Mezirezortní připomínky k návrhu vyhlášky k provedení § 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami)

čtvrtek 31. prosince 2015 · 7 komentářů

Přečtěte si: Rodiče zažalují stát. Za plán učit postižené žáky na běžných školách

· 1 komentářů

Méně dětí v praktických školách, více dětí na běžných „základkách“. Tak zní plán ministerstva školství, který chce prosazovat v Česku od podzimu 2016. A za který podle zjištění Blesk.cz nejspíš půjde k soudu. Proti nápadu začlenit děti s lehkých mentálním postižením (LMP) mezi ostatní žáky se totiž zvedla bouře protestů. A rodiče žáků z mateřské a základní školy pro tělesně postižené Kociánka v Brně dokonce chtějí podat správní žalobu.

Otázky a odpovědi ke společnému vzdělávání: Výňatek ze Seznamu otázek a odpovědí k implementaci § 16, které nebyly doposud zveřejněny

· 5 komentářů


Martin Odehnal: Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace

· 8 komentářů

MŠMT hodlá od září spustit nejrozsáhlejší změny ve vzdělávání za posledních 10 let, pravděpodobně s vysoce devastujícími dopady na naplňování ústavně garantovaných práv na vzdělání přinejmenším u skupiny žáků s lehkým mentálním postižením, odůvodňované především právě nutností dramaticky zlepšit vzdělávání Romů, a přitom přiznává bez mučení, že o jeho skutečné úrovni nemá po celou dobu nejen relevantní, ale prakticky žádné údaje!

Otázky a odpovědi ke společnému vzdělávání: Nestanou se některé školy příliš proinkluzivní a pro veřejnost se zařadí do kategorie dřívějších zvláštních škol a vedle toho vzniknou soukromé neinkluzivní základní školy a státní budou vyučovat děti, které "zbudou"?

· 2 komentářů

Jana Fischerová: Nehrozí více škody než užitku?

středa 30. prosince 2015 · 3 komentářů

Na listopadovém jednání zastupitelstva Kraje Vysočina byl zařazen bod k projednání s názvem Vyjádření ke společnému vzdělávání.

Přečtěte si: Děti s handicapem i nadaní žáci se mají učit společně. Kraje protestují, školy prý nejsou připravené

· 0 komentářů

Od září mají platit nová pravidla pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Učit by se měly v běžných školách s ostatními dětmi. Kraje a speciální pedagogové protestují, školy podle nich na takovou změnu nejsou připravené. Ministerstvo školství slibuje, že do krajů vyšle speciální tým, který školám se změnami pomůže.

Věslav Michalik: Česko chystá riskantní experiment na dětech

· 30 komentářů

Hloupí s chytrými, zdraví s postiženými. Od roku 2016 se musí ve škole vzdělávat všichni společně, ale nikdo na to není připraven. Je to nebezpečný hazard s dětmi, rodiči a vzdělaností celého národa.

Využití tabletu ve výuce jako podpora výuky - dotazník pro pedagogy, kteří učí na základních školách a všech formách středních škol

· 5 komentářů

Student bakalářského studia pedagogické fakulty Ostravské univerzity Roman Striš vás prosí o vyplnění krátkého dotazníku, jehož výsledky použije ve své bakalářské práci, která se zabývá mobilními dotykovými zařízeními a možnosti jejich využití ve pedagogem ve výuce. Vyplnění dotazníku vám nezabere více než dvě minuty a skládá se z maximálně sedmi otázek.

Otázky a odpovědi ke společnému vzdělávání: Bude MŠMT přispívat běžným školám na asistenty (případně další odborné pracovníky), kteří budou ve školách od 1. září 2016 zapotřebí?

· 10 komentářů

DUM: Vizualizace statistiky padlých ve 2. světové válce

· 0 komentářů

Jana Nováčková: Nevzdělanost v otázkách vzdělávání je velká

· 13 komentářů

Jana Nováčková je psycholožka s praxí v poradenské práci i v psychologickém výzkumu. Publikovala mnoho článků v odborném i populárním tisku, které přibližují veřejnosti myšlenky týkající se změny školy, například seriál Mýty ve vzdělávání v Lidových novinách, který byl v roce 2001 vydán i knižně. Je spoluautorkou kurzu Respektovat a být respektován a stejnojmenné knihy, která patří k nejprodávanějším titulům o komunikaci. Od roku 1990 se věnuje lektorské a osvětové činnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.


Karel Kaprálek: Základní školy praktické – mýty a realita

úterý 29. prosince 2015 · 0 komentářů

Přinášíme pro připomenutí počátků diskuze o inkluzi opět článek, který jsme publikovali před více než pěti lety: O základních školách praktických, dříve zvláštních školách, se v poslední době v médiích hojně diskutuje i informuje. Bohužel většina informací je emociálně zabarvena a je zkreslena.

Tomáš Janík: Ještě jednou o praxi nevzdělanosti s K. P. Liessmannem

· 0 komentářů

Prezentace Tomáše Janíka z Institutu školního vzdělávání PdF MU z přednášky pro Akademické fórum Jednoty českých matematiků a fyziků v Praze 10. prosince 2015.

Otázky a odpovědi ke společnému vzdělávání: Budou mít pedagogové z běžných škol dostatečnou kvalifikaci pro práci se žáky, kteří nastoupí ze speciálních škol?

· 22 komentářů

Zdeněk Sotolář: O nás bez nás: nekonečný seriál

· 4 komentářů

V červnu jsem psal blogpost o učitelské kariéře jako o cestě nikam. Nedávno předtím byl představen kariérní řád, který dával šance na postup pětině učitelů a podporoval spíše úředníky než učitele...

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje nesouhlasí se záměrem MŠMT realizovat plošnou inkluzi

· 1 komentářů

Přinášíme usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje ze dne 17. prosince 2015 k problematice inkluze. Na webu Moravskoslezského kraje ještě není zveřejněno, ale údajně paní náměstkyně hejtmana Věra Palková již o tomto usnesení informovala paní ministryni Kateřinu Valachovou.

Přečtěte si: Využití technologií ve školách

pondělí 28. prosince 2015 · 11 komentářů

Profesor Steve Wheeler z Plymouth University přináší na svém blogu argumenty pro tvrzení, že nové technologie zlepšují proces učení. Vymezuje se tak proti bagatelizaci přínosu technologií na poli vzdělávání, které považuje za důsledek buď neznalosti dostupné odborné literatury, nebo za obecný strach, nedůvěru nebo nechuť ve vztahu k technologiím obecně.

Zastupování dítěte, žáka ve věcech týkajících se vzdělávání

· 1 komentářů

V § 17 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zavedena legislativní zkratka „zákonný zástupce“ pro osoby, které jsou v souladu se zvláštním právním předpisem, nebo s rozhodnutím soudu oprávněny jednat za dítě nebo nezletilého žáka. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zná vedle rodičů i další osoby, které jsou oprávněny jednat za nezletilého.

5. 1.: Webinář s Lukášem Bajerem na téma Zajímavé IT technologie ve výuce, aneb různé zajímavosti pro všechny učitele

· 1 komentářů

Jako vánoční dárek pro všechny české i slovenské učitele rozebíhá Jiří Chytil vlnu IT webinářů. A proč nezačít hned na začátku vysokou laťkou. Lukáš Bajer povede webinář na téma: Zajímavé IT technologie ve výuce, aneb různé zajímavosti pro všechny učitele.

20. 2.: Inkluze 20§16, diskusní fórum Učitelského profesního sdružení

· 34 komentářů

Cílem diskusního fóra Inkluze 20§16 je představit různé pohledy na problematiku inkluze. Pokud vás toto téma zajímá, přijeďte s námi diskutovat, diskusní fórum je otevřeno všem zájemcům.

Přečtěte si: Geografická izolace školy zhoršuje studijní výsledky

neděle 27. prosince 2015 · 4 komentářů

Podle nedávného výzkumu anglické nadace The Future Leaders Trust zaměřené na vzdělávání dětí bez rozdílů má geografická izolace školy vliv na studijní výsledky sociálně znevýhodněných dětí. Studie ukazuje, že s každým kilometrem vzdálenosti k nejbližší sousední škole klesá podíl dětí dosahujících pěti nebo více celkových známek A až C (nejlepší až průměrné známky).

Přečtěte si: Školství v r. 2016? Kompromisy, evidence a bezradnost

· 1 komentářů

Byl to rok technického vzdělání, vlastně měl být takovým rokem. Ale více se o technickém vzdělání mluvilo, než se konkrétně udělalo. Vlastně jedna taková podstatná drobnost se odehrála. Ministryně školství opět posunula povinnou maturitu z matematiky. A to je v roce technického vzdělání hořký dárek pro budoucnost českého vzdělávacího systému.

MŠMT podporuje národnostní menšiny i etickou výchovu

· 11 komentářů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo trojici programů na podporu rozvoje občanské společnosti. Programy podporují činnost neziskových organizací v oblasti školství, dále vzdělávání v jazycích národnostních menšin a implementaci etické výchovy do vzdělávání na základních školách.

Radka Maxová: Povinná předškolní docházka by měla být navázána na vyplácení sociálních dávek

· 5 komentářů

V souvislosti s projednáváním novely Školského zákona se otevřela otázka, zda by děti měly povinně navštěvovat školku rok před umístěním do školy. Určitě je tento krok dlážděn dobrými úmysly jako například snížením počtu odkladů vstupu do školy nebo zamezení zanedbávání předškolní výchovy. Domnívám se ale, že tento krok by měl být konzultován a připravován ve spolupráci s MPSV a vazbou na pobírání sociálních dávek.

Koalice proti spádům: Liberec a dalších 9 měst

· 0 komentářů

Statutární město Liberec získalo na svou stranu už devět statutárních měst včetně Prahy, která nesouhlasí s právě projednávanou vládní novelou školského zákona, nařizující v budoucnu vymezovat takzvané spádové obvody i u mateřských škol.

PF 2016

úterý 22. prosince 2015 · 0 komentářů

E-shop Albatrosmedia.cz děkuje za Vaši přízeň a přeje všem svým zákazníkům veselé Vánoce, šťastný a úspěšný rok 2016.

První laboratorní škola v ČR se představila rodičům a dětem

· 5 komentářů

V zajímavých prostorách studentského divadla JAMU na Orlí byla poprvé představena ukázka práce laboratorní školy LABYRINTH Brno. Ačkoliv nezávislých škol přibývá, LABYRINTH je projekt v ČR doposud ojedinělý. Stojí za ním „vícechapadlový“ vzdělávací projekt Open School Space, roli univerzitního partnera na sebe vzala Masarykova univerzita. Zápis proběhne od 25. do 27. ledna 2016 v prostorech Pedagogické fakulty MU (Poříčí 31).

Otázky a odpovědi ke společnému vzdělávání: Jaký je vztah Katalogu podpůrných opatření, který vznikl jako výstup projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“ a vyhlášky k provedení § 19 školského zákona?

· 4 komentářů

Otázky a odpovědi ke společnému vzdělávání: Lze již nyní využívat různých seminářů na téma vyhláška k inkluzivnímu vzdělávání?

· 0 komentářů

Přečtěte si: Kraje se bouří proti začleňování žáků ze speciálních do základních škol

· 6 komentářů

Po Královéhradeckém kraji se proti ministerstvem plánované faktické redukci speciálních škol, kdy méně postižení žáci začnou chodit do normálních základek, bouří i vedení Pardubického kraje.

Hana Vaverková: Vánoční vzpomínání, vánoční rozjímání… aneb Panebože, zase budou Vánoce!

· 0 komentářů

Michalka hoří! volaly děti a já se v hrůze vecpala do chumlu a strhla Míše plápolající vatová křídla. Naštěstí dřív, než chytla silonová bunda a anděl…

Rozvojový program na podporu implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016

· 1 komentářů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016.

bEDUin: Vzdělávání ve školách je neosobní, myslí si žáci

pondělí 21. prosince 2015 · 10 komentářů


Podívejte se, co přináší aktuální týdenní přehled bEDUin.

Přečtěte si: O Vánocích, horoucích srdcích a školních obědech

· 5 komentářů

Ministryně školství chce, aby děti měly ve školních jídelnách obědy zdarma. Zatímco podle některých komentátorů se jedná o „totální komunismus“, Andrea Cerqueirová střízlivě vystvětluje, proč jde o demokratický a potřebný krok.

Bořivoj Brdička: Cubanovy principy úspěšné reformy školství

· 9 komentářů

Přehled zásad pro úspěšné zavádění změn do školství známého emeritního profesora Stanfordu, vědce na poli vzdělávacích technologií Larryho Cubana.

Zdeněk Sotolář: Stát zase sype neziskovkám

· 40 komentářů

Rojí se nové a nové výzvy na projekty. Že to bude příležitost právě pro neziskovky, to se cvrlikalo už dávno. Teď se to pouze potvrzuje, navzdory pochybovačům.

Přečtěte si: „Drobné“ navíc školství nespasí

neděle 20. prosince 2015 · 10 komentářů

Vzdělávání představuje oblast, do které musí investovat každý stát, jenž uvažuje v horizontu delším než deset let. A proto je třeba, aby přesně věděl, čeho chce dosáhnout. Zdá se, že obojí zatím v Česku chybí.

Události v regionech: Zákon o inkluzivním školství

· 1 komentářů

Míň dětí s lehkým mentálním postižením do praktických škol a víc do těch běžných základních – plán ministryně školství pro příští školní rok.

Česká televize: Ministryně školství v Kyjově jednala o (ne)inkluzi

· 0 komentářů

Méně dětí s lehkým mentálním postižením by mělo docházet do praktických škol a víc do běžných základních. Tak si představuje vzdělávání v Česku ministryně školství Kateřina Valachová. Některým školám se ale novela školského zákona, která posiluje inkluzi, nelíbí. Třeba v Kyjově se bojí, že společné vzdělávání některým dětem víc uškodí, než pomůže.

Otevřený dopis krajské sekce Asociace speciálních pedagogů ČR

· 0 komentářů

Krajská sekce Asociace speciálních pedagogů ČR Karlovarského kraje zveřejnila výzvu pro prezidenta, premiéra, ministryni školství a poslance napříč celým politickým spektrem.

Přečtěte si: Ze škol od ledna zmizí praktická výuka chemie. Vyhláška zakázala kyseliny i lihový kahan

· 2 komentářů

Studenti chemie a dalších oborů nebudou od nového roku moci vykonávat většinu praktických pokusů a cvičení. Začne platit vyhláška, která jim až do 18 let zakazuje manipulaci s řadou podle zákona nebezpečných látek. Z nové legislativy vypadla výjimka pro studenty, co se připravují na budoucí povolání.

Současné nastavení inkluze zničí také základní školy. Kraj přijal usnesení o pozastavení vyhlášky

· 7 komentářů

Krajští zastupitelé se na svém výjezdním zasedání v Litomyšli zabývali problematikou inkluze, tedy začleňováním žáků ze speciálních škol do běžné výuky, které předpokládá vyhláška Ministerstva školství již od příštího školního roku. Výsledkem jednání je přijaté usnesení, ve kterém Pardubický kraj vyjadřuje svůj nesouhlas s aktuálním nastavením.

Přečtěte si: Zdraví žáci doplatí na začleňování postižených do tříd, tvrdí hejtman

· 0 komentářů

Zastupitelé Pardubického kraje odmítli plán ministerstva školství, podle něhož se mají děti ze speciálních škol začlenit do tříd v běžných základních školách. Novinka má platit od září příštího roku. Podle hejtmana Martina Netolického bude nutné výuku přizpůsobit postiženým dětem, což omezí zdravé žáky.

Přečtěte si: Trochu jiné vyučování: Škola v Líbeznicích má inovativní metody i moderní vzhled

sobota 19. prosince 2015 · 10 komentářů

Je hezká, inteligentní a hravá. A nevyvolává v dětských duších stres. Do téhle budovy nechodí žáci jen za výukou. V jejím komfortním prostředí mohou trávit i velmi příjemné chvíle a rozvíjet svou fantazii.

11. 1.: Diskuse Kdo má rozhodovat o školství a vzdělávání? Kdo nese zodpovědnost?

pátek 18. prosince 2015 · 60 komentářů

Kdo má právo rozhodovat o vzdělávání dětí a jejich přípravu na dospělý život? Kdo je oprávněn rozhodovat o školství? Jsou to rodiče dětí jako jejich zákonní zástupci, nebo ministerstvo, potažmo stát, nebo je to krajský úřad, město, ve kterém žijeme, nebo dokonce firmy…? Kdo za co zodpovídá? Kdo má rozhodovat o budoucnosti každého z nás? Na co má právo dítě, rodič, občan, společnost, stát, ekonomický subjekt z hlediska vzdělávání jako veřejné služby? Jaké má povinnosti a za co zodpovídá?

Český národní korpus: Fakta místo dojmů

· 1 komentářů

Video: Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Co si myslí středoškoláci o školách na nichž se vzdělávají

· 13 komentářů

Na poslední předvánoční kulatý stůl SKAV a EDUin pozvaly do panelu několik mladých lidí – studentů ze Středoškolské unie. Byli to vesměs studenti a studentky pražských víceletých gymnázií: David Bouz, Michaela Kašparová, Anahita Mesbahi, Jiří Palounek a Simona Zajíčková.

Harry Potter: Mudlovské omalovánky

· 0 komentářů

Vdechněte Bradavicím vlastní pojetí.

Erby čtyř bradavických kolejí, kratochvilné kouzelnické kejkle Freda a George Weasleyových a mnoho dalších přepestrých výjevů – svět Harryho Pottera doslova hýří barvami.

Tato kniha, plná propracovaných ilustrací a návrhů použitých při tvorbě filmů, láká vdechnout vlastní pojetí Bradavicím, Zapovězenému lesu a mnoha dalším místům.

Český rozhlas: Děti s volnou výchovou zažívají dva nejhorší lidské pocity. Nejistotu a bezmoc

· 7 komentářů

Žádné dítě se nenarodí jako nevychovaný člověk, říká pelhřimovský etoped, přední český odborník na poruchy chování Zdeněk Martínek. „Hlavní úlohou výchovy je to, aby z dítěte vyrostl normálně fungující jedinec. Pokud má nějakou specifickou poruchu, což je například ADHD, vyskytuje se u pěti procent dětí, za to rodiče opravdu nemohou. Větší procento je těch nespecifických poruch. Opoziční vzdor, krádeže, záškoláctví, každá závislost. Tyto poruchy vznikají z 99 % nesprávnou výchovou rodičů,“ upozornil v Dobrém dopolední Tamary Peckové Zdeněk Martínek.

Rozhovor Britských listů: Neschopnost Česka vytvořit inkluzivní školství ohrožuje zemi ekonomicky

· 28 komentářů

Země, které umožňují občanům, aby se ve společnosti uplatnili, jsou ekonomicky prosperují víc. Proč se nedokáží politici v České republice dohodnout na nadstranické inkluzivní školské politice, umožňující lidem vertikální sociální mobilitu tak, jak do úspěšně dělají skandinávské země? O tom hovoří v tomto Rozhovoru Britských listů Jan Čulík s Bohumilem Kartousem, který nedávno objel skandinávské země a byl ohromen tím, jak tam funguje školství a jak v ČR taková strategie neexistuje a nefunguje.

Ivan Langr: Reorganizace sítě MŠ – pravdy, fámy, spekulace

· 2 komentářů

O možné reorganizaci libereckých mateřských škol již bylo napsáno mnoho, a to v různém vyznění. Už týden například sleduji, jak veřejným prostorem i některými médii procházejí informace o tom, že rodiče donutili libereckou radnici peticí od plánovaných změn ustoupit. V tomto sdělení je však obsaženo hned několik nepřesností, které je třeba uvést v celém kontextu a rozklíčovat, co je pravda, co fáma a co spekulace. A také znovu vysvětlit, o čem je kontroverzní novela školského zákona a kam nás nemilosrdně sune.

Americké online vzdělávací kurzy pro naše nadané středoškoláky

· 0 komentářů

Studenti Gymnázia Jana Keplera v Praze a Biskupského gymnázia ve Žďáru nad Sázavou mohou v průběhu jarního semestru 2016 studovat v elitním virtuálním programu CTYOnline Univerzity Johnse Hopkinse. Tuto příležitost dostali i díky společnosti CertiCon a. s., která školám darovala celkem 100.000 Kč na zaplacení části kurzovného. Kurzy CTYOnline jsou v České republice organizovány pod záštitou Centra pro talentovanou mládež (CTM).

Ludvík Hovorka: Výstupy školského poradenského zařízení jsou zcela formální nebo nerealizovatelná opatření

· 5 komentářů

 

Interpelace v Poslanecké sněmovně dne 17. prosince 2015 k návrhu vyhlášky k provedení § 19 nového školského zákona. Paní ministryně školství nebyla přítomna.

ČŠI: Tematické šetření podpory matematické, čtenářské a sociální gramotnosti v roce 2016

· 4 komentářů

Inspekční činnost tematicky zaměřená ve školním roce 2015/2016 na podporu rozvoje a na dosaženou úroveň matematické, čtenářské a sociální gramotnosti bude sestávat ze tří provázaných částí: inspekčních elektronických zjišťování orientovaných především na podmínky pro rozvoj jednotlivých gramotností (přibližně únor 2016), prezenční inspekční činnosti ve školách sledující zejména průběh rozvoje jednotlivých gramotností (březen až červen 2016) a elektronického zjišťování dosažené úrovně vybraných atributů jednotlivých gramotností prostřednictvím systému InspIS SET (květen 2016). Výstupem inspekčního šetření budou tematické inspekční zprávy k jednotlivým gramotnostem.

Nezisková organizace EDULAB otevřela v Mateřské škole Ústí nad Labem Metodické centrum pro předškolní vzdělávání

čtvrtek 17. prosince 2015 · 1 komentářů

Podpora v oblasti integrace nových metodických postupů a progresivních metod do edukačního procesu, praktické ověřování didaktických možností a propojování inovativních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a rozvoj digitálních kompetencí učitelů, to vše je posláním Metodického centra pro předškolní vzdělávání, které bylo 17. prosince otevřeno v Mateřské škole Ústí nad Labem ve Vojanově ulici.

Přečtěte si: Společné vzdělávání? Ministryně navýší rozpočet krajů o půl miliardy

· 1 komentářů

Ministryně školství Kateřina Valachová se sešla s učiteli a řediteli z jižní Moravy a Vysočiny v zaplněném brněnském kině Scala. Prodiskutovali novelu školského zákona, podle které se budou žáci základních škol od září vzdělávat společně. „Novela se týká praktických škol. Nedotkne se speciálních škol ani škol pro děti s vadami sluchu či zraku," uvedla ministryně.

Dotační program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2016

· 6 komentářů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k zabezpečení úkolů vyplývajících ze Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválených usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění úprav schválených usnesením vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657 a usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2015 č. 470 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016, vyhlašuje tento dotační program.

Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2016

· 1 komentářů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2016 v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů. Budou podporovány také aktivity směřující k potírání xenofobie, rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti, rasismu a antisemitismu.

Mistr E - Pohádková etiketa

· 0 komentářů

O tom, že se základy etikety je třeba začít už od mala, není pochyb. Jak ji ale dětem podat, aby ji pochopily?

Třeba formou pohádky! Královstvím Etikety děti provede Ladislav Špaček. 

Při inkluzi mohou pomoci otevřené vzdělávací zdroje

· 10 komentářů

Videa, aplikace, ukázkové hodiny, on-line výuka. Vzdělávací zdroje veřejně přístupné prostřednictvím internetu budou pomáhat při inkluzi – vytváření společné školy. Umožní efektivní vzdělávání učitelů i přizpůsobení výuky dětem s různou úrovní nadání. Aliance pro otevřené vzdělávání upozorňuje na účinný nástroj, který umožňuje vyrovnávat rozdíly mezi dětmi a zvyšovat efektivitu vyučování.

Zdeněk Sotolář: Žáci jsou prý jen roboti

· 40 komentářů

Alespoň podle slov Tomáše Feřteka: „…školy dnes vychovávají z dětí… roboty. Bytosti vykonávající sled příkazů, které se opakují tak často, že už ani nevnímají, co to vlastně dělají. Vstát, sednout, podat sešit, otevřít penál..."

Do programu internetové gramotnosti IN-Generation se zapojilo už 170 škol

· 0 komentářů

Celostátní vzdělávací projekt IN(ternet) Generation proškolil v oblasti internetové gramotnosti žáky na 170 českých základních školách. Za dva roky svého působení zásadně přispěl k orientaci nejmladších obyvatel v on-line prostředí a zapojil do výuky učitele i rodiče.

Martin Kučera: Pepper Robot

· 1 komentářů

Informace o trochu netradičním sociálně orientovaném robotu jménem Pepper.

Český rozhlas: Domu Petra Bezruče v Kostelci na Hané hrozí demolice. Básník byl prý přeceňován

· 0 komentářů

Ministerstvo kultury vyškrtlo ze seznamu kulturních památek červený domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané. Odůvodnilo to tím, že Bezruč je jako básník přeceňován. Památkáře o vyškrtnutí požádal vlastník budovy - Olomoucký kraj. Ten dům nechce opravit a stavbě tak dokonce hrozí demolice.

MŠMT: PF 2016

· 0 komentářů
Příběhy 20. století nabízí 50 000,- Kč nebo iPhone 6, když nahrajete svého dědečka nebo babičku

· 0 komentářů

„Děda vždycky hrozně rád vyprávěl, jak bojoval na Dukle. Jenže mě to tenkrát nezajímalo a dneska už se zeptat nemůžu,“ říká třiatřicetiletá Zuzana Novotná z Prahy. Podobně jako ona lituje celá řada lidí, že se o rodinnou historii nezajímali, dokud byl čas. K poznání životních příběhů svých nejbližších a zájmu o vlastní kořeny vyzývá dokumentaristická soutěž Příběhy 20. století, jejíž třetí ročník tento měsíc vyhlásily organizace Post Bellum a PANT.

14. 1.: První Veletrh pražských veřejných vysokých škol

středa 16. prosince 2015 · 0 komentářů

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) hostí první ročník Veletrhu pražských veřejných vysokých škol Study in Prague. Uskuteční se 14. ledna 2016. Veletrh studijních příležitostí pro středoškoláky společně pořádá všech osm pražských veřejných vysokých škol pod záštitami svých rektorů. Zaměří se na prezentaci bakalářských a víceletých magisterských oborů.

Přečtěte si: Učitelka v nikábu nepochybila. Špatná byla jen prezentace na webu

· 2 komentářů

Učitelka z trutnovské základní školy, která v rámci hodiny dějepisu žáky sedmé třídy seznamovala s islámem, nepochybila. Nevhodná byla jen forma prezentace výuky na webu školy. Deníku ECHO24.cz to uvedla Česká školní inspekce. Na nevhodnou výuku si stěžovali čeští odpůrci islámu a iniciativa Islám v České republice nechceme dokonce sepsala petici za odvolání ředitele i jedné z učitelek.

Jana Hrubá: Co si myslí o škole středoškoláci?

· 2 komentářů

Téma kulatého stolu 10. prosince 2015 bylo: Co si myslí středoškoláci o školách, na nichž se vzdělávají? Když jsem odcházela, táhlo mi hlavou: „Na středních školách se nic nepohnulo ani o píď!“

Přečtěte si: „Jsme škola pro aktivní rodiče a zvídavé děti“

· 0 komentářů

Zcela jiným stylem výuky se vyznačuje Základní škola Mozaika, která sídlí v Rychnově nad Kněžnou. Co jsou její specifika, čím se škola liší, na to odpověděla Deníku ředitelka školy Kamila Zemanová.

MŠMT: Financování společného vzdělávání v roce 2016

· 1 komentářů

Navýšení finančních zdrojů na podporu společného vzdělávání pro rok 2016 patří kromě navýšení úrovně odměňování pracovníků škol a školských zařízení mezi rozpočtové priority Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to již od fáze vyjednávání rozpočtu 2016.

MŠMT: Co znamená upravený RVP ZV?

· 17 komentářů

Jedním z předpokladů pro sjednocení podmínek vzdělávání žáků ZŠ bylo vytvoření společného (nikoli jednotného) kurikula. Příloha, která dosud upravovala vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, byla z RVP ZV odstraněna, očekávané výstupy v ní obsažené byly využity pro formulaci minimální doporučené úrovně výstupů v jednotlivých vzdělávacích oborech. Tyto výstupy budou využívány pro podpůrná opatření ve třetím a vyšším stupni podpory. Kombinace práce s různou úrovní výstupů a učiva s dalšími podpůrnými opatřeními vytváří předpoklady pro to, aby nedocházelo ke snižování nároků na vzdělávané žáky.

Zpravodaj MŠMT č. 2 na téma společného vzdělávání

· 25 komentářů

Kateřina Valachová uvádí nový Zpravodaj MŠMT takto: Představujeme Vám další číslo zpravodaje, které je opět věnováno tématu společného vzdělávání. Jde o závažné téma, které pro české školství představuje velkou změnu. Snad i proto se kolem něj objevuje velmi vzrušená diskuse, často i opředená různými mýty, nepřesnostmi. Mediální zkratky dezinformacím někdy napomáhají a obavy ještě znásobují. Právě proto se snažíme věnovat nejen přípravě, ale i debatě na toto téma velkou pozornost. Objíždíme kraje, pořádáme diskuse s řediteli, vysvětlujeme novinářům podmínky, za kterých k přechodu na společné vzdělávání dojde. Nejde o můj plán, jak se často interpretuje, ale o závazek předchozího ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka. Novelu školského zákona, kterou Parlament České republiky schválil 13. února 2015 a 1. dubna letošního roku ji podepsal i prezident, jsem zavázána dodržet a posledních pět měsíců s mými kolegy činíme opravdu mnoho pro to, abychom především vám v terénu start tohoto náročného procesu usnadnili. I z těchto důvodů jsme zahájili vysvětlovací kampaň pro zřizovatele, ředitele, učitele, rodiče a jejich děti, aby věděli, co je čeká v příštím roce. Součástí kampaně je i vydávání těchto zpravodajů.

Dárek, který pod stromečkem nesmí chybět? Jednoznačně kniha! Máme pro vás ty nejlepší vánoční tipy.

· 0 komentářů

Jaký dárek vám pod vánočním stromečkem udělá největší radost? Přeci ten, ze kterého se budete radovat ještě dlouho po Vánocích. A třeba se z něj budete radovat znovu a znovu.

Oblečení, kosmetika a další nejčastější vánoční dárky se buď vypotřebují, nebo obnosí, ale čas jim na kráse rozhodně nepřidá. To ale o knihách neplatí. S častým čtením získává na osobitosti a přináší potěšení dlouhá léta. Jak vybrat tu správnou?

Dag Hrubý: Ta naše maturita česká

· 24 komentářů

Je pro mne překvapivé, že pojem maturita se, až na vzácné výjimky, nevyskytuje v běžné pedagogické literatuře, ve které by člověk začal pojem maturita hledat. S trochou nadsázky se odvažuji prohlásit, že současnou českou pedagogickou vědu pojem maturita příliš nezajímá. Zřejmě asi na maturitě nic vědeckého není, a proto nestojí za to se tímto problémem zabývat. O to více se o problematiku maturit zajímají lidé stojící mimo akademickou obec. Mám na mysli zejména novináře, tzv. školské experty a laickou veřejnost, ve které se nachází také ti, kteří před léty maturovali a cítí se tak kompetentní se k problému vyjadřovat. Na internet lze ostatně napsat prakticky cokoliv, stále tam je hodně místa. Existenci různých poradních sborů a komisí, které se zabývají maturitní zkouškou, nepokládám v tomto případě za systémové řešení.

VeľkáPrestávka.sk: Školský adventný kalendár

· 0 komentářů

Web VeľkáPrestávka.sk připravila skupina považskobystrických učitelů a jejich přátel. Cílem je ukázat stav slovenského školství a umožnit zasílat vzkazy slovenskému ministrovi školství Jurajovi Draxlerovi pod heslem: Děti píšou Jéžíškovi, rodiče a učitelé ministrovi...

Bohumil Kartous: Satan si říká NGO

· 11 komentářů

Uprchlíci v ČR v podstatě nejsou, ale situace vypadá, jako by byli všude. Díky tomu se společnost rozdělila na 90 % zastánců selského rozumu a 10 % sluníčkářů. Obojí definováno skupinou zastánců selského rozumu. Zastánce selského rozumu je dle této definice člověk, který má jinak řečeno všech pět po hromadě. Sluníčkář je lunatik, který žije v nějakém zvláštním společenském oparu a nevnímá skutečnost. Aby nezemřel hlady, živí se tím, že parazituje na různých dotacích, grantech a veřejných výzvách. Zatímco zastánci selského rozumu hájí zájmy této společnosti, sluníčkáři blábolí v deliriu o světovém míru, lásce a pravdě a s radostí stoupenců Hare Krišny cupitají vstříc apokalypse. Nebýt sluníčkářů, mohla zase jednou konečně zavládnout jednota lidu. Považte, to už tu 26 let nebylo.

Mladí chemici bojovali o postup do finále

úterý 15. prosince 2015 · 0 komentářů

Téměř tři stovky žáků osmých a devátých tříd základních škol z pěti krajů republiky změřily své síly v druhém kole soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Třicet nejlepších postoupilo do regionálního finále.

Události ČT: Peníze na asistenty pro školáky

· 9 komentářů

Sehnat asistenty a hlavně sehnat na ně i peníze. Školy od státu nedostávají na podporu zdravotně nebo sociálně znevýhodněných dětí tolik, kolik by potřebovaly.Návrh vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

· 4 komentářů

Návrh vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, která je prováděcím právním předpisem k § 32 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č. 82/2015 Sb.

Přečtěte si: Energetické nápoje, cola a chipsy zmizí v únoru ze školních automatů

· 2 komentářů

Ze školních automatů a bufetů zmizí od února energetické nápoje či povzbuzujícími drinky, káva a limonády obsahujícími kofein a sladidla. Prodávat se nebudou smět ani solené nebo slazené oříšky, cukrovinky i plněné bagety s majonézou, hořčicí nebo kečupem.

Pod přísahou TREs - dobrodružná výprava do historie pro děti

· 0 komentářů

Tři templářští rytíři. Tři talismany. Tři otázky a odpovědi. Kniha plná napětí, zábavy a krásných ilustrací.

Píše se rok 1291 a v bitvě u Akkonu, v jedné z posledních templářských pevností ve Svaté zemi, umírá v přítomnosti svých dvou přátel Theobalda a Ekharda templářský rytíř Robert. Tito druhové spolu učinili tajemnou dohodu TREs, která je současně směnkou k vydání obrovského majetku. Odpovědi na otázky, které musí být zodpovězeny každým, kdo by se o majetek ucházel, ukryli do tří talismanů. Přichází ovšem konec templářského řádu a další nepředvídatelné události, kvůli nimž dohoda TREs upadá na dlouhou dobu v zapomnění.

Rodiče žáků MŠ a ZŠ Kociánka: Dopis pro ministryni školství k odložení chystaných změn ve školství

· 5 komentářů

Vzhledem k tomu, že MŠMT se snaží za každou cenu prosadit zrušení vzdělávacích programů pro děti se specifickými potřebami a jejich plnou integraci do hlavního vzdělávacího proudu a vedení školy v Centru Kociánka ve spojení s Asociací speciálních pedagogických center jen tiše čeká "na popravu", spojili jsme se s Asociací speciálních pedagogů ČR a poslali ministryni Valachové vyzývací dopis k nápravě stavu. Pokud k této nápravě nedojde, jsme připraveni podat žalobu na stát.

Zastupitelé apelují na ministryni: Neměňte zavedenou podobu speciálního školství

· 4 komentářů

Zastupitelé Královéhradeckého kraje se na posledním letošním zasedání usnesli, že nesouhlasí se záměrem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aby byli žáci s lehkým mentálním postižením připraveni o možnost vzdělávání podle upraveného vzdělávacího programu ve speciálních třídách a zařazováni pouze do tříd základních škol, kde zkomplikováním vyučovacích hodin může dojít ke snížení kvality výuky pro všechny žáky.

Tomáš Janík: Škola na kruhovém objezdu aneb když se to vezme kolem a kolem...

· 0 komentářů

Letošní výroční konference České pedagogické společnosti – Škola a její křižovatky (viz zpráva v Pedagogické orientaci 4/2015) si pro svůj název propůjčila metaforiku přináležející dílem do resortu dopravy a dílem do resortu školství. Pro resort dopravy je příznačné, že se v něm buď staví, nebo nestaví, popř. se přestavuje. Školství je na tom podobně.

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k povinnému vyšetření protilátek anti HBs u žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol před nástupem do školy

· 1 komentářů

Požadavek na vyšetření protilátek nebo očkování jednou dávkou očkovací látky je v rozporu se stávající legislativou a nemá ani odborné zdůvodnění.

bEDUin: Vize vzdělávání pro 21. století podle studentů pedagogických fakult

pondělí 14. prosince 2015 · 1 komentářů

Podívejte se, co přináší aktuální týdenní přehled bEDUin.

Přečtěte si: Rodiče z Kociánky chtějí žalovat stát. Integrace povede k diskriminaci, vadí jim

· 3 komentářů

Jejich děti chce ministerstvo školství od září nově zařadit do normálních základních škol. I když jsou lehce mentálně postižené a mají IQ nižší než sedmdesát. Takové situaci musí čelit Sdružení rodičů a přátel Centra Kociánka. A nechtějí to tak nechat. Jak zjistil Brněnský deník Rovnost, k novele zákona poslali na ministerstvo školství připomínky. Pokud se nic nezmění, podají dokonce žalobu na stát.

Zdeňka Staňková: Šrouby se utahují

· 5 komentářů

8. 12. jsem se za Svobodu učení zúčastnila debaty s názvem “Akvárium aneb probíhá ve vzdělávání plíživá „kontrarevoluce“ a utahování šroubů?”. Mými spoludiskutujícími byli náměstek ministryně školství Stanislav Štech a ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí Jan Korda. Předmětem diskuze byly kromě povinného předškolního vzdělávání také jednotné přijímačky na střední školy a ročníkové výstupy. Po pravdě řečeno jsem si nebyla jistá, o čem mohu v takovéto debatě polemizovat, když se s ostatními diskutujícími lišíme už v základním názoru na to, zda by školní docházka měla být povinná, či nikoli. Nakonec jsem ale byla ráda, že jsem mohla na vlastní uši slyšet, jakým způsobem komunikuje MŠMT ústy jednoho z náměstků, a jaké s námi všemi má ministerstvo plány. Pro Svobodu učení je velké téma hlavně povinná předškolní docházka, proto se v tomto textu budu věnovat hlavně jí.

Bořivoj Brdička: Jak definovat digitální gramotnost?

· 22 komentářů

Článek na základě kurzu EMMA 21st Century Learning shrnuje existující způsoby definování digitální, mediální a informační gramotnosti a připomíná, že je třeba urychleně řešit naši domácí školskou politiku, která se touto zásadní a velmi aktuální oblastí vzdělávání zabývá naprosto nedostatečně.

E-kniha pro vás: Moderně s Moodlem

· 1 komentářů

Mezi dnešní nejvyužívanější vzdělávací technologie patří bezesporu e-learningové systémy. Díky širokým možnostem pro podporu vzdělávání je e-learning používán nejen ve školách, ale i ve firmách. Oblíbeným e-learingovým systémem je Moodle, který je poskytován zdarma jako otevřený software, takže si ho můžete bezplatně vyzkoušet. Václav Maněna se dlouhodobě věnuje e-learningu a využití technologií ve výuce. Své zkušenosti z komerční sféry předává studentům (budoucím učitelům informatiky) při výuce předmětu Didaktika informatiky.

Alena Erlebachová: O inkluzivním vzdělávání

· 38 komentářů

Jsem bývalá učitelka ZŠ, zvláštní školy (později ZŠ praktické a ZŠ speciální – téměř 25 let jsem školu tohoto typu řídila). Jsem matkou syna s těžkou oboustrannou hluchotou. Chtěla bych se vyjádřit k sérii článků o inkluzivním vzdělávání.

E-kniha pro vás: Výuka základů programování v prostředí Scratch

· 0 komentářů

Diplomová práce Jana Krejsy se zabývá výukou programování na základních školách v programu Scratch. Teoretická část obsahuje průzkum, který byl proveden pomocí dotazníku na základních školách a který ukazuje skutečnosti týkající se výuky programování. Dále je Scratch porovnán s programy Baltík a Imagine Logo, které se nejvíce používají na základních školách pro výuku programování.

Kamila Balcarová: Montessori otevřený vzdělávací systém 21. století

· 2 komentářů

Přednáška z nedávné konference OpenAlt 2015, kterou autorka uvedla takto: Jak je možné, že vzdělávací systém starý více jak 100 let je neustále aktuální a v současnosti oslovuje mnoho rodičů? Je to proto, že současný vzdělávací systém je málo otevřený, inovativní a nenaslouchá potřebám dětí a rodičů? Pojďte se s námi podívat jak vypadá den v montessori školce a poslechněte si jak montessori principy podporují otevřené vzdělávání. Co jsou montessori mýty v dnešní společnosti a jaké je skutečné montessori?


Kateřina Valachová: Je legitimní vést debatu o cílení adresné podpory směrem k žákům

neděle 13. prosince 2015 · 0 komentářů

Interpelace v Poslanecké sněmovně dne 10. prosince 2015 ve věci poskytování bezplatných obědů dětem ze sociálně slabších rodin.

Přečtěte si: Školství láká tisíce kantorů, studenti ale z oboru prchají

· 19 komentářů

Školy s podporou ministerstva potřebují pro příští roky až šest tisíc nových kantorů, ale studenti učitelství ve velké většině z oboru zběhnou. Nízké mzdy i nízká prestiž je nelákají.

Události ČT: Kantoři, kteří jdou s dětmi mimo školu, musí hodinu odučit dvakrát

sobota 12. prosince 2015 · 40 komentářů

Jít se žáky na výlet, výstavu, exkurzi nebo plavání – pro kantory běžná součást výuky. Čas, který s dětmi stráví mimo školu, si ale většinou musejí napracovat. Podle zákona v těchto hodinách neučí, ale vykonávají jen nepřímou pedagogickou činnost. Některé školy ale tento přístup odmítají. „Jsme placeny, jako kdybychom učili hodinu,“ potvrdila učitelka Lucie Krauseová.

Pavel Janoušek: S kanónem na kánon aneb Kvadratura kánonu a nesamozřejmost jeho samozřejmosti

· 2 komentářů

Už sám fakt, že se literární kánon stává předmětem metaliterárních a metaliterárněvědných úvah, že je často zpochybňován a interpretován jako sporný jev, ba dokonce vykládán jako násilí na čtenářích i badatelích, naznačuje, nakolik se v poslední době proměnilo naše myšlení o literatuře a komunikační rámce, za nichž se toto myšlení realizuje. Zdá se dokonce, že jsme byli – alespoň my starší – přímými účastníky proměny tak zásadní, že nám to umožňuje stav před změnou a po ní modelovat jako dvě zcela odlišné etapy, určené velmi odlišnými představami o smyslu literatury a její role ve společnosti. Alespoň nakolik mohu soudit ze současné české situace, jejíž znalost je ostatně také východiskem k následným úvahám. Stejně jako přesvědčení, že aktuální proměna vztahu ke kánonu není jenom záležitostí čistě literárněteoretickou, ale také věcí, která se týká celého myšlení o literatuře a školní výchovy k němu jako jeho neoddělitelné součástí.

MŠMT: Program Excelence základních škol

pátek 11. prosince 2015 · 5 komentářů

V souladu se Strategií vzdělávací politiky do roku 2020 a v návaznosti na úkoly vyplývající z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020 byl dne 8. prosince 2015 vyhlášen první ročník rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 – Excelence základních škol 2016“.

Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu

· 3 komentářů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro mateřské školy doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu. Cílem je formulovat vhodné řešení této krizové situace, které by bylo jak v souladu s právními předpisy, tak co nejméně stresující pro dítě.

Informace ke spuštění dotazníkového šetření na mateřských a základních školách pro potřeby Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

· 0 komentářů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo dne 8. prosince dotazníkové šetření na mateřských a základních školách za účelem sběru analytických dat pro efektivní nasměrování intervencí z Prioritní osy 3 OP VVV (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání).

DVTV: Škola vyvolává v dětech stres a ohrožení, podceňují je, známkování je jako cukr a bič

· 86 komentářů

Jen promile dětí reaguje na neustálé srovnávání pozitivně, nejčastější je rezignace, navíc to vede ke zhoršení vztahů ve škole, říká psycholožka Jana Nováčková. Chválení dětí může být kontraproduktivní, důležitá je prý zpětná vazba. Odměna je podle ní jako úplatek. Nováčková taky tvrdí, že zlepšování českého školství brání učitelé i rodiče.

Přečtěte si: Školy zařazují výuku o islámu. Děti se dozví o terorismu i o uprchlících

· 7 komentářů

Islám, uprchlická krize, teroristické útoky. Děti se učitelů ptají na aktuální témata, o nichž denně slýchají ve zprávách a od rodičů. Bezradní kantoři si s interpretací nových problémů ne vždy vědí rady. S výukou jim mají pomoci nově připravené metodiky, jejichž autorkou je učitelka občanské výchovy Petra Slámová.

Všechno o mém otci

· 0 komentářů

100+ odpovědí Milana Lasici na otázky, které mu nikdo předtím nepoložil

O Milanu Lasicovi je známo, že nerad dává rozhovory. Kniha jeho dcery je tak jedinečnou příležitostí poznat známého slovenského herce i jinak než dosud. V rozhovorech s dcerou Hanou vypráví o svém dětství a pubertě, o vztazích se ženami, o svém manželství, o sobě jako o otci, o emancipaci, o rodině...

Studio ČT24: Sněmovna rozhoduje o rozpočtu — Státní rozpočet 2016: školství

· 0 komentářů

Záznam pořadu Studio ČT24 z odpoledne 9. prosince.

Přečtěte si: Ministerstvo pro místní rozvoj má připraveny téměř tři miliardy korun pro školky

· 0 komentářů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) má pro výstavbu, rekonstrukci a pořízení vybavení pro mateřské školy přichystáno 2,87 miliardy korun. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu vyhlásilo dvě výzvy. Jejich nastavení koordinovalo s ministerstvem školství (MŠMT). Evropská unie financuje 85 procent, zbytek připadá na národní spolufinancování.

Přečtěte si: Rozruch kolem inkluze

· 0 komentářů

Nemůžu se nevrátit k minulému vydání Týdeníku Echo24, které se titulním tématem věnovalo inkluzi, tedy problému začleňování mentálně postižených do běžných základních škol. V první řadě se necítím zcela kompetentní a nebudu nijak předstírat, že toto téma umím vnímat jen jako pozorný čtenář. Inkluze vyvolala mezi čtenáři obrovský rozruch a sami se k ní v redakci stále vracíme. Jsme si vědomi toho, jak citlivé téma to je. A že není záležitostí společenských tříd ani cílových skupin, protože případy mentálního postižení se objevují napříč společností a nejsou charakteristické pro žádnou sociální kategorií. Samozřejmě existují statistiky, které budou podle schopnosti interpretace dokazovat to či ono, ale vždycky půjde o každý konkrétní případ lidské bytosti. A to by měl být prioritní úhel pohledu. Proto jsme vedle textu samotného dali velký prostor zastáncům a propagátorům inkluze.

Kateřina Valachová: Hladové děti v našich lavicích jsou nepřípustné

· 2 komentářů

Interpelace v Poslanecké sněmovně dne 10. prosince 2015 ve věci o poskytování bezplatných obědů dětem ze sociálně slabších rodin.

Otevřený dopis ministryni školství, mládeže a tělovýchovy

· 4 komentářů


EDUin: Co změní kariérní řád? Může pomoci učitelům v jejich rozvoji?

· 12 komentářů

Současný návrh se soustředí na začínající učitele, neřeší profesní rozvoj déle sloužících pedagogů.

Ministryně představila projekt jazykové výuky

· 0 komentářů

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová společně s generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem a Jeho Excelencí, francouzským velvyslancem v České republice Jean-Pierre Asvazadourianem představila interaktivní projekt na podporu jazykové výuky dětí „Francouzština s Bílou paní“.

Miroslav Suchý: Naučte své děti programovat

· 0 komentářů

Přednáška z nedávné konference OpenAlt 2015, kterou autor uvedl takto: Sice nejsem vystudovaný pedagog, ale mám dvě dcery ve věku 5 a 7 let a učím je programovat. Jaké jsou dnes možnosti? Možností je velmi mnoho. Budu mluvit o výukových programech pro Linux, ale i těch, co jsou jako webové nebo Androidí aplikace. Ale také si ukážeme že to jde i úplně bez počítače.
Přečtěte si: O dějepisu kvalifikovaně a s rozmyslem?

čtvrtek 10. prosince 2015 · 32 komentářů

Na konci listopadu poskytl uznávaný historik Petr Čornej rozhovor o výuce dějepisu, učebnicích, které se ve výuce používají, a české národní paměti. Profesor Čornej spoluzakládal Katedru dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK a napsal celou řadu učebnic, učitelskou veřejností oceňovaných. Byl jsem proto zvědav, s jakými názory v třeskutém podzimu 2015, ve kterém zuří migrační krize a objevují se velmi nekonvenční kontexty výročních oslav listopadové revoluce, Čornej přišel. V rozhovoru se vyjádřil k několika tematickým okruhům: jak se učí dějepis, jaké jsou indikátory kvality výuky, jak by výuka měla vypadat a jak nikoli, jaký je podíl soudobých dějin ve výuce, jak vypadají učebnice dějepisu a jaká je historická zkušenost Čechů s islámem.

Český rozhlas: Inkluze nikdy nesmí být násilná, uklidňuje předsedkyně Společnosti pro inkluzivní vzdělávání

· 10 komentářů

Co je to inkluzivní vzdělávání? Jak by v Česku mělo vypadat? V inkluzivním přístupu jsou osoby s postižením zapojovány do běžných činností jako lidé bez postižení. Inkluze v českém školství má nejen příznivce, ale i odpůrce, kteří inkluzi odmítají jako násilné jednotné vzdělávání, jak ostatně i v dopise směřovaném ministryni školství napsali. Je důležité se bavit o tom, že ze strany ministerstva školství by měla přijít co nejrychleji intenzivní kampaň, která by inkluzi vysvětlovala, uznala Klára Laurenčíková.


Hodina kódu, dokazuje, že programování není nuda. Zapojují se tisíce dětí a dospělých ve světě i v České republice.

· 0 komentářů

Microsoft vyslal zaměstnance do českých škol. Odučili přes 20 Hodin kódu pro více než 400 dětí.
Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.