Zuzana Kocourková: Bartleho test ve výuce

pondělí 22. února 2016 ·

Článek popisuje různé herní styly hráčů víceuživatelských počítačových online her definované Richardem Bartlem. Dále se dočtete, jaký přínos by mohla mít informace o herním stylu žáků pro výuku.

Každý učitel neustále hledá nové způsoby výuky. Snaží se ji ozvláštnit a více porozumět svým žákům. Existují modely, které posuzují jeho osobnost po stránce psychické (extrovert, introvert, melancholik apod.), ale i podle jeho učebního stylu (z hlediska preference smyslů při učení, motivace, záměru atd.). Avšak nalézt model charakterizující žáka na základě jeho chování ve skupině je velmi obtížné. Taková informace by se uplatnila především v kooperativní a kolaborativní výuce, ale učiteli by mohla pomoci i při stmelování třídního kolektivu. Ve skutečnosti ale přece jen existuje nástroj, který by mohl učitelům právě v tomto pomoci. Je to Bartleho test (online).

Bartleho test

Richard Bartle je anglický spisovatel, profesor a výzkumník zabývající se víceuživatelskými počítačovými online hrami. Test vznikl na základě výsledků jeho výzkumu [1], v němž se zabýval psychologií hráčů MUD (textová počítačová online hra pro více hráčů ve virtuálním světě – více zde). V dnešní době se vztahuje již spíše k poněkud pokročilejším hrám MMORPG (počítačová online hra na hrdiny pro velké množství hráčů). Cílem jeho pozorování bylo zjistit, co hráče na dané hře zajímá a na co se zaměřují. Tyto informace jsou klíčové pro práci vývojářů. Identifikoval základní odlišnosti hráčů podle jejich zájmů – Players (zájem o spoluhráče) a World (zájem o prostředí hry), Action (aktivní samostatní hráči) a Interaction (spolupracující hráči) a vytvořil tzv. „zájmový“ graf (obr. 1).

Na opačných koncích horizontální osy se nachází zájem o spoluhráče a prostředí hry, oproti tomu vertikální osa představuje hráče dávající přednost samostatné akci a na opačném pólu hráče spolupracující. Kvadranty vymezené těmito osami charakterizují herní styly, které Bartle pojmenoval: Achievers (hledači úspěchu), Explorers (objevitelé), Socializers (společenští) a Killers (zabijáci).

obr. 1: Bartleho zájmový graf

Bartleho test sbírá data na základě 30 dichotomických otázek týkajících se různých herních situací, ve kterých hráč vybírá odpověď jemu bližší. Test je k dispozici v anglickém jazyce, ale hráči by neměli mít problém jeho otázkám porozumět. Výsledkem je poměrná míra zájmů hráče v jednotlivých kategoriích tak, aby celkový součet vždy dával dohromady 200. V jedné kategorii nelze přesáhnout 100 %. Výsledek tedy může vypadat např. takto – Achiever 73 %, Explorer 67 %, Socializer 47 % a Killer 13 %. Není tedy možné, aby hráč byl zařazen pouze do jedné kategorie. Bartle ve své práci uvádí, že se herní styly mnohdy překrývají a jsou závislé na náladě nebo aktuální hře. Z tohoto a dalších důvodů není test považován za plně validní. U většiny hráčů však ukazuje preferovaný primární herní styl.

Charakteristika jednotlivých herních stylů:

Achiever

Jeho primárním zájmem je plnění vytyčených cílů, které se týkají hromadění bohatství a postupu na další úrovně. Snaží se být nejlepší nebo alespoň mezi málo vyvolenými, nejraději by ovládl celou hru. Záleží mu na jeho formálním postavení ve hře plynoucím z jeho úspěchů. Podstatná je tedy pro něj jeho postava a herní svět, ve kterém se pohybuje. Ostatní hráči pro něj pouze dotváří atmosféru, ale rád se jim chlubí svými úspěchy. Jsou pro něj užiteční, pokud mají důležité informace vedoucí k dalšímu zisku.

Charakteristické věty: „Mám práci.“ či „Ano, mohu ti pomoci. Co za to?

Explorer

Objevitel rád prozkoumává celé prostředí hry. Hledá skrytá místa a zkratky. Chtěl by poznat celý mechanismus hry, proto jeho zájmu neuniknou ani detaily nastavení. Důležitý je herní svět a jeho objevování. Sbírání bodů, vývoj vlastní postavy a komunikace s ostatními hráči je pro něj spíše povinnost, kterou musí splnit, jestliže chce mapovat další část virtuálního světa.

Charakteristické věty: „Ještě jsem to nezkusil, co to dělá?“ či „Chceš říct, že neznáš nejkratší cestu z místa A do místa B?

Socializer

Pro tohoto hráče je prostředí hry pouze kulisou pro komunikaci s přáteli a pro budování nových vztahů. Zajímají ho skuteční lidé, kteří hru hrají, a ne jimi vytvořené postavy. Chtěl by získat co nejvíce přátel a vybudovat trvalá přátelství. Ve hře je pro něj podstatná interakce s ostatními hráči. Herní svět je jen předmětem diskuzí a úkoly plní pouze v případě, že může rozšířit či vylepšit své komunikační schopnosti.

Charakteristické věty: „Mám potíže se svým přítelem.“ či „Ale ne! Páni, to je hrozné! Jsi si jistý?

Killer

Tento herní styl je znám také pod názvem Griefer (škodič). Jeho představitel pravděpodobně nebude ve hře příliš oblíbený, protože cíleně ubližuje ostatním hráčům a vytváří chaos. Jde mu hlavně o to, aby mohl využívat ostatní, poškodit je nebo dokonce zabít, pokud to hra dovoluje. Spojení s ostatními hráči používá pouze k jejich zesměšňování nebo domlouvání taktiky s jinými zabijáky.

Charakteristické věty: „Zbabělče!“ či „Zemři!

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Tento článek vznikl jako studentská práce.

0 komentářů: