Michal Komárek: Hezké léto a prázdniny! A lepší další školní roky!

pátek 30. června 2017 · 5 komentářů

Dovedu si představit, jak je na tom normální učitel na konci školního roku. Švagrová učila přes 25 let a na jaře vždy neodvratně začínal proces její postupné proměny v rychle stárnoucí ženu bez energie, s hlubokými temnými kruhy pod očima. Pohybovala se čím dál pomaleji, nad písemkami občas i usnula. Ani v takových chvílích na školu nezanevřela – jen jí dalo mnohem víc práce přemýšlet o tom, jak svoje hodiny udělat co nejlepší. Stačily vždy dva prázdninové týdny, aby z ní zase byla jiskřící žena plná síly. A stačily další dva týdny, aby se pomalu začínala těšit na začátek školy...

Veronika Valíková: Maturitní testy z českého jazyka a literatury jaro 2013 a 2017 – takové malé srovnání

· 57 komentářů

Stále se tu omílá téma didaktických testů z ČJL – jsou ty letošní náročnější než ty z roku 2013? Stoupá postupně od roku 2013 jejich obtížnost? Dostaly se nyní testy někam mezi původní základní a vyšší úroveň z roku 2012, kdy ministr Fiala dvouúrovňovou maturitu zrušil? Já tvrdím, že ano. Budu to ovšem ještě muset dokázat. Je to práce obtížná, ale snad se obejdu bez psychometrických výzkumů a složitých výpočtů. Podívám se na věc z čistě češtinářského hlediska. Vytipovala jsem tři oblasti, v nichž se testy nejvíce odlišovaly.

Detailní data o platech, odměnách a věku učitelů: Systém motivuje padesátníky a odhání mladé

· 0 komentářů

Nedávno vydaná analýza think tanku IDEA prozradila, že čeští učitelé na základních a středních školách jsou na tom platově nejhůř z vyspělých zemí. Podrobnější data ukazují, jak nedobře české školství peníze rozděluje. Informace přináší server iROZHLAS ve spolupráci s centrem EDUin.

Oldřich Botlík: Zákulisí státní maturity, díl 4: Některé testové úlohy byly zbytečnou pastí na slabší žáky, protože nesouvisely s hlavními cíli výuky češtiny

· 55 komentářů

Maturanti propadají v testu z češtiny, protože ztrácejí body v úlohách ověřujících nepříliš užitečné znalosti, zatímco jiné úlohy dokazují, že si osvojili mnohé dovednosti užitečné. Tento postup zvyšuje náklady na středoškolské vzdělávání a zbytečně vyrábí tisíce lidí bez kvalifikace.

Soukromé školy narazily, stát smetl polovinu žádostí

· 1 komentářů

Téměř polovinu žádostí o zřízení soukromé základní školy letos ministerstvo školství zamítlo. Loni jich přitom byla sotva desetina. Resort to vysvětluje zpřísněním kritérií. Poptávka po vzdělávání mimo stát přitom roste. Soukromé školy si často zřizují sami rodiče nespokojení s nabídkou sítě veřejných škol. Reportáž přináší deník Právo.

Víc učení, lepší výsledky?

· 0 komentářů

Nové vydání PISA in Focus, které shrnuje blog OECD Education Today, zkoumá, zda čas strávený učením odpovídá studijním výsledkům. Není to přímá úměra – Finsko je v mezinárodním srovnání v přírodních vědách před jihoasijskými státy. Průměrně stráví děti v OECD zemích 44 hodin týdně učením, což odpovídá 55 % dostupného času po odečtu víkendů a osmi hodin spánku denně. V některých zemích se děti učí podstatně déle, např. ve sledovaných čínských provinciích, Kataru, Thajsku, Tunisku nebo ve Spojených arabských emirátech je to minimálně 65 % času, zatímco jinde se dětí učí méně než polovinu svého času (ve Finsku, Německu, Švédsku, Švýcarsku nebo Uruguaji). Informuje server scio.cz.

Více než 360 milionů na podporu žáků se zdravotním postižením z evropských fondů

· 0 komentářů

Ministerstvo školství dokončilo hodnocení výzvy s názvem Podpora žáků se zdravotním postižením. Cílem výzvy bylo umožnit začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol. Školy přitom musejí být schopné zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání, aby děti a žáci dosáhli svého maximálního rozvoje. V této souvislosti se nezapomíná ani na pedagogické pracovníky, kterým pomůže například vznik a šíření chybějících metodických materiálů nebo setkávání se zkušenými kolegy.

EDUin: Současná podoba vzdělávání „k bezpečnosti“ je pochybná

· 0 komentářů

Diskuse o tom, zda do českých škol patří nebo nepatří branná výchova, pomíjí jeden důležitý fakt: ani ministerstvo školství, ani Ministerstvo obrany či kdokoliv jiný nemá k dispozici analýzu rizikových situací v oblasti ohrožení, s nimiž by se současní žáci českých škol mohli reálně setkat. Výukové programy se zaměřují na rizika, jejichž pravděpodobnost je relativně nízká, zatímco ta, s nimiž se žáci reálně setkávají, jsou zastoupena buď jen částečně, jako třeba poskytování pomoci zdravotního charakteru, nebo vůbec, jako třeba informační manipulace a obrana proti ní.

Kódované vysvědčení. Známky budou dostávat studenti i v zašifrované formě. Ale v technologii, která je na ústupu

čtvrtek 29. června 2017 · 11 komentářů

Zítra si děti ze škol ponesou naposledy domů „staré“ vysvědčení. V zimním pololetí už budou ale školy povinně používat formuláře nové. Budou o 17 milimetrů kratší, ale hlavně budou obsahovat navíc takzvaný QR kód. Ten umožňuje převést informace do grafické podoby podobně jako čárový kód, který se používá k označování zboží v obchodech. Jenže... Tato technologie je dne mírně řečeno na okraji zájmu. Informuje MF DNES.

Stanislav Štech: Musím vypsat výběrové řízení na ředitele Cermatu a s tím bude souviset požadavek i na určitou koncepci

· 9 komentářů

„ Politicky lze udělat to, že se přestane kopat do učitelů a škol tím klišé, že veřejné školství je úpadek, hrůza, že učí ti nejhorší a nejlepší odcházejí. Věci jsou složitější. Jsou školy, kde stav není dobrý, ale je spousta vynikajících škol, které za velmi těžkých podmínek dělají dobrou práci. Přes dvacet let se kope do veřejného školství a učitelů, dominantně se kritizuje. V rámci zavádění kariérního řádu chceme znovu nastavit systém dalšího vzdělávání učitelů. Nechci, aby tady trval stav, kdy nemáme kvalitní fungující systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který je jádrem jejich profesní identity,“ říká Stanislav Štech v rozhovoru pro deník Právo.

Stanislav Štech: Předpokládám, že se sněmovna ke kariérnímu řádu vrátí 11. července, do té doby budeme s poslanci ještě mluvit. Zkusím je přesvědčit

· 3 komentářů

„Nejčastější omyl je, že to jsou peníze, které mají zajišťovat růst platů, a tudíž je lepší navýšit růst platů v tarifech a nekomplikovat to. Tak jsem vysvětlil, že to jsou dvě oddělené věci. Trváme na 15procentním navýšení platů, ale je to jiná věc než kariérní řád. A druhá nejčastější výtka byla, že kariérní řád přinese jen zbytečné papírování a byrokracii,“ říká Stanislav Štech v rozhovoru pro Hospodářské noviny kekariérnímu řádu.

Tomáš Feřtek: O marnosti mediální výchovy

· 6 komentářů

„Mám za sebou dvě přednášky v rámci Týdnů mediálního vzdělávání, které organizuje Člověk v tísni, jejichž výsledkem je… tíseň. Na základní škole je mediální výchova, jak ji předepisuje rámcový vzdělávací program, předem prohraná záležitost. I proto se jí učitelé věnují jen okrajově. Rozumím jim. Pro děti do patnácti nejsou zpravodajská média součástí jejich světa. Nejen ta tištěná, ale i elektronická. Zpravodajství jim šumí okolo hlav nepovšimnuto. Na střední škole je to o trochu lepší. Ale až někdy okolo sedmnáctého osmnáctého roku vystrčí náctiletí hlavu ze zárodečné buňky blízkých vztahů a sociálních sítí - a teprve pak začínají vnímat vnější svět, tedy i zpravodajská média. Učitelé jsou na tom o trochu lépe, ale opravdu o malinkou trochu,“ píše Tomáš Feřtek na serveru Respekt.cz.

Ekonomická olympiáda: Úspěšnost středoškoláků ve finanční gramotnosti byla pod 30%

· 0 komentářů

Data získaná z testování Ekonomické olympiády reflektují současnou úroveň ekonomického a finančního vzdělávání na českých středních školách. Mezi témata, ve kterých studenti dopadli nejhůře, patří i finanční gramotnost, kde byla průměrná úspěšnost pod 30 %. Studenti naopak znali poměrně přesně informace jako současný kurz koruny k euru (úspěšnost 93 %).

Waldorfskému lyceu dalo ministerstvo stop

· 1 komentářů

Tři podané žádosti a tři zamítavá stanoviska. Taková je prozatím bilance vedení Základní školy Waldorfské v Českých Budějovicích ve snaze o zřízení lycea. Kateřina Kozlová, vedoucí projektu Kombinovaného lycea, upřesnila, že o vznik střední školy usiluje vedení Základní waldorfské školy v Českých Budějovicích od roku 2014. V uplynulých dvou letech bylo proti jak MŠMT, tak i kraj. Na konci loňského roku se ale karta obrátila, třetí žádosti o zřízení lycea v Českých Budějovicích dal kraj zelenou. Podle Hany Šímové z odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu byl důvodem ke kladnému posouzení fakt, že škola v porovnání současné oborové nabídky středních škol nabízí obor nový, který se ještě v kraji nevyučuje. Informuje Deník.cz.

Bořivoj Brdička: Personalizace jako fastfood

· 0 komentářů

Larry Cuban (*1934) je nejspíše nejstarším aktivním vzdělávacím technologem na světě. O jeho práci Spomocník referoval již několikrát, naposledy když popisoval principy úspěšné reformy školství. Jeho názvy článků v minulosti vždy úspěšně zvedly sledovanost i na Spomocníkovi – např. Nahá pravda o technologiích ve školách, Cubanovy zombie online vzdělávání. Jako emeritní profesor Stanfordu se stále zabývá výzkumem. V poslední době objížděl veřejné školy v Kalifornii a pokoušel se vysledovat, jak se jim daří realizovat v USA dnes tak populární personalizaci. Získal data od 41 učitelů, kteří patří k pokročilým uživatelům technologií.

Kariérní řád zatím platit nebude. Stále více poslanců váhá, zda ho podpoří

středa 28. června 2017 · 2 komentářů

V dubnu ještě všichni poslanci hnutí ANO pro přijetí kariérního řádu učitelů zvedli ruku. Proti hlasovala jen ODS a poslanec TOP 09 František Laudát. Nyní se ale postoje poslanců mění. „Oproti minulému hlasování jsme začali vnímat názory učitelů, 98 procent z nich bylo negativních,“ uvedl včera před jednáním sněmovny místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Informují Hospodářské noviny.

Oldřich Botlík: Zákulisí státní maturity, díl 3: Úlohy formátu A/N nic neověřily. Po letošní úpravě bodování také nerozlišují mezi žáky.

· 27 komentářů

Ustanovení § 73 školského zákona říká: „Účelem závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem v příslušném oboru vzdělání, zejména ověřit úroveň klíčových vědomostí a dovedností žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo výkon povolání nebo odborných činností.Uzavřené (zaškrtávací) testové úlohy tuto úroveň ověřovat nemohou, protože z jednoho písmena se nedá vyvodit, že žák učivo ovládá.

České školy zamrzly ve 20. století, před tabulí stále stojí Igor Hnízdo. Studenti volají po revoluci

· 20 komentářů

O nutnosti reformovat středoškolskou výuku se mluví již řadu let, ale žádný velký posun nenastal. Studenty už přestalo bavit neplodné řečnění dospělých a přešli do akce. Zahájili kampaň Revoluce na střední, místo naštvaného protestu nabízejí konstruktivní řešení, jak změnit české školství, aby odpovídalo požadavkům 21. století. Informace jsou v mobilech doslova na dosah ruky, přesto "Igor Hnízdo" před tabulí nalévá do žáků vědomosti a vynucuje memorování. Chybí pěstování sociálních a komunikačních dovedností, vedení k mediální či finanční gramotnosti, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz předsedkyně České středoškolské unie Lenka Štěpánová.

EDUin: Školy jsou odpovědné za to, aby žáci nebyli vystaveni politické propagandě

· 1 komentářů

Se startem předvolební kampaně před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny PČR vyvstává otázka, do jaké míry mají být školy součástí politického života, jaká je jejich role z hlediska zprostředkování informací o politice jako správě věcí veřejných a jak tuto roli naplňovat, aby zároveň nedocházelo ke zneužívání škol jako místa pro politickou propagandu. Časopis Respekt upozornil na kauzu spojenou s kampaní Andreje Babiše, jeho návštěv ve školách, případně pozvánek škol do komplexu Čapí hnízdo. Je patrné, že v určitých případech školy svou roli nenaplňují či nezvládají, byť zprostředkování informací o politice je pevnou součástí základního vzdělání.

OECD: Česko patří k zemím, kde do školky chodí nejméně dvouletých dětí

· 4 komentářů

Podíl dětí mladších tří let je v českých školkách a jeslích jeden z nejnižších v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Vyplývá to ze zprávy o kvalitě předškolního vzdělávání, kterou organizace zveřejnila. Do předškolních zařízení v Česku podle ní chodí méně než deset procent, zatímco v Dánsku, Francii a zemích Beneluxu je to víc než polovina takto malých dětí. Podle školského zákona by dvouleté děti v Česku měly mít nárok na umístění od roku 2020. Informuje ČTK.

Batolata do školek. Dokdy zůstat doma s dítětem? Česko se s Evropou neshodne

· 4 komentářů

Téměř devět tisíc podpisů se během necelého měsíce sešlo pod peticí, která vyzývá ministra školství, aby změnil zákon. Jde o novelu školského zákona, kterou poslanci odhlasovali už před rokem, ale v praxi má platit až od roku 2020. Dává mateřským školám povinnost se vedle tří- až šestiletých dětí postarat i o děti dvouleté. „Já říkám ne, nedělejte to, do tří let se určuje 90 procent osobnosti, dítě potřebuje mámu a je nenahraditelná,“ vysvětluje pedagog Marek Hermann, proč petici adresovanou dnes už bývalé ministryni školství Kateřině Valachové se svým kolegou sestavil. Dvouleté děti podle něj jednoduše do školky nepatří. Reportáž přináší MF DNES.

Poslanci se nedostali k hlasování o kariérním řádu učitelů. Jeho schválení je nejisté

úterý 27. června 2017 · 0 komentářů

Poslanci se nedostali k hlasování o zavedení kariérního řádu učitelů. Nový ministr školství Stanislav Štech (za ČSSD) hájil v dolní komoře její sněmovní znění. Senátní verze nemá podle něho mimo jiné rozpočtové krytí. Kdy se ke sporné novele o pedagogických pracovnících sněmovna vrátí, není jasné. Do diskuse se hlásí desítka poslanců. Informuje ČTK.

ČŠI: Zásadní roli žákovskému parlamentu přisuzují ředitelé pouhých dvou procent škol

· 1 komentářů

„Česká školní inspekce doporučuje podporovat participaci žáků na rozhodování a na fungování školy, a to zejména u SOŠ, v jejichž nadpoloviční většině nejsou žákovské parlamenty ustaveny. Tato spoluúčast žáků totiž vede nejen k přijímání odpovědnosti, ale má i preventivní dopady na mnoho rizikových jevů, které se ve školách objevují (vandalismus, šikana, generační střety apod.). Školy by se také měly snažit pojímat žákovský parlament jako vzdělávací aktivitu a jeho cíle zanést do svých školních vzdělávacíxh programů,“ píšou autoři tematické zprávy Participace žáků a studentů na fungování a rozvoji školy. Ve zprávě se také konstatuje, že „ zásadní roli žákovskému parlamentu přisuzují ředitelé pouhých dvou procent škol.“

Šest týdnů bez známek: Studenti se "jen" učili

· 2 komentářů

Aschley Lamb-Sinclear popisuje pro The Atlantic, jak se s kolegy na své střední škole rozhodla v hodinách angličtiny v druhém ročníku šest týdnů neznámkovat. Rozhodla se vyzkoušet systém, který jí ulevil od nekonečných debat s rodiči i studenty o jednotlivých bodech nebo procentech hned poté, co se známky v elektronickém systému zveřejnily. Nechala si plán schválit ředitelem a známkování na šest týdnů zastavila. Informuje server scio.cz.

Posunuté zápisy nepomohly. Odkladů prvňáků někde přibylo až dvojnásobně

· 4 komentářů

Odkladů školní docházky přibylo, někde je jich až o polovinu víc. Česká televize to zjistila z průzkumu mezi největšími českými městy. Ministerstvo školství si přitom od posunutí zápisů až na duben slibovalo, že odkladů bude méně. Nárůst je překvapující i proto, že k zápisům letos mělo přijít méně dětí než loni – podle odhadů ministerstva to mělo být 138 tisíc dětí. Poprvé za deset let se tak očekával meziroční pokles.

Na učitelských blozích lze najít inspiraci a návody, jak zapojit technologie do výuky

· 0 komentářů

Velmi aktivní skupinu tvoří učitelé sdružení v GEG ČR, kteří se navzájem potkávají, sepisují své zkušenosti a zveřejňují je na svých blozích. Pomáhají tak všem učitelům, kteří chtějí učinit výuku zajímavější.

Zemřel bývalý ministr školství Eduard Zeman

pondělí 26. června 2017 · 0 komentářů

Zemřel bývalý ministr školství ve vládě současného prezidenta Miloše Zemana a první školský ombudsman Eduard Zeman. Bylo mu 69 let. ČTK to potvrdil předseda Strany práv občanů Jan Veleba, členem strany Zeman v minulosti byl.

Radek Sárközi: Ministr Stanislav Štech slovně napadl 20 000 učitelů - za své výroky by měl okamžitě odstoupit

· 16 komentářů

„Rád bych Vás upozornil na reakci pana ministra Stanislava Štecha na petici proti kariérnímu řádu, kterou podepsalo 20 500 učitelů z 1 071 škol,“ píše spoluzakladatel Iniciativy Pedagogická komora Radek Sárközi. Ministr Štech na svém profilu na Facebooku napsal: „Petice tzv. Pedagogické komory proti kariérnímu řádu (20 tisíc proti): že by tolik textově negramotných lidí mezi učiteli? Od samého začátku fake - "komora", co není a nemůže být komorou, lživé tvrzení v každé větě petice ... nechce se mi to věřit.“ Sárközi dodává:

Čeští učitelé berou nejmíň v EU

· 1 komentářů

Když před 15 lety nastupovala na post ministryně školství tehdejší nejpopulárnější politička Petra Buzková z ČSSD, slibovala, že během tří let budou učitelé brát 130 procent průměrné mzdy v Česku. Minulý týden, když odcházela kvůli skandálu s rozdělováním sportovních dotací ministryně Kateřina Valachová (také z ČSSD), opět hovořila o tom, že kantoři by do tří let měli dosáhnout na 130 procent průměrného platu. Máloco dokládá bezradnost situace v českém školství jako porovnání těchto dvou vyjádření. Reportáž přinášejí Hospodářské noviny.

Oldřich Botlík: Zákulisí státní maturity, díl 2: Provedené změny v bodování testových úloh poškodily žáky, kteří netipovali, a žáky, kteří nechybovali. Mohly také mařit záměr, s nímž byly úlohy do testu zařazeny.

· 39 komentářů

V předchozím dílu jsme si ukázali, že Cermat letos poslal do škol příliš náročný maturitní test z češtiny a musel napravovat důsledky své chyby. Jak vysvětlil jeho ředitel Jiří Zíka, bodování některých úloh bylo třeba změnit, neboť se ukázalo, že test obsahoval příliš náročné úlohy. Cermat kompenzoval náročnost těchto úloh méně přísným a nelogickým bodováním, ovšem v úlohách docela snadných. Tam totiž byla změna lehce technicky proveditelná a také nenápadná. Dnešní díl bude věnován detailům meziročních změn pravidel bodování některých úloh testu Český jazyk a literatura a testu Anglický jazyk.

Ondřej Hausenblas: Hodnocení maturitních písemek může sloužit ke slaďování mezi profesionály

· 8 komentářů

Porovnejme dvojí hodnocení k maturitní písemce Madalény:
Centrálního hodnotitel: 1B - Text vykazuje nedostatky vzhledem k zadané komunikační situaci a zadanému útvaru.
Pětice učitelů: 1B – Text je otevřen úvodním příběhem, který připravuje vhodnou půdu následujícím otázkám a úvahovým pasážím, jež se zabývají dětskou psychikou, motivy dětských zločinů i příčinami dětské kriminality. Otázka snížení hranice dětské kriminality přirozeně plyne z předcházejícího uvažování i argumentů. Za útvar jsme opět shodně psali 4 body.

Kulatý stůl: Rámcové vzdělávací programy je třeba revidovat

· 1 komentářů

EDUin zveřejnil shrnutí hlavních myšlenek a videozáznam Kulatého stolu, kde se diskutovalo o revizi rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Podle diskutujících existuje shoda na potřebě revize rámcových vzdělávacích programů, neměly by se ale opakovat chyby z minulosti, jako byla absence vysvětlovací kampaně a nejvyššího kurikulárního dokumentu, který by zastřešoval RVP z hlediska jejich pojetí, totiž kompetenčního pojetí vzdělávání.

MŠMT chce ještě letos víc podpořit aktivity dětí ve volném čase

· 0 komentářů

Ministerstvo školství chce ještě v letošním roce více podpořit volnočasové aktivity dětí a mládeže. Zamýšlí na ně přesunout zhruba 26,8 milionu korun na úkor podpory všeobecných sportovních činností. Ministr Stanislav Štech dnes požádá vládu o souhlas s tímto krokem. Opatření by mělo umožnit financování kvalitních projektů například turistických oddílů nebo zájmových pohybových kroužků. Informuje ČTK.

Jiří Růžička: Českému školství chybí vize. Nemůžeme žáky jen připravovat na povolání

neděle 25. června 2017 · 6 komentářů

„Jsme v roce 2017, do škol přicházejí mladí muži a slečny, kteří budou v nejproduktivnějším věku někdy kolem poloviny 21. století. My je vzděláváme, jako by hlavním smyslem školy bylo připravit je na povolání. Tak to vůbec není. Nemůžeme je připravovat na povolání, která za dvacet let už velmi pravděpodobně nebudou vůbec existovat,” říká v rozhovoru pro Český rozhlas senátor a dlouholetý ředitel gymnázia Jiří Růžička.

Nástup robotů připraví o práci přes polovinu zaměstnanců, varuje Špidla

· 15 komentářů

Digitalizace a robotizace průmyslu vyvolá radikální změnu organizace práce, zanikne řada pracovních míst. Odhaduje se, že v ČR jich ubude až 53 procent. Na konferenci Směrem k práci 4.0 to řekl ředitel odboru poradců předsedy vlády Vladimír Špidla. Některé profese zaniknou, jiné se přemění. Informuje ČTK.

Bořivoj Brdička: Digitální pedagogika a distribuované poznávání. Vliv technologií na pedagogiku

· 0 komentářů

Již celou řadu let mluvíme o tom, že digitální technologie významným způsobem mění podmínky, za nichž se uskutečňují vzdělávací aktivity. Snažíme se tuto skutečnost sdělovat každému, koho by měla zajímat – pedagogům zvláště. Přitom soustavně narážíme na značný odpor vyvolaný nesprávným chápáním této problematiky, které ovlivňuje mediálně vděčné katastrofické vidění nesoucí se v duchu „digitální demence“. Důsledkem je převládající odmítání technologií u učitelů (a v důsledku toho i u vedoucích činitelů našeho školství), nízká úroveň příslušných oborů studia na vysokých školách, nedostatečné financování tematicky orientovaných vědeckých projektů, malá použitelnosti existujících odborných publikací atd.

Na rozvoj škol je v OP VVV připraveno dalších 700 milionů

· 9 komentářů

Ministerstvo školství vyhlásilo 20. června 2017 výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II. Pro žadatele je ve výzvě připraveno 700 milionů korun. Cílem výzvy je podpora škol v zavádění hodnocení, které poskytne informace o učení žáků využitelné k úpravám ve výuce. Mezi další podporované aktivity patří vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky odborného cizího jazyka. Výzva se zaměřuje také na propojování formálního a neformálního vzdělávání a podporu v oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu.

Maturitní slohy: Madaléna – osobně pojatá úvaha otevřená příběhem. Podle centrálních hodnotitelů na 3-. (Seriál představuje vybrané práce studentů, kteří se odvolali.)

sobota 24. června 2017 · 4 komentářů

Po pěti letech od prvního centrálního hodnocení maturitních slohů se opět diskutuje o jejich hodnocení. Devět útvarů, které se objevily v deseti zadáních ZDE, je hodnoceno v šesti kritériích podle hodnoticí tabulky (ke stažení ZDE). Systém je kritizován především pro svou neprůhlednost – student dostane tabulku s hodnocením, ale nedozví se, jaké chyby udělal. Dalším problémem bylo řízené dávkování výsledků, kvůli němuž měli maturanti z posledního týdne na odvolání jen sedm dní. Přesto se proti centrálnímu hodnocení slohů odvolalo téměř tisíc studentů, a jistě to nebyli jen propadlíci. Práce Very vyvolala vlnu reakcí. Nyní představíme Madalénu.

MŠMT rozdělilo sportovním svazům první část dotace

· 1 komentářů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo první část dotací sportovním svazům. V kritické situaci českého sportu byly dotace připraveny, vyhlášeny, vyhodnoceny a schváleny v mimořádně zrychlených termínech. Pro svazy bylo připraveno 1,3 miliardy korun. Druhou výzvu vyhlásíilo MŠMT včera.

OSN loni zaznamenala rekordní počet uprchlíků, polovina z nich jsou děti

· 14 komentářů

Počet uprchlíků ve světě dosáhl v loňském roce rekordních 65,6 milionu lidí. Je to o 300 000 víc než v roce 2015. Oznámil to Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky s tím, že do počtu jsou zahrnuti lidé, kteří nuceně opustili svou vlast, i vnitřně vysídlení obyvatelé. Takřka každý pátý běženec je ze Sýrie. Polovinu tvoří děti a mladiství.

Co přináší čtvrtý newsletter projektu SRP?

· 3 komentářů

V pořadí už čtvrtý newsletter projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), vyšel v těchto dnech. Nanabízí mimo jiné článek o startu klíčové aktivity Individuální pomoc. Jeho autorka Vladimíra Chaloupková v něm mimo jiné popsala činnosti, jejichž cílem je nastavit a ověřit model komplexní vzdělávací, poradenské a metodické pomoci v rámci uvedené aktivity. Ta umožní vedení škol získat užitečné kompetence v oblasti strategického řízení a plánování.

Petici proti kariérnímu řádu podepsalo více něž 20 000 učitelů z tisícovky škol

pátek 23. června 2017 · 2 komentářů

Petici proti kariérnímu řádu adresovanou poslancům podepsalo během týdne od zveřejnění více než 20 000 učitelů i ředitelů z tisícovky škol. Petici, kterou podepíše alespoň 10 000 občanů, musí projednat petiční výbor Poslanecké sněmovny.

Dnešní maturitě se musím smát, tyhle věci za nás uměli čtyřkaři, říká vědec Kamil Wichterle

· 6 komentářů

„Řekl bych, že dobrých (studentů) je pořád stejně, akorát těch špatných je víc. Školy jsou placeny od kusu, takže berou pomalu každého, kterého setřepou ze stromu, to je teď nějaká móda,“ říká v rozhovoru pro server Aktuálně.cz Kamil Wichterle, profesor chemického inženýrství, autor 25 patetntů, syn vynálezce Otty Wichterleho.

Hlavně příliš nemyslet. Originalita se u maturity necení, zjišťují studenti, kteří psali slohové práce z češtiny

· 0 komentářů

Letos se o tom, jak velkou šanci uspět u maturitní písemky studenti měli, rozhodovalo právě při výběru tématu ještě více než vloni. Z těch, kdo se rozhodli psát referát, uspěl každý pátý. Z těch, kdo psali novinovou zprávu, musí k reparátu jeden ze sta. Přesto Cermat tvrdí, že zadání slohů (letos jich bylo deset) jsou srovnatelně obtížná. „Zkušenosti potvrzují, že průměrné úspěšnosti mezi jednotlivými zadáními se příliš neliší, maximální rozdíl v průměrném bodovém hodnocení je pouhých pět a půl bodu,“ říká tiskový mluvčí Cermatu Jan Pohanka. Reportáž přináší MF DNES.

Karel Lippmann: Reakce na výzvu pana Kostečky (Pokračování polemiky o maturitě z češtiny)

· 24 komentářů

Pro některé diskutující je typická taktika opakovaného kladení otázek, na které již bylo odpovězeno. Snaží se tak oponenta unavit a vytvářejí dojem, že se z odpovědí vykrucuje. Pan Kostečka (22. června, 2:25) mě vyvolal k tabuli, netroufnu si tedy odmítnout, i když jsem se nenaučil jím určené učivo, stoprocentně objektivní, tudíž nevyvratitelné. Přesto …

Oldřich Botlík: Zákulisí státní maturity, díl 1: Letošní maturitní data dokazují, že Cermat připravil příliš náročný test z češtiny a manipuloval počtem propadlých.

· 0 komentářů

Cermat letos připravil příliš náročný test z češtiny. Podle zveřejněných anonymizovaných zdrojových dat mělo propadnout dvakrát více maturantů než loni, ačkoli se nezměnil jejich počet ani „kvalita“. Přesněji: propadnout měl každý šestý žák, tedy 10 275 maturantů. Existuje transparentní a za daných okolností jakž takž spravedlivý postup, jímž Cermat mohl mírně vylepšit výsledek každého žáka, aby zohlednil vysokou náročnost testu a dodržel zadání ministerské zadání. Avšak i poté by propadlo 8 385 maturantů. Cermat postup nepoužil, ale zcela nestandardně změnil pravidla bodování pěti úloh, aniž o tom uvědomil nadřízený orgán.

Škola v muzeu nebo v ZOO: Nové projekty zachraňují státní školy v USA

· 2 komentářů

Projekt založený na místně zakotveném učení (place-based learning) v Muzejní škole v Grand Rapids pro žáky druhého stupně a výhledově i pro středoškoláky, vyhrál americkou cenu a grant ve výši 10 milionů dolarů za změnu zavedených představ o školách. Šestý a sedmý ročník o 120 žácích je skutečně umístěn přímo v městském muzeu se stálými i rotujícími výstavami a každý další rok má přibýt další nejmladší ročník, dokud v roce 2022 nebude naplněn celý cyklus od šestého do dvanáctého ročníku. Na projekt upozorňuje server scio.cz.

Ve státní škole funguje alternativní třída. „Je škoda ochuzovat se o různé přístupy,” tvrdí ředitel

· 4 komentářů

Čeští rodiče pro své děti stále častěji chtějí moderní vzdělávání. A to i kvůli tomu, že české děti škola zkrátka nebaví. Skupina pražských rodičů tak dostala nápad: založila vlastní alternativní třídu přímo ve státní škole. Najít ochotného ředitele nebylo snadné, ale nakonec se to povedlo v ZŠ Stross v pražských Holešovicích. Reportáž přináší Český rozhlas.

Vzdělávací kurzy NÚV pro podzim 2017: Kurzy pro asistenta pedagoga, z oblasti diagnostiky nebo rizikového chování dětí.

· 0 komentářů

Kurzy, workshopy, přednášky a semináře jsou určeny pro pedagogy a pracovníky školských zařízení. Na období září až prosinec 2017 je vypsáno 63 programů a zájemci se mohou hlásit už nyní.

David Greger: Klasický nešvar českého školství – zavádíme reformy, aníž bychom měli vše připraveno předem

čtvrtek 22. června 2017 · 4 komentářů

„České školství je prioritou politiků pouze rétoricky a není dostatečně podpořeno finančně. Když se podíváme na to, kolik investujeme do školství, tak se to prostě někde projevit musí a v ohledu k tomu, jak málo do školství investujeme, tak pořád ty výsledky jsou ještě překvapivě stále v průměru a neklesají více," říká ředitel Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání David Greger v rozhovoru pro Českou televizi.

Tomáš Feřtek: Úkoly pro Štecha: peníze a noví učitelé

· 4 komentářů

„Stanislav Štech má před sebou (ve funkci ministra školství) pouze čtyři měsíce. Je tedy jasné, že si musí stanovit priority velmi přesně a přísně. Tou, o níž není pochyb, je rozpočet. Tady hrozí vážná kolize. Stát zvýšil platy učitelů o osm procent, ale pokud se máme dostat v dohledné době na těch tak často slibovaných 130 procent průměrného platu, je třeba přinejmenším v tomto tempu pokračovat i v příštích letech. To ale ministerstvo financí odmítá. ,“ píše Tomáš Feřtek v komentáři pro Hospodářské noviny.

Oldřich Botlík: Zákulisí státní maturity: Co by měl vědět nový ministr školství

· 26 komentářů

Včera byl jmenován nový ministr školství. Profesor Stanislav Štech je vysokoškolský pedagog, který se kromě pedagogické psychologie dlouhodobě zajímá o školství jako systém. Byl také nejspíš faktickým tvůrcem vzdělávací politiky své předchůdkyně. Lze tedy předpokládat, že rozumí věcným argumentům týkajícím se plošných zkoušek (tj. jednotných přijímacích testů a státní maturity), jejich širším souvislostem a také významu diskuse o těchto prvcích v českém školství.

Dana Emingerová: Slavným spisovatelem po osmdesátce: Legendární češtinář Hoznauer vydal další knihu

· 0 komentářů

Miloš Hoznauer, který se v pětaosmdesáti letech proslavil jedinečnou humornou knihou Stařec na čekané s nadhledem popisující úskalí podzimu života, napsal novou knížku s názvem Lodní kufr. Legendární češtinář, který naučil milovat literaturu několik generací pražských studentů, vydal v 88 letech autobiografickou knížku Lodní kufr. Hoznauerův lodní kufr totiž celý život symbolizuje jeho touhu stát se spisovatelem, neboť do něj ukládal své texty. Na sklonku života svůj kufr otevřel a vytáhl z něj poklady vzácných vzpomínek.

Ministr školství Stanislav Štech převzal úřad a představil svoje priority: Rozpočet, kariérní řád a pořádek v dotacích

středa 21. června 2017 · 0 komentářů

Nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy Stanislava Štecha dnes v budově MŠMT uvedl do funkce předseda vlády Bohuslav Sobotka. Po uvedení do úřadu představil nový ministr před novináři své priority. Patří mezi ně prosazení kariérního řádu učitelů v Parlamentu, navýšení rozpočtu pro vysoké školy a transparentní rozdělení a vyplacení dotací na sport.

Ministryně školství Valachová skončila, Zeman jmenoval Štecha

· 0 komentářů

Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jmenoval novým ministrem školství dosavadního náměstka Stanislava Štecha (za ČSSD). Ve funkci vystřídal Kateřinu Valachovou (ČSSD), která se v květnu rozhodla rezignovat kvůli podezření ze zneužití sportovních dotací na ministerstvu. Její demisi přijal Zeman v pondělí. Skončilo tak šest týdnů nejistoty, kdo ministerstvo školství dál povede. Informuje ČTK.

Oldřich Botlík: Díky, neznámá VERO!

· 67 komentářů

Důkaz nepoužitelnosti souboru šesti hodnoticích kritérií pro hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury, který samovolně probíhal na České škole, byl dnes úspěšně dokončen příspěvkem Jiřího Kostečky (viz níže).

EDUin: Současný návrh kariérního řádu nezaručuje zvýšení úrovně učitelů. Návrh je třeba významně přepracovat

· 4 komentářů

Sněmovna má znovu hlasovat o novele zákona o pedagogických pracovnících (z. č. 563/2004 Sb.), a to 28. 6. Senát novelu vrátil do sněmovny s úpravami a návrhy na doplnění a dal tím najevo, že v této podobě nevyhovuje představám senátní většiny. Velmi rozporuplné reakce vyvolává předložený návrh i u učitelů a odborné veřejnosti. Nepanuje shoda na tom, že takto legislativně uchopená snaha profesně podpořit učitele povede k představám o jeho pozitivních dopadech. Z odborných diskusí vyplývá, že by bylo třeba návrh významně přepracovat, dílčí úpravy nestačí.

Žáci vyučovaní podle Hejného metody byli v jednotných přijímačkách na střední školy výrazně lepší než průměr

· 33 komentářů

„Žáci, kteří prošli na druhém stupni základní školy Hejného metodou výuky matematiky, dosáhli v porovnání s celostátním průměrem u nejúspěšnějšího termínu v jednotných testech CERMAT v matematice o 12 procentních bodů lepšího výsledku. Povinné přijímací zkoušky na střední školy v dubnu a květnu 2017 nabídly první oficiální příležitost ke srovnání matematických dovedností běžné populace s dětmi, jež byly dlouhodobě a systematicky vzdělávány v souladu s principy radostného a hravého rozvíjení logických schopností,“ uvádí ve své zprávě společnost H-Mat, která podporuje šíření Hejného metody na školách.

Martin Fendrych: Učitele platíme nejhůř z bohatých zemí světa. Valachová i ti před ní totálně selhali

· 5 komentářů

„Česko podle OECD patří na poslední místo z deseti zemí, jež platí kantory nejhůře! Zarážející, varovné, mnohé o nás vypovídající. V Česku podle organizace dostávají nejlepší, nejzkušenější učitelé základních a středních škol (platy se mezi těmi dvěma vzdělávacími stupni příliš neliší) jen 20 tisíc dolarů ročně (okolo 467 tisíc korun), což je méně, než berou v Maďarsku, Polsku, Turecku, Řecku nebo Chile,“ píše Martin Fendrych v komentáři pro server Aktuálně.cz.

Ondřej Hausenblas: Maturitní písemky bez konsensu? V čem je hlavní slabina centrálního vyhodnocování maturitních písemek?

· 6 komentářů

„Existuje v učitelském i širším školském terénu a ovšem i ve veřejnosti kolem školy konsensus o tom, koho vlastně chceme společně – v tomto národě – považovat za vzdělaného maturanta? Asi bychom měli mít jasno v tom, zda to je nebo není dohodnuté. Vidím, že dosavadní diskuse to pořád míjejí,“ píše Ondřej Hausenblas ve svém blogu na EDUin.cz, v němž se vrací také k diskusi o maturitní práci studentky Very na České škole.

Rodiče si na školy stěžují stále častěji, nejvíce na komunikaci a šikanu

· 11 komentářů

Počet stížností, které poslali rodiče České školní inspekci, se během tří let zdvojnásobil. Uvádí to výroční zpráva této instituce za minulý školní rok. Nejčastěji si rodiče stěžují na špatnou komunikaci se školou. „Uvádějí například, že učitelé nepředávají úplné informace o výsledcích žáků, nereagují na žádosti o schůzku s rodiči nebo že nejednají partnersky, ale z pozice síly,“ upřesňuje náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. Reportáž přináší MF DNES.

Prezident Zeman přijal Stanislava Štecha, mluvili především o kariérním řádu a rozpočtu

úterý 20. června 2017 · 0 komentářů

Prezident Miloš Zeman mluvil dnes odpoledne s nastupujícím ministrem školství Stanislavem Štechem hlavně o kariérním řádu učitelů a o návrhu rozpočtu pro školy na příští rok. Zeman jmenuje Štecha do ministerské funkce ve středu. Štech nahradí Kateřinu Valachovou, která podala demisi v souvislosti s podezřeními ze zneužití dotací na sport. Informuje ČTK.

Umělecký šéf činohry Moravského divadla Olomouc Roman Vencl: Vyjádření k maturitní slohové práci studentky Very

· 64 komentářů

Paní učitelkou Lenkou Dohnalovou jsem byl požádán o vyjádření se k výše uvedené maturitní slohové práci, která byla centrálními hodnotiteli ohodnocena trojkou. Aby nezávislí čtenáři pochopili, proč jsem byl osloven právě já, dovoluji si připojit své stručné CV mapující výhradně mou literární činnost:

Radka Kvačková: Špatné známky nic neřeší. Trestat děti za to, že neumějí, není k ničemu, míní někteří odborníci a nabízejí jiné recepty

· 41 komentářů

"Přibývá lidí, kteří tuší, že špatné známky vlastně nic neřeší, a přemýšlejí, jak se jim vyhnout. Co dělat, abychom žáky na vzdělávací cestě neztráceli a nenechávali je napospas jejich pocitu selhání, znechucení, nezájmu nebo i méněcennosti. Návody existují," píše Radka Kvačková v Lidových novinách.

Mikuláš Bek: Rektorům došla trpělivost. Pokud vláda školám nepřidá, zakročíme

· 0 komentářů

Po čtyřech letech nesplněných vládních slibů o tom, že vysoké školy dostanou víc peněz, se rektoři rozhodli konat. „Pokud nedojde k nápravě, tak lze těžko očekávat, že semestr začne v obvyklou dobu,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz místopředseda České konference rektorů a rektor brněnské Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Řada akademiků má podle něj nižší plat než učitelé základních a středních škol.

"Mějme odvahu přijmout kariérní řád," řekla Kateřina Valachová na poslední tiskové konferenci. Prezident přijal její demisi

pondělí 19. června 2017 · 8 komentářů

Ministryně Kateřina Valachová právě na tiskové konferenci oznámila, že prezident přijal její demisi a novým ministrem školství jmenuje Stanislava Štecha.

Seriál co bychom měli vědět o maturitě: Jak by mohlo a mělo vypadat optimální zveřejňování maturitních dat a výsledků.

· 1 komentářů

Ministerstvo školství slíbilo, že letos začne rutinně zveřejňovat anonymizovaná data ze státních maturit. Pro data z jarního kola počítá s termínem 31. července, z podzimního pak s 1. listopadem. Ač jde nesporně o správný záměr a pozitivní krok ve veřejné kontrole státních maturit, některé údaje mají letos naopak zpoždění. Proto EDUin klade ministerstvu školství další otázku, která souvisí se státními maturitami.

Zemřel sociolog, bývalý poslanec a expert na školství Petr Matějů

· 0 komentářů

Ve věku 66 let zemřel v pátek sociolog Petr Matějů. ČTK to dnes sdělila Simona Weidnerová z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA), který Matějů zakládal a ve kterém působil. V minulosti byl Matějů poslancem za Unii svobody-DEU a zastupoval také Česko ve výboru pro vzdělávací politiku OECD.

Do školy dvakrát za rok. Stovky dětí se učí doma

· 3 komentářů

Dětí, které se vzdělávají doma, je v tomto školním roce už 2067, letos jich přibyly čtyři stovky. Už zdaleka neplatí, že se pro domácí výuku rozhodují hlavně rodiny, které si zvolily alternativní životní styl. K prudkému zvýšení počtu dětí, které se vzdělávají individuálně doma, určitě přispělo, že od právě končícího školního roku je tato forma povolena i na druhém stupni základní školy. Doposud probíhala jen v rámci pokusného ověřování. Nové příležitosti okamžitě využilo 449 dětí šestých až devátých tříd. Reportáž přinášejí Lidové noviny.

Zakladatelé alternativních školských konceptů v Česku

· 1 komentářů

V rámci reportáže o slovenské alternativní LEAF Academy přinášejí Hospodářské noviny i stručnou informaci o „zakladatelích alternativních konceptů v Česku.

Elita mimo systém. Miliardář Ivan Chrenko spolu s dalšími podnikateli financoval vznik akademie pro budoucí lídry

· 3 komentářů

Akademie se netají tím, že se chce postarat o výchovu elit. Podobně jako českým projektům prošlapali cestu Martin Roman a Petr Kellner, jsou i za LEAF Academy bohatí Slováci. Její vznik financovalo asi deset donátorů, z nichž většina si přeje zůstat v anonymitě. V jejich čele stojí jeden z nejbohatších Slováků, Ivan Chrenko. Tvůrci vzdělávacího konceptu a dalších aktivit kolem akademie jsou lidé, kteří dříve pracovali pro velké firmy, včetně poradenské McKinsey, i státní správu. Reportáž přinášejí Hospodářské noviny.

Prezident přijme odstupující ministryni školství. Pokud bude Valachová trvat na demisi, jmenuje Štecha

· 0 komentářů

Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě přijme odstupující ministryni školství Kateřinu Valachovou. Na začátku května se rozhodla rezignovat kvůli kauze možného zneužití sportovních dotací, v níž figuruje její náměstkyně Simona Kratochvílová. Zeman dal Valachové čas, aby si odchod promyslela. Pokud mu sdělí, že na rezignaci trvá, její demisi přijme. Průtahy v odvolání kritizuje premiér Bohuslav Sobotka, označil je za neodůvodněné a nesprávné. Informuje ČTK.

Učit přestal kvůli nízkému platu. Teď ale bojuje proti kariérnímu řádu, který slibuje učitelům přidat

· 12 komentářů

Když se letos na jaře začal řešit případný vznik Pedagogické komory, zapojil se Radek Sárközi do diskuse, vytvořil webovou stránku a facebookovou skupinu. Ta už má tři a půl tisíce diskutujících. Vzápětí přišel mnohem větší úspěch. Pod hlavičkou vznikající Pedagogické komory se pustil do kritiky kariérního řádu pro učitele, který před třemi týdny projednával Senát. Informují Hospodářské noviny.

Pětadvacetiletá Vietnamka z Mostu uspěla v OSN. Mladí Češi jsou frustrovaní a mají strach, varuje

neděle 18. června 2017 · 3 komentářů

Vyrostla v Mostě, ale učit se na gymnáziu třikrát dokola ty samé věci už ji nebavilo, tak odjela studovat do Ameriky. V pětadvaceti letech se Zuzaně Vuové podařilo uspět v náročném výběrovém řízení a stát se českou mládežnickou delegátkou v OSN. V rekordně krátkém čase také získala práci v OSN, stará se o sociální záležitosti v Libanonu. V Česku jezdila po školách a snažila se, aby se studenti více zapojili do veřejného dění. "Mladí lidé jsou částečně frustrovaní. Nejvíce se bojí, že po absolvování školy neseženou práci. Nelíbí se jim, že nikdo nebere vážně jejich názory," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Marie Čechová: Život s češtinou

· 0 komentářů

„Marie Čechová zasvětila svůj profesní život nejen studiu českého jazyka a jeho fungování v komunikaci, ale stejnou měrou se věnovala rovněž otázkám vyučování češtiny na 2. stupni základní školy a na školách středních (nejdříve na gymnáziu a v posledních letech i na středních školách odborných) a také vysokých. Je spoluautorkou několika řad učebnic a metodických příruček, mluvnic a cvičebnic pro žáky základních a středních škol, dále mluvnic, stylistik a didaktik češtiny a slohu pro studenty bohemistiky, je autorkou desítek odborných článků (zejména v časopisech Český jazyk a literatura a Naše řeč), v nichž se zabývá nejen jevy mluvnickými, slohovými a frazeologickými, otázkami jazykové kultury a spisovnosti, ale také problémy lingvodidaktickými a didaktickokoncepčními,“ napsal o Marii Čechové časopis Naše řeč. V nakladatelství Academia vychází Marii Čechové nová kniha – Život s češtinou.

Malé obce se školami získají dotace na tělocvičny a hřiště. Do přípravy projektu se ale musí zapojit i děti

· 0 komentářů

Malé obce do 3000 obyvatel, které mají školu, mohou získat dotaci na tělocvičnu nebo sportovní hřiště. Žádosti mohou podávat na ministerstvo pro místní rozvoj. Podmínkou je, že nové sportoviště musí škola využívat pro hodiny tělesné výchovy. Pokud bude k dispozici i ostatním lidem, musí být zdarma. Informuje Český rozhlas.

Tajný sociální život studentů

· 3 komentářů

Harvard nedávno zrušil přijetí deseti studentů kvůli zjištění, že na sociálních sítích sdílí obsah posměšný vůči menšinám, zneužívání dětí, sexuálnímu násilí nebo holocaustu. Zpravodajský server The New York Times se proto zamýšlí nad „tajným“ sociálním životem mladých a jeho dopadu na jejich skutečné životy. Informuje server scio.cz.

Učit laskavost se vyplácí

sobota 17. června 2017 · 3 komentářů

Ohleduplnost k ostatním nevylučuje schopnost postavit se za svůj názor i proti oponentům. Bojovníci za svou pravdu mohou díky laskavému náhledu na protivníky vidět své snahy v sociálním kontextu. Být laskavý a ohleduplný, dbát na ostatní a chovat se k nim mile jsou vlastnosti, které by se podle psychologů měly učit a pěstovat na školách. Výzkumy o „učení laskavosti na školách“ připomíná server scio.cz.

Ivan Pilný: Vůči požadavkům ministerstva školství na navýšení rozpočtu jsem skeptický

· 15 komentářů

„Pozoruhodné je, že nejvíce neobsazených míst mají ta ministerstva, která dnes nejvíce křičí, že chtějí na příští rok z rozpočtu více peněz. Resort obrany má 1520 volných míst, resort vnitra 2719 míst, a resort školství dokonce 3045 míst,“ píše ministr financí Ivan Pilný v komentáři pro deník Právo o vyjednávání o podobě rozpočtu.

Školy odhalují talenty. Mnohem víc jich ale zůstává skryto

· 0 komentářů

V poslední době přibývá v českých školách žáků, u kterých bylo zjištěno nadání pro různé předměty. Školy talentované děti dosud přehlížely, ale nyní jim stát zaručuje podporu. Například nákupem speciálních pomůcek a učebnic. Nicméně podle znalců je dětí s ověřeným nadáním stále málo. Reportáž přináší deník Právo.

Šéf Cermatu: Nevidím důvod k rezignaci, testy byly srovnatelné, tvorba otázek je až sisyfovský úkol

pátek 16. června 2017 · 43 komentářů

Státní maturita probíhá sedm let, sedm let se neustále bojuje o smysl maturitní zkoušky, bojuje se o to, jestli ověřujeme to správné, nejsme příliš měkcí či naopak příliš tvrdí, říká šéf Cermatu Jiří Zíka v rozhovoru pro DVTV.

Češtinářka Jitka Ferencová: Co mi vadí na centrálním hodnocení slohů

· 28 komentářů

S našimi studenty jsme podávali několik odvolání proti výsledkům slohů, protože ač se Cermat snaží kritéria hodnocení objektivizovat co nejvíce, stejně zůstávají subjektivní. Logicky. Hranice mezi hodnocením splnil výborně – v zásadě splnil – pouze splnil je nejasná. Nejobtížnější je to určit v kategorii dodržení tématu a slohového útvaru. Tam vidíme nejčastěji hodnocení, s nímž nesouhlasíme. Určité pochybnosti máme i u slovní zásoby a také u soudržnosti a kompozice textu. Právě kvůli takovým nejasnostem studenti ztrácí body, mnohým vyšlo dobré hodnocení a v součtu jim tak ušla jednička z češtiny. Zbytečně.

Kašlu na školu: V životopise se jim to nehemží tituly, zato už nasbírali zkušenosti, které by v posluchárnách získali jen těžko.

· 13 komentářů

Ještě mu nebylo ani třicet let, a Tomáš Čupr už byl milionářem. Díla malířky Julie Chocholy visí v galeriích v New Yorku a Londýně. Jindřich Fialka vybudoval designérské studio, aniž studoval design, a Ondřej Kania i bez vysokoškolského vzdělání zakládá vlastní školy. Ve chvíli, kdy absolventi univerzit obdrží titul a pomalu se začínají rozkoukávat v reálném světě, oni už na kariérním žebříčku stihli vystoupat pěkně vysoko. V životopise se jim to nehemží tituly jako Bc. a Mgr., či dokonce PhD. a JUDr., zato už nasbírali zkušenosti, které by v posluchárnách jakkoli prestižních univerzit získali jen těžko. Každého k úspěchu vedla jiná cesta, něco však mají společné: pevnou vůli, víru v sebe a to, že nejvíce je nenaučila škola, ale život sám. Reportáž přinášejí Lidové noviny.

Vojáci do škol? Rodiče jsou proti. Diskuse o branné výchově v českých školách pokračují

· 3 komentářů

Hrozba povodní, dopravní nehody, ale i teroristického útoku. Význam branné výchovy v českých školách je diskutován čím dál více. Kdo má ale děti připravit na řešení mimořádných událostí, není stále jasné. Reportáž přinášejí Lidové noviny.

Ondřej Neumajer: Jak vykouknout z informační bubliny

· 2 komentářů

Víte o tom, že každý uživatel dostane na stejnou otázku od vyhledávače Google jinou odpověď? Tušíte, jak to souvisí s efektem označovaným jako konfirmační zkreslení? Jak se bráníte uzavření se do informační bubliny, která vás izoluje od názorů, se kterými se neztotožňujete?

UNICEF: ČR je ve srovnání kvality života dětí mezi 41 zeměmi 20.

· 0 komentářů

Česko skončilo mezi 41 vyspělými zeměmi EU a OECD v porovnání kvality života dětí a podmínek pro jejich úspěšnou budoucnost v polovině žebříčku. Obsadilo dvacátou příčku. Studii, která se zaměřila na kvalitu vzdělávání, zdraví či chudobu, dnes zveřejnil Dětský fond OSN UNICEF. ČTK o tom informoval mluvčí české pobočky fondu Miroslav Ledvinka.

Výstava studentských prací v NICM

· 0 komentářů

Klauzurní práce studentů Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 jsou do 22. června k vidění v Národním informačním centru mládeže. Práce se zabývají tématy Odcizení a Cirkus.

Králem mladých chemiků se stal Vojtěch Kříž ze ZŠ a MŠ Písek.

· 0 komentářů

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice hostila žákovské mistrovství republiky v chemii. Celostátní finále největší chemické soutěže přivítalo 39 nejúspěšnějších žáků, kteří postoupili z regionálních kol. „V regionálních kolech soutěžilo téměř 14 000 žáků osmých a devátých tříd, což je o dva tisíce více než loni. Stále rostoucí zájem mladé generace o chemii nás velmi těší,“ uvedl děkan pořádající fakulty Petr Kalenda. „Dnešní finalisté jsou vysoce nadaní a talentovaní jedinci, kteří mají všechny předpoklady k tomu, aby se stali našimi posluchači. Věřím, že po maturitě se k nám mnozí vrátí, aby u nás pokračovali ve studiu. Stejně jako řada finalistů předešlých ročníků soutěže,“ dodal profesor Kalenda.

Kvůli hodnocení maturitního slohu se odvolalo přes tisíc maturantů. Zatím jich uspělo jen 6%

čtvrtek 15. června 2017 · 0 komentářů

Po letošním maturitním klání odeslali maturanti rekordní množství žádostí o přezkoumání testů. Nejvíce kvůli českému a anglickému jazyku. U didaktických testů z mateřského jazyka jich bylo oproti loňskému roku o 457 více, u anglického o 115 více. Celkem odeslali studenti vloni 2568 žádostí, letos 4008. Nejhorší je ale situace u písemných prací z českého jazyka. Loni se odvolalo 188 maturantů, letos dokonce 1062. Informují Lidové noviny.

Jiří Nantl: Není žádnou urážkou učitelstva přiznat si, že při počtu učitelů je logicky vyloučeno, aby úplně všichni byli dobří

· 15 komentářů

"Jistě, učitelé mají být dobře zaplaceni. Na tom se všichni shodneme, už jsou pod průměrem vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v naší zemí. Jenže zájem zajistit učitelům důstojné odměňování lze brát jako seriózní jen tehdy, pokud je spojen s upřímnou úvahou o proveditelnosti. Učitelů je docela hodně. V Česku máme asi 150 tisíc učitelů a jen o něco málo menší počet tzv. nepedagogických pracovníků ve školství. Hovoříme tedy o systému odměňování zhruba čtvrt milionu veřejných zaměstnanců. Jediným schůdným řešením tedy je dobře zaplatit dobré učitele," píše v komentář pro Lidové noviny bývalý náměstek ministra školství Jiří Nantl.

Vedení ministerstva zatím nijak nereagovalo na debatu o přípustnosti manipulace s bodováním úloh v maturitních testech.

středa 14. června 2017 · 1 komentářů

V letošním maturitním testu z češtiny Cermat změnil bodování pěti úloh. Výrazně tak zvýšil šanci maturantů získat v těchto úlohách body a zlepšit si celkové skóre. Znemožnil ale tímto krokem meziroční srovnatelnost testů. Byť se okolo tohoto problému už druhý týden vede mediální debata, ministerstvo školství se k němu nevyjádřilo. Proto EDUin adresuje ministerstvu další dvě otázky zkoumající průběh letošní státní maturity.

Petice proti kariérnímu řádu učitelů

· 11 komentářů

„Novela zákona o pedagogických pracovnících se nyní vrací do Poslanecké sněmovny, kde se bude hlasovat o jejím schválení v původní poslanecké verzi (je zapotřebí 101 hlasů), nebo schválení ve verzi s pozměňovacími návrhy senátorů (je zapotřebí prostá většina hlasů přítomných poslanců), nebo úplném zamítnutí. Protože usilujeme o úplné zamítnutí novely, připravil petiční výbor složený z učitelů a ředitelů různých druhů i stupňů škol petici. Aby se peticí museli poslanci a další státní orgány zabývat, potřebujeme minimálně 10.000 vlastnoručních podpisů učitelů. Doručit je musíme poslancům nejpozději do pátku 23. června 2017, následující týden totiž bude Poslanecká sněmovna o novele hlasovat,“ píšou organizátoři petice z Iniciativy Pedagogická komora.

Děti podceňují rizika internetu, intimní fotografie jich sdílí čím dál víc. 60% dětí nemá nijak omezený čas strávený u počítače

· 5 komentářů

Šedesát procent dětí ve věku od sedmi až 17 let nemá nijak omezený čas strávený u počítače. Každé šesté dítě sdílí své intimní fotografie či videa na internetu, což je o polovinu víc než před pěti lety. Ukázaly to výsledky průzkumu mezi téměř pěti tisíci dětmi, který provedlo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci spolu se společností O2. Informuje server Aktuálně.cz.

Kateřina Valachová: Školní pomůcky by měly být bezplatné

· 7 komentářů

„Obracejí se na mě rodiče a stěžují si na to, že pokud je bezplatná školní docházka, tak proč mají za dvě tři děti hradit pomůcky, které by měly být bezplatné. Myslím si, že mají plnou pravdu. Pokud to jsou pomůcky, které skutečně dítě potřebuje v rámci školní docházky, tak mají být zdarma. To jako právník dokážu posoudit,“ řekla Právu odstupující ministryně školství Kateřina Valachová.

Prezident Zeman: Domácí vzdělávání je blbost. Je to výstřelek podobně jako inkluze, ženské kvóty nebo domácí porody

· 4 komentářů

Domácí vzdělávání je pouze módní trend, řekl včera prezident Miloš Zeman. Nepovažuje ho za správné. Podle něj rodiče nemohou mít dostatek vědomostí na to, aby dokázali dítě připravit jako učitelé ve škole. Zeman domácí vzdělávání přirovnal k domácím porodům, které jsou podle něj rovněž jen módním trendem. Prezident to řekl během své návštěvy Jihočeského kraje. Informuje ČTK.

Zítra uplyne třicet let od zahájení programu Erasmus pro výjezdy studentů. Do ciziny zamířilo přes devět milionů Evropanů.

· 0 komentářů

Jiný pohled na svět, přátelé v cizích zemích i přínos pro odborné studium–to bývají nejčastěji zmiňovaná pozitiva unijního projektu, který začal 15. června 1987. Tehdy se na něm podílelo jen jedenáct zemí a v prvním ročníku vyjelo pouze 3244 studentů. Za tři celé dekády toto číslo vyskočilo na více než devět milionů osob, ovšem nejen vysokoškoláků (kteří převažují), ale též učitelů či zájemců o odborné vzdělávání v jiné zemi Evropské unie. Informují Lidové noviny.

Slováci už kojenecké ústavy zrušili. Česko se jich nevzdává

· 1 komentářů

Do českých kojeneckých ústavů bylo v roce 2015 přijato 1666 dětí. A do slovenských? Nula. Důvod je prostý – Slováci žádné kojenecké ústavy nemají. Před jedenácti lety zakotvili do zákona, že opuštěné děti mladší tří let do ústavů nepatří. Dnes je tato hranice posunuta na šest let a má se dále zvedat. Informují Hospodářské noviny.

Rozvíjíme matematické nadání žáků - náměty pro 1. stupeň ZŠ

· 1 komentářů

Nová publikace Národního ústavu pro vzdělávání pomáhá učitelům v práci s nadanými žáky. Zabývá se tím, jak nadaného ve třídě identifikovat, jak jej vést a zadávat mu úkoly ať už v rámci standardního učiva nebo nad rámec RVP. Publikace přináší i tipy, jak vybalancovat samostatnou práci žáka, který se vymyká, s jeho zapojení do kolektivu a skupinové práce. Zvláštní důraz je přitom kladen na význam žákovských řešení úloh.

Vyjádření MŠMT k návrhu rozpočtu VŠ pro rok 2018

· 0 komentářů

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vítá usnesení České konference rektorů odmítající současný návrh státního rozpočtu pro rok 2018, protože návrh nezohledňuje její požadavek o zvýšení financování vysokých škol v oblasti běžných výdajů o 4,5 mld. Kč a v investicích o 800 mil. Kč. Tyto prostředky jsou nezbytně nutné pro realizaci změny financování vysokých škol a zlepšení postavení doktorandů. Z tohoto důvodu návrh ministra financí sama odmítla a je rozhodnuta bojovat za původní požadavky MŠMT.

Maturitní slohy: Vera – vypravování s otevřením, gradací i pointou. Podle centrálních hodnotitelů na trojku! (Seriál představuje vybrané práce studentů, kteří se odvolali)

úterý 13. června 2017 · 144 komentářů

Po pěti letech od prvního centrálního hodnocení maturitních slohů se opět diskutuje o jejich hodnocení. Devět útvarů, které se objevily v deseti zadáních ZDE, je hodnoceno v šesti kritériích podle hodnoticí tabulky (ke stažení ZDE). Systém je kritizován především pro svou neprůhlednost – student dostane tabulku s hodnocením, ale nedozví se, jaké chyby udělal. Dalším problémem bylo řízené dávkování výsledků, kvůli němuž měli maturanti z posledního týdne na odvolání jen sedm dní. Přesto se proti centrálnímu hodnocení slohů odvolalo 800 studentů, a jistě to nebyli jen propadlíci. Náš seriál vám chce představit několik takových studentů, respektive jejich prací. Jako první jsme vybrali Veru.

Radka Kvačková: Co s žákem, který syčí a štěká. Peníze, které teď školy dostávají na vzdělávání dětí s problémy, pomáhají, ale zázraky udělat nemohou

· 108 komentářů

„Věnovat v pětadvacetihlavé třídě speciální pozornost ještě dítěti, které je nastavené hodně jinak než ostatní, není vůbec jednoduché. Učitelé se přitom shodují, že například tělesný nebo i smyslový handicap lze s příslušnou materiální a odbornou pomocí zvládat celkem dobře. Pro školu nemusí být největší problém ani mentální postižení projevující se oslabenými kognitivními schopnostmi. Velmi těžko si ale pedagogové poradí s problémy chování,“ píše v Lidových novinách Radka Kvačková v reportáži o tom, co školám přinesla „inkluzivní novela“.

Školská informatika končí, děti se budou učit programovat. Učitelé však nejsou na převratné změny připraveni

· 13 komentářů

Při výuce informatiky se dnes klade důraz hlavně na uživatelské dovednosti. V českých školách děti poznávají hlavně Word a Excel, dozvídají se o součástech počítače a také o softwaru, který na něm běží. Od příštího roku by se ale měly začít učit také základy programování, což je dovednost, která se už od základních škol vyučuje ve vyspělých zemích. Národní ústav pro vzdělávání teď dokončuje nové osnovy pro počítačovou gramotnost, které mají být na současné poměry převratné. Informují Hospodářské noviny.

Učitelé získávají podporu politiků. Platy by jim mohly růst až o 15 procent

· 4 komentářů

První návrh státního rozpočtu na příští rok počítá se zvýšením základních platů učitelů o deset procent. Na růst o dalších pět procent by musela vláda najít dalších pět miliard korun. „Pokud se rozdávalo tak štědře, že všichni úředníci mají dostat přidáno 10 procent, tak s ohledem na mrzké tarify učitelů chci 15 procent pro učitele,“ řekla České televizi ministryně školství Kateřina Valachová.

Finská škola hrou. Místo biflování se žáci učí obstát v dnešním světě

· 8 komentářů

„Myslím, že jsme deset let za vývojem společnosti a pokud nebudeme opatrní, naše školy a univerzity se změní v muzea, kde se učíme stejným způsobem jako před 400 lety,“ říká v reportáži České televize expertka na psychologii vzdělávání Kirsti Lonka.

Názory učitelů na kariérní řád vedení školských odborů zřejmě nezajímají

pondělí 12. června 2017 · 11 komentářů

Vedení školských odborů rozeslalo členům Stanovisko k pozměňovacím návrhům k novele zákona, která má zavést kariérní řád. Michaela Matějková poskytla České škole svoji reakci na způsob, jakým odbory se svými členy komunikují. Nebo spíše nekomunikují.

800 maturantů se odvolalo proti známce ze slohu, nejsou spokojeni s výsledkem centrálního hodnocení

· 19 komentářů

Osm set studentů se letos odvolalo proti výsledkům své slohové práce při státních maturitách. Uvedlo to vedení organizace Cermat, která zkoušky připravuje. Slohy se letos po několika letech znovu hodnotily centrálně. Informuje Český rozhlas.

Marek Švehla: V pasti českých škol. Rozdíly mezi školami se dramaticky zvětšují. A děti na to doplácejí.

· 17 komentářů

"I podle České školní inspekce vykazuje zdejší školství v rámci OECD nadprůměrně velké rozdíly mezi jednotlivými školami a zároveň podprůměrné rozdíly mezi dětmi uvnitř školních tříd. Jinak řečeno, české školy jsou víc než v jiných zemích složené z podobných žáků – buď podobně dobrých, nebo podobně slabých. ´Z našich testování a mezinárodních šetření se potvrzuje, že zdejší vzdělávací systém je nespravedlivý,´ říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. ´Výsledky dětí jsou závislé na faktorech, které dítě nemůže ovlivnit,´“ píše Marek Švehla v reportáži v aktuálním vydání týdeníku Respekt.

Kulatý stůl SKAV A EDUin na téma: Jak připravovat děti ve škole na obranu státu a mimořádné události?

· 2 komentářů

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky: Proč toto téma na školách potřebujeme? Co je jeho cílem? Na jakých principech má takové vzdělávání probíhat? Jak je toto vzdělávání aktuálně na školách zajišťováno? Kdo má toto vzdělávání na školách realizovat? Jakou pro to potřebuje kvalifikaci? Kdo zodpovídá za průběh tohoto vzdělávání v systému?

Martin Mikuláš: Centrální hodnocení slohů je správné. Učitelé na školách mají tendenci přidávat svým studentům body

neděle 11. června 2017 · 3 komentářů

„Cermat má nějaká statistická data, kterým se chce ideálně přiblížit. Pokud zpětně zjistí, že test, přestože byl odzkoušen, byl o něco snazší či obtížnější, mohl by na základě toho upravit klasifikaci. To není z hlediska testování nic neobvyklého. Ale pokud mluvíme například o angličtině, tak tam je hodnocení opravdu velmi mírné,“ říká v rozhovoru pro server Aktuálně.cz odborník na testování a maturity Martin Mikuláš.

Oceněná „matikářka“ a zástupkyně ředitelky: Funguji jako „přenašeč informací“ mezi ředitelnou a sborovnou

· 8 komentářů

„Její hodiny jsou plné nápadů, matematika v osmém a devátém ročníku je pro žáky jedno velké dobrodružství,“ uvádí text nominace Hany Pilařové na cenu Zlatá karabina za mimořádný počin. S „matikářkou“ a zástupkyní ředitelky malé základní školy přináší rozhovor aktuální číslo časopisu Řízení školy.

Ondřej Šteffl: Učitelé nejsou a nebudou

· 1 komentářů

V roce 2019 bude chybět kolem 15 000 kvalifikovaných učitelů. Tedy více než 10 %. To je jasné. A nikdo to neřeší. Stejně jako před pár lety bylo jasné, že bude třeba víc míst v mateřských školkách. A nikdo to neřešil. Místo toho ministryně prosazuje celkem zbytečný kariérní řád.

Jak vycvičit nového učitele. Projekt Učitel naživo staví na praxi. Ta na fakultách chybí.

sobota 10. června 2017 · 6 komentářů

„Vadil mi nedostatek praxe. Představa, že si mám po pár dnech zkušeností stoupnout před třídu a učit, mě děsila,“ vysvětluje Eva, studentka pražské pedagogické fakulty. Není jediná, která to tak vidí. Dostat více hodin praxe do studijních programů na pedagogických fakultách se ale nedaří. I z finančních důvodů. Posadit studenty do posluchárny je levnější a to se na chronicky podfinancovaných pedagogických fakultách počítá. Eva se zapojila do projektu Učitel naživo. V podmínkách výchovy učitelů v Česku je to unikátní záležitost. Intenzivní roční program je naplánovaný tak, že zabere dva a půl dne v týdnu, podíl praxe a teorie je půl na půl. Reportáž přináší MF DNES.

David Greger: Česká školní inspekce připraví nové nástroje pro monitorování spravedlivosti ve vzdělávání

· 9 komentářů

„Ve srovnání zemí OECD a EU vykazuje ČR dlouhodobě relativně vysokou míru vzdělanostních nerovností. Analýzy dat z mezinárod nerovnost, názoryních výzkumů (PISA, TIMSS, PIRLS apod.) systematicky poukazují na vysoké rozdíly mezi jednotlivými školami v dosažených výsledcích vzdělávání. Rozdíly ve výsledcích škol jsou v mezinárodním srovnání nadprůměrné a navíc se v čase dále zvyšují... Na tom, že vysoká míra vzdělanostních nerovností představuje základní problém českého školství, se shodují zahraniční i domácí analýzy stavu naší vzdělávací soustavy,“ píše David Greger v aktuálním vydání časopisu Řízení školy.

Úleva ředitelům škol

· 1 komentářů

Ředitelé škol by se měli soustředit na vedení a kontrolu výuky, na zlepšování výsledků žáků a celkovou školní kulturu. Často se ale více musí věnovat papírování, disciplíně, údržbě školní budovy, provozu jídelny nebo dopravě. Washingtonský školský úřad zkouší nový přístup – kromě ředitelů školy zaměstnává také tzv. manažery logistiky, kteří by se měli věnovat právě tisícům nepedagogických maličkostí. Na zprávu serveru KQED News upozor|ňuje server scio.cz.

Rektor Masarykovy univerzity: Vztah současné vlády k vysokému školství je nejhorší od roku 1989

· 1 komentářů

Vztah současné vlády k vysokému školství je nejhorší od roku 1989, řekl po jednání České konference rektorů (ČKR) její místopředseda a rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek. Rektoři v pátek premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) v otevřeném dopise vyzvali, aby zajistil dodržení slibů o navýšení financování vysokých škol. Chtějí také jednat s ministrem financí. V případě, že se návrh rozpočtu během léta zásadně nezmění, chtějí rektoři na vládu naléhat ještě důrazněji. Informuje ČTK.

Tomáš Feřtek: Maturity dopadly, jak Cermat rozhodl. A Cermat rozhoduje vždy správně

pátek 9. června 2017 · 12 komentářů

„V letošním testu z češtiny změnil Cermat způsob bodování pěti úloh a díky tomu propadlo mnohem méně maturantů, než kdyby se bodovalo jako loni. Pokud bychom loňské bodování použili na letošní výsledky, nebylo by propadlíků šest tisíc, ale odhadem přes osm tisíc. Tématu se věnoval i tištěný Respekt a na serveru Česká škola se poslední dva týdny vášnivě debatuje, jestli je větší bídák ředitel Cermatu Jiří Zíka, protože hodnocení zmanipuloval, nebo Oldřich Botlík z iniciativy Maturitní data – odtajněno, který na tu manipulaci přišel a vysvětluje, proč je nepřípustná, čímž podle diskutujících snižuje vážnost maturitní zkoušky,“ píše Tomáš Feřtek na serveru Respekt.cz.

Veronika Valíková: (Aktualizace) Tohle není pohádka. To je školství pod vládou Cermatu

· 5 komentářů

Chtěla jsem původně dát do titulku „odvolávající se spisovatelé“, ale vím jen o jednom. Říkejme mu třeba Juanito. Napsal knihu fantasy, která se docela dobře čte. S jazykem rozhodně zacházet umí, DT měl asi na 92%, ústní na 100%, ze všech předmětů kromě ČJL dostal za jedna. Jen z češtiny za dvě - u maturity si vybral úvahu o snížení trestní odpovědnosti mladistvých a dostal celých 18 bodů, tedy horší trojku.

Středoškoláci upozorňují na pochybení Cermatu v hodnocení maturitních slohových prací

· 73 komentářů

Maturitní slohové práce z českého jazyka letos znovu po pěti letech opravovalo centrálně Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Cermat. Středoškoláci sdružení v České středoškolské unii upozorňují na nesrovnalosti v jejich hodnocení, trojky a čtyřky podle nich dostávali maturanti i za jinak jedničkové práce. Se stejným problémem se přitom Cermat potýkal i před pěti lety, kdy se studenti proti chybám v centrálně opravovaných pracích odvolávali a některé případy končily i u soudu.

Neurolog Martin Stránský: Počítače mají devastující vliv na mozek a inteligenci dětí

· 5 komentářů

„Mládež komunikuje stejně, jako textuje, tj. dají dohromady větu, ale ta má čtyři slova. Není schopna diskutovat a porovnávat. Ví, kde všechno najít, ale neví, co s tím dělat. Je to deevoluce,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas neurolog Martin Stránský.

Jana Straková: Novela školského zákona pro zvýšení spravedlivosti vzdělávacího systému nestačí

· 6 komentářů

„Diferenciace vzdělávacího systému je ponechána víceméně živelnému vývoji a zdá se, že v posledních letech dochází k její akceleraci. Hrozí, že tento vývoj povede k situaci, kdy rodiny, kterým záleží na vzdělávání dětí a jsou dostatečně movité, budou posílat své děti do soukromých škol, ostatní rodiny, které chtějí pro své děti kvalitní vzdělání, budou volit školy státní výběrové, ve kterých si budou připlácet za nadstandardní vzdělávací služby. Běžné veřejné školy budou určeny pro děti, o jejichž vzdělání se rodiče nejsou schopni postarat. Tímto způsobem funguje řada rozvojových zemí. Pro vyspělou zemi, jako je Česká republika, je to však velice smutná vyhlídka,“ píše Jana Straková v aktuálním vydání časopisu Řízení školy.

Známe nejlepší učitelku němčiny v roce 2016/2017

· 0 komentářů

V úterý 6. června byla na německém velvyslanectví už popáté slavnostně předána ocenění nejlepšího učitele/nejlepší učitelky němčiny roku 2016/2017. Nejlepší učitelkou němčiny se stala Drahoslava Hauserová ze ZŠ a MŠ Záhoří u Písku.

Tomáš Bouda: Kdo je a kdo není expertem ve školství

čtvrtek 8. června 2017 · 1 komentářů

„Expertů na školství máme mnoho. Všichni pedagogové vědí, že školské problematice rozumí každý, kdo chodil do školy a kdo má doma dítě ve věku školní docházky. Ale nad touto rovinou „expertnosti“ se zamýšlet nechci. To je rovina laikové (veřejnost) - odborníci (pedagogové). Pro další ujasnění: Je každý odborník zároveň expertem? V běžné diskusi se mezi oba pojmy rovnítko často klade,“ píše Tomáš Bouda v aktuálním vydání časopisu Řízení školy.

Jan Voda: Architektura škol v 21. století. Velká část nepřijatelného chování vzniká z frustrace a nudy

· 5 komentářů

„Až na spaní neexistuje žádná jiná činnost, která by dítěti zabírala soustavně tolik času jako školní docházka. Souhlasíte? A kromě jeho pokoje (kde má dítě stejně většinu času oči zavřené) pak neexistuje jiný prostor, v němž tráví delší dobu než ve školní třídě. Pokud se na tomto shodneme, pak bychom měli vzdělávacímu (edukačnímu) prostředí věnovat mnohem větší pozornost. V zahraničí už je to dávno velké téma,“ píše Jan Voda v aktuálním vydání časopisu Řízení školy.

Matematiku učit umíme. K výsledkům, jaké mají Američané, nám schází motivovanější studenti

· 37 komentářů

Každý rok propadne při maturitě z matematiky zhruba čtvrtina českých studentů, přestože si ji ke zkoušce sami zvolí. Podle učitele angličtiny na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy Martina Mikuláše za tím ale není špatná výuka nebo špatní učitelé, jak se často říká. Problém vidí jinde, v motivaci studentů. „Měl jsem možnost sledovat výuku a učebnice na amerických školách, kde je úroveň mnohem vyšší. Studenti musí například každý den vypracovat třicet příkladů, jejich dovednosti jsou pak samozřejmě lepší,“ říká Mikuláš pro Hospodářské noviny.

Andreas Schleicher: Volba školy by neměla být umožňována na úkor rovného přístupu ke vzdělávacím příležitostem

· 1 komentářů

Ředitel pro vzdělávání v OECD Andreas Schleicher se na blogu OECD zamýšlí nad možností volby školy, kterou nabízí mnoho vzdělávacích systémů po celém světě. Obhájci vidí výběr školy jako právo rodičů zvolit školu podle svých preferencí, ať už kvůli kvalitě, charakteru, nebo náboženství. Výběr navíc podporuje soutěž a inovaci všech škol. Odpůrci naopak varují, že tržní mechanismus vyhovuje jen bohatším a vytváří systém sociálně a kulturně segregovaných škol. Veřejné prostředky se dostávají soukromým poskytovatelům a veřejným školám zůstávají náročnější studenti a nižší rozpočet. Informuje server scio.cz.

Psycholog ve škole je nutnost. Ale kde je brát?

· 2 komentářů

Jihomoravské školy mají problém sehnat psychology. I když na ně mají dotace, nedaří se jim je přitáhnout hlavně mimo Brno. Podle učitelů přitom psychologové dokážou dětem efektivně pomoct při problémech ve třídě i doma. Reportáž přináší MF DNES.

Duhovka, Deblín, Vysoké Mýto. Soutěž sCOOL web zná letošní vítěze

· 0 komentářů

Letošní ročník celostátní soutěže školních webů sCOOL web 2017 skončil. Na závěrečné odborné konferenci byli vyhlášeni vítězové. Třetí ročník přitáhl nové soutěžící i účastníky z předchozích let, z nichž někteří své weby pořádně vylepšili.

Václav Trojan: Parník se potápí, kapela hraje

středa 7. června 2017 · 6 komentářů

"Vrátím se zase po nějaké době k podobenství školy jako lodi plující na vzdálený ostrov pro vzácné koření. Vyjděme z premisy, že na lodi je dobrý kapitán a má zájem o úspěšný průběh plavby, o jiné kapitány mi skutečně nejde. Kapitán ovšem není majitelem lodi a potřebuje podporu rejdařů i admirality. Představte si, že admiralita, snad v dobré víře podpořit své loďstvo, nakoupila množství vzácného laku a nutí kapitány, aby nejlépe během plavby, kdy občas prší a stříká slaná voda, nechali natírat palubu. Kapitánům řídne a stárne posádka," píše Václav Trojan v aktuálním vydání časopisu Řízení školy.

Jaroslava Indrová: Inkluze, Romové, nižší gymnázia, počet žáků ve třídě, kvalita učitelů... Maturitní test je jen špičkou ledovce.

· 2 komentářů

Vždycky si přečtu nějaký „objektivní odborný“ text, jako správného cholerika mě to rozčílí a pak začnu analyzovat. Momentálně studuji všechny texty EDUINU věnované maturitním testům. Můj první dojem? Slovy kolegy matikáře – sčítají jabka a hrušky a ještě při tom dělí nulou.

Vládní zpráva o menšině: Polovina Romů žije v sociálním vyloučení

· 3 komentářů

Polovina Romů v Česku žije v sociálním vyloučení. Podle kvalifikovaných odhadů koordinátorů pro záležitosti romské menšiny je to téměř 123.000 lidí. Na okraji společnosti se ocitlo dokonce zhruba 70 procent romských obyvatel Moravskoslezského kraje a asi 60 procent v Olomouckém a Ústeckém kraji. Uvádí to zpráva o stavu romské menšiny za loňský rok, s níž by se brzy měla seznámit vláda. Dokument má ČTK k dispozici. Proti roku 2015 se situace loni nezlepšila.

Více než čtvrtina dětí z domovů chodí na speciální základní školu

· 8 komentářů

Téměř tři z deseti dětí (28 procent), které vyrůstají v dětských domovech, navštěvují speciální základní školu. Ze starších dětí navštěvuje 72 procent učiliště a čtvrtina některou ze středních škol. Tři procenta náctiletých studují na gymnáziu. Na 43 procent těchto dětí studium na středoškolském stupni nedokončí. Vyplývá to z průzkumu agentury Perfect Crowd pro Nadaci Terezy Maxové. Informuje ČTK.

Počty asistentů ve školách rostou po tisících

· 8 komentářů

Školy přijímají asistenty pro znevýhodněné a postižené děti ve velkém. Jen během tohoto školního roku jich přibylo několik tisíc a další budou ještě přibývat. K tomu jim výrazně po zvýšení dotací státu vzrostou platy. Ještě před dvěma lety v září si celkový počet 6708 plných úvazků dělilo mezi sebou 10 382 asistentů pedagoga. Loni v září už to bylo 8831 úvazků na 13 299 asistentů. Za první čtvrtletí tohoto roku bylo evidováno 11 038 plných úvazků. Kdyby byl zachován stejný poměr mezi počtem úvazků a asistentů, odpovídalo by to nyní 16 až 17 tisícům asistentů v terénu. Informuje deník Právo.

České děti rozumí podnikání i tomu, jak ušetřit. Jednoduché počty jim ale dělají problém

· 3 komentářů

Finanční gramotnost se na základních školách povinně vyučuje teprve od září 2013. České děti přesto docela dobře rozumí tomu, jak funguje podnikání nebo na čem lze v rodině ušetřit. Problémy ale mají s jednoduchými početními úlohami. Informují Hospodářské noviny.

Oldřich Botlík reaguje na „hnědorudou prašivinu“: U státní maturity rozhodují o osudech maturantů živí lidé – nikoli počítač

úterý 6. června 2017 · 84 komentářů

Reaguji na tu část diskuse pod mým textem Visí nám tu nějaké úvahy. Co s tím?, která se týká autorů maturitních testů. Podle dostupných informací totiž právě oni rozhodli o tom, kteří maturanti letos propadli v maturitních testech a kolik jich bylo. V demokratické společnosti musí být takové rozhodnutí učiněno jasným způsobem a autoři je musejí umět obhájit. Za hnědorudou prašivinu snad lze označit nechuť si to připustit – opak ale může tímto spojením pojmenovat jen člověk, který ignoruje naši historii i současnost a rovněž významy obou těchto českých slov.

Na zvýšení učitelských platů o 15% zatím v rozpočtu chybí 5 miliard

· 4 komentářů

Peníze na desetiprocentní nárůst platů pro nepedagogické pracovníky ve školství, který má platit od letošního července, by kraje měly dostat do týdne. Rozděleno mezi ně bude 800 milionů korun. Ministerstvo financí to schválilo, řekla ČTK ministryně školství Kateřina Valachová po schůzce s ministrem financí Ivanem Pilným.

Finance pro školství: Prošly nebo neprošly? MF DNES: Valachová zaspala, školám chybí miliony. Právo: Stamiliony pro nadané i postižené děti už prošly

· 1 komentářů

Česká škola včera upozornila na nejasnosti kolem rozpočtu pro školství: Ve hře je 400 milionů, které jednou vláda neschválila na inkluzi a o týden později schválila na podporu nadaných dětí. Ministerstvo nedokázalo uspokojivě vysvětlit, jak to s těmi miliony vlastně je a zda je už dostatek peněz na podporu inkluze. Zmatek se projevil i v textech dnešních médií – podle MF DNES peníze ministerstvu chybějí, podle Práva už je ministerstvo získalo.

U prvních státních přijímaček na střední školy deváťáci v průměru nezvládli ani polovinu testů z obávané matematiky.

· 15 komentářů

Deváťáci si mohli vyzkoušet státní testy ve dvou termínech, přičemž se jim započítával lepší výsledek. V prvním termínu zkoušku podstoupilo 60 540 žáků a průměrná úspěšnost činila 40,8 procenta. V tom druhém absolvovalo zkoušku 50 669 uchazečů o studium a průměrná úspěšnost dosáhla 48,5 procenta. Ukázaly to výsledky, které má Právo k dispozici.

Středoškolská ekonomika nemusí být nuda. Iniciativa Učitelé z Marsu propojuje marketing třeba s dějepisem

· 0 komentářů

„Pokud chceme uskutečnit změny ve středním školství, nesmíme si jako školy vzájemně konkurovat, ale spolupracovat,“ řeklo si loni deset kantorů po konferenci Be In Karlín, která se konala na pražské obchodní akademii v Kollárově ulici. Začali se jednou měsíčně scházet a společně tvořit kostru výuky ekonomiky, která by nebyla odtržená od reálného života. Cílem je, aby studenti chápali, co a proč se učí. Reportáž přinášejí Lidové noviny.

Bořivoj Brdička: Muskův Neuralink. (Druhý díl seriálu o technologiích stimulace lidského mozku)

· 2 komentářů

„Pro většinu našich učitelů jsou zde předložené vize budoucnosti asi zcela nepředstavitelné a neakceptovatelné. Docela je chápu. Přesto se musí stát základem toho, jak přemýšlíme o cílech naší výuky, která má žáky připravit na život v budoucnosti. Již dnes jsou rizika toho, že online svět ovlivňuje, co si myslíme, značná. Eliminovat to je možné jedině budováním kvalitní informační gramotnosti a porozuměním tomu, jak fungují technologie a umělá inteligence,“ píše Bořivoj Brdička ve druhém díle seriálu o technologiích stimulace lidského mozku. Přinášíme ukázku z textu.  

Senátor Canov podal trestní oznámení na neznámé pachatele na MŠMT. Podle něj zneužili miliardy korun z dotací na sport

pondělí 5. června 2017 · 7 komentářů

Senátor a starosta Chrastavy Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj) dnes podal trestní oznámení pro podezření z podvodů v dotačním programu ministerstva školství (MŠMT), který je určený na investice do sportovních zařízení. Canov se domnívá, že v letech 2013 až 2015 byly zneužity řádově miliardy korun. Vychází z výsledků kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Canov znění trestního oznámení zveřejnil na webu města a autentičnost dokumentu ČTK potvrdil. Ministerstvo uvedlo, že závěry NKÚ promítlo do nového investičního programu zveřejněného minulý týden.

Michal Komárek: Ministerstvo nezískalo 400 milionů na inkluzi. Ministerstvo získalo 400 milionů na zkvalitnění vzdělávání... A čert se v tom vyznej!

· 5 komentářů

Minulý týden vláda neschválila 400 milionů pro ministerstvo školství na inkluzi – mimo jiné na asistenty a pomůcky pro handicapované žáky. Dnes vydalo ministerstvo školství tiskovou zprávu, že vláda schválila 400 milionů na zkvalitnění vzdělávání, mimo jiné na podporu nadaných žáků. Byl jsem z toho trochu zmatený – 400 milionů jednou ano, jednou ne, je to něco jako loterie, jsou to ty samé peníze, jsou v tom nějaké priority...? Požádal jsem proto ministerstvo školství o vysvětlení. Ale obávám se, že mu moc rozumět není.

Vláda uznala požadavek MŠMT na zkvalitnění vzdělávání

· 0 komentářů

Kabinet dnes podpořil požadavek MŠMT na posílení rozpočtu o 400 milionů korun pro děti nadané, mimořádně nadané, ale také na pomoc, podporu a péči pro děti ve školních družinách či mateřských školách. Finance jsou určeny na zkvalitnění vzdělávání ještě v roce 2017.

Školy měly dostat další stamiliony na inkluzi, vláda je ale zamítla

· 16 komentářů

Od září ve školách opět přibude asistentů či pomůcek pro handicapované žáky, peníze na ně ale chybí. Vláda minulý týden 400 milionů korun navíc na podpůrná opatření do škol zamítla. Dětem je přitom zaručuje zákon o inkluzi, který platí od minulého školního roku a má podpořit společné vzdělávání dětí s různými poruchami učení, fyzickým či lehkým mentálním postižením v běžných školách. Ministryně školství Kateřina Valachová u jednání vlády nebyla, protože v tu dobu hájila kariérní řád pro učitele v Senátu. Informují Hospodářské noviny.

Digitální gramotnost českých žáků i učitelů pokulhává. Vládní strategii navzdory

· 17 komentářů

Už tři roky má v Česku fungovat výuka informatiky podle nových pravidel. Vláda tehdy přijala strategii digitálního vzdělávání, čímž chtěla výuku posílit a zkvalitnit. Podle učitelů se ale plnění této vládní strategie stále zpožďuje. Nedaří se zejména rozvíjet celkovou digitální gramotnost žáků i samotných kantorů. Informuje Česká televize.

Bořivoj Brdička: Technologie podporující myšlení

· 0 komentářů

Vývoj v oblasti podpory schopnosti soustředit se a myslet je nezadržitelný. Od dob, kdy bylo celkem snadno možné různé pokusy o prodej zázračných technologických pomůcek, které mají pomocí stimulace mozku usnadnit učení (např. psychowalkman), označit za šarlatánství, se mnohé změnilo. I tak stále platí, že je třeba při aplikaci podobných přístrojů být velmi obezřetní.

Finanční gramotnost patnáctiletých

· 0 komentářů

Jak moc rozumí patnáctiletí žáci penězům? Některé odpovědi nabízí nově publikované výsledky mezinárodních PISA testů z roku 2015 zaměřené na finanční gramotnost, na které navazuje shrnující zpráva, upozorňuje blog OECD Education Today. Informujr server scio.cz.

On-line seminář 7. 6. 2017: Online pracovní sešity

· 0 komentářů

Lektor Martin Vonášek pojmenoval svůj webinář Mají pracovní sešity smysl? … aneb proč, jak a za jakým účelem vytvářet pracovní listy (možná nejen) v humanitních předmětech… Martin Vonášek v anotaci k setkání píše: „Úvodní otázkou této krátké anotace jsem se začal zabývat teprve poté, co jsem si uvědomil, jak stále častěji vytvářím pracovní listy do svých hodin dějepisu a mediální výchovy. Samozřejmě jsem se k odpovědi nedostal, protože dotazy po smyslu čehokoliv bývají opravdu zapeklité. Každopádně jsou ale právě tyto otázky klíčem k uvědomění si mnohého, na co při tvoření pracovních listů “nezbývá” čas.“

Oldřich Botlík pokračuje v polemice s ředitelem Cermatu: Visí nám tu nějaké úvahy. Co s nimi?

neděle 4. června 2017 · 147 komentářů

Pan Jiří Zíka, „ředitel Cermatu (správně Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání)“, píše v závěru své reakce na můj článek Ředitel Cermatu nás vodí za nos, že pro něho jsou rozhodující názory odborných komisí. Uvádí, že polemiku se mnou vede jen proto, aby v odborném a mediálním prostoru nezůstaly viset bez odezvy žádné spekulativní úvahy. Protože stejný cíl mám i já, snad se společně už brzy dobereme výsledku, který uspokojí nejen nás dva, ale i další zájemce o vyjasnění postupů, jež rozhodly o tom, že v testu z češtiny v posledních třech ročnících propadlo celkem 15 552 prvomaturantů.

„Společenství praxe“: Propojování poznatků pedagogického výzkumu s potřebami učitelů

· 1 komentářů

Hlavním tématem setkání představitelů České školní inspekce se zástupci pedagogických fakult byla diskuze nad pojetím tzv. společenství praxe. Cílem "společenství praxe" v těchto projektech je propojovat aktuální poznatky pedagogického výzkumu s potřebami učitelů z mateřských, základních a středních škol, tedy sbližovat činnosti akademické sféry a pedagogické praxe. Zároveň by "společenství praxe" mělo stimulovat dialog mezi oborovými didaktiky navzájem a také mezi oborovými didaktiky, obecnými didaktiky a psychology.

Pokusné ověřování: Vliv zážitkové pedagogiky na výuku společenskovědních předmětů

· 1 komentářů

Ministerstvo školství vyhlásilo „ Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol “, jehož cílem je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách. V průběhu školního roku 2017/2018 se budou moci žáci vybraných základních škol zúčastnit vzdělávacích programů paměťových institucí. V případě, že pokusné ověřování prokáže pozitivní výsledky, které se projeví ve zlepšené kvalitě vzdělávání žáků, budou tyto formy vzdělávání zapracovány do Rámcového vzdělávacího programu.

"Zlí kluci z pasťáku" už vědí, že nejsou marní. Za péči o malé autisty získali prestižní cenu

· 0 komentářů

Když si chlapci z Těrlicka s nařízenou ústavní péčí byli převzít v pražském paláci Lucerna cenu Gratias Tibi za dlouhodobou pomoc malým autistům z Havířova, míchaly se v nich dva pocity – radost a zadostiučinění, ale také ostych. Vždyť nedávno to ještě byli "vyděděnci" bez jakékoliv životní perspektivy, navíc s mnoha negativními nálepkami od většinové společnosti. Pak jim dal šanci jejich psycholog Přemysl Mikoláš a vymyslel projekt se sdružením autistů ADAM. "Našli v sobě člověka a lidství a zažívají pocit, že je někdo potřebuje," říká Mikoláš. Reportáž přináší server Aktuálně.cz.

Studie: Vzdělaní čeští muži žijí o osmnáct let déle než ti se základkou

· 3 komentářů

Pokud jste vysokoškolsky vzdělaný muž, máte v Česku šanci, že se dožijete o 17,8 roku více než muž se základním vzděláním. Tvrdí to studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Čeští demografové sice došli k výrazně nižšímu číslu, přesto však potvrzují, že vliv vzdělání je v tuzemsku v tomto ohledu větší než v jiných zemích OECD, píše MF DNES.

Jiří Růžička ke kariérnímu řádu: Peníze a pravomoci mají mít ředitelé

sobota 3. června 2017 · 4 komentářů

„Nebudeme nic jiného dělat, než psát papíry a setkávat se. Kdyby obecná kritéria byla nastavená a dala se zodpovědnost a peníze řediteli, tak by to bylo prospěšnější,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas senátor a dlouholetý ředitel gymnázia Jiří Růžička.

K čemu jsou dobré domácí úkoly?

· 4 komentářů

„Podle nedávné studie OECD PISA 2015 stráví 15letí žáci v průměru 17 hodin týdně činnostmi, jakými jsou např. domácí úkoly, volitelné kurzy a soukromé mimoškolní studium. Průměrná délka výuky ve školách u této věkové skupiny je okolo 26 hodin týdně. Součet obou čísel tedy představuje 43 hodin formálního vzdělávání týdně, čili více než činí zaměstnání dospělého na plný úvazek. Stojí však čas strávený školními povinnostmi za to?,“ diskusi na toto téma připomíná mimo jiné nový Přehled vybraných informací a zajímavostí ze zahraničí, který publikuje Česká školní inspekce.

Stanislav Štech: Ředitelé škol jsou dnes v těžší pozici než před 25 lety. Nikdo jim zatím výrazněji nepomohl

· 7 komentářů

„Nám musí jít především o rozpočet na rok 2018 a jeho první návrh z pera bývalého ministra financí Andreje Babiše nerespektuje potřebu prostředků na nový způsob financování regionálního školství, pokrytí potřeb vysokého školství či růst učitelských platů. Pokud všem zaměstnancům přidáme deset procent, těžko se kantorské mzdy přiblíží definovaným 130 procentům průměrného platu. To zvýšení tedy musí být pro učitele vyšší, minimálně 15 procent,“ říká Stanislav Štech v rozhovoru pro Deník cz. Stanislava Štecha navrhl premiér na post ministra školství, funkce by se měl ujmout během června.

Ředitel Cermatu reaguje na článek „Ředitel Cermatu nás vodí za nos“ publikovaný dne 2. 6. 2017 na portálu Česká škola.

pátek 2. června 2017 · 25 komentářů

"Připouštím, že je možné, jak to pan Botlík zhusta činí, spekulovat o tom, že ta či ona otázka byla v důsledku změny bodování v dopadu na dílčí hodnocení odlišná. Ano, ale při tvorbě testu nejde o obtížnost a srovnatelnost jednotlivých typů otázek, ale o test jako celek. Všechny testy a jejich psychometrické parametry posuzují dvě validační komise složené z externích expertů, kteří se ve svých stanoviscích vyjádřili pochvalně právě ke kvalitě testu z českého jazyka jako celku," píše v reakci na text Oldřicha Botlíka ředitel Cermatu Jiří Zíka. Přinášíme celou jeho reakci.

Reakce ministerstva školství na údaje o růstu průměrné mzdy učitelů

· 2 komentářů

Česká škola požádala ministerstvo školství o reakci na tvrzení serveru iDNES.cz, že průměrná mzda učitelů vzrostla v roce 2016 jen o 3,8%. „Uvedený údaj za učitele je nepřesný. Jedná se nejspíše o kategorii klasifikace CZ-ISCO, kód 23 - Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání, která zahrnuje nejen učitele, ale i další profese. Data vycházejí z tabulek ČSÚ dané publikace – viz soubory CSU_A10_2016 a za předchozí rok CSU_A10_2015). Jedná se tedy o zavádějící interpretaci údajů o platech učitelů,“ odpovídá ministerstvo. Přinášíme celou odpověď.

Školku každý rok nenajdou tisíce dětí, teď je 32.000 odmítnutých

· 0 komentářů

V Česku se každoročně do mateřských škol nedostanou tisíce dětí. V tomto školním roce zařízení musela odmítnout 32.000 žádostí. Vyplývá to z vládní zprávy o rovnosti žen a mužů za loňský rok. "Počet odmítnutých žádostí o přijetí malých dětí do školek je velmi vysoký. ČR se stále ještě potýká s nedostatečnými kapacitami zařízení služeb péče o děti předškolního věku i přesto, že silné populační ročníky se začínají přesouvat do základních škol," uvádí vládní zpráva. Informuje ČTK.

Oldřich Botlík: Ředitel Cermatu nás vodí za nos

· 5 komentářů

Říkat jen kus pravdy nebo dokonce lhát je mnohem náročnější než říkat celou pravdu. Tedy aspoň pro toho, kdo nechce být přistižen – musí si totiž pamatovat, co kde řekl nebo napsal, aby nemohl být konfrontován s tím, co uvedl dříve. Do průšvihu se tentokrát dostal Jiří Zíka, ředitel Cermatu. Tedy vysoce postavený úředník, kterého si všichni platíme za to, aby nám pomohl získat pravdivé informace o znalostech a dovednostech maturantů.

Markéta Hronová: (Ne)odcházení Valachové

· 0 komentářů

"Když prezident Miloš Zeman vetoval novelu školského zákona, seděli novináři po pozdní tiskové konferenci v kamrlíku u východu z ministerstva školství. Kateřina Valachová dovnitř strčila hlavu a rozhodně zakřičela: „Jdu do sněmovny! Pět poslanců k přehlasování veta prostě najdu“ a na jehlových podpatcích odběhla o ulici dál do dolní komory parlamentu. Urputnost, s níž hnala dál své zákony bez ohledu na to, jestli byly správné, nebo ne, ji charakterizovala po celou dobu ve funkci," píše Markéta Hronová v komentáři pro Hospodářské noviny.

Lukáš Jelínek: Odcházení jako fraška

· 6 komentářů

Kateřina Valachová je v soc. dem. vnímána jako velký politický talent. Přesto její odcházení kvůli skandálu se sportovními dotacemi získává nádech frašky. Čím méně se ministryni školství daří, tím víc se přimyká k myšlence odejít, až vše dá do cajku a vyčistí si stůl.

Valachová demisi nestáhne, odvolání čeká po návratu Zemana z cest

· 0 komentářů

Ministryně školství Kateřina Valachová si podání demise nerozmyslí a stáhnout se ji nechystá. Do svého odvolání, které čeká za deset dní po návratu prezidenta Miloše Zemana ze zahraniční cesty, chce ještě jednat s ministrem financí Ivanem Pilným (ANO) o rozpočtu školství. Valachová to včera řekla na tiskové konferenci. Informuje ČTK.

Jak měřit učitele

· 3 komentářů

Zpravodajský server The New York Times přináší příběh statistika Wiliama Sanderse a jeho metody měření kvality učitelů. Sanders, který letos v březnu ve věku 74 let zemřel, získal doktorát ze statistiky a kvantitativní genetiky a řešil souvislost mezi radioaktivními mraky z testů nukleárních zbraní a úmrtím hospodářských zvířat. V roce 1982 si Sanders přečetl článek o aktuální otázce základního vzdělávání a jeho zaměření se změnilo. Tehdejší guvernér Tennessee chtěl nejlepším učitelům přidat peníze i status, nevěděl ale, jak ty nejlepší přesně poznat. Nabízenou Sandersovu metodu nakonec nevyužil, jeho nástupce ho ale o osm let později povolal. Téma „měření učitelů“ připomíná server scio.cz.

Michal Komárek: Projekt NIDV na zavádění kariérního řádu má už svůj web a první zaměstnance. Chybí jen maličkost – kariérní řád

čtvrtek 1. června 2017 · 4 komentářů

Podivný projekt Národního ústavu pro další vzdělávání (NIDV) na zavádění kariérního řádu má už svůj web a prvních devět zaměstnanců. Česká škola projekt podrobně sleduje: Projekt IMKA už získal přes půl miliardy korun z operačního programu řízeného ministerstvem školství. Vyhlásil také velké výběrové řízení na obsazení 26 kvalifikovaných pozic. Jinými slovy řečeno: Z přidělené dotace začal už tedy NIDV zřejmě utrácet, aniž by však byla splněna jedna důležitá podmínka. Zdravý rozum by dokonce doporučoval považovat ji za klíčovou podmínku: Schválení kariérního řádu.

Vznikla nová politická strana zaměřená na vzdělávání

· 2 komentářů

Politická strana s názvem “5 % pro vzdělávání” nasbírala potřebný počet podpisů pro registraci. Strana se zaměřuje na vzdělávací politiku a usiluje o zkvalitnění školství, posílení prestiže pegagožek a pegagogů a přilákání zahraničních odborníků. Chystá se oslovit především rodiče, učitele a studenty. Zakladatelem je Kryštof Kozák, vysokoškolský učitel. Od května startuje otevřenou kampaň na platformě Hithit.

Senátor Miloš Vystrčil ke kariérnímu řádu: Čerstvým absolvnetům říkáme – pojďte učit a my vám za devět let možná přidáme 3 000.

· 1 komentářů

Senátor Miloš Vystrčil ve včerejší diskusi v Senátu mimo jiné řekl: „… Zákon způsobí další nárůst byrokracie pro školy obecně, pro ředitele, pro učitele i pro ministerstvo školství. A stane se tak na úkor té přímé vzdělávací a výchovné činnosti. Pokud se shodujeme na tom, že učitel je ve škole hlavně proto, aby učil, tak to není dobře.

Ohlasy na neschválení kariérního řádu: Renata Schejbalová, Tomáš Feřtek, Jiří Zajíček, Radek Sárközi, Zdeněk Sotolář

· 6 komentářů

Česká škola zjišťovala reakce učitelů i teoretiků na neschválení kariérního řádu v Senátu. Přinášíme první odpovědi v této rychlé anketě.

Společnost učitelů ČJL (SUČJL) k centrálnímu hodnocení maturitních slohů

· 18 komentářů

„Nejvíce byly postiženy úvahy – máme v rukou slušné úvahové texty prakticky bez větších pravopisných a stylistických chyb, v nichž bylo výrazně penalizováno údajné odchýlení od tématu č útvaru. Zarážející je i častá podobnost v hodnocení útvaru (1B) a soudržnosti textu (3B); domníváme se, že tato dvě kritéria se částečně překrývají – obě ostatně výrazně závisí na osobním pohledu hodnotitele. Někteří velmi dobří studenti se hodlají odvolávat, neboť se domnívají, že jejich slohy byly ohodnoceny nekorektně a neprofesionálně. Budou se odvolávat ne kvůli známce, ale kvůli své cti,“ píšou autorky tiskové zprávy Společnosti učitelů českého jazyka a literatury. Přinášíme její plné znění.

Jak dlouho ještě zůstane Kateřina Valachová ve funkci ministryně školství?

· 1 komentářů

Po včerejším neúspěchu v Senátu při prosazování kariérního řádu oznámila ministryně školství Kateřina Valachová, že chce o kariérní řád bojovat i ve sněmovně, a tedy zůstat nadále ve funkci. 9. května přitom podala demisi a včerejšek měl být tak jejím posledním dnem v pozici ministryně. Situace je ale nejasná: Prezident dal Valachové 10 dnů na rozmyšlenou, premiér trvá na rychlém jmenování nového ministra, navíc není zcela jasné, kdy se sněmovna bude zabývat kariérním řádem... A sama Kateřina Valachová se v rozhovoru pro Hospodářské noviny vyjadřovala krajně vyhýbavě.

Právo: Nejen v Senátu, ale i ve vládě včera narazila ministryně školství Kateřiny Valachová

· 3 komentářů

Požadavek ministryně školství Kateřiny Valachové na navýšení školského rozpočtu o 550 miliónů korun z vládní rozpočtové rezervy ještě pro letošní rok smetl nový ministr financí Ivan Pilný (ANO) s tím, že na to nemá peníze. Žádost vláda neschválila. Podle informací Práva se ministr při jednání vlády, kterého se zúčastnil poprvé, rozčilil, že nemá kde brát prostředky navíc.

Průměrná mzda učitelů vzrostla v roce 2016 o 3,8%. Zůstává hluboko pod průměrem vysokoškoláků

· 1 komentářů

Podle serveru iDNES.cz stoupla hrubá mzda učitelů v minulém roce pouze o 3,8% a její růst tak zaostal za mnoha dalšími profesemi včetně řidičů, popelářů nebo úředníků. Server Aktuálně.cz nabízí další statistiky, které například srovnávají průměrné mzdy podle dosaženého vzdělání – tady jsou učitelé hluboko pod úrovní vysokoškoláků. Jejich mzda je spíše srovnatelná s úrovní maturantů. Oba servery vycházejí ze statistik Českého statistického úřadu.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.