafor si často neuvědomujeme. Psychologové ze Stanfordu poskytli skupině lidí stejné statistické informace o zločinnosti. U části je uvedli metaforou, že kriminalita je „zvíře“, které napadlo jejich město. U zbytku, že jde o „virus“. Respondenti, před kterými bylo zmíněno slovo „zvíře“, výrazně častěji preferovali coby řešení policejní zásahy, ti s „virem“ řešení systémová a podchycení zdrojů kriminality ve městě. Skoro všichni přitom uvedli, že vycházejí čistě ze statistických údajů. Vliv úvodní metafory na vlastní postoje si uvědomilo jen 15 lidí ze 485.

Aktivitu lze realizovat v hodinách psychologie (kognitivní psychologie, sociální psychologie), politologie i sociologie (sociálně patologické jevy) a českého jazyka. Představujeme si experiment, realizovaný na Stanfordské univerzitě, kdy se pozorovala míra vlivu označení kriminality na způsob řešení či postoje, které k ní účastníci zaujmou. Metafory mají vliv na to, jak si konceptualizujeme důležité společenské otázky.


Metodiku a pracovní listy naleznete zde

0 komentářů: