Ministerstvo školství podporuje technické vzdělávání

pondělí 14. září 2015 ·

Letos probíhá projekt Rok průmyslu a technického vzdělávání, který má zvýšit zájem veřejnosti o průmysl a o technické obory. Mimo tento projekt realizuje ministerstvo školství také celou řadu dalších opatření na podporu technického a odborného vzdělávání.


Ministerstvo školství podporuje odborné a technické vzdělávání. Na zvyšování kvality se podílí několik opatření už od předškolního vzdělávání. „Kvalitu odborné přípravy zvyšuje například rozšíření polytechnické výchovy už v mateřských školách, praktické vyučování žáků přímo na pracovištích zaměstnavatelů, nebo spolupráce firem s kraji,“ říká ministryně školství Valachová a dále dodává: „Ministerstvo školství kromě toho technické a odborné vzdělávání podporuje také rozvojovým programem, který má za cíl zajistit lepší kvalitu a úroveň středního odborného vzdělávání.“

Na zvyšování kvality odborného vzdělávání se podílejí také výzvy OP VVV, které se zaměřují na zvýšení spolupráce škol a firem při realizaci vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků v prostředí firem, zvýšení kapacity i kvality kariérového poradenství. V posledních letech dochází k pozitivnímu trendu v zájmu žáků o studium technických oborů vzdělání na středních školách. Obdobný pozitivní trend lze vysledovat také u technicky zaměřených oborů, které tvoří největší skupinu mezi všemi disciplínami vysokoškolského studia. V posledních pěti letech tyto technické obory výrazně posilují.

Ministryně Valachová představila opatření k technickému vzdělávání na jednání vlády 14. září 2015 v Brně.

0 komentářů: