Přečtěte si: Dětský psycholog Václav Mertin: Škola není izolovaný ostrov ve společnosti

sobota 31. srpna 2013 · 11 komentářů

Napsal desítky knih a studií o dětech, kantorech, různých podobách vzdělávacího procesu. Václav Mertin stál také u zrodu projektu smluv škol s rodiči, které vycházejí z nedílné odpovědnosti obou stran za to, jak se žák chová, vyvíjí, plní své povinnosti.

E-kniha pro vás: Příručka pro rodiče: Jak zajistit bezpečnost dětí na internetu

· 0 komentářů

Rodinná brožura je koncipována tak, aby ji mohli společně používat rodiče a děti. Se čtyřmi zmiňovanými tématy se seznámíte v příběhu dvou dětí, Zdeny a Aleše, jejich rodičů a slečny Heleny, která je na informační technologie velkou odbornicí. Součástí každé kapitoly jsou výukové aktivity – například úkoly prováděné přímo online či kvízy – a také zlatá pravidla a užitečné odkazy.

Dalibor Štys: Měnit maturitu? Zase se spálíme

pátek 30. srpna 2013 · 19 komentářů

Rozhovor redaktora deníku Právo Jiřího Macha s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Daliborem Štysem k zahájení nového školního roku.

Ministr školství zahájí školní rok v Horní Bříze

· 1 komentářů

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys zahájí školní rok 2013/2014 v Plzeňském kraji. Nejprve v 8 hodin v sále Klubu Horní Bříza přivítá žáky 2.–9. ročníků Masarykovy základní školy v Horní Bříze. Poté se v 8:20 přivítání dočkají žáci 1. ročníků Střední školy v Horní Bříze, v níž si ministr školství prohlédne nově vybudované dílny odborného výcviku. Odtud se přemístí do budovy Masarykovy základní školy, aby se v 9:00 setkal s prvňáčky, které přivítá při příležitosti jejich zahájení školní docházky.

Výzva pro střední školy a gymnázia: Nebojte se zapojit do evropského projektu CertiLingua!

· 0 komentářů

Pilotní školy zapojené do projektu CertiLingua mohou udělovat tento certifikát svým žákyním a žákům, kteří kromě maturitní zkoušky/mezinárodně uznávané zkoušky v libovolném cizím jazyce prokázali schopnost aktivní spolupráce a účasti na evropských a mezinárodních projektech. CertiLingua dokumentuje schopnost žáka nebo žákyně, že je obzvláště způsobilá či způsobilý jednat na mezinárodní úrovni ve dvou a případně více cizích jazycích.

Inspektoři dohlédnou na hladký průběh maturit

· 3 komentářů

Inspektoři České školní inspekce (ČŠI) navštíví v průběhu prvního zářijového týdne některé ze 195 spádových škol, na kterých se budou konat zkoušky společné části maturit v rámci podzimního zkušebního období. V něm je přihlášeno 20 659 žáků, kteří si zapsali 50 096 zkoušek a dílčích zkoušek.

Vtip na konec prázdnin

· 17 komentářů

Omylem spadne paní učitelka do pekla.

Celá bezradná chodí, bloumá, až najde nenápadný koutek kam se uchýlí, v klidu sedí a mlčky pozoruje celé dění. Vtom přijde na kontrolu sám Lucifer. Když spatří paní učitelku, zděšeně se ptá: "Ženská, co vy tady děláte, vy patříte do nebe a tady je peklo!"

"To je peklo?" diví se paní učitelka, "a já myslela, že je velká přestávka!"

Ve školním roce 2013/2014 bude dokončena příprava jednotné závěrečné zkoušky pro učně

· 0 komentářů

Příprava nových závěrečných zkoušek pro žáky oborů vzdělání s výučním listem je v závěrečné fázi. Během školního roku 2013/2014 budou připravena jednotná zadání pro všechny obory s výučním listem včetně těch, kde se vzdělávají převážně žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Nová závěrečná zkouška stále není povinná, ale kolem 80 procent škol se k ní přidává dobrovolně. Žáci 3. ročníků učebních oborů by se proto měli připravit na to, že ji s velkou pravděpodobností budou na konci školního roku skládat.

Prolhaná věda: Léčitelé, šarlatáni a obchodníci s lidským zdravím

· 0 komentářů

Po přečtení této knihy už nebudete věřit ničemu!

Způsobuje vakcína MMR autismus? Je homeopatie šarlatánskou pavědou? Bude vaše dítě po drahých produktech obsahujících omega -3 inteligentnější a hodnější?  Můžeme věřit článkům v mediích, které začínají větou „Vědci zjistili…“?

Sdělení MŠMT – termíny maturitních zkoušek společné části v jarním zkušebním období 2014

· 0 komentářů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014.

Miroslav Žák: Nejlepší je taková forma výuky, kterou jsme schopni nadaným okamžitě nabídnout

· 0 komentářů

Rozhovor s PaedDr. Zdeňkou Jančíkovou, která se v posledních letech věnuje oblasti pedagogiky nadaných dětí.

Já už ale nechci do ŠKOLKY

čtvrtek 29. srpna 2013 · 1 komentářů

Mnohým problémům spojených s nástupem do mateřské školky lze předejít, na portálu Jdemedoskoly.cz mohou rodiče využít bezplatného poradenství.

Zajímá vás, co je v českých školách nového? Podívejte se na 33 nominací na cenu Česká Eduína, na níž se podílí EDUin a Google ČR

· 4 komentářů

Mezi nominacemi najdete matematiku podle Hejného, rodičovské kavárny, interaktivní učebnici vytvořenou studentem, paměť národa v mobilu i internetové mimoškolní vzdělávání.

E-kniha pro vás: Závěrečná zpráva projektu Vzdělání21 2013

· 0 komentářů

Pedagogická fakulta jako odborný garant projektu Vzdělání 21 realizovala průzkum zaměřený na analýzu výuky s cílem ověřit možnosti a meze zapojení některých ICT technologií do výuky na základní škole. Jedná se o šetření, které probíhalo od září 2009 ve vybraných školách vždy ve dvou paralelních třídách standardně vybavených a ve třídách plně digitalizovaných. V digitalizovaných třídách měli žáci a učitelé k dispozici elektronické učebnice a interaktivní tabule a každý žák měl svůj netbook. Hlavním cílem práce týmu odborníků z Pedagogické fakulty UK v Praze bylo zjišťování a ověřování smysluplného využití vybraných moderních informačních technologií ve třídách od 6. do 9. ročníku na základní škole (v průběhu čtyř let).

Klíčem k úspěchu digitalizace výuky jsou učitelé

· 22 komentářů

Čtyřletý projekt VZDĚLÁNÍ21 zaměřený na digitalizaci výuky uspěl. Zásadním a současně nejslabším článkem zapojení počítačů do výuky je přechod na nové výukové metody. Vyplývá to ze závěrečné zprávy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Potenciál, který výpočetní technika nabízí, tak zůstává částečně nevyužit. Přestože digitalizace vzdělávání je celosvětový trend, v České republice dosud chybí jednotná metodika zavádění ICT technologií do škol i metodika výuky, kterou by mělo iniciovat ministerstvo školství.

Netterův vybarvovací anatomický atlas

· 0 komentářů

Ideální pomůcka pro studium anatomie, vhodná zejména pro mediky, ale také pro budoucí fyzioterapeuty a další zdravotnické pracovníky. Černobílé anatomické kresby jsou určeny k postupnému dokreslování a vybarvování anatomických struktur a umožňují studentům se aktivně a efektivně připravit na zkoušku z anatomie. Toto české vydání bylo připraveno ve spolupráci s Ústavem normální anatomie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Bořivoj Brdička: Má převrácená třída smysl?

· 0 komentářů

Přehled současného vývoje poznatků v oblasti implementace metodiky převrácené třídy, k němuž dospěla komunita učitelů Flipped Learning Network spolu s pozvánkou na Den převrácené třídy.

Vstupte do nového školního roku moderně!

středa 28. srpna 2013 · 3 komentářů

Usnadněte svým dětem návrat z letních prázdnin ke školním povinnostem.

Dotazník analýzy vzdělávacích potřeb

· 0 komentářů

V rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, jehož nositelem je Univerzita Palackého v Olomouci a partnerem Člověk v tísni o.p.s. jsou připravovány kurzy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podpory inkluze.

Přečtěte si: Školy v pražských satelitech praskají ve švech, na nové třídy ale nejsou peníze

· 8 komentářů

Do obcí v okolí Prahy se stěhují stále noví a noví obyvatelé. Ti, kteří chtějí v novém domově zapsat dítě do školy, však často odcházejí s  epořízenou. Předměstským základním školám chybí čtyři tisíce míst, uchazečům nepomáhá ani trvalé bydliště a stovky dětí musí dojíždět jinam. Starostové sami nedokáží navýšit kapacitu škol, požádali proto o pomoc vládu.

Operace Double Cross

· 0 komentářů

Nejúspěšnější dezinformační operace všech dob

Šestého června 1944 se 150 tisíc spojeneckých vojáků vylodilo v Normandii za neuvěřitelně nízkých ztrát. Tento vynikající vojenský úspěch byl také výsledkem mistrovské lsti. Operace Fortitude, která chránila a umožnila vylodění, a Double Cross, jež byla zaměřena na proměnu německých agentů v agenty dvojité, přiměly Němce uvěřit, že spojenecké útoky budou směřovat na Calais a Norsko, a nikoli na Normandii.

14. 6.: Global Enterprise Challenge

· 0 komentářů

Global Enterprise Challenge je mezinárodní online soutěž pro žáky středních škol, která se uskuteční 14. června 2014. Cílem soutěže je podpora podnikatelských schopností a dovedností, které jsou rozvíjeny při plnění praktického úkolu v konkurenci týmů z celého světa.

Měsíc jednotného trhu

· 0 komentářů

Od 23. září do 23. října 2013 organizuje Evropská unie Měsíc jednotného trhu, který občanům přináší možnost se přímo aktivně zapojit do on-line diskuzí na různá témata, která se týkají běžného života každého z nás.

23. 9.: Mezinárdní konference k podpoře vícejazyčnosti

· 0 komentářů

Letos již podruhé pořádají ministerstvo školství a Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci se zahraničními kulturními instituty zastoupenými v České republice mezinárodní konferenci věnovanou podpoře výuky cizích jazyků na školách. Konference, která se uskuteční v pondělí 23. září 2013 v prostorách MŠMT, nabízí řadu zajímavých příspěvků českých i zahraničních odborníků k problematice podpory vícejazyčnosti na základních i středních školách, uplatnění jazykové propedeutiky v raném školním věku, tvorbě a zavádění vícejazyčných kurikul v pregraduálním i dalším vzdělávání učitelů cizích jazyků, zavádění cizího jazyka do výuky odborných předmětů či tvorbě a uplatnění bilingválních modulů ve školních vzdělávacích programech atd. Nebudou chybět ani ukázky a příklady dobré praxe u nás i v zahraničí.

S tabletem Samsung GALAXY Tab3 se učení stane zábavou

úterý 27. srpna 2013 · 6 komentářů

Společnost Samsung Electronics Co., Ltd., přední světová společnost v oblasti mobilních technologií a digitálních řešení, dnes představila nový tablet GALAXY Tab3 Kids určený speciálně pro děti. Přístroj je plný vzdělávacích her a aplikací, včetně těch v českém jazyce. Samozřejmostí jsou i bezpečnostní prvky, které vyplynuly z požadavků rodičů.

Martin Rychlík: Dobešovci a zemanovci: Sportovní průsečíky tu jsou!

· 2 komentářů

Politická uskupení SPOZ a hnutí Pro sport a zdraví vyjednávají o spolupráci ve volbách. Budou mít i společné kandidáty?

Středoškolská zkouška pro 21. století: um21

· 10 komentářů

um21 je prototypem závěrečné středoškolské zkoušky, která odráží větší míru znalostí a dovedností, které dohromady tvoří to, čemu říkáme vzdělání. Od modelu „znalostní otázka – potítko – encyklopedická reprodukce naučeného“ staví maturanta před problém řešitelný prostřednictvím znalostí v daném oboru (např. matematika, český jazyk, dějepis, základy společenských věd, biologie), ale zároveň také pomocí informací, které jsou ve 21. století shromažďovány prostřednictvím elektronických zdrojů.

Přečtěte si: Levice: Školy nutí rodiče kupovat pomůcky, porušují zákon

· 6 komentářů

Ředitelé škol jsou nuceni požadovat po rodičích žáků, aby jim zakoupili drahé pomůcky, a tak porušují školský zákon, který deklaruje, že vzdělání je v Česku bezplatné. Tvrdí to stínový ministr školství za ČSSD, senátor Marcel Chládek, i komunistka Gabriela Hubáčková. Chládek hodlá prosadit po volbách ve školství změnu, která by měla umožnit ředitelům kupovat žákům víc pomůcek a nezatěžovat rozpočty rodičů.

Vyjádření Marcela Chládka k novele zákona o státní sociální podpoře

· 0 komentářů

Vyjádření předsedy školského výboru Senátu Marcela Chládka k novele zákona o státní sociální podpoře, kterou předkládala poslankyně Vlasta Bohdalová (ČSSD).

Kompletní průvodce vývojáře: Mistrovství v jQuery

· 0 komentářů

Oživte svoje nudné statické stránky bohatými vizuálními efekty bez nutnosti nasazení Flashe. Vylepšete pomocí knihovny jQuery stávající webovou prezentaci o dynamické prvky a vytvářejte perfektní uživatelská rozhraní. Vystačíte při tom se základy jazyků HTML, CSS a JavaScript, vše důležité o knihovně se dozvíte v třinácti kapitolách, které ji představují od základů až po pokročilé techniky.

E-kniha pro vás: Ján Matějka: Internet jako objekt práva

· 0 komentářů

Vydávání knih je jednou z dalších aktivit sdružení CZ.NIC, správce domény nejvyšší úrovně .CZ. Cílem tohoto projektu je vydávat odborné, ale i populární publikace spojené s internetem a jeho technologiemi.

V Edici CZ.NIC vychází kniha Internet jako objekt práva

· 0 komentářů

Edici CZ.NIC, kterou spravuje sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, dnes rozšířila publikace s názvem Internet jako objekt práva a podtitulem Hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Jejím autorem je právní expert, vysokoškolský pedagog a publicista Ján Matejka. Kniha vychází z vědeckých i praktických zkušeností autora a ocení ji jak studenti práv či informačních technologií, tak specialisté na otázky ochrany dat v prostředí Internetu. Internet jako objekt práva je šestou publikací Edice CZ.NIC.

Zpráva o průběhu veřejné diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace

pondělí 26. srpna 2013 · 1 komentářů

Česká školní inspekce vydává plánovaný výstup aktivity zabývající se posouzením systému evaluace a monitoringu v České republice - Zprávu o průběhu veřejné diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace. Zpráva byla zpracována v rámci IPn projektu Kompetence III, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a obsahuje souhrnnou informaci o průběhu a výsledcích veřejné diskuse, jež se uskutečnila v období března 2012 až března 2013.

Ve finské škole jsou zakázány oddělené třídy pro chytré a hloupé

· 9 komentářů

Přečtěte si eduin.cz sérii textů popisující finské školství. Nabízíme jednu reportáž a překlad a zvukový záznam senátního semináře.

Šachmat! Moje první šachové krůčky

· 0 komentářů

Pronikněte do tajů královské šachové hry s někdejším šachovým velmistrem a nejslavnější postavou historie šachu, Garrym Kasparovem! V knize poznáte všechny šachové figury – krále, dámu, jezdce, střelce a pěšce, naučíte se jejich tahy, jejich hodnoty, vycvičíte se v útoku i obraně nebo v zajímání nepřátelských figur. Porozumíte také speciálním tahům, jako je rošáda, poznáte zápis partií neboli šachovou notaci a hlavně pochopíte, jak dát soupeři šach a mat.

David Hawiger: Má se zřizovatel základky zajímat o výsledky v testování?

· 28 komentářů

Vcelku nedávno se objevily kvalifikovaně zpracované výsledky státní maturity. Nejprve jsem si je procházel z profesního zájmu, následně jako rodič dítek školou povinných. Nakonec i díky stěží postřehnutelné diskusi jako občan města, ve kterém žiji.

Vyhlášení propozic soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2013/2014

· 0 komentářů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje pro školní rok 2013/2014 soutěže a soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol České republiky v hudebním, výtvarném a literárně dramatickém oboru č.j. MSMT-33 988/2013.

Petr Zlatohlávek: iTALC – nástroj na podporu výuky

· 3 komentářů

Inspirativní popis volně dostupného nástroje na správu počítačové učebny s doporučením, jak ho aplikovat.

Startuje šestý ročník Logické olympiády

pátek 23. srpna 2013 · 0 komentářů

Mensa ČR spouští registraci do šestého ročníku soutěže Logická olympiáda. Přihlásit se mohou všechny děti ve věku od 6 do 20 let. Soutěž má tři kola, to nominační soutěžící zvládnou on-line ve škole, doma, v knihovně nebo kdekoliv jinde s připojením na internet. Ti nejlepší postoupí do krajských kol a o vítězi rozhodne finále soutěže na Pražském hradě.

Podzimní maturitní termín se blíží

· 0 komentářů

Současně s novým školním rokem odstartuje 2. září podzimní zkušební období maturity 2013. Celkem je k podzimnímu období přihlášeno 20 659 žáků, kteří si zapsali 50 096 zkoušek a dílčích zkoušek. 5 915 žáků bude konat maturitu v řádném termínu, 14 427 v opravném a 317 v náhradním termínu.

Kam v ČR: Poutní místa a duchovní památky

· 0 komentářů

Poznejte místa zázraků a duchovního dědictví

Další kniha z oblíbené ediční řady KAM v České republice představuje čtenářům nejen slavná a známá poutní místa, ale také pozapomenuté poutní areály, chrámy a kapličky. Naleznete zde maximum praktických informací včetně souřadnic GPS, kontaktů, informací o otevírací době, konání mší a hlavních poutích. Nezapomněli jsme ani na tipy na zajímavé výlety.

Kniha přehledným a živým způsobem seznamuje s historií poutních míst, vzlety i pády, které jejich existenci v českých dějinách provázely. Záměrem autorek bylo také uvést čtenáře do světa fascinujících legend, příběhů o zázračných uzdraveních a vyslyšených prosbách. Bez seznámení s touto zasutou částí naší historie, ve které zdraví, blahobyt a štěstí nebylo vnímáno jako samozřejmost, ale jako dar, za který je třeba se modlit, nelze atmosféru poutního místa pochopit a ocenit.

Ondřej Neumajer: Letní škola moderních učitelů podle Microsoftu, ročník třetí

čtvrtek 22. srpna 2013 · 6 komentářů

O podpoře spolupráce škol a firem se v posledních letech hovoří opravdu hodně. Zpravidla v souvislosti s přísunem financí z evropských fondů do firem, které jsou navázány na učňovské školství. Byla by ale škoda, kdyby byly možnosti spolupráce zužovány pouze na tyto případy a zapadl by jiný dobrý příklad. Příklad, kdy cílovou skupinou nejsou přímo žáci, ale učitelé základních a středních škol. Takový již třetí rok předvádí česká pobočka společnosti Microsoft v podobě Letní školy moderních učitelů.

Lucie Čemusová: Privacy Icons – Víme, jak weby nakládají s našimi daty?

· 1 komentářů

Informace o projektu, který si klade za cíl usnadnit uživatelům webových služeb, portálů a sociálních sítí pochopení uplatňovaných zásad ochrany osobních údajů.

Bezlepková a bezmléčná dieta

· 0 komentářů

Recepty pro kompletní jídelníček, rozpoznání příznaků, léčba, dieta

Jak žít s celiakií, nesnášenlivostí lepku, mléka či jiných potravin? Jak poznat první příznaky? Co se může stát při zaned­bání léčby? Jaké vyšetřovací metody se používají a jak probíhají? Které potraviny jsou dovoleny a které zakázány? Jak změnit skladbu jídelníčku alergických dětí? Čím doplňovat vitamíny a stopové prvky, které nám vlivem diety chybějí? Jak se vyrovnat s psychickými problémy v průběhu léčby?

Odpovědi na nejčastější otázky, seznam E (přídatných látek v potravinách), legislativa v ČR a na Slovensku týkající se občanů s bezlepkovou dietou, velké množství nových zajímavých receptů na bezlepkové pečivo, zákusky a cukroví. To vše naleznete v této ­příručce. 

Výukový průvodce: Kontingenční tabulky a grafy

středa 21. srpna 2013 · 0 komentářů

Potřebujete v Excelu zpracovávat velké množství dat? Chcete ovládnout Excel na úrovni, kterou zcela jistě ocení i váš zaměstnavatel? Potřebujete z komplexních tabulek vytvářet a prezentovat rychlé přehledy a grafy?

Pomocí tohoto výukového průvodce se naučíte na praktických postupech krok za krokem kontingenční tabulky a grafy naplno využívat, filtrovat a seskupovat v nich data přesně tak, jak to budete zrovna potřebovat. Stanete se z běžného uživatele Excelu expertem.

Milan Hejný: Matematika ako zdroj radosti

· 83 komentářů

Záznam přednášky na TEDxBratislava 2013.

Fiktivní firmy pomáhají žákům a studentům k pracovnímu uplatnění

· 0 komentářů

Blíž k praxi můžou mít žáci a studenti středních škol a VOŠ prostřednictvím fiktivních firem. Jejich fungování zabezpečuje v České republice již dvacet let Centrum fiktivních firem (CEFIF).

Přečtěte si: Málo vzdělaní rodiče často vychovávají zlomyslné sobce

úterý 20. srpna 2013 · 13 komentářů

Děti z rodin s nízkou úrovní vzdělání jsou sobečtější a zlomyslnější, uvádí ve své studii magistra Julie Chytilová Ph.D. laureátka Ceny Neuron 2011 za ekonomii pro vědce do 40 let. Rozhovor přinášíme v rámci spolupráce s Nadačním fondem Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu.

Webová aplikace zpřístupní výsledky maturit široké veřejnosti

· 2 komentářů

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT připravilo další krok k posílení otevřenosti a transparentnosti procesů maturitní zkoušky. Po předchozím projednání s ministerstvem a v Odborné a oponentní radě CERMATu, připravilo webovou aplikaci přinášející uživatelům bez nutnosti registrace pohledy na výsledky maturitní zkoušky v jarním termínu roku 2013.

Hry ve výuce ruštiny

· 0 komentářů

Učte ruštinu moderně, zábavně a zajímavě!

Publikace usnadní a zpestří práci všem učitelům ruštiny na základních, středních i jazykových školách, plně ji lze doporučit i studentům rusistiky. Zařazení jazykových her do výuky přispěje k praktickému ovládnutí jazyka. Jazykové hry odstraňují potřebu překladu z mateřštiny do cizího jazyka a vytváří základy myšlení v cizím jazyce.


Děti se začnou učit anglicky na ulici

· 1 komentářů

Jedna z největších jazykových škol pro děti Wattsenglish přišla s ojedinělým nápadem, jak učit nenásilně předškoláky a školáky anglicky. Na ploty a k dětským hřištím vyvěšuje plachty s vtipnými obrázky a anglickými slovíčky. Každý, kdo prochází pravidelně kolem, si je nevědomky vštěpuje do paměti. Na každé plachtě jsou vždy čtyři nová slova a v průběhu roku se proměňují. Za celý rok se jich mohou kolemjdoucí naučit až čtyřicet.

Vysoké školy a výzkumné organizace dosáhnou na dalších 200 milionů korun z eurofondů

· 3 komentářů

Ministerstvo školství zveřejnilo výzvu určenou vysokým školám a výzkumným institucím. Ty si tak budou moci požádat o dotaci na vzdělávání svých vědeckých pracovníků, kteří se následně uplatní v badatelsky orientované výuce na ZŠ, SŠ a VOŠ.

Do prvních tříd v září nastoupí o 7 tisíc žáků více než v loňském roce

pondělí 19. srpna 2013 · 4 komentářů

Více než 112 tisíc prvňáčků nastoupí v září do základních škol, což je o 7 tisíc více než v minulém školním roce. Celkem bude na základní školy v roce 2013/2014 docházet přibližně 833,2 tisíc žáků (o 25,3 tis. více než v minulém školním roce). Naopak na středních školách bude v denní formě studovat o 19,1 tisíc žáků méně oproti roku 2012/2013.

Bořivoj Brdička: Tři generace online pedagogiky

· 22 komentářů

Další z příspěvků kanadského vědce a profesora Athabasca University Terry Andersona, který se zabývá vlivem pedagogiky na online vzdělávání a konstatuje, že technologie v některých případech výukový proces značně ovlivňují.

Těhotenské odpočítávání

· 0 komentářů

Každý den vašeho těhotenství den po dni, praktické rady a doporučení

Sledujte každý den, jak se vyvíjí vaše miminko a kolik dnů vám ještě zbývá do porodu. V této knize můžete sledovat vývoj vašeho dítěte den po dni. Kromě toho zde také naleznete stovky praktických rad, tipů a lékařských doporučení pro období, které nyní prožíváte, a na každou stránku – tedy ke každému dni – si můžete dopsat skutečné datum. Díky tomu a díky unikátnímu „odpočítávání“ budete vždy vědět, ve kterém dni těhotenství se právě nacházíte, a hlavně, kolik dnů vám ještě zbývá do porodu.


MŠMT: Doplnění normativů soukromých škol na rok 2013

· 0 komentářů

Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2013 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2013.

Tablety Intel podpoří interaktivní a skupinovou výuku

· 2 komentářů

Společnost Intel představila referenční design školního tabletu s balíkem eLearning aplikací Intel® Education Software. K atraktivitě výuky tedy přispívá mimo jiné funkce elektronické čtečky nebo možnost vykonávat různé pokusy ve specializované aplikaci například s nasazenou lupou nebo připojenou termální sondou. Komplexní přístup společnosti Intel vychází ze zkušeností získaných od více než deseti milionů učitelů a studentů ve více než sto zemích světa.

Letní škola moderních učitelů

pátek 16. srpna 2013 · 6 komentářů

40 učitelů základních a středních škol z České republiky a Slovenska se již potřetí sjelo ve Zlínském kraji, konkrétně v Žítkové v samém srdci Bílých Karpat.

Paličkování hrou

· 0 komentářů

Paličkování od A až po Z

Již čtvrté pokračování úspěšných knih o paličkování přináší mnoho inspirace jak pro úplné začátečníky, tak pro krajkářky, které si toto krásné řemeslo již osvojily. Lenka Malátová, zkušená krajkářka a lektorka kurzů paličkování, pojala knihu především jako impuls ke hře s krajkou. Jejím záměrem je probudit tvořivost nadšených čtenářek/krajkářek, které na základě pochopení klasických technik dojdou k vlastnímu osobitému vyjádření.

Poznáváme peníze - Rozvíjejte finanční gramotnost nejmenších dětí

čtvrtek 15. srpna 2013 · 2 komentářů

Finanční gramotnost pro nejmenší

Problém nízkého finančního povědomí je v České republice značný. Tato knížka určená dětským čtenářům může být základem nápravy tohoto stavu. Text ilustruje populární formou i pomocí četných obrázků historii, smysl i postavení peněz v ekonomice. Společná četba s rodiči a následná diskuse tak mohou dětskému čtenáři pomoct ke správnému chápání významu peněz, ale i ke vhodnému chování k financím a hospodaření s nimi v dospělém životě.

Infografika: Třída 21. století

· 0 komentářůComponents of a 21st Century Classroom - An infographic by the team at Open Colleges


Přečtěte si: Nemáme dost míst pro prvňáky, hlásí některé pražské školy

středa 14. srpna 2013 · 28 komentářů

Až čtvrtina míst v základních školách bude chybět některým pražským částem. Na vině je babyboom a postupné přesouvání dětí z mateřských škol do základních. Už nyní jsou některé první stupně základních škol v Praze skoro plné a ve třídách je tolik dětí, až to zaráží dětské psychology.

Marcel Chládek: Chceme pomoci prvňáčkům s nástupem do školy

· 10 komentářů

Sociální demokracie vnímá s velkým znepokojením stále rostoucí počet prvňáčků, kteří mají problémy se zvládnutím přechodu ze školky do základní školy a se zvládnutím výuky. Podle ČSSD je na vině především nedostatečná vládní podpora předškolního vzdělávání. Aktuální čísla Eurostatu dokazují, že ČR je v podpoře této oblasti nejhorší z celé EU!

Z čeho je Internet - Výprava do nitra světové sítě

· 3 komentářů

Kam vede internetový kabel poté, co opustí váš byt? Kudy cestují informace, než se zobrazí v okně vašeho prohlížeče? Jak probíhá pokládání podmořských kabelů, kterými jsou propojeny jednotlivé kontinenty? Nahlédněte pod pokličku fungování Internetu a objevte fascinující svět kabelů a propojení.

ČŠI: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

· 5 komentářů

Česká školní inspekce zveřejňuje pro potřebu škol a školských zařízení aktuální kritéria hodnocení platná pro školní rok 2013/2014. Kritéria schválila 28. porada vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. 8. 2013.

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2013/2014

· 1 komentářů

Po projednání ve 28. poradě vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. 8. 2013 byl schválen Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2013/2014.

GEG Učte s námi: Android ve škole

· 88 komentářůZdroj: GEG Učte s námi

Petr Němec: Vyzkoušejte MOOC na vlastní kůži

úterý 13. srpna 2013 · 0 komentářů

Článek popisuje, jak může probíhat vzdělávání prostřednictvím MOOC na konkrétním příkladu kurzu z University of Michigan. Tématem kurzu bylo: Internet History, Technology and Security.

Osobní business model: Jednoduchá metoda, jak vylepšit svůj život a nastartovat kariéru

· 0 komentářů

Sníte o nové cestě v kariéře nebo v životě?

O něčem takovém sníme všichni. Většinou nám ale chybí struktura, s níž bychom svou cestu přehodnotili – zvlášť v době, kdy nám změny business modelů na pracovišti dál komplikují profesní i osobní život.

Vyměňte nejistotu v kariéře za sebedůvěru. Stačí vám jednostránkový plán, který pomohl ke změně tisícovkám podniků po celém světě. Nabízí systematický postup, jak optimalizovat ten nejdůležitější business model ze všech – váš osobní business model.

Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2013

· 0 komentářů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje jednotné zkušební schéma (JZS) konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2013.

CERMAT: Maturitní testy a zadání 2013 - jaro

· 0 komentářů

Kompletní testy a zadání jarní maturitní zkoušky 2013 včetně klíčů správných řešení ke stažení.

Nezaměstnaní berou osud do svých rukou. Už 2 000 z nich absolvovaly úspěšně stáže ve firmách, další je rychlým tempem následují.

· 1 komentářů

Téměř čtvrtina lidí do 25 let je v Evropské unii bez práce. Ve Španělsku či Řecku je to pak už dokonce polovina, zatímco v Česku „jen“ pětina. Uvozovky jsou zde ale rozhodně na místě – s nezaměstnaností se potýkají totiž nejen mladí. Ke zlepšení situace se snaží přispět projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, který podporuje konkurenceschopnost na trhu práce tím, že poskytuje vzdělávání praktickou formou přímo v oboru.

Video: My, děti sítě

· 7 komentářů
Přečtěte si: Ministerstvo chtělo sportovce registrovat. Asi jako psy

pondělí 12. srpna 2013 · 1 komentářů

Skrze zákon o sportu chtěli Českou televizi zavázat k povinnosti provozovat sportovní kanál. Ministerstvo školství zase do chystané normy prosazovalo paragraf o spuštění registru českých sportovců.

Digitální fotografie v Adobe Photoshop Lightroom 4

· 0 komentářů

Chtěli byste se naučit naplno využívat všechny možnosti, které vám nabízí Photoshop Lightroom 4 při správě a úpravách fotografií? Nechte si poradit od skutečného profesionála a vaše práce s fotografiemi bude rázem zábavnější a efektivnější.

Autor světových bestsellerů o Photoshopu, jehož díla se již několik let překládají do všech světových jazyků, je rozhodně tím nejpovolanějším průvodcem. Seznámí vás se všemi potřebnými postupy při zpracování digitálních fotografií pomocí Photoshopu Lightroom 4 – od jejich uložení a rychlé organizace přes digitální úpravy až po tisk a vytvoření vlastní digitální galerie nebo působivé prezentace.

Ondřej Neumajer: Koncept vybavení žáků 1:1 se dotkne všech škol

· 76 komentářů

Pokud vám část nadpisu tohoto článku nic neříká, máte nejvyšší čas se o něj začít více zajímat. Tedy v případě, že se učitelstvím zabýváte a v této životní dráze chcete i v budoucnu pokračovat. Koncept 1:1 je stále častější jak v zahraničí, tak i v českých školách. Zároveň přináší do vzdělávání staronové otázky, a zásadním způsobem mění tradiční podobu vzdělávání.

Celostátní soutěž DOMINO ČR letos již potřetí

· 0 komentářů

„Dobrou školu nedělá moderní technika, ale lidé, kteří s ní pracují.“ Pod tímto mottem vstoupila letos celostátní soutěž digitálních učebních materiálů (DUM) pořádána Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s MŠMT a dalšími partnery již do svého třetího ročníku. Cílem soutěže je motivovat a podpořit aktivitu učitelů v tvorbě DUM i zájem o inovaci vyučovacího procesu a rozšíření ICT do většiny předmětů vyučovaných na školách. Zájemci se mohou přihlásit online na domino.nidv.cz, kde zároveň získají další podrobné informace k účasti. Soutěž je spolufinancována z prostředků OP VK.

Dalibor Martišek: Archimede, Archimede,...

· 9 komentářů

Patrně jedním z nejrozšířenějších omylů na zeměkouli je tvrzení, že těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené.

Přečtěte si: Ze zrušené školy v Sokolově se po městě rozšířila „špatná nálada“

neděle 11. srpna 2013 · 8 komentářů

Na bodě mrazu je atmosféra ve dvou základních školách v Sokolově, do kterých se loni rozuteklo nejvíce dětí ze zrušené "romské" školy v Sokolovské ulici. I to ukázal průzkum, do kterého se zapojil nebývalý počet respondentů - 160 učitelů, 2 131 žáků a 1 991 rodičů v celém městě.

Ministr navštívil školu v Rapotíně

pátek 9. srpna 2013 · 20 komentářů

Ministr Dalibor Štys navštívil mateřské a základní školy Svazku obcí údolí Desné. Obce sdružily své školy do jedné školské právnické osoby, což jim umožňuje optimalizovat využití kapacit jak lidských, tak materiálních. Základní školu a Mateřskou školu Údolí Desné navštěvují žáci z obcí – Rapotín, Petrov nad Desnou, Sobotín, Rejchartice, Rudoltice, Vernířovice a Vikýřovice a žáci z dalších okolních obcí.

Přečtěte si: Český student se stal světovým šampionem v PowerPointu. Porazil 160 tisíc soupeřů (aktualizováno)

· 10 komentářů

Student pražské Smíchovské střední průmyslové školy Jiří Houžvička zvítězil v letošním ročníku světového šampionátu v používání kancelářského nástroje Microsoft PowerPoint. Soutěžní prezentaci na finále ve Washingtonu sestavil nejrychleji a nejpřesněji.

Mistrovství v Joomla! Kompletní průvodce vývojáře

· 1 komentářů

Nemáte žádné zkušenosti s vývojem v systému Joomla!? Nebo jste pokročilejší vývojáři, kteří se chtějí od expertů naučit užitečné tipy a triky z praxe?

Postupné vysvětlení všeho, co budete potřebovat, uspořádání tohoto výukového průvodce a důraz na jednoduchou metodiku výkladu vám umožní ovládnout systém Joomla! rychle a dokonale. Každý krok průvodce je podán tak, abyste rozuměli tomu, co děláte a proč. Pokud jste zkušenější, můžete první dvě kapitoly jen prolistovat a začít až kapitolou třetí. Pokud nejste tak zkušení, bude pro vás nejlepší projít všemi kapitolami. Knihu lze navíc také jednoduše použít jako referenční příručku.

Martin Rychlík: Baumruk jako náměstek pro sport neprošel. Co dál?

· 2 komentářů

Podle zdrojů ČESKÉ POZICE měl na ministerstvo školství nastoupit sportovní expert bývalého ministra Josefa Dobeše.

Spádové školy pro podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2013

· 0 komentářů

Uveřejňujeme seznam spádových škol, na kterých od 2. září 2013 proběhnou písemné zkoušky (didaktické testy a písemné práce) společné části maturitní zkoušky.

Evropský den jazyků - 26. září

čtvrtek 8. srpna 2013 · 0 komentářů

Informace MŠMT pro školy o Evropském dni jazyků 2013.

E-kniha pro vás: 10 nejčastějších chyb webových stránek

· 4 komentářů

Mnoho webových stránek obsahuje zbytečné chyby, které lze snadno odstranit. Je to také váš případ? Zjistěte, jestli také vaše stránky trpí!

Aby vám znovu chutnalo

· 0 komentářů

Praktické rady pro dobré trávení, tipy pro děti i dospělé

Trápí vás již delší dobu trávicí potíže a lékař si neví rady? Možná se ve vašem případě jedná o řešitelný problém, nazvaný funkční porucha trávení.
Tento zdravotní problém není důvodem k panice. Možná za to může nevhodný výběr potravin, možná potíže s páteří, zatím nezjištěná potravinová alergie nebo třeba emoční problémy.

O vítězství ve výtvarné soutěži Recyklované pohádky se bojovalo do poslední chvíle

· 0 komentářů

Výtvarná soutěž nazvaná Recyklované pohádky, jejímž organizátorem je školní vzdělávací program Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, zná své vítěze. Nejúspěšnější autorkou se stala Monika Konštacká ze Střední školy dopravy, obchodu a služeb v Moravském Krumlově, jejíž obrázek získal podporu 1684 hlasů. V těsném závěsu zůstala Vanessa Pieszková ze Základní a mateřské školy Raškovice s 1621 hlasy. V kategorii pedagog se na prvním místě s 683 hlasy umístil Miloš Halúzka ze stejné školy.

Technici a filozofové spolupracují na vývoji počítačových her

· 0 komentářů

Že nemohou technici a filozofové spolupracovat? Matematicko-fyzikální a Filozofické fakultě UK se v posledních dvou letech podařilo úspěšně zahájit spolupráci na výuce v oblasti tvorby výukových simulací a počítačových her. V rámci spolupráce fakulty nyní nabízí několik kurzů, kde se střetávají technici a filozofové. MFF UK nyní dokonce usiluje o akreditaci navazujícího magisterského studia v této oblasti.

Intel představil dva školní tablety s Androidem

· 0 komentářů

Operační systém Android se po novém OLPC XO Tablet dostal i na konkurenční Intel Education Tablets.

MŠMT: ČŠI povede Tomáš Zatloukal

středa 7. srpna 2013 · 15 komentářů

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys pověřil Tomáše Zatloukala vedením České školní inspekce. Stalo se tak po odchodu bývalé šéfky ČŠI Olgy Hofmannové, která se na ukončení své práce dohodla s ministrem Štysem v pondělí tohoto týdne.

Angličtina pro seniory - jazykový kurz pro třetí věk

· 0 komentářů

Angličtina není jen výsadou mladších, patří ke každému věku!

Učebnice je sestavena tak, aby vyhovovala starší generaci. Podává látku v úměrném množství a přehledně. Skládá se ze tří hlavních částí:

  • Vocabulary Bank – banka slovíček nabízí nejdůležitější slovní zásobu. Aby se snadněji pamatovala, tvoří 25 tematických okruhů. Správnou výslovnost si můžete poslechnout na přiloženém CD-ROM.
  • Grammar – gramatika obsahuje přehledné shrnutí základních gramatických jevů. Rádi řešíte různé tajenky a záhady? V této části jich naleznete desítky. Zábavnou formou dostanete gramatiku mnohem snadněji do hlavy.
  • Lekce s cvičeními vás uvedou do nejčastějších životních situací, procvičí s vámi slovní zásobu i obraty, které budete potřebovat.

Mezinárodní maturita IB otevírá českým studentům cestu na prestižní univerzity

· 0 komentářů

Výsledky studentů českého gymnázia OPEN GATE patří celosvětově k nejlepším.

Učitelé půjdou o prázdninách do školy matematiky profesora Hejného

· 30 komentářů

Odklon od tradiční výuky matematiky spojené s mechanickým memorováním a přejímáním již hotových poznatků, návodů, definic a vzorců směrem k vyučování, kdy si žáci sami vše objevují a které je baví, musí začít u jednoho každého učitele. Tento přístup si plánuje vzít za své více než 100 učitelů prvního stupně základních škol, kteří se přihlásili na Letní školu matematiky u Ledče nad Sázavou. Její již čtvrtý ročník od 9. do 16. srpna pořádá Akademie moderního vzdělávání ve spolupráci s týmem profesora Milana Hejného. Milan Hejný z Pedagogické fakulty UK v Praze je profesorem didaktiky matematiky na Univerzitě Karlově. Jeho nová koncepce výuky matematiky postavená na aktivitě žáků baví nejenom žáky, ale i učitele, kteří se rozhodli podle ní vyučovat.

Vyhazov ústřední školní inspektorky je krok správným směrem

úterý 6. srpna 2013 · 9 komentářů

Ministr školství Dalibor Štys zbavil resortní řízení regionálního školství osoby, která se stala synonymem zvůle, šikanování škol, zmanipulovaných zakázek a megalomanských šmírovacích projektů hrazených z Evropského sociálního fondu.

Hrajeme si s řečí: Logopedie pro děti od 4 do 7 let

· 0 komentářů

Navštěvujete se svým dítětem logopedickou poradnu? Máte pocit, že by Vaše dítě mohlo mluvit lépe? Vy mu sice v rodině rozumíte, ale jeho domluva s ostatními lidmi je obtížnější?

Nabízí se Vám příležitost získat kvalitního pomocníka v knize osvědčené autorské dvojice. Ten, kdo si chce se svým dítětem hrát, strávit pěkné chvilky zábavného „učení“, najde v ní, na rozdíl od některých podobných publikací, rady zkušené logopedky jak s dítětem pracovat. Dále v ní najde slova k opakování, věty, obrázky, omalovánky, podněty pro kreslení, vystřihování. Tedy všechno důležité pro rozvoj řeči jako základu pro správné používání mateřského a cizích jazyků i složitých komunikačních systémů.

Marcel Chládek: Priority Rusnokovy vlády pro oblast školství jsou zklamáním

· 2 komentářů

Sociální demokracie považuje cíle vlády Jiřího Rusnoka v oblasti školství za nedostatečné. Podivný je už samotný fakt, že se premiér Rusnok při představování cílů své vlády na tiskové konferenci o oblasti vzdělávání vůbec nezmínil.

S výukou angličtiny budou pomáhat američtí asistenti

· 10 komentářů

Zlepšovat znalost angličtiny českých středoškoláků bude v příštím školním roce deset čerstvých absolventů amerických vysokých škol, kteří budou působit jako asistenti při výuce tohoto jazyka na vybraných školách. Pobyt Američanů v České republice je hrazen vládním stipendiem v rámci česko-amerického Fulbrightova programu.

Etická výchova patří k modernímu školství

· 5 komentářů

Při sledování trendů ve vývoji přístupu k oblasti vzdělávání nelze přehlédnout současný příklon k pojetí vzdělávání jako celkového rozvoje osobnosti žáka. A právě v úhlu tohoto pohledu dostávají prostor témata etické výchovy, kam patří komunikace, vlastní tvořivost a iniciativa, empatie nebo úcta k sobě i k ostatním lidem. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově zúročilo dlouhodobé zkušenosti s výukou etické výchovy a získalo akreditaci na pět vzdělávacích programů pro pedagogy na podporu zavádění etické výchovy do výuky.

Přečtěte si: Šéfka školní inspekce končí. Má jiný pohled na její fungování než ministr

pondělí 5. srpna 2013 · 20 komentářů

Výměny na ministerstvech pokračují. Ministr školství Dalibor Štys se dohodl s šéfkou České školní inspekce Olgou Hofmannovou na jejím odchodu. Informuje o tom Aktuálně.cz.

Přečtěte si: Šéfka České školní inspekce Hofmannová po osmi letech končí

· 3 komentářů

Ústřední školní inspektorka Olga Hofmannová končí po osmi letech ve funkci. Na odchodu se dohodla s novým ministrem školství Daliborem Štysem, který vypíše výběrové řízení. Post dočasně obsadí ředitel odboru vzdělávání ministerstva Tomáš Zatloukal.

MŠMT: Metodické stanovisko k přezkumu a průběhu výsledků maturitní zkoušky

· 0 komentářů

Metodické stanovisko ke kritériím přezkumu průběhu a výsledků dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných formou písemné práce nebo ústní formou.

Pavlína Hublová: Dotazníkové šetření – evaluace projektu METODIKA II

· 2 komentářů

Společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. zpracovává pro MŠMT projekt „Hodnocení ukončených IPn“. Jedním z hodnocených projektů je i projekt METODIKA II.

Co si za peníze (ne)koupíte

· 2 komentářů

Společnost vstupuje do nové éry, vše je na prodej

Žijeme v době, kdy můžeme koupit či prodat téměř vše. Za poslední tři desetiletí došla situace tak daleko, že nám trhy a tržní hodnoty vládnou více než kdykoli předtím. Do této situace jsme se nedostali žádným vědomým rozhodnutím. Jako by se nám to přihodilo zčista jasna. A proč se obávat toho, že naše společnost spěje do stádia, kdy bude vše na prodej? Věci totiž mohou časem ztratit svou hodnotu.

Bořivoj Brdička: Kurz scénářů budoucnosti OER University

· 0 komentářů

Zpráva o právě probíhajícím MOOC kurzu pro učitele, který připravila OER University ve spolupráci s University of Canterbury pro ty, kteří chtějí zlepšit svou schopnost odhalovat budoucí vývoj školství.

Přečtěte si: Za ředitelem stojí pětadvacet kantorů, protistrana zastává jiný názor

neděle 4. srpna 2013 · 11 komentářů

Kauza slánského gymnázia, která hýbe veřejností už celý rok, není ještě zdaleka u konce. Kvůli tomu, že se někteří absolventi školy, před dvanácti měsíci rozhodli v petici kritizovat práci ředitele školy Milana Dundra a poměry v zařízení a upozornit na žalostný stav budovy, podal ředitel trestní oznámení pro pomluvu na neznámého pachatele.

Z Programového prohlášení vlády, které premiér Rusnok bude ve středu přednášet poslancům

· 1 komentářů

Přinášíme část věnovanou kromě jiného vzdělání.

Přečtěte si: Školství letos nedočerpá skoro 4 miliardy korun

sobota 3. srpna 2013 · 25 komentářů

Podfinancované české školství letos nedočerpá asi 3,8 miliard korun z evropských fondů, které tak zůstanou v unijním rozpočtu.

Infografika: 7 nejrychleji rostoucích odvětví

· 0 komentářů

Ekonomika je naštěstí zotavuje a jedním z nejzajímavějších aspektů tohoto oživení je vznik nových odvětví průmyslu. Firmy hledají způsob, jak nové mezery vyplnit. V infografice najdete sedm odvětví, které měly výrazný nárůst v roce 2013.

InnoApps Challenge: umožnit mladým lidem, aby něco dokázali

pátek 2. srpna 2013 · 0 komentářů

Nová soutěž pro mladé vývojáře mobilních aplikací.

Přečtěte si: Jedna neúspěšná maturita určí pravidla pro všechny

· 4 komentářů

O jeden bod neúspěšná maturitní zkouška z angličtiny dívky ze Zlínska rozpoutala spor, na jehož konci bude precedenční rozhodnutí pro všechny studenty, týkající se hodnocení státních maturit v Česku.

Petr Šmíd: Školství jako priorita? Dočká se konečně?

· 8 komentářů

Před každou zásadní změnou vlády se otevřeně hovoří o nutnosti reformovat školství, jako o jednom z pilířů, na kterých má Česká republika stát.

Canon EOS 650D: Od momentek k nádherným snímkům

· 0 komentářů

Digitální zrcadlovky si již našly cestu do rukou téměř každého fotografa. Kromě řady výhod s sebou však přináší i nutnost věnovat pozornost nastavení mnohem většího počtu různých funkcí. Abyste dokázali skutečně naplno využít možnosti, které vám Canon EOS 650D nabízí, připravil zkušený fotograf knihu šitou doslova na míru pro vás a vaši novou zrcadlovku.

E-kniha pro vás: Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v sekundárním sektoru - 2012

· 0 komentářů

Publikace byla zpracována v rámci projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy. Přináší výsledky dotazníkového šetření zjišťujícího názory a potřeby zaměstnavatelů působících v sekundárním (průmyslovém) sektoru, tzn. v oblasti zpracovatelského průmyslu, ve stavebnictví, ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu a v oblasti zásobování vodou. Předmětem zkoumání je především oblast požadovaných znalostí, schopností a dovedností pracovníků a nároků vůči nově přijímaným zaměstnancům, přičemž zvláštní důraz je kladen na popsání situace absolventů škol. Pozornost je rovněž věnována potřebným a problematickým profesím, resp. oborům vzdělání, formám spolupráce mezi podniky a školami a v neposlední řadě i představám a očekáváním zaměstnavatelů týkajících se dalšího vývoje odborného vzdělávání a školského systému.

BIODIDAC: obrázky, videa a animace pro výuku biologie

· 0 komentářů

Navštivte databanku téměř sedmi tisíc digitálních fotografií, kreseb, videí a animací, které mohou být bezplatně použity a také i upraveny pro výuku biologie. Provozuje ji University of Ottawa.

Projekt Pospolu: poslední zvonění před katastrofickými scénáři průmyslu v ČR

čtvrtek 1. srpna 2013 · 3 komentářů

Do 8. srpna 2013 mají školy a firmy možnost podávat své nabídky na partnerství v rámci projektu POSPOLU, u jehož zrodu stál Svaz průmyslu a dopravy ČR. Realizuje jej Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Národního ústavu pro vzdělávání. V jeho rámci rozdělí mezi 25 partnerských dvojic – firem a škol – částku 53 milionů korun na pilotáž rozšířených forem spolupráce.

Adobe Flash CS6: Oficiální výukový kurz

· 0 komentářů

Nejrychlejší, nejsnadnější a nejpraktičtější způsob, jak se naučit pracovat v Adobe Flash Professional CS6

Vyzkoušejte si, jak je snadné v nejnovější verzi Flashe vytvářet animace a navigační prvky. Kniha obsahuje 10 výukových lekcí, v nichž se sami krok za krokem naučíte vše od práce s texty, obrázky a snímky až po tvorbu navigace a interaktivních prvků. Na pracovních souborech si vyzkoušíte praktické využití nových funkcí programu. Výukový kurz poskytuje také množství tipů a technik, díky nimž budete ve své práci s Adobe Flash Professional CS6 produktivnější.

Václav Homolka: Podivný dokument ministerstva školství

· 86 komentářů

Od 1. září by měly školy k výuce dějepisu 20. století využívat Doporučení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které podepsal sám ministr Dalibor Štýs.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.