Duhová výchova – úspěšná série bezplatných vzdělávacích seminářů pro školy

úterý 15. září 2015 ·

Semináře určené pro střední školy seznámí žáky se životem lidí, kteří svou sexuální orientaci neidentifikují jako heterosexuální. Téma, které spadá do oblasti sexuální výchovy, a zároveň otevírá problematiku diskriminace osob s jinou orientací a vede žáky k toleranci a pochopení.


Tým zkušených lektorů, kteří jsou specialisty ve svém oboru, učí studenty utvářet si názory na základě komplexnějších informací a nedělat unáhlené závěry pouze na základě běžně dostupných zdrojů. Cílem projektu je bořit předsudky a odstraňovat zažité stereotypy. Z reakcí žáků, kteří semináře absolvovali víme, že je výuka baví, dokonce jsou v mnoha případech nadšení způsobem, jakým je téma prezentováno. Pozitivní ohlasy přicházejí i ze strany učitelů. V minulém školním roce proběhlo v různých obcích České republiky více než dvacet seminářů.

Duhová výchova nabízí tři moduly seminářů na výběr. Každá přednáška trvá 90 minut, je vhodná pro třídu 15-30 žáků a je zdarma. Na webu www.duhova-vychova.cz si můžete pro své žáky vybrat a nakombinovat semináře podle potřeby nebo věku studentů. Lze začít například krátkou všeobecnou přednáškou a pokračovat celým projektovým dnem. Semináře je také možné napojit tématicky na běžnou výuku v různých předmětech jako je dějepis nebo biologie.

První, Obecný modul, je základní verzí. Seznamuje účastníky s všeobecnými informacemi týkajícími se LGBT+ osob (tedy leseb, gayů, bisexuálů a trans osob) Studující seznamuje se základní terminologií, problematikou legislativy v různých zemích a také s diskriminací, které jsou tito lidé vystaveni. Věnuje se i komornějším tématům, jako je sebepřijetí, tedy coming-out.

Ve Oborovém modulu, který je detailnější a rozdělený na tři tématické přednášky se studenti seznámí s problematikou LGBT+ osob z různých úhlů pohledu: sociálně- vědního, historického a biologického. Poslední, Speciální modul obsahuje dva semináře. Jeden je zaměřen na partnerské a rodinné vztahy LGBT+ osob a druhý na problematiku trans identit.

V současné době se chystá sada metodik, které budou na webu www.duhova-vychova.cz volně ke stažení pro učitele, kteří by se tomuto tématu se svými studenty chtěli věnovat samostatně.

0 komentářů: